Kan man köpa en andel av sin kompis bostadsrätt för att kunna bo där?

2020-06-03 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Jag hyr för tillfället en lägenhet i andrahand av en nära vän. Styrelsen vill inte låta mig hyra lägenheten längre än ett år men min vän vill fortsätta hyra ut lägenheten till mig då lägenheten annars kommer stå tom. Min vän bor i Kanada och kommer bara besöka lägenheten sporadiskt. Vi har funderat om jag kan köpa in mig i lägenheten för att få bo kvar. Är det möjligt? Är det en viss procentsats som måste ägas av mig eller kan det vara en minimal procentsats? Tack så jättemycket för ert svar.
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med till fråga till Lawline! Vad är den juridiska frågan?Det framgår av din fråga att du inte får hyra lägenheten längre än ett år för styrelsen, och då det är en vän som äger den, kommer jag utgå från att det rör sig om en bostadsrätt. Jag tolkar därför din fråga som om det är möjligt för dig att köpa in dig i din väns lägenhet och om det i så fall behöver vara en viss procentsats. Din fråga regleras i framförallt i bostadsrättslagen (BRL). Kan du köpa in dig i din väns lägenhet?Ifall man köper en bostadsrätt så kan bostadsrättsföreningen inte som huvudregel vägra köparen medlemskap i föreningen, om villkoren för medlemskap är uppfyllda (2 kap. 3 § BRL). Om någon köper en andel i en bostadsrätt så har däremot föreningen rätt att vägra köparen medlemskap i föreningen (2 kap. 6 § BRL). Det är alltså upp till föreningen om de vill godta dig som medlem ifall du köper in dig i din väns lägenhet. Det kan dock finnas regler i föreningens stadgar om andelsköp och att detta är möjligt. Om det står i stadgarna att det är möjligt så får inte föreningen vägra dig medlemskap av det skälet. Om du köper in dig i lägenheten måste du bli medlem i föreningen för att bostadsrätten ska få nyttjas vilket är varför du måste bli godkänd av föreningen (6 kap. 1 § första stycket BRL). Det är alltså upp till föreningen huruvida du får köpa in dig i lägenheten och huruvida du får bli medlem i föreningen. Gällande procentsats så finns det inte något lagstadgat krav utan även här, är det upp till föreningen att bestämma vad som gäller för deras lägenheter. Det kan alltså variera från förening till förening om du behöver äga en viss procentsats och hur stor andel det i så fall behöver vara. Jag vet att det är vanligt att föreningen vill att den som bor i lägenheten ska äga minst 10 % av lägenheten, men jag rekommenderar att du och din vän kollar stadgarna eller frågar styrelsen i föreningen vad som gäller i just ditt fall.Hur köper du in dig i din väns lägenhet?Det viktigaste är att ni reglerar överlåtelsen tydligt genom ett överlåtelseavtal där din vän överlåter en viss andel i lägenheten till dig för en viss summa pengar. Bostadsrättsföreningen är inte inblandad i denna delen utan detta rör bara en överlåtelse mellan dig och din vän. Föreningen behöver efter överlåtelsen godkänna dig som medlem vilket redogjorts för ovan. Vill du ha hjälp att skriva ett överlåtelseavtal kan du använda dig av vår tjänst här, eller kontakta mig på emil.bengtsson@lawline.se så återkommer våra jurister med en offert till dig. SammanfattningDet finns inget lagstadgat hinder mot att du köper in dig i din väns lägenhet och inte heller att det måste ske med viss andel av lägenheten. Föreningen kan vägra dig medlemskap om du köper en andel om inte annat sägs i stadgarna. Jag rekommenderar dig att du eller din vän först kontrollerar stadgarna eller alternativt frågar styrelsen vad som gäller. Om du har några funderingar kring svaret eller om du vill ha en offert gällande överlåtelseavtalet kan du kontakta mig på emil.bengtsson@lawline.se. Hoppas du fått svar på din fråga!

Gäller ett danskt äktenskapsförord i Sverige?

2020-05-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Om ansökan om äktenskapsskillnad (skilsmässa) görs hos Tingsrätten i Sverige, är då enskild egendom genom äktenskapsförord, registrerad hos Dansk myndighet, gällande vid bodelningen i Sverige?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Vad är den juridiska frågan?Det framgår av frågan att det rör sig om äktenskapsförord som är registrerat i Danmark och den juridiska frågan blir då om det även gäller i Sverige. Svaret på den frågan regleras i lag om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF). Vad gäller för utländskt upprättade äktenskapsförord?Om ett äktenskapsförord upprättats på ett giltigt sätt utomlands (Danmark i ditt fall) så är huvudregeln att det även gäller i Sverige (13 § LIMF). För att äktenskapsförordet ska vara giltigt så ska det stämma överens med den lag som är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållande när rättshandlingen företas (5 § LIMF). Äktenskapsförordet anses giltigt till fomren om det uppfyller de formkrav som ställs i den stat där det upprättas eller där makarna då bor (5 § andra stycket LIMF). Ifall makarna har hemvist i Sverige när äktenskapsförordet utfördes så är det endast giltigt om det har registrerats hos Skatteverket (5 § tredje stycket LIMF). Som sammanfattning så gäller äktenskapsförordet på samma sätt i Sverige utan att det behöver registreras om det upprättats på giltigt sätt i Danmark och ni inte haft hemvist i Sverige när ni upprättade äktenskapsförordet. Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan en visstidsanställd bli uppsagd i förtid enligt turordningslista?

2020-05-29 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,En person(YY) med ett tillsvidareanställningsavtal sparkades ut på grund av bristande arbete. Efter honom anställdes någon annan (XX) som fick ett visstidsanställning. Här nere är företagets advokatsvar. Är det rättvist svar ?"Förbundet anmärkte på att XX, anställd i Bolaget efter YY, inte fanns med på turordningslistan. Bolaget förklarade att det är en visstidsanställning som löper ut i juli månad och att visstidsanställda inte ska finnas med på en turordningslista." Tack!
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Vad är problemet?Av din fråga framgår att en person (YY) sagts upp på grund av arbetsbrist och att XX som började efter YY har en visstidsanställning. Jag tolkar din fråga som att du undrar varför XX inte ska finnas med på turordningslistan. Svaret på din fråga regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Vad gäller vid turordningslista?För att arbetsgivaren ska kunna säga upp någon så ska uppsägningen vara sakligt grundad (7 § första stycket LAS). Uppsägningar som beror på arbetsbrist anses vara en sakligt grundad anledning. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist så ska arbetsgivaren iaktta särskilda turordningsregler (22 § första stycket LAS). Finns det flera driftsenheter så fastställs en turordning för varje enhet för sig (22 § tredje stycket). Med driftsenhet kan det till exempel röra sig om olika geografiska områden som olika butiker. Turordningen baseras på en arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren och arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför personer med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid så ger högre ålder företräde. För att kunna vara kvar på arbetsplatsen måste arbetstagaren ha tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet (22 § fjärde stycket LAS). Det framgår av din fråga att XX har en visstidsanställning som löper ut i juli vilket innebär att XX har en tidsbegränsad anställning. En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång om inte annat har avtalats (4 § andra stycket LAS). Detta innebär att såvida inte arbetsgivaren har avtalat om att hen ska kunna säga upp XX visstidsanställning i förtid, så är det inte möjligt utan att arbetsgivaren begår avtalsbrott. Det betyder att även om XX har kortare anställningstid än YY så kan inte arbetsgivaren säga upp XX utan måste vänta tills XXs anställning går ut i juli.SammanfattningÄven om XX har kortare anställningstid enligt turordningslistan så kan arbetsgivaren inte säga upp XX eftersom hen är visstidsanställd och därmed inte kan sägas upp i förtid. Företagets advokatsvar överensstämmer alltså med vad som gäller juridiskt sett. Hoppas du fått svar på din fråga!

När kan min arbetsgivare avbryta min provanställning?

2020-05-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag hade ett anställningsavtal på 6 månader (provanställning) på ett företag men detta visade sig att efter 4 dagar på det nya jobbet blev jag uppsagd. För arbetsgivaren bara göra så? Alltså ber mig komma in på ett "möte" på förmiddagen när jag är mitt i en arbetsuppgift och därmed inte meddelat mig på detta möte om uppsägning utan låtit mig oroligt vänta på ett svar ifrån arbetsgivaren tills dagens slut 16.30 där han återigen bet mig komma in på hans kontor och där meddelas jag om att provanställning en skall avbrytas. Avbrutet grundades på att jag inte var tillräckligt duktig på att sätta på 4 nya däck åt en kund. Lite om bakgrunden:Jag sökte tjänsten som däckmontör som de hade lagt upp på arbetsförmedlingen och jag fick komma på en intervju. Med mig på intervjun hade jag mitt CV. På Mitt CV är 90% av de jobb jag jobbat med inom däck.Arbetsgivaren frågar mig hur mycket erfarenhet jag har med att "kränga" på ett nytt däck på en fälg, svaret mitt var inte alls mycket då jag för det mesta varit inringd på säsongerna. De däck företagen jag jobbat på har varit mycket nöjda med mitt resultat, snabb, smidig och noggrann. Jag sade även detta på intervjun.Några dagar efter får jag ett mail från arbetsgivaren sol jag sökte jobb hos att jag ska få chansen till att lära mig mera om yrket och därför blir det anställningsavtal på 6 månader där. Hur blir det med lön? Har ej fått något från dem. Vad kan jag göra? Få ersättningar från dem?Tacksam för svar
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Vad är problemet?Det framgår av din fråga att du varit provanställd och att din arbetsgivare sedan avbrutit provanställningen efter fyra dagar. Jag tolkar din fråga som att du undrar om arbetsgivaren har rätt att avbryta din provanställning så plötsligt, vid slutet av dagen och vad som gäller kring din lön. Dina frågor regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). När kan din arbetsgivare avbryta din provanställning?Man får träffa avtal om provanställning som löper på högst sex månader. Om inte något annat har avtalats så får en provanställning avbrytas före prövotidens utgång (6 § LAS). En provanställning har ingen uppsägningstid och då arbetsgivaren har fri prövningsrätt så behöver hen inte uppge skäl för att avbryta en provanställning. Din arbetsgivare har alltså rätt att vänta tills slutet på dagen för att avbryta din provanställning. Vad händer om du inte får din lön?Du har självklart rätt att få lön för de dagar som du arbetat för din arbetsgivare. Beroende på när det var som din provanställning avbröts kan det vara så att de ännu inte hunnit betala ut din lön. Om du inte fått din lön när du skulle fått den om du fortfarande varit anställd, så har du en lönefordran och du kan då vända dig till ett juridiskt ombud då din arbetsgivare begått ett avtalsbrott. Jag rekommenderar att du först vänder dig till din arbetsgivare och påtalar att du har en lönefordran på hen. Om de fortfarande inte betalar ut lönen kan du antingen själv vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Du kan läsa mer och ansöka om betalningsföreläggande här. Du kan även ta tvisten till domstol för att försöka få ut dina pengar och ifall du vill ha hjälp i processen kan du kontakta en av våra duktiga jurister via detta formuläret. Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan en förvaltare neka mig att skaffa barn?

2020-05-30 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej! Jag är mydig jag och min kille fundera på att skaffa barn och bilda familj, jag har nydligen fått förvaltare i delen förvalta egendom, kan min förvaltare bestämma om jag får skaffa barn eller inte pågrund av ekonomiska skäl?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Kan en förvaltare bestämma om du får skaffa barn?Reglerna kring förvaltarskap regleras i föräldrabalken (FB). Om någon på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom, får rätten besluta att anordna om förvaltarskap (11 kap. 7 § FB). Förvaltare är inte behöriga att företräda den enskilda i frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap eller liknande frågor av utpräglat personlig karaktär (12 kap. 2 § tredje stycket FB). Beslutet att skaffa barn bör rimligen vara en fråga som är av utpräglad personlig karaktär och därmed faller här. En förvaltare kan därför inte neka dig att skaffa barn. Hoppas du fått svar på din fråga!

Gäller försörjningskravet även om anknytningspersonen är svensk medborgare?

2020-05-29 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej jag fåt avslag på grund om försörjningskravet men min fru har egen lägenhet. Och nu hon fåt svenskmedborgarskap kan jag söka igen uppehållstillstånd, är det nuvarande försörjningskravet om du är svensk medborgare
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är den juridiska frågan?Av din fråga som att du har ansökt om uppehållstillstånd men fått avslag på grund av att försörjningskravet inte är uppfyllt av din fru. Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan söka uppehållstillstånd igen, och om försörjningskravet gäller när din fru är svensk medborgare. Svaret på din fråga regleras i utlänningslagen (UtlL) och lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (BegrL Vilka gäller försörjningskravet för?Begränsningslagen har företräde i vissa avseenden framför utlänningslagen. Uppehållstillstånd ska ges till en utlänning som är make till någon som är bosatt i Sverige (5 kap. 3 § UtlL). För att beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person så måste anknytningspersonen (din fru) kan försörja både dig och henne och har en tillräckligt stor bostad för er båda (5 kap. 3 b § UtlL). Försörjningskravet gäller dock inte om anknytningspersonen är svensk medborgare (5 kap. 3 c § UtlL). Begränsningslagen som har företräde fram utlänningslagen säger dock annorlunda. Där framgår att anknytningspersonen måste uppfylla försörjningskravet (9 § BegrL). Försörjningskravet gäller alltså även om din fru är svensk medborgare. Ett undantag från försörjningskravet är att din ansökan om uppehållstillstånd har gjorts inom tre månader från det att anknytningspersonen beviljades uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande eller att anknytningspersonen är ett barn (10 § BegrL). Annars måste försörjningskravet vara uppfyllt. Ifall du inte befinner dig i Sverige så kan du ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning på nytt efter att Migrationsverket tagit ett slutgiltigt beslut i frågan. Befinner du dig i Sverige och har fått avslag på din ansökan om uppehållstillstånd så kommer beslutet vara förenat med avvisning eller utvisning. Ett beslut om avvisning eller utvisning gäller i fyra år (12 kap. 22 § UtlL). Under de fyra åren kan du inte vara i Sverige men du kan fortfarande ansöka om uppehållstillstånd. SammanfattningDu kan ansöka om uppehållstillstånd igen men eftersom försörjningskravet även omfattar svenska medborgare så måste din fru fortfarande uppfylla det för att du ska kunna få uppehållstillstånd på grund av anknytning. Hoppas du fått svar på din fråga!

Är det brottsligt att köpa ett föremål som man vet är stulet?

2020-05-28 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Är det ett brott att köpa något som man vet är stulet?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Vad är problemet?Handel med saker som är stulna klassas som häleri. Det finns flera typer av häleri beroende på vad för typ av saker det rör sig om. Eftersom det framgår av din fråga att du undrar över en sak som är stulen så klassas det som sakhäleri. Reglerna kring häleri regleras i brottsbalken (BrB). Vad är rekvisiten för sakhäleri?Objekt för sakhäleri kan vara föremål eller pengar. Den som på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande tar befattning med något som är frånhänt annan genom brott döms för häleri till fängelse i högst två år (9 kap. 6 § BrB). Det första rekvisitet som ska vara uppfyllt för att man ska kunna dömas för häleri är alltså, att man tar befattning med något som är frånhänt genom brott på ett sätt som är ägnat att försvåra återställandet. Det andra rekvisitet är att det ska ha skett med uppsåt. Att köpa ett stulet föremål är ett exempel på ett straffbart agerande som omfattas av sakhäleri eftersom du känner till att föremålet du köper är stulet. Man har då uppsåt i och med köpet och att köpa ett föremål räknas som att man ägnar att försvåra ett återställande. Om det rör sig om ett brott som anses som ringa (av mindre grad) så kan man dömas för häleriförseelse till böter eller fängelse i högst sex månader (9 kap. 7§ BrB). Som svar på din fråga så är det alltså brottsligt att köpa ett föremål som du vet är stulet.Hoppas du fått svar på din fråga!

Gäller anställningstid från en annan del av företaget vid turordninglistor?

2020-05-25 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag är anställd i ett bolag som säljare. Detta bolag har två butiker i Stockholmsregionen, jag har i mitt kontrakt anställning på båda. Nu har blivit "las:ad" pgr av arbetsbrist...då jag enligt turordning var sist in, har en heltidstjänst. Men det började en tjej efter mig på samma typ av kontrakt med anställning i båda butikerna. Hon flyttades från en annan butik i Sverige till Stockholm, hon har dock vart längre i företaget. Jag vill dubbelkolla vad som gäller egentligen med turordningen där? Företaget är anslutet till handels och följer deras avtal.
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Vad är problemet?Det framgår av din fråga att du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och att du enligt arbetsgivaren är sist på turordningslistan. Det har dock börjat en annan person efter dig i butiken men som har varit anställd i en annan butik och jag tolkar därmed din fråga som att du undrar om inte hon borde vara sist på turordningslistan. Reglerna kring turordning regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).Vad gäller vid turordning?Vid uppsägning av på grund av arbetsbrist så ska arbetsgivaren iaktta turordningsregler (22 § första stycket LAS). Man iakttar då den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren och vid lika anställningstid så ger högre ålder företräde (22 § fjärde stycket LAS). Det innebär att personen som började efter dig i din butik även kan tillgodoräkna sig tiden hon arbetat i den första butiken, eftersom det är samma arbetsgivare. Eftersom det framgår av din fråga att hon varit anställd längre i företaget än dig så innebär det att hon har bättre plats än dig på turordningslistan. Hoppas du fått svar på din fråga!