Hur får man tag i personnummer på en avliden person?

2020-11-05 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej! Jag försöker få fullständigt personnummer på avliden moster. Jag vet hennes namn och födelsedatum. Hur går jag tillväga?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom frågan publiceras har jag valt att omformulera frågan så att inte namn på någon person framgår av frågan. För att få reda på din avlidna mosters fullständiga personnummer rekommenderar jag att du kontaktar Skatteverket. Vad du kan göra nu Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Har fått sparken på grund av en händelse på jobbet, vad ska jag göra, och borde jag fått en varning istället?

2020-10-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, I onsdag jag fick sparken från posten efter har jobbat 13 år med dem. Jag fick sparken eftersom jag kastade på en container 10 adresserad reklamblad, jag vet att jag gjorde fel, men jag hade en mycket stressig dag den där dagen. Jag bad ursäkt till min boss, men det hjälper inte. I mitt jobb det är så många som gjorde värre grejer, men dom aldrig fick sparken för det, i det 13 år jag jobbar på Postnord aldrig har haft problem eller klagomål. Som jag sade, många kollegor gjorde värre grejer som delar inte tidningar, reklam, osv… och dem fick bara en varning men inte uppsägningJag tycker att det var en stor straff jag fick for gjorde fel en gång och har jag inte rätt att få en varning istället för sparken? Tack på förhand.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom du skriver att du jobbat för samma arbetsgivare i 13 år utgår jag i mitt svar på att du hade en tillsvidareanställning, 4 § 1 st Lag om anställningsskydd (här). Om du hade en annan anställningsform rekommenderar jag att du skickar in en ny fråga.Jag kommer att gå igenom vad som gäller vid varning, uppsägning och vid avskedande, men kommer fokusera på avskedande eftersom du skriver att du fått sparken. Därefter kommer jag att gå igenom vad man kan göra om man blivit avskedad och är missnöjd med detta, och ge råd om vad du kan göra nu.Varning Varningar på arbetet är inget som regleras i lag eller avtal, och man kan få en varning eller tillrättavisning när arbetsgivaren anser att det är befogat. Uppsägning Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet och rehabiliteringsansvarFör att säga upp en person med tillsvidareanställning krävs saklig grund för uppsägning, 7 § 1 st Lag om anställningsskydd (här). Det finns inte saklig grund för uppsägning om det finns möjlighet att omplacera arbetstagaren i verksamheten, 7 § 2 st Lag om anställningsskydd (här).Krav på uppsägningUppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig. Om en arbetsgivare vill säga upp en arbetstagare av personliga skäl ska underrättelse om detta ske minst två veckor i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad, skall arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör, 30 § 1 st Lag om anställningsskydd (här).Om man blir uppsagd på grund av personliga skäl, ska arbetsgivaren underrätta dig om detta två veckor innan uppsägningen skedde och om du var med i facket skulle de också varsla organisationen, enligt 30 § 1 st Lag om anställningsskydd (här). Detta har dock inte betydelse för om uppsägningen är giltig eller inte utan har de inte gjort det kan du kräva skadestånd, enligt 38 § 1 st Lag om anställningsskydd (här).Om man blivit uppsagd har man också rätt till uppsägningstid och under den lön och andra anställningsförmåner enligt 12 § Lag om anställningsskydd (här). Om du inte har fått någon uppsägningstid är det istället frågan om ett avskedande.Avsked Avskedande får ske, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren, se 18 § 1 st Lag om anställningsskydd (här). För att bli avskedad ska man ha gjort något allvarligt, exempelvis begått något brott på arbetsplatsen. Avskedandet får inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än två månader innan underrättelsen skedde, 18 § 2 st Lag om anställningsskydd (här).Underrättelse om avskedande ska lämnas minst en vecka i förväg, 30 § 1 st Lag om anställningsskydd (här).Du skriver att du inte har fått skriftliga skäl till varför du blev av med jobbet. Ett avskedande ska vara skriftligt, och ska innehålla information om vad arbetstagaren ska göra om hen vill göra gällande att avskedandet är ogiltigt alternativt kräva skadestånd av arbetsgivaren, 19 § 1-2 st Lag om anställningsskydd (här). Om arbetsgivaren begär skälen till avskedandet är arbetsgivaren skyldig att uppge detta, se 19 § 3 st Lag om anställningsskydd (här).Man kan bli avskedad enbart på grund av en händelse, om det man gjort är tillräckligt allvarligt. Dock låter det märkligt att flera kollegor gjort liknande saker som du, men enbart blev varnade. Vad ska man göra om man blivit avskedad och är missnöjd med detta? Har en arbetstagare blivit avskedad under omständigheter som inte ens skulle ha räckt till för en giltig uppsägning, skall avskedandet förklaras ogiltigt på yrkande av arbetstagaren, se 35 § 1 st Lag om anställningsskydd (här).Vill en arbetstagare yrka att en uppsägning eller ett avskedande ska förklaras ogiltigt måste arbetstagaren meddela arbetsgivaren detta inom två veckor från att uppsägningen eller avskedandet skett, 40 § 1 st Lag om anställningsskydd (här). Därefter kan man stämma arbetsgivaren och yrka att avskedandet ska ogiltigförklaras. Dock kan det bli tidskrävande och kostsamt att driva en process mot arbetsgivaren, framför allt om man inte är medlem i facket.Vad du kan göra nu Om du är medlem i en fackförening rekommenderar jag att du tar kontakt med facket för vidare rådgivning.Vill du ta hjälp av en jurist kan du anlita en jurist från Lawlines juristbyrå. Länk för att boka tid med jurist finns här. Lawlines juristbyrå debiterar 2 000 kronor per timme.Du kan även ringa till Lawlines telefonrådgivning, vilket är kostnadsfritt för den som ringer. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Min särbo har gått bort. Han sa att jag skulle få försäkringsersättning, hur vet jag om han hade en försäkring?

2020-10-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Min särbo dog för 2 månader sedan han sa till mig att när jag dör får du summan kommer jag inte i håg ville inte lyssna på det nu undrar jag om han hade en försäkring hur får jag veta det ? Tacksam för svar .
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom kortfattat vad som gäller om man har en försäkring och avlider, samt ge råd om vad du kan göra nu. Vad gäller om man har en individuell personförsäkring (exempelvis livförsäkring) och avlider?Jag misstänker att din särbo hade en individuell personförsäkring, och därför tillämpas 10-16 kap Försäkringsavtalslagen (här). Försäkringsbolag är skyldiga att kontrollera om en försäkringstagare som hade försäkring hos dem har avlidit och dödsfallet utgör försäkringsfall. Försäkringsbolaget ska då kontakta dödsboet och eventuella förmånstagare, se 10 kap 7 § 2 st Försäkringsavtalslag (här). En försäkringstagare som har personförsäkring har rätt att förfoga över försäkringen genom förmånstagarförordnande, se 14 kap 1 § Försäkringsavtalslag (här). Det innebär att om man har t.ex. en livförsäkring ska det betalas ut ett belopp när man avlider, och genom ett förmånstagarförordnande kan försäkringstagaren välja vem beloppet från försäkringen ska gå till. Om din särbo hade en livförsäkring är det alltså möjligt att han kan ha gjort ett förmånstagarförordnande till förmån för dig. Vad du kan göra nuFörsäkringsbolag ska aktivt kolla om någon försäkringstagare som hade exempelvis livförsäkring hos dem har avlidit. Om du känner till vilket försäkringsbolag din särbo hade försäkring hos kan du kontakta dem.Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Vill komma i kontakt med Lawline utan kostnad

2020-10-28 i Alla Frågor
FRÅGA |När kommer du och ringa upp mej tummen gratis????Tummen
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår inte riktigt, men jag uppfattar det som att du har en juridisk fråga och vill komma i kontakt med Lawline. I så fall rekommenderar jag att du ringer till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Telefonrådgivningen är gratis för den som ringer. Du kan även skicka in en gratisfråga via hemsidan. Om du vill boka tid med en av Lawlines jurister kan du göra det genom att fylla i formuläret här. Lawlines juristbyrå debiterar 2 000 kronor per timme. Vänligen,

Hur länge kan hyresvärden kräva en tidigare hyresgäst på en hyresskuld, och hur kan jag bevisa att jag har betalat hyran?

2020-10-31 i Skuld
FRÅGA |En privat föredetta hyresvärd kräver hyra där jag bodde för över 1 år sedan. Det finns inget skriftligt avtal och jag fick flytta då dem skulle skiljas. Det var frun som frågade om jag ville hyra huset. Mannen (som äger huset) ville inte att jag skulle bo kvar vid deras skilsmässa. Det fanns inget muntligt avtal med mannen. Betalade hyra kontant den sista månaden då min mobil kraschade och hade ingen dator.Det var lugnt för mannen. Nu, över ett år sedan har jag nu fått krav från kronfogden i min fd hyresvärds namn. Vad gör jag? Vad gäller i detta fall?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom om muntliga hyresavtal är tillåtet, samt om hyresgästen får betala hyran kontant. Därefter kommer jag att svara på om hyresvärden kan kräva en tidigare hyresgäst på hyra om det gått mer än ett år sedan hyresgästen flyttade ut, samt ge råd om vad du kan göra nu. Är muntliga hyresavtal tillåtet? Muntliga hyresavtal är tillåtna. Hyresavtal ska dock upprättas skriftligen om hyresgästen eller hyresvärden begär det, se 12 kap 2 § 1 st Jordabalken (här). Ett muntligt hyresavtal är alltså lika giltigt som ett skriftligt, men ett skriftligt hyresavtal är att föredra ur bevissynpunkt. Får hyresgästen betala hyran med kontanter? Av 12 kap 20 § 2 st Jordabalken (här) framgår att hyresgästen alltid har rätt att betala hyran genom postanvisning, postgiro eller bankgiro. Det finns alltså ingen uttrycklig rätt i lagen att betala hyran kontant, så det är hyresvärden som avgör om hyresgästen får betala hyran kontant eller inte. I det här fallet fick du betala den sista månadshyran med kontanter.Kan hyresvärden kräva en tidigare hyresgäst på hyra om det gått mer än ett år sedan hyresgästen flyttade ut?För skulder på grund av ett hyresförhållande gäller att hyresvärden eller hyresgästen måstemåste väcka talan, ansöka om betalningsföreläggande eller ansöka om stämning hos domstol eller hyresnämnd, inom två år från det att hyresgästen lämnade lägenheten. Detta framgår av 12 kap 61 § Jordabalken (här). Om det har gått mindre än två år från att du flyttade ut kan alltså din förra hyresvärd kräva dig på en hyresskuld. Men i ditt fall har du betalat den sista hyran (och inget i din fråga tyder på att du skulle ha låtit bli att betala tidigare månadshyror). Vad du kan göra nuOm man har fått ett krav om att man ska betala en skuld, alltså ett betalningsföreläggande från Kronofogden, ska man först meddela Kronofogden att man fått betalningsföreläggandet. Om man tycker att kravet är korrekt kan man betala, om man tycker kravet är felaktigt kan man bestrida kravet. Information om vad som gäller om man fått ett krav om att betala finns på Kronofogdens hemsida (länk här). Eftersom du tycker att kravet är felaktigt drar jag slutsatsen att du vill bestrida kravet. Då ska du ange vad som är felaktigt med betalningsföreläggandet. I ditt fall är det bra om du kan visa att du har betalat även den sista månadshyran. Eftersom hyran betalades kontant kan man inte hänvisa till kontoutdrag. Du kan kolla om du fick ett kvitto på att du har betalat hyran eller om det finns meddelanden mellan dig och den förra hyresvärden som tyder på att du har betalat. Om du har fler frågor bör du kontakta Kronofogden. Du kan även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

En 16-åring och en 17-åring är åtalade för misshandel, vilken påföljd är aktuell?

2020-10-31 i Påföljder
FRÅGA |Två ungdomar (16 och 17 år gamla), är åtalade för misshandel av en lärare. Tingsrätten har tillgång till yttranden från Socialförvaltningen för var och en av dem. 16-åringen är yttrandet välartad och arbetsför, medan 17- åringen lever under kaotiska förhållanden med bland annat missbruk. 17-åringen inser detta och har skrivit på ett kontrakt med Socialtjänsten för vård. vilken påföljd kommer dom att dömas för?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vilket brott ungdomarna är åtalade för och vilka påföljder som är aktuella om personer under 18 år begår brott. Avslutningsvis kommer jag att försöka besvara vilken eller vilka påföljder som kan vara aktuella i det här fallet, samt ge råd om vad du kan göra nu. Vilket brott är ungdomarna åtalade för? Brottet som ungdomarna är åtalade för är misshandel, se 3 kap 5 § Brottsbalken (här). Det framgår inte om ungdomarna är åtalade för misshandel av normalgraden alternativt ringa misshandel, se 3 kap 5 § Brottsbalken (här), eller om misshandeln var grov eller synnerligen grov, se 3 kap 6 § Brottsbalken (här). När det gäller misshandel av normalgraden kan straffet maximalt bli fängelse i två år. Man ska dock tänka på att även om fängelse finns i straffskalan är det inte säkert att en person som begått det aktuella brottet döms till fängelse. Det finns en så kallad presumtion mot fängelse i 30 kap 4 § 1 st Brottsbalken (här), där det anges att rätten vid bestämmandet av påföljd ska fästa vikt vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Dessutom finns särreglering för unga personer som begår brott, se rubriken nedan. Vilka påföljder är aktuella om personer under 18 år begår brott? Straffmyndighetsåldern är 15 år, vilket innebär att en person som begår en brottslig handling och är under 15 år inte kan dömas till påföljd, se 1 kap 6 § Brottsbalken (här). De två ungdomarna är straffmyndiga. Däremot är de inte myndiga, då de är under 18 år. Är man under 18 år gäller vissa särregleringar i påföljd, och det finns även särskilda regler om man är under 21 år. Jag fokuserar dock på vad som gäller om den som begår brott är under 18 år. Om en person begår brott innan hen fyllt 18 år, kan personen bara dömas till fängelse om det finns synnerliga skäl, se 30 kap 5 § 1 st Brottsbalken (här). Sluten ungdomsvård enligt 32 kap 5 § 1 st Brottsbalken (här), är förstahandsalternativet när ungdomar begår sådana brott att frihetsberövande påföljd inte kan undvikas. Sluten ungdomsvård är dock tillämpligt bara vid väldigt grova brott, exempelvis mord eller våldtäkt, se information på Åklagarmyndighetens hemsida (länk här), så om inte misshandeln var väldigt allvarlig känns det inte troligt att ungdomarna får sluten ungdomsvård. Om man är under 21 år och begår brott får man dömas till ungdomsvård om man har behov av vård eller annan åtgärd enligt Socialtjänstlagen eller Lag om vård av unga (LVU), se 32 kap 1 § 1 st Brottsbalken (här). Är man under 21 år och begår brott kan man även dömas till ungdomstjänst, om den påföljden bedöms lämplig med tanke på den tilltalades personlighet och andra omständigheter, se 32 kap 2 § 1 st Brottsbalken (här). Om en ung person begår brott och döms till ungdomsvård, kan påföljden ungdomsvård kombineras med ungdomstjänst alternativt böter, se 32 kap 3 § Brottsbalken (här). Vilken påföljd kan vara aktuellt i det här fallet? Det är naturligtvis svårt att besvara vilken påföljd en person kommer att dömas till i ett enskilt fall, så jag vill inte att du tar alltför allvarligt på mitt svar. Det framgår inte av din fråga om båda ungdomarna deltog i misshandeln i lika stor utsträckning, eller om någon av dem är straffad sedan tidigare, vilket kan påverka valet av påföljd. Baserat på den information jag fått i frågan samt de åtalades ålder, känns det inte troligt att fängelse skulle vara aktuellt som påföljd. Det verkar inte heller särskilt troligt att sluten ungdomsvård skulle vara aktuellt. Med tanke på att den av ungdomarna som är 17 år har en problematik med missbruk och eventuellt annan problematik (så tolkar jag det eftersom det står att hen "lever under kaotiska förhållanden") är det mycket möjligt att påföljden kan bli ungdomsvård, se 32 kap 1 § 1 st Brottsbalken (här). Ungdomsvård kan även kombineras med ungdomstjänst alternativt böter. 16-åringen har ingen sådan problematik, så då är frågan om 16-åringen har behov av ungdomsvård (ungdomsvård kan ges som påföljd om personen har behov av vård eller annan åtgärd enligt Socialtjänstlagen eller lagen om vård av unga, LVU). Det kan vara möjligt att 16-åringen döms till ungdomstjänst, se 32 kap 2 § 1 st Brottsbalken (här). Vad du kan göra nu Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Min fru har avlyssnat mig, vad ska jag göra?

2020-10-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag upptäckte alldeles nyligen att min fru olovligen avlyssnat på mig i bilen i minst 6 år, olovligen eftersom hon själv inte deltar i samtalen som spelas in eller ens närvarar. Hon gjorde det via en elektronisk apparat, vet inte vad det heter som hon satte fast på backspegeln. Jag har inte gjort så och barnen är för små för att förstå sig på sånt. Men det finns bevis. Sådan apparat följer inte med bilen när man köper den. Vi köpte vår bil 2014 och jag kommer ihåg att det var något skumt på backspegeln redan då, därför säger jag att hon tjuvlyssnat i 6 år.Förutom det utövar hon också psykiskt våld mot mig och våra gemensamma barn, ibland har hon även slagit de. Utifrån hennes språk till mig så misstänker jag att hon även olovligen avlyssnar oss här hemma också, men det är inget som hon erkänner trots flera försök till dialog. Jag undrar därför vilken väg ni tycker jag borde välja härnäst. Jag vill i alla fall kalla hit polisen så de kan undersöka ifall hon avlyssnar på oss hemma, men jag vet inte om man behöver polisanmäla min fru först för att de ska komma hit eller kan jag kalla hit de oavsett? Ifall polisen hittar avlyssnande apparater hemma, kommer de att själva polisanmäla saken oavsett om jag säger det eller inte?Vilka brott kan ni bedöma här att hon gjort sig skyldig till?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vilka brott din fru kan ha begått enligt din beskrivning, och därefter ge råd om vad du kan göra nu. Vilka brott kan din fru ha begått? Olovlig avlyssningOlovlig avlyssning regleras i 4 kap 9 a § Brottsbalken (här). Olovlig avlyssning innebär att man olovligen (dvs. utan tillåtelse) med tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptar tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten inte äger tillträde och som han själv inte deltar i eller som han obehörigen berett sig tillträde till.Lagrummet gäller om man avlyssnar eller spelar in ett samtal med hjälp av något tekniskt hjälpmedel, så att exempelvis åka buss och tjuvlyssna på vad andra passagerare säger omfattas inte. Det är okej att avlyssna grannens samtal genom att sätta örat till väggen, genom ett glas eller annat icke-tekniskt hjälpmedel. Om man själv deltar i ett samtal är det inte olagligt att spela in samtalet, vilket framgår om man tolkar lagtexten e contrario (motsatsvis), då det står att det är förbjudet att spela in samtal mellan andra som man själv inte deltar i.Om din fru avlyssnar och/eller spelar in dig i bilen och i hemmet när hon själv inte är med och använder ett tekniskt hjälpmedel för detta, så kan hon ha gjort sig skyldig till olovlig avlyssning. Misshandel Misshandel regleras i 3 kap 5 § Brottsbalken (här). Misshandel innebär att man tillfogar en annan människa kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd. Grov fridskränkning Grov fridskränkning regleras i 4 kap 4 a § 1 st Brottsbalken (här). Grov fridskränkning innebär att en person har begått upprepade brottsliga gärningar mot en närstående eller tidigare närstående person. Ett exempel är att om man har misshandlat eller ofredat en närstående upprepade gånger kan det anses vara grov fridskränkning. Om grov fridskränkning begås av en man mot en kvinna som han lever tillsammans med eller har levt tillsammans med, aktualiseras brottet grov kvinnofridskränkning, se 4 kap 4 a § 2 st Brottsbalken (här). Eftersom du skriver att din fru har misshandlat dig och barnen (både psykiskt och fysiskt) vid flera tillfällen kan hon alltså ha gjort sig skyldig till grov fridskränkning. Vad du kan göra nuJag rekommenderar att du snarast kontaktar polisen för vidare rådgivning. Ring 112 om det är ett pågående brott, annars ska du ringa 114 14 för att komma i kontakt med polisen om det inte rör ett pågående brott.Om du har fler frågor kan du även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Hur gör man om man vill gifta sig med en person som bor i Sverige?

2020-10-21 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej. Min flickvän har sökt asyl i Melilla som tillhör Spanien. Jag är svensk medborgare och jag vill ta med henne till Sverige och vi gifter oss. Vi är ett lesbiskt par. Jag är med henne just nu i Melilla. Vi kan inte lämna varandra. Är det möjligt för oss att försätta i Sverige?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad som gäller om en utländsk medborgare vill bli sambo eller gifta sig med en person som bor i Sverige, och vill flytta till Sverige. Därefter kommer jag att gå igenom vad din flickvän ska göra för att ansöka om uppehållstillstånd, samt ge råd om vad du kan göra nu. Vad gäller om en utländsk medborgare vill bli sambo eller gifta sig med en person som bor i Sverige? Det framgår att din flickvän har sökt asyl i Melilla, som tillhör Spanien, men det framgår inte vilket land din flickvän är medborgare i. Om man är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver man uppehållstillstånd. Man kan få uppehållstillstånd om man planerar att bli sambo eller gifta sig med en person som bor i Sverige. Personen som bor i Sverige måste kunna försörja sig själv och sin blivande make/maka alternativt sambo och ha en tillräckligt stor bostad, se information på Migrationsverkets hemsida, länk här. Hur ska din flickvän gå tillväga för att ansöka om uppehållstillstånd? Din flickvän bör ansöka om uppehållstillstånd på Migrationsverkets hemsida, länk här. Din flickvän ska göra ansökan från sitt hemland eller annat land där hon har tillstånd att bo, hon kan alltså inte åka till Sverige och göra ansökan här, se information på Migrationsverkets hemsida, länk här. Vad du kan göra nu Om du och din flickvän vill ha hjälp med ansökan kan ni anlita Lawlines juristbyrå, länk för att boka tid med jurist här. Lawlines juristbyrå debiterar 2 000 kronor per timme. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,