Vad kan en 15 åring få för påföljd för ett olaga intrång?

2019-10-29 i Påföljder
FRÅGA |Min son som är 15 år och 10 månader gjorde olaga intrång på en byggarbetsplats och blev gripna av polisen. Vad kan han vänta sig för påföljd och kommer han hamna i belastningsregistret? De tog sig in genom ett staket och sedan in i byggnaden via en olåst dörr, de har inte stulit något och inte gjort någon åverkan på något.
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Alla som döms för brott registreras i polisens belastningsregister. Hur länge beror på vilken påföljd som blir utdömd. Barn under 18 år får betydligt lindrigare straff vilket betyder att din son troligtvis kommer få antingen straffvarning eller ungdomstjänst. Får han en straffvarning händer ingenting, men om han begår brott igen inom en viss tid döms han för det nya brottet samt olaga intrång vilket då ger ett högre straff. Ungdomstjänst är en ungdomsvariant på samhällstjänst där du arbetar gratis ett antal timmar på en plats som hjälper allmänheten. Har din son inte begått brott tidigare kan ni troligtvis räkna med straffvarning, men detta är upp till vad domaren finner lämpligast. Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt för en lärare att uttrycka starka kontroversiella åsikter i samband med en lektion?

2019-10-27 i Övriga brott
FRÅGA |En av mina klasskamrater och läraren började argumentera om abort under en matte lektion, och under argumentet utycker han starka åsikter om att abort är fel så länge du inte blivit våldtagen. Är det olagligt eller tillåtet. Detta var en fråga jag stälde tidigare men de framgick inte att de var läraren som hade dom starka åsikterna om att abort skulle vara olagligt. Så ställer den igen med faktan att de var läraren som var anti abort och eleven som var för. Manlig lärare och kvinnlig elev.
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är inte brottsligt att uttrycka sina åsikter såvida inte uttalandet ryms inom brottet hets mot folkgrupp. Hets mot folkgrupp inskränker endast de mest extrema åsikterna som främst riktas mot utsatta minoriteter i samhället. Detta uttalande är inte något som omfattas av hets mot folkgrupp och är således inte olaglig. Man skulle kunna diskutera huruvida det var lämpligt eller inte att läraren uttrycker sina åsikter i klassrummet. Men oavsett om det anses olämpligt är det inte olagligt. Med vänliga hälsningar,

När preskriberas fordran?

2019-10-27 i Preskription
FRÅGA |Jag har en skuld där kapitalet är 6007kr sedan tillkommer ränta på 46500. Skulden är från 1980 och jag undrar om den inte borde vara preskriberas. Kan man få avskriver räntan?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En fordran preskriberas efter 10 år. Denna preskriptionstid förnyas dock varje gång borgenären påminner dig. Har borgenären inte skickat en påminnelse till dig minst en gång vart 10:de år från 1980 är hela fordran (inte bara räntan) avskriven. Med vänliga hälsningar,

Vad betyder reservationsvis?

2019-09-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Ordet reservationsvis, vad innebär det?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline för din fråga!Reservationsvis nämner man oftast när man har två påståenden men endast ett av dem räcker för att få en viss påföljd. Får man inte bifall på påstående 1 kommer då påstående 2 bli gällande. Till exempel en hyresvärd som vill säga upp en hyresgäst på grund av att hyresgästen misskött lägenheten skriver, men hyresgästen har utöver detta inte betalat hyran på 2 månader. Då kan hyresvärden skriva till hyresgästen att hyresavtalet är uppsagt på grund av att hyresgästen misskött lägenheten samt "reservationsvis" att hyresgästen inte betalat hyran. Detta betyder att om det skulle bli tvist i frågan huruvida hyresgästen misskött lägenheten eller inte så blir avtalet ändå uppsagt på grund av att hyresgästen inte betalat hyran. Med vänliga hälsningar,

Är restskatt en prioriterad fordran?

2019-10-29 i Konkurs
FRÅGA |Är restskatt en prioriterad fordran
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Restskatt är en oprioriterad fordran.Med vänliga hälsningar,

Vad är skillnaden mellan att överklaga och återvinna en dom?

2019-10-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej,Jag undrar vad som är skillnaden mellan överklaga eller återvinning i ett domslut?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du överklagar ett mål begär du att domen ska prövas av högre instans, till exempel en tingsrättsdom överklagas till hovrätten för att bli prövad på nytt. När du återvinner en dom har du fått en tredskodom på grund av att du har missat att svara på en stämningsansökan. En tredskodom är en dom som meddelas om du inte svarar på en stämningsansökan mot dig. Domstolen håller då inte en rättegång utan bifaller stämningsansökan. Om detta händer kan du då ansöka om återvinning vilket gör att en rättegång trots allt inleds. Till exempel en tredskodom som meddelas av tingsrätt återvinns och då tas rättegång upp och prövas av samma tingsrätt. Med vänliga hälsningar,

Gäller bodelningsavtal vid skilsmässa?

2019-09-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Gäller bodelningsavtalet inom äktenskapet som vi har gjort vid skilsmässa
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bodelningsavtal som ni skrivit på innan eller under skilsmässan gäller vid skilsmässan sålänge båda makarna skrivit under avtalet. Med vänliga hälsningar,

Kan man utfärda en Europeisk arresteringsorder för grovt förtal?

2019-09-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Kan man utfärda en Eu arresteringsorder för grovt förtal?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att utfärda en Europeisk arresteringsorder krävs att gärningen kan innebära 1 års fängelse eller mer. Grovt förtal kan ge upp till 2 års fängelse. En Europeisk arresteringsorder kan därför utfärdas för grovt förtal. Med vänliga hälsningar,