Är en gåva enskild egendom?

2020-06-30 i Bodelning
FRÅGA |Jag är ensam dotter till min far som varit omgift i ca 15 år. Vid giftemålet hade min far en sommarstuga. För ca ett år sedan skrev de ett gåvobrev där hon skulle vara ensam ägare till den. Det finns inget äktenskapsförord eller enskild egendom på denna. Nu är sedan några veckor min far avliden. Tas sommarstugan upp i bodelningen eller är det hennes.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Reglerna om enskild egendom och bodelning hittar vi i äktenskapsbalken. Vid en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som inte är enskild utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan göras enskild genom äktenskapsförord eller genom arv, testamente eller gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § ÄktB). Frågan blir alltså vad som står i gåvobrevet. Om det i gåvobrevet framgår att sommarstugans ska vara din fars frus enskilda egendom ska den inte tas med vid bodelningen, annars ska den ingå.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt väkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Kan jag välja att inte öppna ett testamente vid bouppteckningen?

2020-06-30 i Testamente
FRÅGA |Testamente vid dödsfall. Jag har ett oöppnat kuvert som enligt påskrift sägs innehålla ett testamente efter min mor. Jag upptäckte efter min mors död att kvarlåtenskapen är så låg att den inte ens täcker begravningskostnader. Dvs det finns inga pengar eller annat att fördela. Vad testamentet isåfall säger om fördelning av arv borde ju därför sakna betydelse. Alltså, måste jag öppna och läsa testamentet vid bouppteckningen? Det skulle ju alldeles i onödan kunna skapa osämja. Kan jag slänga det oöppnat?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Testamente och bouppteckning bland mycket annat regleras i Ärvdabalken (ÄB). Testamentet ska intagas i bouppteckningenDödsbodelägarna ska tillsammans upprätta en bouppteckning senast 3 månader efter den närståendes dödsfall (20 kap. 1 § ÄB). Både arvingar och ev. testamentstagare ska kallas av den som har egendomen i sin vård (20 kap. 2 § ÄB). Enligt 20 kap. 5 § ÄB ska ett testamente eller äktenskapsförord om något av de efterlämnas av den avlidne, intagas i bouppteckningen.Om tillgångarna inte räcker tillOm den efterlevande inte lämnar mer egendom än vad som täcker sina egna skulder, kostnader för begravning och liknande kostnader så behöver inte en bouppteckning göras med anledning av att det finns inget att dela upp mellan arvingar eller testamentstagare. I sådana fall ska en dödsboanmälan istället göras till Skatteverket (20 kap. 8 a § ÄB). En dödsboanmälan ska göras inom två månader från dödsfallet, och innehålla väsentliga uppgifter om den avlidne, dödsbodelägarna och uppvisande av att det inte finns några tillgångar att fördela (20 kap. 8a § 2 st ÄB). Om någon av dödsbodelägarna ändå begär att bouppteckning ska göras så ska en sådan förrättas enligt 3 st i samma paragraf. Kan testamentet ha betydelse?Kostnader för begravning eller andra kostnader för att kunna förvalta och vårda dödsboet är prioriterade och ersätts först från dödsboet (20 kap. 4 § ÄB). Om det därefter inte finns kvar någon egendom så har testamentets innehåll inte en avgörande betydelse då det inte kommer gå att förverkliga det. Ifall arvskifte inte kan ske i enlighet med testamentet då det inte finns egendom kvar att fördela, kommer testamentet bli utan verkan med hänsyn till tolkningsreglerna i 11 kap. 3-4 §§ ÄB. Detsamma gäller om testamentet utpekar viss egendom som inte längre finns kvar att fördela, vilket i ett annat fall hade varit prioriterat framför universella testamentstagare och arvingar. Mitt råd till dig, är att om det finns ett testamente måste det intagas till bouppteckningen. Det är att göra fel att inte uppvisa det vid bouppteckningen. Men likt du säger kommer testamentet troligtvis inte ha något betydelse i det fallet att det inte kommer finnas några tillgångar kvar att fördela. Risken finns att det kan bli lika mycket osämja om det annars kommit fram att det faktiskt fanns ett testamente men som alla inte fick ta del av, även om dess innehåll inte skulle ha någon verkan oavsett. Jag hoppas detta svarade på dina funderingar, Vänligen,

Rätten att testamentera arv från make/maka

2020-06-30 i Make
FRÅGA |Hej,Händelse:A och B är gifta. A äger fastigheten till 100%. Äktenskapsförord är skrivit där det står att B har full förfoganderätt när A går bort men att det är barnen (2st) skall ärva hälften var.A går bort och en bouppteckning görs och B sitter i orubbat bo. B skriver ett tillägg till testamentet där hon skriver att barnen skall dela lika men att att ett av barnen skall förvärva huset i sin laglott. Är det lagligt rätt att göra så? Dessutom tror inte barn 2 att detta gått rätt till eftersom mamman var väldigt sjuk de sista 2 månaderna och mer eller mindre ständigt påverkad av morfin och alkohol.Vad kan barn 2 göra i ett sådant här läge?Tacksam för hjälp.Mvh
Franck Olofsson |HejOm jag förstår din huvudfråga rätt så har B i sitt testamente skrivit att ett av barnen ska få huset och du undrar om B kan göra så. Reglerna om detta finner vi i Ärvdabalken (ÄB).Jag blir lite konfunderad av du skriver att A och B hade ett äktenskapsförord med ett innehåll som beskriver vad som ska hända efter A:s bortgång. Kanske menar du testamente. Det är ju i testamente som man formulerar vad som ska hända efter döden. Jag utgår i alla fall i mitt svar från att det fanns ett äktenskapsförord där det stod att fastigheten var A:s enskilda egendom (att den inte ska delas vid skilsmässa). Vidare utgår jag också ifrån att de två barnen var A och B:s gemensamma. I mitt svar kommer jag presentera vad som gäller om A gjorde ett testamente och vad som gäller om A inte gjorde ett testamente. Det finns i huvudsak två sätt som makar kan ärva varandra, antingen med fri förfoganderätt eller med full äganderätt. Vid full äganderätt kan maken/makan göra precis vad hen vill med arvet. Men vid fri förfoganderätt får maken/makan göra allt den vill med arvet med begränsningen att de inte får testamentera bort det och i viss mån inte heller ge bort det i gåva (3 kap. 1 § och 3 kap. 2 § ÄB). Om A inte hade ett testamente så är huvudregeln att B ärver allt efter A med fri förfoganderätt, det vill säga då får hon inte testamentera bort arvet (3 kap. 2 § ÄB). Detsamma gäller om det fanns ett testamente efter A där det stod att det är fri förfoganderätt som gäller. Om det däremot fanns ett testamente efter A där det var skrivet att B hade full äganderätt till A:s arv har B möjlighet att testamentera till vem hen vill. Du använder begreppet full förfoganderätt som är en blandning mellan begreppen, men jag antar att du menar fri förfoganderätt. Svaret på din huvudfråga, om B har rätt att testamentera arvet efter A, är alltså att det beror på om det finns ett testamente efter A och i så fall vad som står i det.Om jag förstår din fråga rätt undrar du också om det finns möjlighet att klandra B:s testamente. Ett testamente kan bli ogiltigt om testator (B i ditt fall) var utsatt för psykisk störning vid tillfället då hen skrev under eller att hen blivit påverkad av någon annan på ett klandervärt sätt (13 kap 2 § och 13 kap. 3 § ÄB). Hoppas du fick svar på dina frågor. Återkom annars med en ny fråga eller lämna en kommentar.

Vem har rätt till egendom vid äktenskapsskillnad

2020-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Min nuvarande partner skiljde sig i februari och de skrev på papper. De hade skrivit äktenskapsförord så allt de hade med sig in i förhållandet behöll de själva. Men nu har även föredetta frun sagt att det även gäller de som de köpt under tiden då min nuvarande partner har skulder hos kronofogden. Men d har tex köpt en båt, en tv och kolonistuga som min partner var med att betala på. Är det rätt att han inte får något då? Tycker detta låter lite märkligt så tänkte måste ställa frågan och då redan skilsmässan gått igenom kan man väl ta upp detta och be någon kolla på detta då det inte är så många månader sedan de skrev på skilsmässan.
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vad händer med egendomen vid äktenskapets upplösande?Reglerna om äktenskapsskillnad hittar vi i äktenskapsbalken, som följande kommer att benämnas som "ÄktB". När ett äktenskap upplöses ska det ske en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Bodelning är en fördelning mellan makars egendom och i bodelningen är det makarnas giftorättsgods som ska ingå (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap 1§ ÄktB). Dvs. allt förutom den egendom som de har gjort enskild genom antingen äktenskapsförord eller om någon av dem exempelvis fått en gåva med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda. I din nuvarande partens fall finns det ett äktenskapsförord som säger att allt det hade med sig in i förhållandet ska utgöra enskild egendom, detta betyder att allting som de köpt under tiden de varit gifta ska utgöra giftorättsgods. Din nuvarande partner har alltså rätt till hälften av det som de köpt under tiden de varit gifta. Vad gäller om någon av makarna har skulder?Själva bodelningen går sedan till på så sätt att man först beräknar makarnas andel i boet (11 kap. 1 § ÄktB). Efter att man beräknat båda makarnas andel gör man avdrag för eventuella skulder från respektive makes giftorättsgods (11 kap. 2 § ÄktB). Varje make står enligt huvudregeln alltså för sina egna skulder (1 kap 3§ ÄktB). Det som sedan blir över från respektive make räknas ihop och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Efter detta ska en lottläggning ske, dvs. man avgör vem som får vad och egendomen fördelas mellan makarna (11 kap. 7 § ÄktB). Eftersom din nuvarande partner och hans exfru inte verkar vara överens om hur egendomen ska fördelas kan de anlita en bodelningsförättare hos tingsrätten som hjälper dem att fördela egendomen. Det finns vidare ingen tidsgräns i lagen för hur långt efter er skilsmässa de kan kräva att en bodelning ska ske. Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar,

Ska enskilda firman ingå i bodelningen?

2020-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, jag och min ex make skildes i november och nu som först vill han kräva en bodelning då jag och Vera dotter bor kvar i hemmet. Jag har ensam vårdnad. Han hade och har ett boende även på annan ort. Jag startade en enskild firma innan skilsmässan. Idag kräver han hälften av värdet av företaget. Jag gick med back förra året alltså 2019. Jag tog lån till oss innan vi gifte oss då han inte var kreditvärdighet vilket han efter skilsmässan vägrar betala på. Jag har under äktenskap också tagit ett kreditlån till oss. Finns inga pengar i bolaget eller besparingar. Kan han kräva hälften av värdet av inventarierna och hälften av bohaget?Mvh Mia
Angelica Kaijser |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din situation skildes du och din make i november och att din ex make först nu begär bodelning. I bodelningen kräver han hälften av värdet av din enskilda firma (inventarierna och bohaget) samt vägrar betala det lån som du under äktenskapet upptog för er båda.Kan ex-maken begära bodelning nu?Makars äktenskapsskillnad och bodelning regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Bodelning skall alltid äga rum efter skilsmässa (9 kap. 1 § ÄktB). Det finns således inget sista datum som bodelning ska ske. Din ex-make har således rätt att kräva bodelning nu eftersom det ska ske. Det finns dock ett undantag från regeln och det är om makarna endast har enskild egendom, vilket kräver att de har äktenskapsförord (9 kap. 1 § 1 st. 2 m. ÄktB). Då du inte har nämt något sådant, utgår jag från att att ni har giftorättsgemenskap, alltså egendom som ska delas upp vid en bodelning (inte enskild egendom). Den dag som man utgår från vid bodelningen är hur egendomsförhållandena såg ut på den dagen talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Detta är det största incitamentet varför man brukar vilja att bodelning ska ske så snabbt som möjligt då ekonomiska förhållanden kan förändras snabbt. Att du har gått med ekonomisk förlust under det föregående året, är tyvärr ingen omständighet som påverkar bodelningen. Vad ska ingå i bodelningen?I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är egendom som inte är föreskriven att vara enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Däremot finns det egendom som till sin natur är enskild egendom (se 7 kap. 2 § ÄktB). Däremot är en enskild firma per se, inte sådan egendom och det framgår inte heller av din fråga om det finns sådana omständigheter. Huvudregeln blir alltså gällande – värdet av den enskilda firman ska ingå i bodelningen. I praktiken innebär det att den enskilda firman kommer upptas som en tillgång på din sida. Det gör att din ex-make har rätt till hälften av värdet av enskilda firman. Däremot är det när bodelningen är klar, det vill säga när man har klarlagt vilka nettotillgångar som finns (alltså efter avdrag för skulder, återkommer till det) som man kan se om du faktiskt behöver ge häften av bolaget eller inte. Efter bodelningen ska tillgångarna fördelas mellan makarna, så att varje make får så mycket den har rätt till enligt bodelningen. En make ska i första hand ha sin egen egendom på sin lott, på din del (11 kap. 7 § ÄktB). Det betyder att även om din make har rätt till hälften av värdet av din enskilda firma, betyder det inte att han automatisk kommer faktiskt få hälften av bolaget (såsom inventarier) utan du kan istället välja att ersätta honom för den delen med pengar (11 kap. 9 § ÄktB).SkuldernaHuvudregeln är att var make ansvarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det gör att det inte sker en automatisk delning av skulder, bara för att man är gifta. Detta gäller självklart endast de skulder som fanns då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Vid en bodelning ska var makes giftorättsgods (egendom som ska ingå i bodelningen) först täcka de skulder som maken har (11 kap. 2 § ÄktB). Därefter lägger man ihop dessa giftorättgodssnetton för att sedan dela på häften. Det är den korta förklaringen hur en bodelning går till. ExempelMake A har tillgångar på 1.000.000 kr och skulder på 500.000 kr och make B har tillgångar på 800.000 kr och skulder som uppgår till 200.000 kr. Make A:s netto: (avdrag för skulder: 1.000.000 kr minus 500 000 = 500.000 kr Make B:s netto: 800.000 kr minus 200.000 kr = 600.000. Dessa nettovärden läggs ihop och sedan delas på häften. Resultatet är vad varje make har rätt till. I exemplet blir det alltså 500.000 kr + 600.000kr = 1.100.000 kr vilket blir 550.000 kr vardera. Effekten av detta blir att en skulderna täcks först. I ditt fall gör att du inte behöver oroa dig för lånet – du kommer först få täckning av lånet, sedan lika del av överskottet. Som du kan se i exempel hade make A störst tillgångar men även störst skulder vilket gjorde att i slutändan blev make B skyldig make A 50.000 kr för att makarna ska ha lika del ur giftorättgodsnettot. SammanfattningDin enskilda firma kommer behöva upptas i bodelningen även om du i slutändan, beroende på era enskilda skulder, kan ersätta den delen med pengar. Gällande lånen och övriga skulder, kommer de först täckas innan giftorättgodsnettot delas. Om du önskar hjälp med bodelningen, är mitt tips att kontakta Lawlines juristbyrå här.Hoppas du fick svar på din fråga och att allt löser sig för dig!

Kan jag enskilt omvandla giftorättsgods till enskild egendom? Hur påverkas bodelningen av att jag ger bort en gåva strax innan skilsmässa?

2020-06-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min fru och jag har varsina bank konto hon betalar sina räkningar och jag mina .Vad händer vid en skilsmässa ska vi dela på bank konto tillgodohavande eller får jag behålla mitt och hon sitt.??Kan jag enskilt skriva att bankkontot ska vara enskild egendom??Om jag inköper en fastighet som enskild egendom till min10åriga son utan vet ska för min fru vad hände då vid skillsmässa??Mvh rolf
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).Utgångspunkten är att allt giftorättsgods delas lika vid en bodelningNär du och din maka ingår ett äktenskap är utgångspunkten att all er egendom blir till giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset kommer som huvudregel att delas lika mellan dig och fru vid eventuell bodelning, vid t.ex. skilsmässa (10 kap. 1 § ÄktB, 11 kap. 3 § andra meningen ÄktB). Det innebär att dina tillgodohavanden på ditt bankkonto kan komma att delas mellan er beroende på hur värdet av dina tillgångar förhåller sig till fruns tillgångar.Äktenskapsförord kan förvandla giftorättsgods till enskild egendomMed ett äktenskapsförord kan dock du och din fru bestämma vilken egendom som är din eller hennes enskilda egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Er enskilda egendom kommer inte att ingå vid en eventuell bodelning och därför inte delas mellan er. Om ni tecknar ett äktenskapsförord om att dina tillgodohavanden på bankkontot ska vara din enskilda egendom, kommer dessa inte delas mellan dig och din fru.Formella krav på äktenskapsförordÄktenskapsförordet ska upprättas skriftligen och undertecknas av både dig och din fru (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Det går alltså inte att upprätta ett äktenskapsförord enskilt. Du ska även registrera äktenskapsförordet hos Skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB).Gåvans värde kan ingå i giftorättsgodset vid bodelningOm du köper en fastighet till din son utan din frus vetskap eller samtycke inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcks, kan fastighetens värde ingå i ditt giftorättsgods (11 kap. 4 § ÄktB). Detta betyder fastigheten kommer att räknas som en av dina tillgångar vid bodelningen. Värdet på ditt giftorättsgods vid bodelningen kommer alltså bli högre än värdet på dina tillgångar vid tidpunkten. Ett krav är dock att gåvan (fastigheten) inte i obetydlig omfattning minskat din del av giftorättsgodset. Bedömningen ska göras utifrån gåvan storlek i förhållande till ditt övriga giftorättsgods. Enligt praxis uppfyller gåvan kravet på inte i obetydlig omfattning om den utgör 10% av giftorättsgodset.Efter att man räknat ut värdet av respektive makes tillgångar, ska egendomen fördelas mellan makarna på lotter motsvarande värdet av den andel som räknats ut (11 kap. 7 § ÄktB). Det kan innebära en nackdel för dig eftersom din andel av boet blir högre och konsekvenserna är att du kan få mindre vid egendomens fördelning på lotter. Lagen är reglerad på detta sätt eftersom makar inte ska kunna ge bort sina tillgångar innan en skilsmässa och på ett kännbart sätt minska sitt giftorättsgods till nackdel för den andra maken.Sammanfattningsvis kan du förvandla dina banktillgodohavanden till enskild egendom, men dock inte enskilt. Det krävs att både du och din fru upprättar och undertecknar ett äktenskapsförord tillsammans. Angående gåvan kan du köpa en fastighet till din son men fastighetens värde kommer att räknas in i ditt giftorättsgods vid en bodelning och troligtvis vara till din nackdel.Vänligen,

Vilken egendom ingår i bodelningen vid skilsmässa?

2020-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min man har hand om vår ekonomi dvs jag betalar varje månad pengar till hans konto och han har konto (i sitt namn) gör hus, renovering, semester, sparande osv. Vi amorterar ca 13000 varje månad på huslånet, inga övr lån förutom mitt CSn, maken har betalt av sitt i förskott. Han tjänar ca 1 milj/ år och jag ca 450 000Han har nu varit otrogen och jag funderar på hur det blir ekonomiskt vid en skilsmässa. Räknas även de pengar han har på sina konton som gemensamma? Jag bidrar med mindre pengar pga löneskillnaderna men mycket mer med praktiska saker och våra två gemensamma barn. Jag har erfarenhet av en tidigare relation där jag bara "flydde" (vilket tyvärr var nödvändigt) och lämnade allt, det var 20 år sedan och blev i slutändan oerhört ekonomiskt kostsamt. Vill ha bättre koll om det blir aktuellt nu. Tack
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta vad som ingår i en bodelning om du och din man skulle bestämma er för att skiljas. När jag har besvarat din fråga har jag utgått ifrån att ni inte har skrivit något äktenskapsförord mellan er och att bodelningen därför ska göras i enlighet med reglerna i äktenskapsbalken (här). Jag har också utgått ifrån att ni varit gifta i över 5 års tid.Vid en bodelning delar makarna lika på giftorättsgodsetNär ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom delas lika mellan dem genom en bodelning, se 9 kap 1 § ÄktB (här). Den egendom som ska ingå mellan makarna är makarnas giftorättsgods, se 10 kap 1 § ÄktB (här). Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild egendom. Vad som räknas till enskild egendom framgår av 7 kap 2 § ÄktB (här). Detta betyder alltså att alla pengar och övriga tillgångar som din man har på sitt konto eller i sitt namn, ingår vid en bodelning så länge det inte är fråga om enskild egendom.Vad händer med skulderna?När man ska göra bodelningen får vardera make avräkna sina skulder från sitt giftorättsgods, se 11 kap 2 § ÄktB (här). Det finns nämligen en huvudregel som innebär att vardera make råder över sin egendom och svarar för sina skulder, se 11 kap 3 § ÄktB (här). Det eventuella överskottet som blir kvar efter att makens skulder har avräknats mot giftorättsgodset läggs sedan samman med den andra makens giftorättsgods efter avräkning. Makarna delar sedan lika på resultatet, se 11 kap 3 ÄktB (här).Detta betyder alltså att man svarar för sina skulder på så vis att man räknar av sina skulder från sina egna tillgångar som utgör giftorättsgods, men att man sedan delar på det totala överskottet. Oavsett på vilken sida överskottet hamnar. Det innebär ju såklart att man ändå påverkas av den andra makens skulder. Det spelar ingen roll när den andra maken skuldsatte sig, dvs. om det var innan äktenskapet eller under äktenskapet, utan det är egendomsförhållandena på brytdagen som läggs till grund för bodelningen. Brytdagen är den dag man lämnar in ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten.SammanfattningUtgångspunkten är alltså att all egendom räknas som giftorättsgods och därför ska delas lika mellan er, men att man själv ansvarar för sina skulder. Om det skulle bli aktuellt att ta hjälp av en jurist som kan företräda dina intressen vid en eventuell bodelning, är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänligen,

Enskild firma vid skilsmässa

2020-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vid en skilsmässa, kan min partner/man/maka kräva 50% av min enskilda firma som jag bedrivit i egen regi utan inblandning av min partner?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en skilsmässa ska makarnas giftorättsgods läggas ihop och delas. I själva bodelningen tas all egendom och alla tillgångar upp som inte är enskild egendom. Alltså är all egendom som inte är enskild egendom giftorättsgods. Det spelar ingen roll vem som står som ägare för en viss sak om egendomen är giftorättsgods, då ska den räknas med i bodelningen. För att göra egendom enskild kan man exempelvis ha upprättat ett äktenskapsförord om att något ska vara just enskild egendom. Även genom arv eller gåva med förbehåll om att egendomen ska vara enskild. (se 10:1 ÄktB & 7:2 ÄktB)När bodelning gjorts sker en lottläggning där det bestäms vilken make som får vilken egendom. Utgångspunkten är faktiskt att varje make ska få egendomen denne äger 11:8 ÄktB men värdet av firman kommer ingå i delningen och ena maken kan behöva köpa ut den andre beroende på situationen. Då det är din firma är utgångspunkten att du borde få den, men då den ej är enskild egendom kan du behöva köpa ut den andre maken för halva värdet. Det kan alltså bero på annan egendom som igår i bodelningen, giftorättsgodset ska ju läggas ihop och delas lika mellan makarna och de ska erhålla egendom till lika värde.Utan mer information om annan egendom kan svaret inte bli mer exakt. Jag kan råda dig till att kontakta Lawlines jurister för en fullständig vägledning. Här kan du boka en tid om du önskar.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning