Kan en dansförening kräva att medlemmar är vaccinerade?

2021-09-20 i ARKIV
FRÅGA |Kan en dansförening som har tillställningar öppna enbart för medlemmar kräva att dessa är vaccinerade mot covid?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med ska framföras att det inte går att tvinga någon att vaccinera sig. I Sverige finns nämligen ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp, 2 kap. 6§ Regeringsformen (RF). När det däremot gäller privat verksamhet finns det inget grundlagsskydd mot kroppsligt ingrepp. Detta betyder dock inte att krav på vaccination skulle kunna utgöra en integritetskränkning. Det är därtill svårt att rent konkret besvara din fråga, men det bör landa i att en intresseavvägning görs där föreningens krav ställs mot medlemmarnas skyddsbehov. Denna intresseavvägning kan utfalla olika beroende på hur dansföreningen bedrivs och hur ett vaccinationskrav motiveras. Här tänker jag att en jämförelse får göras med andra dansföreningar och hur de valt att hantera tillställningar. De dansföreningar som kunnat bedrivas med andra former av skyddsåtgärder mot covid borde ha svårare att motivera ett plötsligt krav på vaccination.Annat att ta med sig är emellertid att befogenheten finns hos föreningar att ställa upp olika villkor för deltagande. Bortser vi från vaccin kan det vara villkor om ålder, förkunskaper mm. Villkoren beror i det hela på förutsättningarna för vad det hela berör (dans), men också föreningen och kanske även de enskilda i träningsgruppen. Jag hittade lite information på Riksidrottsförbundet som framför att ifall det är idrottsligt relevant, och denna typ av dansförening bedriver det som faller under definition för idrott, är det inte omöjligt för en förening att ställa som villkor att deltagarna i verksamhet ska vara vaccinerade mot covid. Ett sådant villkor bör som utgångspunkt gälla lika för alla medlemmar i föreningen eller gruppen, varefter en hänvisning görs till 8 kap. 8§ i RF:s stadgar. Sammantaget är att svaret ännu är otydligt och att det med sannolikhet kommer bero på omständigheterna. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Få hjälp med ett överklagande

2021-06-30 i ARKIV
FRÅGA |Hejsan! Jag behöver hjälp. Jag behöver överklaga LÖF dysfunktionella system. Kan någon hjälpa mig? Jag skulle bli tacksam och glad om ni kan hjälpa mig. Ha fet fint .
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du vill komma i kontakt med en av våra jurister för få hjälp med ett överklagande. För att komma i kontakt med en av våra jurister så behöver du boka en tid och det gör du här.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Restriktioner

2021-05-31 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Vad gäller angående privata utomhusfester efter 1 juni 2021 med tanke på Covid-restriktioner?
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.De nya restriktionerna kommer att införas i tre anpassningsnivåer (beroende på smittspridning, belastning på vården m.m.) och just nu är i Sverige på nivå 3 på grund av är hög smittspridning. När det kommer till alla privata sammankomster så kommer antalet tillåtna deltagare öka från 8 personer till 50 personer när Sverige befinner sig på nivå 2 (så det gäller inte just nu då Sverige är på nivå 3 för tillfället).Mer information om restriktionerna och de olika nivåerna hittar du här.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Hur länge kan mitt körkort bli indraget?

2021-05-17 i ARKIV
FRÅGA |Hejsan har nyligen blivigt stoppad för positivt doping test och positiv på amfetamin. En engångs grej pga jag var trött. Undrar hur långt mitt körkort kan bli indraget. Har aldrig blivigt dömd för något trafikbrott tidigare under mina 17 år jag har haft tidigare. Vet man kan göra ett yttrande när man får hem papper från transportstyrelsen. Jag behöver mitt körkort i jobbet då det inte finns någon buss förbindelse har ca 4 mil till jobb. Ligger även i riskgrupp då jag har allvarlig hjärtsvikt så jag reser ensam. Behöver även åka på en del sjukhusbesök.Tack på förhand
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga har jag inhämtat information från Transportstyrelsens hemsida.Ditt körkort och beslutet om omhändertagandet skickas till Transportstyrelsen inom 48 timmar. Det går inte att överklaga polisens beslut, men det åligger Transportstyrelsen att utreda ifall ditt körkort ska återkallas eller återlämnas till dig. Ifall ditt körkort återkallas bestäms en spärrtid, vilket utgör den tid som körkortet är återkallat. Denna tid börjar gälla från den dagen polisen omhändertog ditt körkort och som jag förstått kan spärrtiden anges från 1 till 36 månader. Bedömningen för spärrtidens längd beror på olika faktorer såsom trafikbrottets art, ditt behov av körkort samt ditt tidigare uppträdande i trafiken. Hur lång tid ett körkort kan bli indraget beror således på omständigheterna i det enskilda fallet och ett konkret svar kan därför inte ges. Som tagits upp kommer Transportstyrelsen däremot i sin bedömning beakta ditt starka behov av körkortet och det faktum att du aldrig dömts för ett trafikbrott tidigare. Annat såsom hur omfattande ditt dopingbruk var, kan troligtvis få betydelse. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Hjälp med skadeståndsanspråk

2021-07-31 i ARKIV
FRÅGA |Hej mitt Namn är S och har ansökt om skadestånd för frihetsberövande
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar informationen som du vill ha hjälp att driva ett skadeståndsanspråk. Då kan det vara bra att boka en rättsutredning eller en tid med en av våra jurister för en konsultation. Rättsutredning: En rättsutredning är där du lämnar information (max tio sidor), där en utbildad jurist går igenom informationen och utreder rättsläget och sedan återkommer med ett skriftligt underlag och ett förslag på åtgärder. En rättsutredning kan vara en bra start vid juridiska problem och tvister. Mer information hittar du här. Boka en jurist: Ibland kan man behöva ha mer kontakt och prata med en jurist och då kan man boka en tid med en av våra erfarna jurister. Mer information hittar du här.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Hur bokar man en tid med Lawline?

2021-06-03 i ARKIV
FRÅGA |Hej.Hur kommer jag i kontakt med jurist som har erfarenhet om föreningsfrågor / föreningsrätt.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga Om du önskar att komma i kontakt med oss är du välkommen att boka en tid med oss via lawline.se/boka. Du får således ange ditt ärende och vi återkommer med ett kostnadsförslag. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Boka tid med en jurist från Lawline

2021-05-20 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Skulle vilja prata med en jurist angående uppsägning under sjukskrivning då i mitt fall man vet ej om jag återkommer till jobbet som jag hade .
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hos oss går det bra att boka en tid hos oss via denna länken: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Skolfråga

2021-04-16 i ARKIV
FRÅGA |Åke var gift med Eva dom hade inga barn,Föräldrar till Eva var Lena och Erik2004 avlider Eva och då antecknas Lena och Erik såsom efterarvingar till Eva Arvet efter Eva tillföll Åke. Lena dog före Eva:s man Åke. Eva:s man Åke avlider jan 2020 och då lever Erik fortfarande och har då del i kvarlåtenskapet efter Åke såsom efterarvinge till Åkes avlidna maka. Den 5 feb avlider även Erik. 'Erik har ett testamente där all kvarlåtenskap skall gå till Cancerfonden.På Åkes sida finns 2 dödsbodelägare. Åke hade en fastighet som skall fördelas mellan Åke & Eriks dödsbo På Lenas sida finns syskonbarn som blir efterarvingar till lenas del av arvet. Fastighetens värde skall (enligt bouppt. fördelas med 3/5 till Åkes Dödsbo samt 2/5 (CA 1 Miljon) till C-fonden via Eriks dödsbo samt 0:- till Lena:s efterarvingar."Cancerfondens uppfattning är att Eriks andel av arvet efter Åke enbart skall tillkomma C-fonden "Avgörandet för bestämmande av vem som har efterarvsrätt är förhållandet vid efterlevande makes död. I förevarande fall skall alltså bedömningen av vilka som har efterarvsrätt efter Eva utgå från förhållandet vid Åkes bortgång. När Åke avled var fortfarande Erik vid liv vilket innebär att han ensam har rätt till arvet efter Eva. Cancerfonden menar att det därför inte finns någon efterarvsrätt för Lena:s legala arvingar i den kvarlåtenskap som härleds till arvet efter Eva"Kan detta stämma att Lenas efterarvingar inte skulle få någon del av Eriks andel efter Åkes bortgång?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tyvärr får jag misstanken om att din fråga i själva verket är en skolfråga eller annan uppgift som är föremål för examination. Lawline besvarar inte skolfrågor. Om din fråga inte är en fråga eller annan uppgift som ska examineras är du välkommen att skicka in frågan igen. MVH