Kan man bli stämd om man inte vill fullfölja ett avtal?

2021-02-18 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, Jag behöver råd gäller avtalsbrott. Jag har lagt upp en annons i Blocket där jag vill sälja en produkt. En person har kontaktat mig då denna person vill köpa produkten då vi kom överens att jag ska skicka produkten till personens adress, men jag har ångrat mig och jag vill inte sälja produkten och har informerat personen om mitt beslut men då denna person blev sur och sa att kommer anmäla mig för avtalsbrott. jag vill säga att denna person har inte betalt nånting till mig. Jag undrar om har rätt att stämma mig i det här fallet?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Mitt korta svar på din fråga är att ett avtal har uppkommit och att genom att ångra dig begår du ett avtalsbrott. Har ett avtal uppstått?För att ett avtal ska anses ha uppstått behöver det ha skett ett så kallat anbud, exempelvis ett prisförslag på en produkt, och en accept av det anbudet, vilket är när man godkänner priset för produkten(1 § Avtalslagen). Avtal kan både vara skriftliga och muntliga och det kan räcka med så mycket som att man uttryckt sin vilja i en konversation på blocket, detta gäller främst om båda parterna är privatpersoner (1 § Avtalslagen). Då du har lagt ut en annons på blocket innebär det att du har lagt ut ett erbjudande. Personen som sedan kontaktade dig och ville köpa produkten gav dig då ett anbud. Som du beskriver har ni kommit överens om att du ska skicka produkten så har du lämnat accept på personens anbud, och ett avtalsförhållande har kommit till stånd (1 § Avtalslagen).AvtalsbrottJag tolkar frågan som om ni båda är privatpersoner. Detta innebär att Köplagen är tillämplig om ni inte kommit överens om något annat (1 § Köplagen). Om produkten inte levereras så får köparen kräva fullgörelse eller häva köpet och kan dessutom kräva skadestånd (22 § Köplagen). Skadeståndet omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust med anledning av avtalsbrottet (67 § Köplagen). Detta innebär att om du inte levererar produkten som överenskommet och köparen står fast vid att denne vill köpa produkten kan du behöva fullgöra köpet i alla fall och kan behöva ersätta köparen för dess skador. Ett exempel på vad som kan vara skador i detta fall är om köparen behöver köpa produkten av en annan säljare men till högre pris. Du kan inte bli polisanmäldAvtalsbrott är ett inte ett straffrättsligt brott vilket innebär att man inte kan anmäla någon till polisen för avtalsbrott. Du kan alltså inte få något straff för brottet utan köparen kommer istället behöva stämma dig vid tingsrätt. Det är en tidskrävande och är oftast en kostsam process, både för den som stämmer och den som blir stämd. Det kan alltså vara värt att komma ihåg att din köpare kanske inte alls kommer vilja gå vidare med en sådan process. Jag vill även uppmärksamma dig på att en tingsrätt inte alls behöver komma till samma slutsats som jag gjort om huruvida det föreligger ett avtal mellan er. En tingsrätt kommer att titta på all den bevisning ni lämnat in för att stödja er talan medans jag endast tolkat den fråga du skickat in till Lawline. Alltså, skulle köparen välja att stämma dig betyder det inte nödvändigtvis att köparen automatiskt får rätt. SammanfattningBaserat på din frågeställning tolkar jag det som att ni har ett avtal och att du genom att inte vilja fullfölja avtalet kan göra dig skyldig till ett avtalsbrott. För att gå vidare med detta måste köparen stämma dig i tingsrätten och det är inte säkert att en tingsrätt skulle komma till samma slutsats som jag, då tingsrätten kommer att ha tillgång till all den bevisning ni lämnar in. Med vänliga hälsningar,

Vad kan man få för påföljd för brott man har begått när man var 15 år?

2021-02-17 i Påföljder
FRÅGA |Hej jag har en fråga, jag bor i familjehem. Och i somras 2020 så misshandla jag sönder en tjej, har varit på förhör å dem har tagit min mobiltelefon, får tillbaka den på Onsdag. Men till saken nu, jag är jätte rädd för vad som kommer hända. Jag är bara 16 år, detta hände när jag var 15. Har alltså nyligen fyllt 16.Hur kommer det bli med mig efter dessa förhör och sånt?Kommer jag få åka in på ett Behandlingshem eller liknande? Eller fängelse? Är just nu så orolig att jag inte mår bra alls! Snälla vill få svar på detta så fort som möjligt. Det skulle jätte gärna uppskattas! Tack!
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. StaffmyndigFrån och med att man har fyllt 15 år är man straffmyndig vilket innebär att påföljd kan dömas ut om man döms för brott (1 kap. 6 § Brottsbalken). Efter att det har hållits förhör och liknande kan åklagare välja att väcka åtal mot dig eller att lägga ner förundersökningen och då händer inget mer. Om åklagaren däremot väcker åtal och du sedan döms för brottet kan du få olika påföljder. PåföljdernaÄr man under 21 år då man har begått brottet kan man generellt sett dömas till ungdomsvård, ungdomstjänst eller ungdomsövervakning och är man under 18 år kan man även dömas till sluten ungdomsvård. Generellt sett så döms alltså inte fängelse ut för någon som är under 18 utan då istället sluten ungdomsvård (32 kap. 5 § Brottsbalken). Vilken påföljd du kommer få om du blir dömd kan jag däremot inte svara på eftersom det beror på omständigheterna i fallet. Jag beskriver däremot kort de olika påföljderna. Ungdomsvård ska dömas ut om ungdomen som begår brottet är under 21 år gammal och anses ha ett särskilt behov av vård. Ungdomsvård döms då ut enligt Socialtjänstlagen eller Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och har till syfte att motverka att ungdomen utvecklas negativt. Ungdomsvård får bara dömas ut om det anses tillräckligt ingripande och kan kombineras med ungdomstjänst eller böter. (32 kap. 1 och 3 § Brottsbalken). Ungdomstjänst ska dömas ut om ungdomen som begår brottet är under 21 år gammal och det anses lämpligt med hänsyn till ungdomens person och övriga omständigheter. Ungdomstjänsten innebär att man arbetar oavlönat och deltar i särskilt anordnad verksamhet. (32 kap. 2 § Brottsbalken).Ungdomsövervakning ska dömas ut om ungdomen är under 21 år och varken ungdomsvård eller ungdomstjänst är tillräckligt ingripande påföljder med hänsyn till brottet och ungdomens tidigare brottslighet. (32 kap. 3a § Brottsbalken). Sluten ungdomsvård ska dömas ut om ungdomen begått brottet innan den fyllt 18 år och påföljden borde bli fängelse. Endast om särskilda skäl och ungdomens ålder talar emot detta ska inte sluten ungdomsvård utdömas istället för fängelse. (32 kap. 5 § Brottsbalken). Sluten ungdomsvård är ett tidsbestämt straff som avtjänas på speciella avdelningar på SiS särskilda ungdomshem (1 § lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård). SammanfattningEfter förhören kan antingen förundersökningen läggs ner, eller så väcks åtal. Om åtal väcks och du blir dömd för brottet kan ett par olika påföljder aktualiseras. Vilken påföljd en domstol kommer välja går inte att svara på utan beror på omständigheterna i fallet. Generellt sätt döms däremot inte fängelse ut till ungdomar under 18 år utan istället döms sluten ungdomsvård ut om domstolen skulle anse att fängelse är en passande påföljd. Med vänliga hälsningar,

Kan man testamentera bankmedel för laglotten?

2021-02-17 i Testamente
FRÅGA |Min fråga gäller arv och testamente. Jag och min man har fyra barn sedan tidigare, inget gemensamt barn. Vi är medvetna om särkullebarnens rätt att få ut sin laglott när deras förälder avlider. Vi har upprättat ett testamente där vi uttryckt vår yttersta vilja. Efter att vi upprättat testamentet fick jag information från banken att vi kunde ha skrivit in i testamentet att vi testamenterar en viss procent av våra bankmedel till varandra. Detta för att trygga upp för den som blir ensam kvar i livet, så att den av oss som blir det kan använda bankmedlen till laglotten för utbetalning till särkullebarnen. Stämmer detta? I så fall hur mycket kan man testamentera bort?Tacksam för ett svar!
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Mitt korta svar på din första fråga är att ja, det går alldeles utmärkt att göra så. Jag beskriver nedan ett utförligare svar samt hur mycket man kan testamentera bort. Makars arvsrättNär ena maken dör har den andra maken rätt att behålla den avlidne makens kvarlåtenskap, med äganderätt samt förfoganderätt (3 kap. 2 § Ärvdabalken). Detta innebär att en del av egendomen är reserverad för arv till särkullebarn som finns. Särskullebarnen kan välja att ta ut sitt arv omgående, eller vänta tills nästa arvskifte då den kvarlevande maken dör. LaglottNär man skriver ett testamente kan man fördela sina tillgångar precis så man vill, detta innebär att man tekniskt sett kan låta bli att lämna arv till sina barn. Men de kommer alltid har rätt att klandra testamentet och kräva ut sin laglott (14 kap. 5 § 2 st, 7 kap. 1 § Ärvdabalken). Laglotten är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § Ärvdabalken). Arvslotten är den lott som tillkommer en bröstarvinge om inget annat har testamenterats (2 kap. 1 § Ärvdabalken). Har exempelvis en person A två barn är dessa barn As bröstarvingar, och när A dör ska As egendom fördelas mellan bröstarvingarna. Är A däremot gift med B som fortfarande lever ärver först barnen A efter Bs död. Av hela As egendom utgör ½ arvslotten för vardera barn, dvs varje barn har rätt till ½ av As egendom var. Barnens respektive laglott är däremot ½ av arvslotten, dvs ¼ av As totala egendom. Laglotten är alltså halva den arvslott barnen hade fått och arvslottens storlek bestäms av hur många bröstarvingar det finns. TestamenteraSom jag kommenterade ovan kan ni testamentera bort precis hur mycket ni vill, men era barn kommer alltid kunna klandra testamentet för att få ut sin laglott. Vill ni däremot garantera att era respektive barn får ut sin laglott i pengar, är det bara att ni skriver i ert testamente att respektive barn ska få sin laglott ur de medel som finns på ert bankkonto. Ni behöver alltså inte testamentera bankmedel till er make så att denne kan betala ut laglotten med det. För att garantera detta förutsätter det självklart att ni har tillräckligt med bankmedel för att täcka laglotten. SammanfattningNi kan alltså göra som banken föreslagit och testamentera en procentuell del till varandra av era respektive bankmedel. Men om detta endast görs för att garantera att kvarlevande make kan betala ut laglotten kan ni lika väl direkt testamentet skriva att era barns laglotter ska tas direkt från era respektive bankmedel. Detta förutsätter dock att en summa som uppgår till laglotten finns att tillhandahålla för att detta ska kunna garanteras. Vidare så är laglotten hälften av arvslotten, vilket är den andel era barn har att dela lika på av er egendom.Avslutningsvis så kan man testamentera bort precis hur mycket man vill, men ens barn kommer alltid kunna klandra testamentet för att få ut sin laglott. Med vänliga hälsningar,

Måste man agera om det finns risk att en person kommer till skada?

2021-02-16 i Alla Frågor
FRÅGA |Om jag bevittnar en kraftigt berusad myndig person, har jag någon skyldighet att ta hand om den personen och se till att personen inte kommer till skada?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Underlåtenhet att ageraI Sverige finns ingen skyldighet att hjälpa någon som befinner sig i nöd, såvida man inte har ett vårdansvar för den personen. Det har gjorts utredningar om en så kallad civilkuragelag ska införas men detta har ännu inte genomförts. När man begår ett brott kan man nämligen begå det genom aktivt handlande eller underlåtenhet och lagstiftaren ställer sig tveksam till att personer genom underlåtenhet ska göra sig skyldig till ett brott i den typ av speciell situation som en civilkuragelag skulle träffa. Endast om man har ett ansvar för en person, exempelvis som en förälder har för ett barn, kan det vara brottsligt att underlåta att agera (6 kap. 2 § Föräldrabalken).Svaret på din frågaSå svaret på din fråga är nej, du är inte skyldig att agera och ta hand om en vuxen myndig person såvida du inte har ett lagstadgat vårdansvar för denna person. Med vänliga hälsningar,

Hur kan jag få ut en dom om jag saknar målnummer?

2021-02-18 i Alla Frågor
FRÅGA |HejJag kontaktade tingsrätten och bad om tidigare domar på en person. Jag har personnumret men dom sa att då lite äldre domar som avser brott är arkiverade så behövs målnummer för att söka fram dom. Hur gör jag för att få målnummer?Tack på förhand!
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det korta svaret på din fråga är att det inte finns något speciellt sätt att gå till väga för att få tag på ett målnummer till en dom. Vad du kan göraGenerellt sett behöver man kunna målnumret för att få ut domen, antingen om man har varit närvarande på rättegången och skrivit ner målnumret eller tagit del av det på annat sätt. Vad man kan göra i vissa fall är att uppge personnummer så kan domstolen hitta rätt dom, men som du beskriver är domen du söker relativt gammal och det går då inte att använda personnumret för att hitta domen. Om du vet vilken domstol det är som förvarar domen kan du vända dig direkt till den domstolen och uppge namn, personnummer på inblandade personer eller företag, vad ärendet handlar om, när i tiden domen kom osv så kan det eventuellt gå att hitta domen. Beroende på åldern på domen kan det vara så att den inte längre finns i domstolens egna arkiv utan hos Riksarkivet. I kontakt med Riksarkivet kan du uppge samma uppgifter som ovan så att de eventuellt kan hitta domen. Om domen är från tingsrätterna eller förvaltningsrätten i Stockholm kommer domen istället finnas hos Stockholms stadsarkiv. Arkiv från Malmö tingsrätt finns på Malmös stadsarkiv. Tyvärr kommer detta innebära en del jobb för dig och domstolarna då du saknar målnummer. Men enligt offentlighetsprincipen har man rätt att ta del av domar såvida de inte är sekretessbelagda eller liknande. Med vänliga hälsningar,

Gäller mitt gamla avtal om jag inte accepterat det nya avtalsförslaget?

2021-02-17 i Anbud och accept
FRÅGA |Har en kund som jag har skrivit ett avtal med som nu löper ut. Kunden har inkommit med ett nytt avtal med lägre ersättningsnivåer, större del ansvar på mig och orimlig exklusivitet. Till detta hänvisas det till bilagor som jag inte fått. Jag har framfört att jag inte kommer acceptera förslaget. Det kom dessutom bara 3 dagar innan det förväntades starta igång. Nu till min fråga, kan jag fakturera enligt gamla avtalet tills vi är överens eller hur bör jag agera?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mitt korta svar på din fråga är att du inte kan fakturera enligt det gamla avtalet, då det inte längre gäller. Du ska agera utifrån att ni inte har ett avtalsförhållande då ni ännu inte är överens.AvtaletOavsett om du och din kund är näringsidkare eller inte regleras din fråga i största del av Avtalslagen. Jag förstår det som så att ert avtal löpt ut och att ni inte har kommit överens om en lösning. Detta innebär att din kund genom att skicka ett nytt avtal föreslår att ett nytt avtalsförhållande ska uppstå mellan er, detta benämns som anbud (1 § Avtalslagen). Så länge du inte har accepterat det nya anbudet från din kund, finns inget avtalsförhållande mellan er.Passiv acceptDet är viktigt att du tydligt förmedlat att du inte vill ansluta dig till det här nya avtalet med de förändrade villkoren för att inte din kund ska få uppfattningen att du visst vill använda det här avtalet (1 § Avtalslagen). Annars kan din kund få uppfattningen av att du accepterat det nya avtalet genom att inte tydligt motsätta dig det, vilket kallas passiv accept.Inget nytt avtalsförhållande finnsSåvida inte det i ert tidigare avtal uttryckligen framgår att du ska fortsätta fakturerar enligt det gamla avtalet tills dess att nytt slutits, har ni faktiskt inget avtalsförhållande. Det innebär att du inte behöver fortsätta leverera den tjänst eller de varor du gjorde, samt att du inte kan fakturera utanför avtalsförhållandet.Däremot fungerar det på samma sätt som för dig som för din kund med passiv accept. Om du meddelar att du fortsätter att fakturera enligt tidigare avtal, och sedan gör detta och din kund inte tydligt avvisar dina tjänster så kan det anses ha uppkommit ett avtalsförhållande i alla fall genom din kunds passiva accept.RådÄven om avtalsförhållande kan uppkomma genom passiv accept råder jag dig att inte fortsätta avtalsförhållandet med din kund som vanligt, då det kan bli väldigt svårt ur ett att bevisa i händelse av en tvist. Agera istället som om ni inte har ett avtal, vilket ni faktiskt inte har om ert avtal löpt ut och du inte accepterat kundens nya förslag, och ta kontakt med din kund för att se till att upprätta ett nytt avtal. Denna gång med avtalsvillkor ni båda är överens om.Med vänliga hälsningar,

Kan ena maken sälja den andra makens egendom vid händelse av stroke eller liknande?

2021-02-17 i Alla Frågor
FRÅGA |Gifta makar, äger två bilar. Vad händer om maken som står på bilarna blir akut dålig tex stroke, blir oklar ett tag. Har den andra makan rätt att sälja bilarna för att få ekonomin att gå ihop? Konstig fråga kanske men vi började fundera på detta.Man får ju bara stå en ägare på ägarbeviset.
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ägarförhållanden i ett äktenskapI ett äktenskap är fortfarande ägandeförhållande skiljt åt såvida det inte framgår tydligt att det råder gemensamt ägande. Alltså är makens egendom dennes egen och maken ansvarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Alltså kan man inte bara rakt av sälja sin makes egendom, även om maken drabbats av stroke eller liknande som resulterat i att maken förlorat sin rättshandlingsförmåga. FramtidsfullmaktEn enkel lösning på detta problem är att man skriver en framtidsfullmakt. En framtidsfullmakt skriver man till en person så att de ska kunna rättshandla åt en i händelse av sjukdom eller liknande som gör att man inte längre kan ta hand om sina ekonomiska och personliga angelägenheter. En framtidsfullmakt regleras som andra fullmakter enligt reglerna i 2 kap. Avtalslagen. När man skriver en framtidsfullmakt ska det framgå att det just rör sig om en fullmakt, vem eller vilka som fullmakten omfattar, vad fullmakten ska innebära, exempelvis om man kanske vill att ens make ska kunna sälja av bil, men inte hela huset, samt övriga eventuella villkor. Personen som har framtidsfullmakten är den som avgör när den börjar gälla, exempelvis i händelse av sjukdom såvida inte fullmaktsgivaren uppställt villkor att ikraftträdandet ska prövas av domstol eller liknande. Andra alternativOm en person inte kan råda över sin egendom kan även god man eller förvaltare utses som på olika sätt hanterar personens ekonomi (11 kap Föräldrabalken). Det går även exempelvis att visa på dold samäganderätt i vissa fall. Dold samäganderätt uppkommer då två eller flera personer faktiskt bidragit på olika sätt till ett inköp, men att endast en av dem verkar som faktiskt ägare. Exempelvis om en står som ägare på bilen trots att båda gemensamt betalat för den. Däremot kan det vara relativt svårt att visa och lär kräva en domstolsprocess. SammanfattningEnklast för ett gift par att se till att man kan hantera varandras egendom i händelse av sjukdom är att skriva framtidsfullmakter till varandra. Dessa gäller då endast när man själv saknar förmåga att råda över sin ekonomi och kan på så vis fungera som en slags garanti då man är beroende av den delade ekonomin. Med vänliga hälsningar,

Kan jag ansöka om äktenskapsskillnad i Sverige om min fru bor utomlands?

2021-02-16 i Domstol
FRÅGA |Hej, jag är en svensk kille som är gift med en filipinsk tjej. Vi är gifta i Filipinerna och giftermålet är registrerat i Sverige. No vill jag skilja mig från henne. Hon har bara varit här i Sverige en gång, på en två veckors semester. Nu undrar jag om jag kan söka skilsmässa i Sverige eller måste jag åka till fillipinerna. Ett annat problem är att det går inte att skilja sig om man är gift där. Deras lag förbjuder skilsmässa. Finns det några möjligheter att lösa mitt problem ? Hon är inte svensk medborgare och har inte något födelse nummer.Vi har inte några gemensamma barn.
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar internationell privaträtt, mer specifikt val rätt val av domstol och av lag, och är relativt komplicerad. Jag kommer att svara på din fråga relativt grundligt då ett fullständigt svar behöver betydligt mer personlig information från dig. Jag rekommenderar därför redan nu att du vänder dig till våra duktiga jurister som vidare kan hjälpa dig. Baserat på vad du skrivit i din fråga tolkar jag det som att du bor i Sverige och din fru i Filippinerna och kommer därför svara utifrån dessa frågor. Val av domstolSverige är anslutna till Bryssel-II förordningen och den ska användas vid skilsmässa med internationell karaktär (art 1). Om du har bott i Sverige i minst ett år omedelbart innan du lämnat in ansökan om äktenskapsskillnad i tingsrätten, ska svensk domstol ha behörighet (art 3a). Du kan ansöka om äktenskapsskillnad vid den domstol som tillhör den ort du bor i (14 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Val av lagBryssel-II förordningen saknar regler om vilken lag man ska välja. Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap har däremot lagvalsregler och huvudregeln är att svensk rätt ska tillämpas på äktenskapsskillnaden (3 kap. 4 §). Vad som komplicerar sakenEn domstols behörighet och lagval är beroende av ett par saker. Bland annat var ni har bott, om ni har bott tillsammans under äktenskapet eller på olika håll m.m. Beroende på om ni exempelvis bott tillsammans i Filippinerna i samband med äktenskapet kan det nämligen behörig domstol och lagvalsregler förändras. Exempelvis så kan filippinsk rätt gälla för vissa delar av äktenskapsskillnaden, som när förmögenhetsförhållandena ska avgöras. Detta var problemet i Burma-fallet (RH 2010:31) då Hovrätten stod inför vilket val av lag som skulle göras för parets bodelningen. HandlingsplanBaserat på den information jag fått av dig borde du kunna ansöka om äktenskapsskillnad i Sverige samt svensk lag borde vara tillämplig. Med det sagt, så behöver en grundligare utredning göras med mer personlig information från dig. Jag rekommenderar därför att du bokar tid med en av våra duktiga jurister för att se till att du verkligen kan väcka talan i svensk domstol, samt att svensk lag ska tillämpas. Med vänliga hälsningar,