Vad är innebörden av ett originaldokument?

2021-03-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Räknas ett fax fortfarande som originaldokument?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. OriginaldokumentMitt svar på din fråga är nej. Ett originaldokument är det faktiska dokumentet som upprättades. Således kan olika kopior inte ersätta originalet, exempelvis kopior tagna genom fax, bild eller inskanning. Testamente som exempelEtt testamente är en värdehandling som ska uppfylla vissa formkrav (10 kap. 1-2 § Ärvdabalken). Ett testamente kan återkallas genom att det förstörs eller att personen som har upprättat testamentet tydligt anger att testamenten inte längre utgör dennes vilja (10 kap. 5 § Ärvdabalken). Det innebär att om kopior tagits på ett testamente och bara dessa förstörts men inte originalet är det inte säkert om det var personen som upprättat testamentets vilja att testamenten inte längre skulle gälla. Det är däremot inte skrivit i sten att kopior inte kan gälla om exempelvis originalet har försvunnit, och det finns exempel på att en domstol har accepterat en fotokopia istället för originalet. BevisvärdeOm vi återgår till testamente i original som exempel så har originalet ett bevisvärde som kopiorna inte har. Detta är viktigt framförallt om tvist uppstår. Bolagsverket å andra sidan skriver på sin hemsida att vissa handlingar behöver lämnas in i original och andra handlingar kan lämnas in som kopior. Alltså beroende på handling är vikten av att handlingen utgör ett original olika stort. Med det sagt, kommer en faxkopia, fotokopia eller liknande aldrig utgöra ett original. Frågan är istället om ett kopia kan accepteras i originalets ställe, och det beror på vilket område originalet härrör till. Med vänliga hälsningar,

Kan jag anmäla en person om denne sprider rykten om mig?

2021-03-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Mina närmaste grannar, som jag tidigare har kommit bra överens med har spridit ett osannt rykte om mig och det har resulterat i att den tidigare goda kontakten nu helt har förstörts. Det är kvinnan i familjen som har misstrott mig för att vara ute efter hennes man, vilket är ett fullständigt befängt påstående. Jag har aldrig sagt eller gjort något som skulle kunna föranleda ett sådant missförstånd och jag har blivit väldigt arg över att bli utmålad på det viset, för jag har förstått att det har spridits till deras vänner och släktingar. Det är pinsamt att bli utsatt för föraktfulla och misstänksamma blickar när man vill kunna vara i trädgården. Har funderat på att flytta någon annanstans, men det är ju faktiskt inte jag som bär skulden till den här otrevliga situationen. Vad kan jag göra? Bör jag anmäla saken?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du kan anmäla för förtalOm en person sprider information om dig i syfte att andra ska se ned på dig kan brottet förtal aktualiseras (5 kap. 1 § Brottsbalken). Däremot måste du kunna visa att din granne gör detta för att få andra att se ned på dig. Hade din granne däremot goda skäl att sprida information på detta sätt och informationen är att sann, kommer din granne inte dömas till ansvar för brottet. En annan möjlighet är brottet förolämpningBrottet förolämpning aktualiseras snarare när en person säger något i direkt syfte att såra den andra och då du säger att din granne sprider osanningar om dig kan även detta brott passa in. Då din granne uttalar sig nedsättande om dig och om din granne gör det för att kränka dig kan brottet förolämpning aktualiseras ändå såvida konversationen sker mellan er (5 kap. 3 § Brottsbalken). Du behöver själv väcka åtalBrotten förtal och förolämpning faller båda under enskilt åtal (5 kap. 5 § Brottsbalken). Det innebär att du själv behöver väcka åtal mot din granne om du vill påbörja en process. En åklagare väcker endast åtal i vissa fall om det är motiverat av allmänhetens intresse. Du väcker enskilt åtal genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten (47 kap. 1 § Rättegångsbalken). Stämningsansökan ska innehålla en del uppgifter bland annat ska beskrivning om den brottsliga gärningen, vem den tilltalade är o.s.v. (47 kap. 2 § Rättegångsbalken). Vid enskilt åtal står inte staten för ens rättegångskostnader som målsägande utan det är något man själv gör. Det innebär att om du förlorar kan det bli dyrt då man får betala sina egna rättegångskostnader och ibland motpartens rättegångskostnader om motpart yrkat på det. SammanfattningSammanfattningsvis får din granne inte sprida rykten om dig om spridandet av information är ämnat att skada ditt anseende hos andra personer. Däremot om din granne hade goda skäl till spridandet av informationen och uppgiften din granne spred var sann utdöms inte ansvar. Om du vill gå vidare med ärendet behöver du väcka enskilt åtal om saken. Du är välkommen att boka tid hos Lawlines duktiga jurister om du vill ha ytterligare hjälp. Med vänliga hälsningar,

Är alla våra saker gemensamma för att vi är sambos?

2021-03-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Min sambo hävdar att han har rätt till att använda vår bil i första hand, eftersom att det var han som köpte den. Men jag tänker att eftersom vi är sambos ska alla saker vara gemensamma och att han därmed inte kan bestämma över bilen. Vem av oss har rätt?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Mitt korta svar på din fråga är att din sambo har rätt. Gemensam samboegendomI ett samboförhållande är inte all egendom gemensam. Ni svarar fortfarande för er egen egendom och era egna skulder. Samboegendom är bostaden eller bohag som skaffats för att vara en del i det gemensamma hemmet (3 § Sambolagen). Med bohag avses saker som möbler, hushållsmaskiner och andra småsaker som skaffats för hemmet (6 § Sambolagen). Även saker som är avsedda för fritidsändamål är inte samboegendom (7 § Sambolagen). En bil är alltså inte en del av samboegendomen och din sambo behöver inte dela bilen med dig. SamäganderättSambos kan däremot äga flera saker tillsammans som inte regleras av sambolagen. Exempelvis kan samäganderätt uppstå om ni tillsammans köper något med avsikt att ni båda ska bli ägare och båda bidrar till kostnaden på föremålet eller likande (1 § lagen om samäganderätt). Dold samäganderättI vissa fall är det däremot inte lika enkelt. Det går även exempelvis att visa på dold samäganderätt i vissa fall. Dold samäganderätt uppkommer då två eller flera personer faktiskt bidragit på olika sätt till ett inköp, men att endast en av dem verkar som faktiskt ägare. Exempelvis om en står som ägare på bilen trots att båda gemensamt betalat för den.SammanfattningDå er egendom är er egen så har din sambo rätt att göra vad han vill med bilen han köpt om inte du kan visa på samäganderätt eller dold samäganderätt. Däremot innebär detta att det även gäller omvänd för saker du köpt som inte är en del av hus och hem. Med vänliga hälsningar,

Delas skulder från innan äktenskapet vid bodelning?

2021-03-13 i Bodelning
FRÅGA |HejKan CSN-skulden som skapats innan en relation startades delas vid bodelning? Eller kommer det att vara privat egendom? Vi betalde for det nar vi var tilsammans, men fick ingen direkt fordel annat än ett jobb som en av oss hade som kunde ha kopplats till den utbildning som fått med CSN.I alla fall, en av oss studerar pa samma tiden som andra jobbade, och fick CSN skuld som borjade efter vi var tilsammans. Det forstar jag att delas. Tack
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Egendom och skulder i ett äktenskapI ett äktenskap ansvarar vardera make för sina egna skulder och råder för sin egen egendom (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Det innebär alltså att ni inte delar skulder eller egendom som ni inte skaffat tillsammans. En CSN-skuld som den ena maken har fått är alltså dennes egen skuld även om skulden uppstått innan eller efter äktenskapet. Även om ni har valt att tillsammans betala av för den enas skuld då är skulden fortfarande dennes. Vid bodelningSå länge äktenskapet fortgår har ni alltså ansvar för era egna skulder och er egen egendom. Vid bodelning däremot så räknar man ihop makarnas egendom som giftorättsgods (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Giftorättsgodset ska ingå i bodelningen (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det innebär att ena makens skulder kan påverka den andra maken.Vid en bodelning räknar man av från makarnas egendom den skuld som de har innan man sedan lägger ihop vad som kvarstår av makarnas egendom för att dela lika (11 kap. 2-3 § Äktenskapsbalken). Till exempel innebär detta innebär alltså att om ena maken har 50.000 kr i skulder och den andra maken inte har några skulder, samt att båda makarna har 100.000 kr vardera i egendom kommer bodelningen se ut såhär:Make A Make BGiftorättsgods 100.000 kr 100.000 krSkuld 50.000 kr 0 krKvar 50.000 kr 100.000 kr Totalt innebär det att makarna ska dela lika på 150.000 kr, vilket innebär att make B blir påverkad av make As skulder. För att förhindra detta kan man skriva äktenskapsförord där man anger att egendom är enskild egendom, så att det inte delas i bodelningen (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). SammanfattningEra respektive skulder och egendom är er egen och ni ansvarar själv för dessa. Däremot om ni skiljer er påverkas ni av den andras skulder. Vill ni förhindra detta kan ni skriva ett äktenskapsord. Med vänliga hälsningar,

Kan jäv uppstå om jag arbetar för en tingsrätt och advokatbyrå samtidigt?

2021-03-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag studerar till paralegal och jobbar vid sidan av studierna extra på tingsrätt. När jag nu söker praktik så blev jag på en advokatbyrå tillfrågad om jag där även vill jobba extra som sekreterare. Advokaten visste om att jag jobbar på domstol. Det jag nu frågar mig är om detta är tillåtet? Kan jag jobba både på byrå och domstol eller räknas jag på något sätt som jävig?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det beror på vilken tjänst du harJäv aktualiseras på ett par olika ställen i Rättegångsbalken. Generellt sett gäller jäv för personer med beslutsfattande roller, som nämndemän, domare, åklagare, m.m. men även personer som för anteckningar vid ett sammanträde (4 kap. 10 och 13 §, 7 kap. 6 §, 6 kap. 3 § Rättegångsbalken). Har du ingen av dessa bör det generellt sett inte vara något problem.Reglerna jag tog upp ovan gäller generellt sätt handläggningen i allmän domstol. I förvaltningsdomstol gäller i princip samma regler även då Förvaltningsprocesslagen hänvisar till Rättegångsbalken i jävsfrågor, 41 §. RekommendationDå det inte framgår av din fråga exakt vad dina arbetsuppgifter innebär rekommenderar jag att du rådfrågar din arbetsgivare, d v s tingsrätten du jobbar på. Detta för att det inte ska uppstå några problem för dig. Detta gäller inte bara för jävssituationer utan även konkurrenssituationer exempelvis, om du via ditt jobb på tingsrätten får tillgång till känslig information till konkurrenter till byrån eller byråns klienter. Med vänliga hälsningar,

Hur påverkas arvet om jag får en gåva innan min förälder avlidit?

2021-03-13 i Förskott på arv
FRÅGA |Far vill skänka sin kollonistuga till mig. Jag har en bror. Vad händer när far går bort
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. BröstarvingarOm ni båda är er fars barn innebär det att ni är hans bröstarvingar och ska således dela lika på arvet han lämnar efter sig när han dör (2 kap. 1 § Ärvdabalken). Eran lott kallas arvslotten och är ni två syskon så innebär det att er arvslott är ½ av arvet. Förskott på arvSkänker din far sin kollonistuga till dig innebär det generellt sett att du får förskott på arv (6 kap. 1 § Ärvdabalken). Det innebär att när din far dör så ska värdet av kollonistugan avräknas din arvslott (6 kap. 3 § Ärvdabalken). Laglott och testamenteVill du och din far undvika detta kan din far i testamente ange att kollonistugan inte ska räknas av ditt arv (9 kap. 1 § Ärvdabalken). Om det däremot inskränker på din brors laglott kan han klandra testamentet för att få ut värdet av sin laglott (14 kap. 5 § Ärvdabalken). Laglotten är halva arvslotten vilket innebär i ert fall att laglotten är ¼ av arvet (7 kap. 1 § Ärvdabalken). Skulle alltså värdet av kollonistugan överstiga ¾ av det totala värdet på arvet efter din far kan din bror klandra testamentet för att få ut sin laglott och vinna framgång med detta. Även om värdet av kollonistugan understiger ¾ av det totala värdet på arvet efter din far kan din bror visserligen klandra testamentet och exempelvis hävda att din far inte visste vad han gjorde, men det är inte lika säkert att han skulle nå framgång med detta (13 kap. Ärvdabalken). SammanfattningGenerellt sett så kommer gåvan av kollonistugan räknas som förskott på arv och kommer räknas från ditt arv när din far har gått bort. Vill du och din far undvika detta kan han upprätta ett testamente. Däremot kan din bror alltid klandra testamentet men hans chanser till framgång kan variera beroende på situationen i allmänhet och om han får sin laglott eller inte. Med vänliga hälsningar,

Kan jag få hjälp med att upprätta en fullmakt för försäljning i Grekland?

2021-03-13 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag behöver hjälp med att upprätta en fullmakt till min kusin i Grekland så hon har rätt att sälja min mark. Kan man få hjälp med det i Sverige?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Sälja mark i GreklandJag tolkar din fråga som så att du vill upprätta en fullmakt för att din kusin ska kunna sälja mark du äger i Grekland. Detta innebär att den svenska regleringen inte gäller på området och jag kan därför inte svara på hur och om du kan upprätta en fullmakt för detta ändamål. För att du ska få bästa möjliga rådgivning om Greklands lagar om detta rekommenderar jag därför att du söker dig till en grekisk jurist eller annan person som är kunnig i grekisk rätt. Sälja mark i SverigeGäller däremot fullmakten mark som ska köpas och säljas i Sverige regleras detta i 2 kap. Avtalslagen. Generellt sett brukar man behöva ange vem som ger fullmakt och vem som tar får använda fullmakten, vad fullmakten gäller, hur länge den gäller osv. Det går därför bra att upprätta en fullmakt på detta sätt och du är välkommen att boka tid med en av våra jurister för att få hjälp med detta.Sammanfattande svarMitt svar på din fråga är därför nej. Jag svarar nej för att en svensk jurist troligtvis saknar den kunskap som krävs för att upprätta en fullmakt som gäller i Grekland. Det innebär visserligen inte att en svensk jurist inte kan försöka. Men för din egen skull bör du vända dig till en person som är kunnig i grekisk rätt. Med vänliga hälsningar,

Behöver jag betala skatt på skadestånd från min arbetsgivare?

2021-03-13 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag har blivit uppsagd på felaktiga grunder och är berättigad till skadestånd Skall jag betala skatt på det?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Skadestånd för förlorad arbetsinkomstSkattefria inkomster hittas i 8 kap. Inkomstskattelagen och skadestånd kan både vara skattepliktiga och skattefria. Ett skadestånd som du får av din arbetsgivare för att du blivit uppsagd på felaktiga grunder räknas som en ersättning för förlorad arbetsinkomst. Generellt sett så är skadestånd från arbetsgivare skattepliktiga enligt Högsta förvaltningsdomstolens praxis. Alltså gäller det även de delar av skadeståndet som inte härrör till förlorad arbetsinkomst utan kanske kränkning eller liknande (så kallad ideella skadestånd). Man behöver då betala in skatt enligt inkomstslaget tjänst (10-12 kap. Inkomstskattelagen). Mitt svar på din fråga är därför att ett skadestånd för felaktig uppsägning är skattepliktigt i inkomstslaget tjänst. Du kan läsa mer om det på Skatteverkets hemsida och du kan alltid vända dig till Skatteverket om du har några frågor. Med vänliga hälsningar,