VD köper bil utan styrelsens godkännande

2021-10-16 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Om 2 personer öppnar en second hand butik, och sitter i bolagets styrelse. Man anställer sedan en vd men om då VD:n går och köper en bil på bolagets räkning för att kunna ta sig runt, utan att ha pratat med bolagets styrelse. Men ändå fått igenom bilköpet på bolagets räkning. Och det blir kostsamt för bolaget då man redan har många utgifter. Hur löser man detta? Vilken lag reglerar detta?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret regleras i ABL.En VD har befogenhet att göra sådant som faller inom den löpande förvaltningen av bolaget (ABL 8:29 j. 8:36). Avtal som VDn ingår utanför denna befogenhet kan ogiltigförklaras om motparten var i ond tro (ABL 8:42 2st). För det första är det inte ens säkert att bilköpet var utanför VDns befogenhet eftersom många företag behöver bilar i den löpande förvaltningen och en VD anses ha en långtgående befogenhet.Även om köpet faller utanför befogenheten kan det bli svårt att hävda att motparten var i ond tro. Förvisso är ert företag relativt litet men det är inte något motparten nödvändigtvis visste. Eftersom de flesta företag är i behov av bilar är det rimligt att motparten var i god tro om ert behov. Isåfall kan avtalet inte hävas.Min rekommendation är att ni pratar med säljaren och ser om ni kan komma överrens om att häva avtalet. Om säljaren inte går med på det är det förmodligen inte värt att ta saken till domstol (lär kosta mer än det smakar). istället rekommenderar jag att ni säljer bilen till någon annan. Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Är det olagligt att äga bok med tryckfrihetsbrott?

2021-10-16 i Övriga brott
FRÅGA |Om en bok fälls per tryckfrihetsbrott, blir det även kriminaliserat att äga boken? Med tanken på att distributören måste förstöra alla sina exemplar.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret är nej. Tryckfrihetsbrott innebär att ett vanligt brott begås i vissa skrifter (t.ex att jag skriver istället för muntligt säger ett hot). Det är alltså inte själva texten som sådan som är brottslig. Att äga en sådan bok utgör inte en straffbar handling. Det kan finnas vissa undantag för om skriften innehåller statshemligheter men då har det inget att göra med att ett tryckfrihetsbrott begåtts.Jag hoppas det svarar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Får man använda polisgrepp för att få med sitt barn?

2021-10-16 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Har man som förälder rätt att med fysisk kraft, tex polisgrepp försöka få sin ungdom att följa med trots att barnet ej har lust! Vart går gränsen för vad som är ok eller ej?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns tyvärr inget tydligt svar på din fråga. Rent tekniskt sett är alla brott i brottsbalken tillämpliga även på relationen mellan ett barn och dess förälder. Detta innebär t.ex att din beskrivna situation skulle kunna utgöra brottet ofredande (BrB 4:7). Dock skulle förmodligen många liknande situationer inte anses vara straffbara på grund av "social adekvans" - dvs att det är allmänt accepterat beteende och därmed inte brottsligt. Huruvida din beskrivna situation är social adekvat går inte att säga med säkerhet.För att hjälpa till med gränsdragningen kan man ställa sig två frågor:1. Skulle handlingen vara olaglig om jag begick den mot en främling istället för mitt barn?2. Är handlingen socialt accepterad i Sverige och därmed undantagen på grund av social acceptans?Jag hoppas det iallafall ger lite klarhet om än inte ett fulländat svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Räknas personlig julgåva som enskild egendom?

2021-10-16 i Bodelning
FRÅGA |Räknas personlig julgåva som enskild egendom?
Adam Winqvist |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i äktenskapsbalken.Kort sagt så är svaret, nej. För att en gåva ska bli enskild egendom krävs att den givits med villkoret att så ska vara fallet (ÄktB 7:2 2p). Det måste även vara en gåva från någon annan än den andre maken. När en gåva väl givits kan den endast bli enskild egendom genom att detta tas in i ett äktenskapsförord. Jag hoppas det svarar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?

2021-10-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag har fått en varning av min chef.Varning publicerades på en teams grupp på 16 personer.Mitt namn och anledning till varningen ses klart och tydligt.Har hen begått brott?mvh
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget specifikt brott för detta i arbetsrättslig lagstiftning. Däremot ligger två brott i brottsbalken nära tillhands.Det första är förtal. Förtal föreligger om meddelandet pekar ut dig som klandervärd i ditt levnadssätt eller typiskt sett skulle utsätta någon för andras missaktning (BrB 5:1). Om det var en rent jobbrelaterad varning utan personangrepp så finner jag det osannolikt att det skulle anses vara förtal.Det andra brottet är förolämpning, vilket föreligger om din chef riktat beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot dig och meddelandet typiskt sett skulle kränka en persons självkännsla eller värdighet (BrB 5:3). Återigen skulle en vanlig varning förmodligen inte uppfylla dessa krav.Jag ser personligen inte hur en vanlig varning skulle uppfylla kraven för brott. Bestod den av personattacker är saken en annan. Jag rekommenderar dock att du tar kontakt med ditt fackförbund ifall du är medlem i ett sådant, de har mer erfarenhet av fall som dessa och kan ge mer anpassad rådgivning.Jag hoppas du fått svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Kan sambo kräva halva bostaden efter bara kort sammanboende?

2021-10-16 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej.Har en fråga gällande sambolagen.Min pappa träffade en tjej. Han har en bostadsrätt sedan tidigare och det har även hon.Nu köpte min pappa en bostad där hans tjej även flyttade in. Hon har inte investerat en krona i köper och finns inte med i köpesavtalet. Efter köp hyrde hon ut sin bostad för att bo med min pappa.Nu separerar dem, eller gör slut. Hon hävdar att hon har rätt till häften av lägenheten pga sambolagen.Men, från min syn så har hon endast prövat att bo med min pappa och inte sålt sin lägenhet för att parmenent flytta in.Hur fungerar detta i en eventuell tvist? Vem vinner och ven har rätten på sin sida? Har min pappa möjlighet att behålla hela sin del på 100% då han är enda ägaren.Mvh
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret regleras i sambolagen (SamboL). Vad ditt pappas ex syftar på är den bodelning som sker när två sambor separerar. I denna ska all "samboegendom" delas lika mellan samborna (SamboL 8§). För att bodelning ska ske måste din pappa och hans ex faktiskt varit sambor. För att två personer ska vara sambor måste de stadigvarande bott tillsammans i ett parförhållande och haft gemensamt hushåll (SamboL 1§ 1st). Det får antas att de levde i ett parförhållande, dock kan "stadigvarande" och "gemensamt hushåll" ifrågasättas. Ifall de endast bodde tillsammans under en väldigt kort tid (11 veckor har ansetts tillräckligt för stadigvarande) kan ni hävda att de inte var sambor. Faktumet att tjejen behöll sin tidigare bostad talar också i riktningen att de inte var sambor. "Gemensamt hushåll" föreligger om de samarbetade med dagliga sysslor och hade gemensam ekonomi. Att bara din pappa betalade huset betyder inte per automatik att de inte hade gemensam ekonomi. Jag kan inte med den information du gett med säkerhet avgöra om de är sambor eller inte. För att den nya bostaden ska ingå i bodelningen måste den utgöra "gemensam bostad" (SamboL 8§). Detta avgörs av om bostadsrätten köptes för att utgöra deras gemensamma hem och användes främst för det ändamålet (SamboL 5§ 1st 3p). Eftersom din pappa köpte bostaden efter de träffats och de flyttade in tillsammans kommer den förmodligen anses utgöra "gemensam bostad". Sammanfattningsvis avgörs din fråga av om de över huvud taget var sambor eller inte. Tyvärr kan jag inte ge ett bra svar på om så är fallet eller inte. Jag skulle säga att din pappa har ett rätt bra case för att de inte var det eftersom de sammanbodde en kort tid och hon behöll sin tidigare bostad. Jag hoppas du fått lite klarhet i din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Flytta in hos pojkvän utan vårdnadshavares samtycke?

2021-10-16 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej , Jag är en 16 årig tjej och är ihop med en vuxen kille min mamma som är min enda vårdnadshavare vet om det och har ingen problem med det. Min fråga är få jag flytta hos honom till han då han bor på ett annat ort ? Behövs det något samtycke från min mamma i så fall ? Kan jag flytta utan hennes samtycke? Eller något juridik som man ska tänka på ? Eller jag får inte flytta ?Tack
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är tekniskt sett möjligt att flytta hemifrån som 16 åring men det finns vissa saker du bör tänka på. För det första så kan du inte ingå avtal utan din mammas samtycke (FB 9:1). Det finns dock undantag för sådana avtal som krävs för "daglig hushållning" så länge du har eget hushåll vilket du skulle anses ha om du flyttar hemifrån. Notera dock att det är många avtal som faller utanför detta undantag och som du alltså inte kan ingå utan samtycke. Din mamma har en underhållsskyldighet vilket innebär att hon ska se till att du har vad du behöver upp till vad som är skäligt (FB 7:1). De har ingen skyldighet att hjälpa dig betala hyra eller matkostnader om du flyttar hemifrån. Nu när du har fyllt 16 får du själv bestämma över de pengar som du tjänat själv och vad du köpt för de pengarna - men inte någon annan egendom (FB 9:3). Detta betyder att din mamma kan hindra dig från att ta med dig sådant du fått i gåva (t.ex dator, kläder, möbler). Jag hoppas detta svarar på din fråga och önskar dig lycka till! Du är alltid varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?

2021-09-19 i Övrigt
FRÅGA |Är det som städbolag lagligt att ha en intern rekryteringspolicy som säger att enbart kvinnliga städare ska anställas?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med drin fråga. Svaret regleras i diskrimineringslagen (DiskL).Rekryteringar är en av de situationer som omfattas av diskrimineringslagen (DiskL 2:1 1st 2p). Vidare är kön en av de diskrimineringsgrunder som är förbjudna både avseende direkt och indirekt diskriminering (DiskL 1:4 1st 1-2p). Som du beskriver det grundas rekryteringspolicyn explicit på kön istället för kvalifikation vilket utgör direkt diskriminering (DiskL 1:4 1st 1p). Därmed är den beskrivna rekryteringspolicyn olaglig.Med det sagt kan inte företagets tvingas att anställa personen som diskriminerats. Istället har personen rätt till diskrimineringsersättning från företaget (DiskL 5:1). Denna ersättning är normalt väldigt hög eftersom Sverige ser hårt på diskriminering. Bestämmelsen i rekryteringspolicyn kan även ogiltigförklaras men jag ser inte hur detta skulle hjälpa någon som är arbetssökande eftersom företaget ändå kan välja att anställa vem de vill (DiskL 5:3 3st). Jag hoppas du fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.