Hur beräknas man kapitalvinstskatt?

2021-04-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga gällande försäljning och köp av bostad. Om jag har en bostad som jag äger till 61% varpå min sambo äger då till 41%- Hur blir då fördelningen senare vid vinstskatt?Vi sålde lägenheten för 1,2 miljoner i vinst (köpte för 4,1 och sålde för 5,3)- Vad kommer då min vinstskatt att bli? Är det då att vinsten fördelas 50/50 och skatt betals utefter det eller blir det att vinsten fördelas likaså 60/40 och jag då betalar min vinstskatt på min enskilda ande (dvs 60% av 1,2 miljoner och sedan 22% skatt på den delen?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du gjort en vinst på den lägenhet som du och din sambo sålt och att du nu behöver hjälp med att beräkna din andels kapitalvinstskatt.Den här typen av frågor regleras i inkomstskattelagen.Kapitalvinsten som ska beskattas beräknas enligt följande formel (44 kap. 13 § inkomstskattelagen):Försäljningspris - försäljningsutgifter (t.ex. mäklarkostnader) - omkostnadsbeloppet (utgifter för anskaffning av bostadsrätten samt förbättringsutgifter).Av din fråga framgår att ni sålt lägenheten för 5300 000 kr. Mäklarkostnader har inte angivits, varför jag utgår från att ni därför inte haft några sådana. Omkostnadsbeloppet är, utefter vad som kan utläsas i frågan, 4100 000 kr. Detta leder sammantaget till att beräkningen blir 5300 000 - 4100 000 = 1200 000 kr.Vinsten på 1200 000 kr ska tas upp till 22/30 (46 kap. 18 § inkomstskattelagen) vilket blir 880 000 kr. Sedan är skattesatsen 30% (65 kap 7 § inkomstskattelagen) vilket resulterar i en slutlig skatt på 264 000 kr. I och med att du äger 61% ska följaktligen stå för 161 040 kr i skatt.Skatteverket har en beräkningshjälp som kan vara användbar för att räkna ut den ungefärliga skatten som ska betalas. Kika gärna på denna ifall du skulle vilja ändra i någon siffra eller liknande.Hoppas att du fått svar på din fråga!

Kan en dement ge bort egendom?

2021-04-30 i God man
FRÅGA |Vår förälder är dement och bor ej längre i sitt hus som hen vill ge i gåva till oss bröstarvingar. Är detta möjligt? Hur ska vi gå tillväga? Den ene bröstarvinges make är god man för vår förälder. Kan vi be överförmyndaren om förvaltare som får gåvoavtal till stånd? Tacksam för svar!
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som du undrar över vilka möjligheter er förälder som är dement har att överlåta sin fastighet till sina bröstarvingar.Den som har god man kan fortfarande själv företa rättshandlingar, t.ex. ingå avtal och ge bort sin egendom. Men eftersom er förälder har en demensdiagnos och har en god man antar jag att det är så att hen inte har möjlighet att fatta beslut som rör olika ekonomiska frågor. Detta innebär ofta i praktiken att hen inte kan ta ett sådant beslut, varför hens goda man kan behöva fatta ett sådant beslut. Det är dock inte tillåtet för den gode mannen att göra det då det finns ett förbud mot att den gode mannen ger bort någon annas egendom (14 kap. 12 § FB). Det finns alltså i ert fall tyvärr inte så mycket att göra om din er förälder själv inte kan ta beslutet, utan ni ärver er förälder sedan när hen går bort.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får mina barn bo kvar i min bostadsrätt även om jag flyttar?

2021-04-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Måste brf-styrelsen godkänna att mina barn (som varit skrivna i bostadsrätten sen ca 10 år) ensamma bor kvar i den som myndiga medan jag flyttar till hyresrätt och skriver mig där? Om jag måste ha styrelsens godkännande, kan det avhjälpas genom att jag skriver över en viss procent av ägandet av brf på barnen?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du äger din lägenhet och vill att dina myndiga barn ska få kvar där ifall du flyttar, och du undrar om er bostadsrättsförening kan neka er den rätten.I bostadsrättslagen görs det skillnad på upplåtelse i andra hand av bostadsrättslägenheten för självständigt brukande och inrymmande av utomstående (inneboende). En bostadsrättshavare har rätt att ha inneboende i lägenheten utom i vissa undantagsfall (jfr 7 kap. 8 § bostadsrättslagen), däremot krävs styrelsens tillstånd för upplåtelse av lägenheten i andra hand (7 kap. 10 § bostadsrättslagen).Om du helt flyttar från lägenheten och dina barn bor kvar kan det anses som en upplåtelse av lägenheten i andra hand för självständigt brukande. Upplåtelse i andra hand kräver, som sagt, styrelsens tillstånd. Om styrelsen vägrar att ge samtycke till en andrahandsupplåtelse får du ändock upplåta lägenheten i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Om du däremot emellanåt bor i lägenheten och dina barn inte självständigt kan bruka lägenheten kan de räknas som inneboende. Ett alternativ är att som du själv nämner att du överlåter eller ger bostadsrätten som gåva till dina barn. I sådana fall är det de som är bostadsrättshavare och de har då rätt att bo i lägenheten, under förutsättning att de godkänns som medlemmar i föreningen. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Lösa ut syskon ur ärvd fastighet.

2021-04-30 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej! Jag och min bror fick vår pappas hus som en enskild egendom när han gick bort. (Huset var vår fars enskilda egendom och han skrev papper på att det skulle vara vår enskilda egendom när han gick bort.)Nu är min bror inte längre intresserad av att ha kvar huset. Hur löser jag ut honom? Till vilken kostnad? Är det vad huset var värt när bouppteckningen skrevs för ungefär 7 år sedan? Eller är det nuvarande taxeringsvärde eller alternativ vad huset är värderat till av mäklare?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du och din bror ärvt en fastighet och du undrar hur och för vilken summa du kan lösa ut honom.Det finns inga regler som säger vilket värde som ni ska utgå ifrån när dödsbodelägare ska lösas ut ur en fastighet. Vanligtvis brukar man komma överens om marknadsvärdet på fastigheten (men detta bestämmer ni själva) med avdrag för eventuellt lån, kapitalvinstskatt och mäklararvode. För att beräkna skatten rekommenderar jag er att ta hjälp av skatteverkets verktyg för beräkningshjälp. Formel:Fastighetens marknadsvärde - lån - latent skatt - mäklararvode = nettovärdet Nettovärdet / 2 = syskons del att lösa utHoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

​Vad är en god man?

2021-04-30 i God man
FRÅGA |Hej vad är en god man?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad en god man är.En god man tilldelas till den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja sin person (11 kap 4 § FB). Det avgörande är alltså att hen inte klarar av att sköta sina ekonomiska angelägenheter. En god man är inte samma sak som en förvaltare, då den som har god man får fortfarande rättshandla själv, parallellt med den gode mannen. Den gode mannen behöver även samtycke från huvudmannen för att få göra större rättshandlingar, som till exempel att byta bostad.Det är tingsrätten som beslutar om någon ska få en god man. Det är också domstolen som bestämmer hur omfattande godmanskapet ska vara. Det kan innefatta tre saker: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Den som får god man måste förstå innebörden av en god man och godkänna det för att få tilldelas en sådan.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Var kan man hitta en fastighets anskaffningsvärde?

2021-04-30 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Familjen har en skogsfastighet som vi vill sälja. Hur beräknas reavinsten om vi inte har något anskaffningsvärde?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att er familj äger en fastighet och att ni undrar hur man beräknar reavinstskatten då ni inte vet erat anskaffningsvärde.I Sverige har vi ett fastighetsregister där bland annat försäljningar av fastigheter antecknas. Informationen om en fastighet består av olika delar; en allmän del, en inskrivningsdel, en adressdel, en byggnadsdel och en taxeringsdel (3 § lagen om fastighetsregister). I inskrivningsdelen finner du uppgifter om lagfart samt uppgifter om det pris som fastigheten tidigare anskaffats för (42 § och 44 p. 6 förordningen om fastighetsregister och 44 § p. 6 förordning om fastighetsregister). Om du inte vet vad anskaffningsvärdet för er fastighet är rekommenderar jag dig att ta kontakt med Lantmäteriets avdelning för fastighetsinskrivning för att reda ut situationen.Det kan i sammanhanget även nämnas att det finns en schablonregel om fastigheten är förvärvad före 1952. Då gäller i första hand att anskaffningsvärdet räknas som 150% av taxeringsvärdet för år 1952, (se 45 kap. 28 § inkomstskattelagen). Taxeringsvärdet för 1952 är nog inte heller så lätt att hitta. Vill du göra det kan man göra en beställning av fastighetstaxeringsvärdet hos Riksarkivet. Innan det råder jag dig dock som sagt att kontakta Lantmäteriet.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad räknas som normal slitage i en hyresrätt?

2021-04-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag bor i en hyresrätt i andra hand. Jag spikade upp tavlor, vilka från en början satt bra men ramlade sedan ner och gjorde små revor i tapeten. Detta försökte jag sedan åtgärda med lim och färg. Ser nu i efterhand när solen lyser på att den vita färgen jag använt är gulare än den vita färgen på tapeten. Målade ett stort område då jag tänkte att det smälter in bättre. Kan jag bli betalningsskyldig för detta eller kan det räknas som en olyckshändelse/normalt slitage?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du orsakat missfärgningar på tapeten i den hyresrätt du bor i och undrar om kostnad för ommålning faller in under ditt ansvar eller inte.Hyresgäster har en vårdnadsplikt under tiden de bor i en hyresrätt (12 kap 24 § jordabalken). Ifall hyresgästen brister i sin vårdnadsplikt kan denne bli ansvarig för skada om det rör sig om skador som kan hänföras till en olyckshändelse eller till hyresgästens vållande. Dock omfattas inte skador som kan hänföras till "normalt slitage". Att spika upp hyllor på väggarna anses vara sådana skador som en hyresvärd får räkna med i den mån skadorna bara är obetydliga. I detta fall, när du med lim och färg försökt åtgärda de små revor i tapeten som tavlorna orsakat, kan det vara så att skadorna inte längre räknas som obetydliga. Detta beror på hur tydlig missfärgningen ifråga är. Mitt råd till dig är att prata med din hyresvärd (eller förstahand uthyraren med hyresvärden) och hyresnämnden om saken. Troligtvis behöver du inte stå för kostnaden för ommålningen då bruksvärdet, på grund av åtgärderna, inte bör ha minskat.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Behöver hyresgäster bekosta ommålning av husets fasad?

2021-04-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Har hyrt en villa i 2 år. Hyresvärd hävdar att fläckar på fasad uppkommit. Vet ej av vad. Är vi som hyr skyldiga att betala en ommålning av huset?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att er hyresvärd kräver att ni ska bekosta en ommålning av husets fasad med anledning av att fläckar uppkommit på fasaden och du undrar om hen kan kräva det.Generellt gäller att hyresvärden svarar för normal slitage av hyresobjektet (12 kap 15 § jordabalken). Om försämringen däremot orsakas av vårdslöshet svarar hyresgästen för detta (12 kap 24 § jordabalken). Som tumregel brukar man säga att nötning på "ytskiktet" faller under normalt slitage. I och med att det i ert fall rör sig om fläckar på fasaden, där varken någon av parterna vet vad som är orsaken, faller detta rimligen in under hyresvärdens skyldighet. Det är till exempel möjligt att att väderförhållanden och dylikt gett upphov till skadan.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,