Är butiken skyldig att sälja en vara med fel prismärkning?

2020-02-29 i Anbud och accept
FRÅGA |En butik annonserar om att det är 70% rea på ALLT i butiken, i alla annonser använder dom just stora bokstäver på ordet allt!Väl i butiken står det skyltar på samma sätt runt om i butiken MEN även skyltar på vissa ställen " Dessa gäller ej på rean"Detta känns ju fel då det uttryckligen står att det gäller allt i butikenNär jag handlade fick jag veta att en vara ej var på rean, denna vara hängde bland alla andra varor alltså ingen skylt till och det fanns flera av samma varaVid kassan sa dom att någon glömt att ta bort just dessa varor och att dom inte skulle vara på rean, men nu var dom ju det!Jag kontaktade ägaren som säger att dessa är av ett märke som dom skrivit ett avtal med att dom INTE får rea ut för då ska dom få vite för det!!!Jag har sagt att eftersom dom gjort fel borde ju dom få stå för det och oavsett ge mig det pris jag blev utlovad i butik!Jag anser att detta är vilseledande marknadsföring där du lockar folk till butik med en sak men väl i butik gäller undantagHar jag rätt att kräva att få köpa varan till 70% el ? Känner mig grundluradMvh/
David Ekenberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man handlar en vara i butik innebär det rent juridiskt att du som köpare ingår ett köpeavtal med säljaren, dvs. butiken i fråga. Många gånger tror man att butiken – säljaren – är bunden att sälja en vara för det pris som uppges på exempelvis prislappen. Så är dock inte fallet – att butiker exponerar sina varor för kunder och sätter ett pris på dessa genom prislapp eller annan skyltning, är att betrakta som ett utbud. När du som kund och köpare sedan går till kassan och vill köpa dina varor, så innebär det att du inkommer med att anbud till säljaren, dvs. en förfrågan om att få köpa varan till det uppgivna priset. Butiken kan i det läget neka dig priset och säga att de alltså inte accepterar ditt anbud. När de sedan erbjuder dig ett högre pris för varan, är det istället de som riktat ett anbud till dig, som du sedan kan besvara med att antingen acceptera eller neka anbudet.För att kort sammanfatta så är butiker inte bundna av de priser som framgår på varorna. Detta just för att undvika situationer som du nämner, att en vara exempelvis blivit felhängd – butiken ska i det läget inte kunna tvingas till att sälja för ett billigare pris, om de så inte vill. Detta grundar sig i principen om avtalsfrihet som gäller i svensk rätt, vilket innebär att alla är fria att välja att ingå, eller att inte ingå, avtal med någon annan.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man genomföra grundläggande militär utbildning om man har dömts för brott?

2020-02-27 i Alla Frågor
FRÅGA |hej jag har avtjänat tre år i fängelse för mordförsök, får jag göra lumpen/militärtjänstgöring? eller är man inte betrodd av staten längre? //mvh.
David Ekenberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kort svara på din fråga: Nej, man kan inte genomföra den s.k. grundläggande militära utbildningen om man tidigare blivit dömd för brott.Det är alltså inte möjligt att genomföra militärtjänstgöring (som numera alltså kallas för GMU - grundläggande militär utbildning), om man är dömd för brott eftersom Försvarsmakten kontrollerar både polis- och belastningsregister i samband med att rekryttest genomförs. Detta grundar sig i att en prövning utav den sökandes lämplighet görs, i vilken ingår bland annat laglydnad (4 § Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av förordning (2015:613) om militär grundutbildning). Med andra ord har Försvarsmakten själva rätt att bestämma, och därmed har de bestämt att den som tidigare blivit dömd för brott, inte kommer att få vidare i rekryteringsprocessen mot GMU. Du kan läsa mer om antagningskrav för GMU på Försvarsmaktens hemsida. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får man skaffa vapenmagasin utan vapenlicens?

2020-02-13 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej,Är det i dagsläget tillåtet att införskaffa vapen magasin?Mvh
David Ekenberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår det som att du undrar om det är lagligt att inneha vapenmagasin, utan att ha vapenlicens. Svaret är att ja, det är tillåtet att ha vapenmagasin trots att man inte har en vapenlicens. Föremål som kräver licens regleras i vapenlagen (1 kap. 3 §), och av dessa framgår inte att vapenmagasin skulle vara ett sådant föremål som jämställs med skjutvapen. Det krävs med andra ord ingen licens för att lagligt få inneha vapenmagasin. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Särkullbarns rätt till arv och syftet med äktenskapsförord

2020-01-29 i Särkullbarn
FRÅGA |Min far har avlidit. Han och hans nya fru (ej vår mor) har Äktenskapsförord. Jag och min bror är enda efterlevande förutom hans nya fru. Vad gäller angående arvsrätt? Hur är fördelning? Ingår saker som köpts ,gemensamt eller var för sig , under äktenskapet i arv eller går Äktenskapsförord före där?Vad jag förstår är jag och min bror särkullbarn, eller hur?Tack på förhand.Med vänlig hälsning
David Ekenberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor gällande arv regleras i ärvdabalken (ÄB) och regler om bodelning med anledning av död regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).ÄktenskapsförordetUtgångspunkten i ett äktenskap är att all egendom utgör giftorättsgods, vilken vid någons bortgång ska tas upp i bodelningen (7 kap 1 § ÄktB). Ett äktenskapsförord är, som du säkert vet, ett sätt att reglera detta (7 kap 3 § ÄktB). Ett äktenskapsförord kan dock utformas på olika sätt. Det kan exempelvis vara avsett att endast undanta en viss egendom från bodelningen, så som en fastighet, eller så kan det handla om att man har en helt separat ekonomi och att i princip ingen egendom ska tas upp i bodelningen. Eftersom jag inte är insatt i hur just er fars och hans frus äktenskapsförord är utformat så kan jag inte svara på hur fördelningen kommer att se ut i erat fall.Det kan dock sägas att rent generellt så är den egendom som framgår av äktenskapsförordet enskild och ska inte tas upp i bodelningen. Utöver den egendom som omnämns i äktenskapsförordet så utgör all egendom som utgångspunkt giftorättsgods som ska tas upp i bodelningen (10 kap 1 § ÄktB).Särkullbarns arvsrättEftersom er far vid sin bortgång var gift så är huvudregeln att efterlevande make ärver all er fars egendom (3 kap. 1 § ÄB). Men som du själv påpekar så är du och din bror att betrakta som särkullbarn, vilket innebär att ni har rätt att kräva att få ta del av arvet efter er far direkt. Ni har alltså företräde till arvet men kan även, om ni så önskar, välja att avstå från detta till förmån för er fars fru (3 kap. 9 § ÄB). Detta skulle innebära att er fars fru får fri förfoganderätt över egendomen och att arvet istället tillkommer er i form av efterarv vid den efterlevande makens bortgång.Sammanfattningsvis så har alltså du och din bror rätt att få ut ert arv efter er far direkt om ni så önskar. Hur mycket detta arv uppgår i beror på bodelningen och vilken egendom som skall ingå i denna. Detta beror i sin tur på hur äktenskapsförordet är utformat.Jag hoppas du känner att du fick svar på din fråga men, behöver du ytterligare juridisk vägledning kring äktenskapsförordet så rekomenderar jag dig att boka en tid med en av våra jurister här.Vänligen,

Kan hyresavtal sägas upp på grund av försenad betalning?

2020-02-29 i Hyresrätt
FRÅGA |kan jag bli vräkt om jag inte betalar hyran efter förfallodagen
David Ekenberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hyra av lokal regleras i Jordabalken kap. 12, vilken jag kommer att utgå ifrån i mitt svar.Hyresavtal kan, i vissa fall, sägas upp med omedelbar verkan. Det framgår inte av din fråga om ditt avtal löper på till ett visst bestämt datum, eller om det löper på obestämd tid. I vilket fall är en grund för uppsägning med omedelbar verkan, att hyresgästen dröjer med att betala hyra i mer än en vecka efter förfallodagen (JB 12 kap. 42 § 1 p.). Vad som kan tilläggas är att även då betalningen är mer än en vecka försenad, och denna betalning görs innan eventuell uppsägning från hyresvärden, så kan hyresvärden i det fallet inte säga upp ditt hyresavtal på den här grunden (JB 12 kap. 43 §). Om du alltså skyndar dig att betala – trots att det alltså sker efter förfallodatum – innan din hyresvärd eventuellt ger dig en skriftlig uppsägning, så kan ditt avtal inte sägas upp. Bara för att lagen ger hyresvärden en möjlighet att säga upp ett avtal vid utebliven betalning, innebär det inte att så alltid blir fallet. Givetvis kan din hyresvärd välja att göra som denne vill. Min rekommendation är därför att du tar kontakt med hyresvärden och att ni tillsammans försöker komma överens om en lämplig lösning.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur räknas högskolepoängen för uppehållstillstånd?

2020-02-13 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, jag har en fråga omgående utlänningslagen. Under kapitel 5 står att;18 § En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan.[S2]Första stycket gäller dock inte om9. utlänningen har ett uppehållstillstånd enligt 10 § eller 5 b kap. 3 § och antingen slutfört studier som motsvarar 30 högskolepoäng eller fullföljt en termin vid forskarutbild- ning eller har ett uppehållstillstånd enligt 5 b kap. 1, 2, 4, 7 eller 8 §,Min fråga handlar om 30 högskolapoäng i detta fall. Jag undrar om detta betyder 30 hp som personen har studerat totalt eller under den senaste året.Jag har studerat för 4 år och startade eget it bolag på sidan av studier. Vill ni hoppa av och ansöka för uppehållstillstånd som eget företagare. Jag har studerat 20 HP i år och 250 totalt. Måste jag läsa 10 poäng till eller den eftersökta 30 poäng är totalt man måste läsa.
David Ekenberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom ingen mer specifik information angående under vilken tid dessa 30 hp ska ha uppnåtts för att få uppehållstillstånd framgår av Utlänningslagen 5 kap. 18 § som du hänvisar till, kan vi istället kolla på hur Migrationsdomstolen har bedömt i liknande fall för att få vägledning. I fallet MIG 2009:5 uttalar domstolen att det är de högskolepoäng som uppnåtts under tiden för det senaste uppehållstillståndet, som ska ligga till grund för bedömningen om man har uppnått detta minimum om 30 hp. Jag förstår det som att du har haft uppehållstillstånd i Sverige i minst fyra år då du studerat i fyra år, och som du säger uppnått 250 hp. Utifrån detta rättsfall blir svaret på din fråga att det är tillräckligt med de 250 hp som du har läst, eftersom du där kommer över gränsen på 30 hp, och du behöver alltså inte läsa upp något ytterligare. Du kan läsa mer om MIG 2009:5 här. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Måste man som tilltalad infinna sig i domstol?

2020-01-31 i Domstol
FRÅGA |Om man gömmer sig inför en rättegång kan man slippa bli döm för brottet man har gjort? Kommer de lägga ner målet?
David Ekenberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I det fall en tilltalad person inte infinner sig i domstol under rättegången så finns det flera olika åtgärder en domstol kan vidta.Huvudregeln är att du som tilltalad personligen ska infinna dig i domstol under rättegången. I det fall man inte närvarar vid sin rättegång så kan rätten avgöra målet i din frånvaro, detta ska du dock bli informerad om och istället ska ett ombud företräda dig. Om det skulle vara så att varken den misstänkte eller dennes ombud infinner sig vid rättegången, ska den ställas in och flyttas till ett annat datum (46 kap. 2 § RB).Om du undviker en rättegång som kräver din personliga närvaro så kan du bli skydlig att betala ett vite, dvs. en straffavgift (45 kap. 15 § RB). Denna straffavgift måste du betala förutsatt att du inte hade en giltig anledning att inte delta vid rättegången, en sådan giltig anledning skulle exempelvis kunna vara att du var inlagd på sjukhus. Det ska vara fråga om en omständighet som du inte hade någon möjlighet att förutse (32 kap. 6 § och 32 kap. 8 § RB).Domstolen kan utöver tidigare nämnda åtgärder även besluta om att hämta och föra dig till rättegången med tvång (45 kap. 15 § RB)Preskriptionstiden på 2 år från brottsdatumet gäller om du inte har blivit delgiven om att åtal väcks. I ditt fall tolkar jag det dock som att du har mottagit en kallelse, vilket innebär att regeln om preskription på 2 år inte gäller (35 kap. 1 § BrB). Istället är det 5 år som gäller (35 kap. 6 § BrB).Man kan sammanfattningsvis säga att du bör infinna dig i domstol vid tiden för din rättegång, annars riskerar du att målet avgörs i din frånvaro. Om målet inte kan avgöras i din frånvaro så betyder inte detta att du kommer slippa bli dömd, utan det kommer istället sättas ett nytt datum, till vilken du eventuellt blir förd med tvång. Du kommer sannolikt även bli skyldig att betala en straffavgift.Jag hoppas du känner att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får en butik neka köp?

2020-01-29 i Avtal
FRÅGA |Har butiker rätten till att neka någon 18+ vid köp av flera tobaksvaror, exempelvis vid köp av fem cigarettpaket fast alla är i olika märken?
David Ekenberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Till en början kan det vara värt att förtydliga att alla typer av köp innebär att ett avtal ingås mellan köparen och säljaren, i ditt fall skulle det alltså handla om ett avtal om köp av cigarettpaket mellan dig och butiken.Vi har i Sverige en grundläggande princip kring ingående av avtal som kallas avtalsfrihet, vilken innebär att man som avtalspart har rätt att fritt avtala om villkor, som exempelvis pris, garanti och liknande. Denna avtalsfrihet innebär även att var och en får bestämma själv vem eller vilka denne önskar att ingå avtal med. Butiken har alltså i enlighet med sin avtalsfrihet rätt att bestämma hur många cigarettpaket de vill sälja till dig eller om de vill sälja något till dig överhuvudtaget.När det kommer till möjligheten att neka en kund från att köpa något så finns det dock undantag. Observera att dessa undantag enligt min bedömning inte är aktuella i ditt fall men de kan vara värda att nämna ändå.Ett första undantag är då ett företag har kontraheringsplikt, vilket helt enkelt innebär att de inte får neka en kund deras produkter/tjänster. Denna plikt åligger främst bolag som fyller en större samhällelig funktion så som försäkringsgivare och sjukvården, eller i vissa fall företag med väldigt stora marknadsandelar. En butik som säljer cigaretter omfattas alltså inte av kontraheringsplikten.Ett andra undantag är att man inte får neka någon på grund av vad som kan anses utgöra en diskrimineringsgrund (se diskrimineringslagen). Man får alltså inte neka någon att köpa exempelvis cigaretter på grund av dennes religion, kön, ålder etc. För att det skall vara fråga om diskriminering krävs att det föreligger ett samband mellan diskrimineringsgrunden och den missgynnande behandlingen, dvs. att inte få köpa något i det här fallet. Inget i din fråga tyder dock på att det skulle vara fråga om diskriminering, varför jag inte kommer redogöra för det närmare.Sammanfattningsvis så har butiken alltså rätt att neka dig att köpa cigarettpaket hos dem även om du är över 18 år och cigaretterna är av olika märken.Jag hoppas du känner att du fick svar på din fråga!Vänligen,