Telefonkontakt med häktad person

2020-05-04 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej!Kan man ringa till någon som sitter häktad utan restriktioner? Rättegång osv är färdigt, sitter kvar i väntan på dom. Eller kan den personen endast ringa utåt? Hur mycket får den personen isåfall lov att ringa? Finns det någon begränsning? Hur fungerar det?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 3 kap i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om häkte (FARK Häkte) samt i 3 kap häkteslagen (HäL) regleras den häktades möjligheter till telefonkontakter. Tillåtet för den som sitter häktad utan restriktioner att ringaDet är inte möjligt att ringa till någon som sitter häktad. Det är däremot möjligt för den häktade att ringa utgående samtal, om man inte har restriktioner som förbjudet det.Hur det går tillDen häktade använder ett telefonsystem på häktet som gör att Kriminalvården kan kontrollera vem hen ringer till (8 § FARK Häkte). Det är alltså inte tillåtet att ha med sin egna mobiltelefon. Kriminalvården behöver i de flesta fall kontrollera och bevilja samtalet. Man behöver därför uppge namn, personnummer och telefonnummer till den man vill ringa. I vissa fall avlyssnas samtalen. Personalen måste då informera den häktade att så sker (3 kap 5 § första stycket HäL). De flesta samtal behöver den häktade betala själv genom att köpa ett telefonkort på häktet. Samtal till försvarare får inte avlyssnas och är ett exempel på samtal som den häktade inte själv behöver betala (3 kap 5 § andra stycket HäL). Om den häktade har barn får denne ringa ett samtal i veckan till dem utan att själv betala. Man får inte ringa samtal som kan påverka häktets säkerhet (3 kap 4 § andra stycket HäL). Att ta emot ett samtal från en häktadDen som tar emot ett samtal från en häktad kommer först att höra en röst som säger att samtalet är ett samtal från en intagen inom Kriminalvården. Om man vill acceptera samtalet trycker du fyrkant (#). Den uppringde kan behöva koppla ur eventuella extratjänster som fax, telefonsvarare oh porttelefon kopplade till sitt telefonabonnemang. Användandet av sådana tjänster under ett samtal kan uppfattas om försök att koppla samtal till annan part, vilket kan innebära att tillståndet återkallas. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Arbeta inom förskola när man har begått ett brott

2020-05-01 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan man jobba på en förskola om man är dömd för stöld?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig Lawline med din fråga!Skyldighet att visa upp utdrag ur belastningsregistretDen som erbjuds anställning inom bland annat förskola ska lämna ett utdrag ur belastningsregistret till arbetsgivaren (2 kap 31 § skollagen). Det finns även en särskild lag där det framgår att den som erbjuds anställning som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn ska visa upp ett sådant utdrag på begäran av arbetsgivaren (1 § lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn).En enskild som behöver ett sådant utdrag om sig själv med anledning av detta har då rätt att få ut ett begränsat utdrag ur belastningsregistret (9 § 2 st p.2 och p.6 lag om belastningsregister). Alla brott visas ejAlla brott som finns registrerade ska dock inte tas med i utdraget som lämnas till arbetsgivaren. De brott som ska tas med är mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, grovt rån och barnpornografibrott. Att någon begått en stöld kommer alltså inte att synas (22 § förordning om belastningsregister).En stöld kommer alltså inte att påverka någons möjlighet att jobba inom förskola. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Hyra vid andrahandsuthyrning

2020-05-01 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Får man lägga på hur mycket som helst på hyran om man hyr ut en bostadsrätt i andra hand. ?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVilken lag som blir tillämplig beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Normalt tillämpas lag om uthyrning av egen bostad. Det finns dock vissa fall då Jordabalkens (JB) regler istället ska tillämpas. Dessa situationer är: om andrahandsavtalet ingicks före den 1 februari 2013 om syftet med uthyrningen är att hyresgästen ska använda lägenheten för fritidsändamål om personen som äger bostadsrätten hyr ut fler bostäder. Om det rör sig om endast en annan bostad ska lag om uthyrning av egen bostad tillämpas bara för den första uthyrningen. Om det rör sig om fler än två bostäder ska JB tillämpas på samtliga uthyrningar (1 § lag om uthyrning av egen bostad). Tillåten hyra enligt lag om uthyrning av egen bostadHyresvärden har enligt denna lag rätt att ta ut en hyra som baserar sig dels på de faktiska driftkostnaderna för lägenheten, dels på en skälig avkastningsränta av lägenhetens marknadsvärde (4 § andra stycket lag om uthyrning av egen bostad).Driftkostnaderna består av till exempel avgiften till bostadsrättsföreningen och kostnader för el och bredband. Om lägenheten hyrs ut möblerad får man även ta ut ersättning för möbelslitage. Utöver detta får som sagt ett tillägg för avkastningsränta göras. Som ett riktvärde för vad som är en skälig avkastningsränta anges i förarbetena fyra procent.Exempel på hyresberäkningEn bostadsrättslägenhet värd 3 miljoner kr hyrs ut i andra hand. Avgiften till bostadsrättsföreningen inklusive el och bredband är 1900 kr per månad. Med skälig avkastningsränta om fyra procent beräknas hyran till:3 000 000 x 0,04 = 120 000 (den årliga avkastningsräntan)120 000 / 12 = 10 000 (avkastningsräntan per månad) 10 000 + 1 900 = 11 900 (månatlig avkastningsränta + driftkostnader)Utöver detta kan som sagt tillägg för eventuellt möbelslitage tillkomma. Tillåten hyra enligt JBEnligt JB ska hyran beräknas utefter de faktiska kostnader (driftkostnader) som hyresvärden har. Utöver detta får ett tillägg på max 15 % av avgiften göras för möbelslitage. Det är alltså inte tillåtet att ta ut någon avkastningsränta (12 kap 55 § fjärde stycket JB). Hyran kan prövas av HyresnämndenOm hyresvärd och hyresgäst inte är överens om hyran kan någon av dem vända sig till Hyresnämnden för att begära att de löser tvisten. Hyresnämnden kommer då att fastställa hyran enligt de ovan nämnda kriterierna (4 § andra stycket lag om uthyrning av egen bostad och 12 kap 55 § JB). SammanfattningDet är alltså inte tillåtet att ta ut vilken hyra som helst när man hyr ut en bostadsrätt i andra hand. Enligt lag om uthyrning av egen bostad har hyresvärden utöver sina faktiska kostnader rätt att ta ut en avkastningsränta, vilket inte är tillåtet enligt JB:s regler.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar

Arvsskatt slopad

2020-04-19 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej Om jag delvis skulle testamentera till en icke anhörig ,behöver den personen betala arvsskatt då?MvhJ
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, han eller hon behöver inte skatta på arvet eftersom arvsskatten i Sverige är slopad sedan 2005 (8 kap 2 § inkomstskattelagen). Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar

Måste man vittna om man blir kallad?

2020-05-02 i Vittna
FRÅGA |Jag har en kollega som frågat om jag vill vara hennes vittne i rättegång då hon anmält sin man för misshandel. Jag sa ja och gav henne mitt person nummer men nu har jag ångrat mig då jag inte känner henne så bra och jag minns inte att hon berättat något om någon misshandel till mig. Dessutom har jag inte träffat henne på månader. Måsta jag vittna om jag blir kallad?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser kring vittnen finns i Rättegångsbalken (RB).Vittnesplikten och dess undantagI Sverige råder en så kallad vittnesplikt, vilket innebär att man är skyldig att vittna om man blivit kallad som vittne (36 kap 1 § första stycket RB). De som är undantagna från denna vittnesplikt är barn under 15 år, människor med en psykisk störning, den misstänktes nära släkt och vissa yrkesgrupper som omfattas av sekretess (36 kap 3-5 §§ RB). Vad kan hända om du inte vittnar?Faktum är att domstolen har rätt att vidta vissa åtgärder mot någon som vägrar att vittna. Om du inte kommer till huvudförhandlingen du blivit kallad till kan domstolen besluta att du ska hämtas dit av polis. De kan också besluta att du ska kallas till ny huvudförhandling och att du riskerar vite om du inte kommer dit (36 kap 20 § RB). Om du skulle dyka upp vid huvudförhandlingen men ändå vägrar att vittna, har domstolen rätt att hota med vite och häktning (36 kap 21 § RB). Utöver detta kan du också bli skyldig att ersätta vissa rättegångskostnader (36 kap 23 § RB). För att rätten ska vidta någon av dessa åtgärder måste de dock anse att det är proportionerligt med hänsyn till exempelvis vilken betydelse ditt vittnesmål har för målet. SammanfattningSå länge du inte faller in i någon utav undantagen måste du alltså vittna. Det spelar ingen roll att du inte anser att du själv har något att bidra med. Om du skulle vägra vittna kan rätten besluta om vissa åtgärder för att få dig att utföra din vittnesplikt. Hoppas du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Säga upp hyresavtal innan tillträde

2020-05-01 i Hyresavtal
FRÅGA |HejMin dotter har ångrat sig på ett hyreskontrakt som börjar gälla den 1/6 2020. De har sagt detta till hyresvärden! Hyresvärden säger att de är 3 månaders uppsägning!Hur blir det när de ångrat sig 4 veckor innan kontraktet än börjat gälla?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring uppsägning av hyreskontrakt regleras i 12 kapitlet Jordbalken (JB), även kallad hyreslagen.Uppsägningstiden gäller oavsett om man flyttat in i bostaden eller ej. Det finns alltså ingen typ av ångerrätt på hyresavtal. Uppsägningstiden börjar i vanlig ordning löpa den dag då uppsägningen sker, oberoende av om tillträde skett. Enligt hyreslagen får hyresgästen alltid säga upp hyresavtalet att upphöra vid det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen (12 kap 5 § JB). Skulle uppsägning ske i början på maj skulle hyreskontrakt upphöra att gälla först den 1 september. Det innebär att din dotter alltså kommer att behöva betala hyra för juni, juli och augusti. Om hon hunnit säga upp kontraktet innan månadsskiftet april/maj kommer kontraktet istället att upphöra den 1 augusti. Då skulle hon alltså endast behöva betala hyra för juni och juli.Däremot finns det självklart inget som hindrar hyresvärden från att kompromissa fram en bättre lösning för din dotter. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar

Häktning efter huvudförhandling

2020-05-01 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej är så att min kille är häktad i väntan på rättegången som kommer hållas i början av maj. För bland annat grovt vapenbrott o grov misshandel . Anledningen att han sitter fortsatt häktad är för kollusionsfara inge annat o den andre killen som va med sitter häktad för kollusionsfara samt risk för att begå nya brott om den snubben sätts på fri fot. Hur stor är chansen att min kille blir släppt efter rättegången i väntan på dom? Då enda anledningen är kollusionsfara? Mvh
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring häktning finns i Rättegångsbalken (RB). Kollusionsfara och dess upphörandeAtt vara häktad på grund av kollusionsfara innebär att man är frihetsberövad för att det finns en risk att man förstör bevis eller på något annat sätt försvårar brottsutredningen (24 kap 1 § p.2 RB). Kollusionsfaran upphör i de flesta fall efter att rättegången (huvudförhandlingen) ägt rum, eftersom all bevisning då har tagits upp. Det innebär att det inte längre finns skäl att hålla personen häktad. Detta förutsätter såklart att domstolen inte anser att det uppkommit någon annan grund för att hålla honom fortsatt häktad, det vill säga att han fortsätter att begå brott eller att det finns risk för att han inte inställer sig till ett eventuellt fängelsestraff (24 kap 1 § RB). SlutsatsMed största sannolikhet kommer din kille alltså att släppas från häktet efter att huvudförhandlingen ägt rum, eftersom det inte längre finns någon kollusionsfara.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Överklaga särskilda föreskrifter vid fotboja

2020-04-18 i Påföljder
FRÅGA |HejJag avtjänar min sista del av mitt straff med elektronisk intensivövervakning. Med detta kommer villkor satta av kriminalvården om geografiska begränsningar vilket för mig sätter käpparna i hjulen för att återanpassas till normalt liv och skaffa jobb samt umgås med vänner och familj. Vart vänder man sig för att överklaga dessa villkor?Mvh
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring elektronisk intensivövervakning, även kallad fotboja, finns i lag om elektronisk intensivövervakning. Precis om du säger beslutar Kriminalvården om särskilda föreskrifter gällande till exempel geografiska och tidsmässiga begränsningar som ska gälla under tiden då intensivövervakningen pågår (8 § jämte13 § första stycket). Dessa föreskrifter har du rätt att överklaga hos en så kallad övervakningsnämnd. Det finns 28 övervakningsnämnder i Sverige. Du ska vända dig till den nämnd som det frivårdskontor som du är inskriven vid tillhör (18 §). HÄR hittar du en lista på alla övervakningsnämnder. Om du inte heller är nöjd med övervakningsnämndens beslut kan du överklaga till allmän förvaltningsdomstol (19 § andra stycket). Jag hoppas du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar