Vad kan jag göra om en person inte betalar tillbaka en skuld?

2020-05-31 i Fordringar
FRÅGA |Hej, jag undrar vad som gäller om jag lånat ut pengar till en person med skuldebrev som säkerhet om den personen sedan inte följer avtalet och inte betalar tillbaka enligt skuldebrevet. I detta fall har personen betalat av delar av skulden, men skuldebrevet har skrivits om flera ggr (pga att han misslyckat och bett om mer tid) Kan tillägga att personen ett tag efter att skuldebrevet skrevs gick i personlig konkurs, och innan dess sålde sina tillgångar och investerade dem i andra affärer för egen vinning. Vilka möjligheter har jag att få tillbaka mina pengar och hur ska jag gå till väga? Kan personen vägra att betala av skulden och hänvisa till personlig konkurs? Jag har ringt till kronofogden och fått det bekräftat. Vad händer om personen förnekar skulden och påstår att skuldebrevet är ogiltigt?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta hur du kan gå tillväga för att få tillbaka de pengar du lånat ut till någon. I mitt svar har jag utgått från att det finns ett giltigt skuldebrev. Jag har också utgått från att det är ett enkelt skuldebrev, dvs. skrivet mellan två personer.Låntagaren betalar inte för att denne hävdar att det är ogiltigtOm låntagaren hävdar att skuldebrevet är ogiltigt, och att det därför inte finns någon bevisning som styrker att det finns ett avtal om lånet mellan er, måste detta avgöras av domstol. Om domstolen kommer fram till att det finns en skuld bör låntagaren betala. Om denne ändå inte göra detta kan Kronofogdemyndigheten hjälpa dig driva in skulden genom verkställighet.Låntagaren betalar inte för att denne inte villOm låntagaren medger att skuldebrevet är riktigt men ändå låter bli att betala, kan du vända sig till Kronofogdemyndigheten för att låta dem försöka kräva in skulden. Detta görs genom att du ansöker om ett betalningsföreläggande. Om låntagaren ändå vägrar att betala, får du avgöra om Kronofogdemyndigheten ska överlämna frågan till domstol för att slutligen få fastställt att låntagaren är skyldig att återbetala pengarna som du lånat ut.Om låntagaren inte kan betalaOm låntagaren ändå inte betalar trots att domstolen fastställt betalningsansvaret, t.ex. om denne saknar tillräckligt med pengar, kan Kronofogden göra en utredning av dennes ekonomiska förhållanden. De söker då efter utmätningsbara tillgångar, t.ex. lön eller tillgångar som kan säljas, för att du i slutändan ändå ska kunna få tillbaka pengarna du lånat ut. Om det inte finns några utmätningsbara tillgångar finns skulden kvar tills dess att du drar återkallar ditt ärende.Vänligen,

Kan jag anmäla polisen?

2020-05-31 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hejsan vill fråga hur jag ska gå tillväga min son blev anhållen av polisen den som tog han kallade han smuts först o främst han e myndig de satte han i en lite cell grejen är han äter medicin mot bland annat panikångest o det fick han där han grät slog huvudet i väggen grejen är polisen hade ringt mig o frågat efter medicinen jag åkte dit o lämnade den men han fick ingen medicin d bara öppnade lucka o stängde igen allt detta har han berättat i dag när han släppt o kom hem jag tycker detta är ett hemskt betende o jag hyser absolut ingen respekt för polisen alls nu
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad ni kan göra när din son har blivit illa behandlad av polisen.Svenska myndigheter gransaks av vissa tillsynsmyndigheter som har i uppdrag att kontrollera att dessa bland annat följer gällande lagar och regler i sin myndighetsutövning. Den som blivit illa behandlad och misstänker att kontakten man haft med en myndighet strider mot gällande lag, t.ex. hur myndigheter ska agera gentemot enskilda, bör göra en anmälan om detta. Eftersom polisen är en myndighet kan du göra en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) som är en tillsynsmyndighet. Du kan göra anmälan till genom att trycka här. Det finns också möjlighet att göra en polisanmälan mot enskilda poliser. Vänligen,

När får en brf göra sig av med cyklar som ingen verkar äga?

2020-05-31 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej !2 st cyklar står i Brf: cykel ställ fast låsta i stället, ingen i Brf är ägare till cyklarna, Ingen märkning vi vill får bort dem, vad gör ?Med vänlig hälsning
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta under vilka förutsättningar en styrelse i en bostadsrättsföreningen får rensa och göra sig av med omärkta cyklar från föreningens mark.Att slänga cyklarna kan vara egenmäktigt förfarandeNär det gäller bostadsrättsföreningars hantering av övergivna cyklar finns det ingen lag som innehåller sådana regler. Styrelsen får inte utan vidare rensa ett cykelställ eller förråd på övergivna cyklar genom att slänga dessa. Styrelsen riskerar i sådana fall att begå en brottslig handling (egenmäktigt förfarande), se 8 kap 8 § brottsbalken (här). Detta gäller däremot inte om cyklarna som slängs rent av betraktas som skrot, dvs. i de fall cyklarna saknar värde.Markera cyklarna och vänta några veckorFör att undvika att begå en brottslig handling, bör styrelsen märka om cyklarna och på så vis uppmana ägaren till varje enskild cykel att ta bort markeringen. För att styrelsen ska kunna hävda att cyklarna är kvarglömda eller liknande bör de vänta åtminstone några veckor från det att märkningen gjordes tills dess att styrelsen slänger cyklarna. Anmäl cyklarna som hittegodsEfter några veckor bör föreningen anmäla de cyklarna som fortfarande har markeringen till polisen som hittegods. Ägarna till cyklarna har då tre månader på sig att kontakta polisen och be att få tillbaka cyklarna, annars tillfaller cyklarna föreningen. Föreningen kan först då göra sig av med cyklarna utan att riskera att begå ett brott.SammanfattningOm det är så att ni på ett liknande sätt tagit reda på att ingen av föreningens medlemmar äger cyklarna bör ni anmäla cyklarna som hittegods hos polisen.

Hur lång är uppsägningstiden för hyresgäst vid hyra av hyresrätt?

2020-04-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej Jag och min sambo har sagt upp vårt hyresavtal hos en privat Hyresvärd. Hur lång uppsägningstid kan hyresvärden kräva oss på? Där står 3 månader i kontraktet måste vi rätta oss efter 3 månader eller?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du och din sambo hyr en hyresrätt och att ni har avtalat om att hyresgästen har tre månaders uppsägningstid om denna vill säga upp avtalet. I mitt svar har jag utgått från att ert hyresavtal är skrivet på obestämd tid, dvs. tillsvidare. Ni undrar om det är tre månaders uppsägningstid som gäller eller om det finns avvikande regler i lag som gäller framför avtalet.Bestämmelser om uppsägningstid vid hyra av hyresrätt finns i 12 kap Jordbalken, JB, även kallad hyreslagen (här). Enligt lagen har hyresgästen alltid möjlighet att säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid, se 12 kap 5 § (här). Ni är därför bundna till tre månaders uppsägningstid som ni även avtalat om.Vänligen,

Kan mopedförare åka fast för fortkörning på grund av foto av fartkamera?

2020-05-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej vad blir det för påföljder om man blir tagen på fortkörningskamera med moped? Eftersom att regestreringsnummret inte står fram på mopeden. Vad händer med lämpet till körkort om man har ett sånt? Kan dom bevisa vem det är på kameran?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan åka fast för fortkörning med en moped när du fotats av en fartkamera.Som du säkert känner till kan fartkameror endast fota fordon framifrån. Detta eftersom att polisen ska kunna identifiera delvis vilket fordon som är på bilden (vilket enklast görs med hjälp av registreringsskylten) och delvis vem föraren är. Som du skriver i din fråga sitter registreringsskylten på mopeder och motorcyklar bak på fordonet i regel bak på fordonet, varför dessa aldrig kan synas på foto av fartkamera. För att polisen ska kunna bötfälla en förare på grund av fortkörning krävs, oavsett om föraren kör moped eller bil, att det går att identifiera föraren på bilden. Eftersom registreringsskylten inte syns på bilden krävs det alltså först och främst att polisen ändå kan identifiera att det är din moped baserat på färg, modell osv., och att det är du som kör mopeden. Detta blir förmodligen också svårt förutsatt att du burit heltäckande hjälm eller liknande. Vilken påföljd det skulle kunna bli fråga om, om polisen mot förmodan skulle kunna identifiera dig, kan jag dessvärre inte svara på eftersom jag bland annat inte vet hur allvarlig hastighetsöverträdelsen var.Vänligen,

Vad kan man göra om säljaren drar sig ur försäljningen efter att vi vunnit budgivningen?

2020-05-31 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej, vi har budat på en bostadsrätt och vunnit budgivningen, allt överenskommet via sms, mail och per telefon, vi har bokat tid för kontraktsskrivning och fått det färdiga kontraktet för att syna via Mail (allas personuppgifter, info om bostaden samt pris mm samt legitimerat oss till mäklaren via BankID för att komma åt detta) dock inget underskrivet iom att tiden för detta är imorgon.Nu fick vi ett sms om att ett dolt bud inkommit och att kontrakt är skrivet med denna budgivare. Är det ok att göra så mot oss??
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att ni lagt högsta budet på en bostadsrätt och bestämt en tid med säljaren för att underteckna köpekontraktet. Innan ni hunnit skriva på kontraktet har säljaren dock valt att inte fullfölja försäljningen till er på grund av ett senare inkommit bud. Ni undrar därför om säljaren har rätt att göra så.Köp av bostadsrätt kräver skriftligt köpekontraktNär det gäller köp av bostadsrätter krävs det bland annat ett skriftligt köpekontrakt som undertecknats av både köpare och säljare för att båda parter ska vara bundna av försäljningen, se 6 kap 4 § bostadsrättslagen (här). Det finns ingen lag eller liknande som bestämmer hur en budgivningen ska gå. Däremot finns det vissa grundläggande utgångspunkter som gäller.Först och främst är bud inte bindande. Detta betyder att man som köpare när som helst kan ångra sig om denne lagt ett bud, förutsatt att inget köpekontrakt är påskrivet. Säljaren har i sin tur rätt att bestämma när, till vem och till vilket pris som ska gälla för försäljningen. Detta betyder alltså också att säljaren inte är skyldig att sälja till den spekulant som "vunnit" budgivningen, även om det får sägas vara absolut vanligast att säljaren säljer till den spekulant som lagt högsta budet. Eftersom bud inte är bindande är budgivningen inte formellt avslutad förrän ett köpekontrakt är påskrivet av både köpare och säljare. Kommet det in ytterligare bud innan köpekontraktet är påskrivet är säljaren fri att avgöra om denne vill ta det senaste budet eller inte.SammanfattningÄven om det såklart är tråkigt att säljaren valt att anta ett senare lagt bud, är det säljarens rätt att avgöra vem som ska få köpa bostadsrätten. Både köparen och säljaren får frånträda den stundande försäljningen fram tills dess att köpekontraktet är påskrivet.

Vård på grund av brottslig verksamhet enligt LVU

2020-05-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! När ska brott/brottsmisstankar föranleda omhändertagande/vård enligt 3 paragrafen LVU?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilken typ av brottslighet som krävs för att det ska kunna bli fråga om vård enligt 3 § lag om vård av unga, LVU (här).Brottslighet eller brottslig verksamhet?I paragrafen står det att det ska vara fråga om brottslig verksamhet, vilket vanligtvis är något mer allvarligt och omfattande än brottslighet. Med brottslig verksamhet menar man i första hand alltså inte mindre förseelser eller enstaka brott (om inte brottet är av allvarlig art), utan man menar situationer då brottsligheten har nått viss varaktighet och kontinuitet. Enstaka brott räknas som brottslig verksamhet bara om detta är ett uttryck för en bristande samhällsanpassning. För att ge ett exempel hade en person gjort sig skyldig till tre inbrottsstölder, men domstolen tyckte inte att det skulle räknas som brottslig verksamhet enligt 3 § LVU, se RÅ 84 2:31.Vänligen,

Kan man rätta rotavdraget i efterhand?

2020-04-30 i Avdrag
FRÅGA |Hej,Mina föräldrar gjorde fel och tänkte inte till när de delade ROT-avdraget 50/50.Då mamma inte tjänat så mycket alls förra året blir det inte bra.Kan man göra ändring i efterhand nu via skatteverket eller liknande? Byggbolaget svarar ej på mail.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om dina föräldrar kan korrigera rotavdraget i efterhand.Dina föräldrar har möjligheten att omfördela rotavdraget mellan sig eftersom de lever i samma hushåll och har rätt att göra rotavdrag. Hur man går tillväga för att göra denna korrigering beror på om man fått deklarationen eller inte.De kan begära att rotavdraget ska omfördelas genom att skicka ett brev till Skattekontoret där de anger bådas namn och personnummer och förklara hur de skulle vilja fördela avdraget. Brevet ska även vara undertecknat av de båda. Om avdraget finns med i deras senaste deklaration har de möjlighet att omfördela avdraget i deklarationen fram tills de får sina slutskattebesked. De ska ange i fältet Övriga upplysningar att de önskar omfördela rotavdraget. Om de däremot fått sina slutskattebesked ska de begära omprövning av deklarationen. Här hittar du blanketten SKV 9891 de kan använda för att begära omprövningen.Vänligen,