Vad betyder det att någon framställer anspråk på beslagtagen egendom hos polisen?

2020-08-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad menas att man ställer anspråk av material polisen har beslagtagit?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad det innebär om man framställt anspråk på något polisen beslagtagit. Att någon framställer anspråk på beslagtagen egendom innebär att denne vill att egendomen ska lämnas ut till denne, och att beslaget därmed ska hävas. Du kan läsa om ett exempel på detta i 27 kap 4 a § rättegångsbalken (här) som handlar om situationen då målsäganden vill att den beslagtagna egendomen ska lämnas ut till denne.Vänligen,

Hur kan jag få veta om jag är polisanmäld?

2020-07-31 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!Har fått till mig att min arbetsgivare i Mars månad gjort en polisanmälan. Det är nu juli månad och jag har inte hört något alls av polisen. Hur kan jag veta att där ligger en anmälan? Förstår att saker kan dröja pga pandemin men borde jag inte få en invit om att en utredning skall komma ske? Svårt för mig att söka arbete då jag inte vet vad belastningsregister säger.Vill gärna kunna ställa min in mentalt om det är så att en rättegång kommer komma. Tacksam för svar
Sofia Edvardsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du fått kännedom om att en polisanmälan gjorts gällande dig, men att du inte hört något från polisen ännu och att du undrar om hur och när du kommer få information om utredningen.När berättar polisen för mig att jag är misstänkt för brott?När polisen får in en polisanmälan tas först beslut om en förundersökning ska inledas, det gör man om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts. I detta skede görs ofta en hel del utredning, innan polisen kan finna om en person - du i detta fall - är att anse som skäligen misstänkt. Skäligen misstänkt är ett visst beviskrav, vilket innebär att det måste finnas viss bevisning mot dig för att du ska anses skäligen misstänkt. I detta skede får du kännedom om misstanken, då polisen enligt lag är skyldig att underrätta dig, som skäligen misstänkt, om misstanken vid förhör.Om det inte finns tillräckliga bevis för åtalDet kan också vara så att polisen finner att det inte finns tillräcklig bevisning för att väcka åtal i fallet, då kommer inget att hända. Du kommer alltså inte få något besked om att förundersökningen lagts ned i ditt fall. Sammanfattningsvis- Det finns tyvärr inget sätt för dig att få reda på om du blivit polisanmäld för något.- Om förundersökningen läggs ner kommer du inte få reda på att du blivit polisanmäld.- Om du anses vara skäligen misstänkt för brott kommer du få reda på det. Som det ser ut för dig så finns det tyvärr ingen du kan vända dig till för att få reda på att du har blivit polisanmäld. Skälet till att man inte kan vända sig till polisen för att få reda på om du har blivit polisanmäld är för att den som anmälde ska skyddas och fortsätta vara anonym. Du kan alltså inte dubbelkolla om det är så att du har blivit polisanmäld. Förundersökningar kan ibland ta lång tid och det beror på de handläggningstider som råder, vilket såklart kan bero på den rådande pandemin just nu. Det jag kan ge dig besked om är att om du är skäligen misstänkt så kommer du att få veta det vid förhör, beroende på vilket brott det rör kan det också vara så att du har rätt till en offentlig försvarare i det skedet.Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline om du har ytterligare frågor! Vänligen,

Hur går man tillväga om man vill att sitt ena barn ska ärva mer?

2020-07-31 i Testamente
FRÅGA |Har 2 barn, min son har avsagt sig bekantskap med mig.Är ensamstående 78 år bor i hus.Min dotter hjälper mig varje vecka.Antar att jag inte kan välja bort min sons lagliga rätt om jag dör, men skulle vilja ge min dotter en större del vid bortgång.Mitt hus är i dag värt 5-6 milj. Har lån på ca 700 000 och en kvarvarande skatt på 850 000.Har förstått att jag kan fylla i ett formulär på Livsarkivet digitalt och att det gäller som ett testamente.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill att din dotter ska ärva mer än din son som du inte längre har någon kontakt med. Det framgår inte om du är gift eller inte så i mitt svar har jag utgått från att du inte är gift och att dina två barn är dina enda arvingar.Om man inte skriver något testamenteEftersom din fråga handlar om arv och testamente finns reglerna i ärvdabalken (här). När det inte finns något testamente fördelas arvet enligt reglerna i lagen. Enligt lagen ärver bröstarvingarna hela kvarlåtenskapen och den fördelas lika mellan dem, se 2 kap 1 § (här). Om man inte vill att ens barn ska ärva lika mycket, som i ditt fall, måste man upprätta ett testamente.Att skriva ett testamenteFör att ett dokument ska vara ett giltigt testamente finns det en del krav som måste vara uppfyllda. Om ett testamente inte uppfyller dessa krav är det ogiltigt och det innebär att kvarlåtenskapen ska fördelas enligt lagen. Testamentet ska vara skriftligt och bevittnas av två vittnen. Med vittnenas närvaro ska testatorn skriva under testamentet eller åtminstone bekräfta att det är hens underskrift. Vittnena ska sedan själva skriva under testamentet med sina namn med vetskap om att det är fråga om ett testamente, se 10 kap 1 § (här).Alla personer får dock inte vara vittnen. Den som är under 15 år eller på grund av psykisk störning inte förstår betydelsen av att bevittna ett testamente får inte vara testamentsvittne. Inte heller den som är gift/sambo, den som är släkt i rätt upp- eller nedstigande led (t.ex. föräldrar och barn) eller svågerlag (t.ex. svär- och styvföräldrar och styvbarn) till testatorn eller dennes syskon får vara vittne. Man får inte heller vara vittne om man själv, ens make, sambo, syskon eller någon annan släkting som står i rätt upp- eller nedstigande led eller svågerlag ärver på grund av testamentet,10 kap 4 § (här). Eftersom att testamenten inte behöver registreras krävs det att de förvaras på en bra och säker plats.Barns rätt till laglottenBröstarvingarna har alltid rätt att utfå sin laglott, även i fall då det finns ett testamente. Man kan alltså inte kränka bröstarvingarnas rätt till laglotten. Laglotten är halva arvslotten, se 7 kap 1 § (här). Det betyder att barnen har rätt att få hälften av vad de skulle ha ärvt om det inte funnits ett testamente. Om man t.e.x har två barn är deras vardera arvslott 50 % av den totala kvarlåtenskapen. Vardera barns laglott är alltså 25 % av den totala kvarlåtenskapen. Man kan därför testamentera 75% till det ena barnet utan att kränka det andra barnets laglott. Jag vill också poängtera att det faktum att ett testamente kränker en bröstarvinges laglott innebär inte att testamentet är ogiltigt. För att bröstarvingen vars laglott har kränkts ska få ut hela sin laglott måste denna begära jämkning av testamentet, se 7 kap 3 § (här). Detta måste göras inom sex månader från det att bröstarvingen fick del av testamentet. Om jämkning inte begärs går dennes rätt till laglotten förlorad och fördelningen enligt testamentet står fast.SammanfattningDet är alltså fullt möjligt att testamentera en större del av arvet till din dotter, men ha i åtanke att din son har rätt till sin laglott. Om du skriver ett testamente som kränker din sons rätt till laglott måste han ändå begära jämkning av testamentet för att få sin laglott. Vill du ha hjälp att upprätta ett giltigt testamente rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister på Lawline. Boka tid kan du göra här.Vänligen,

Bodelning när den ena maken har ett kontaktförbud

2020-06-30 i Bodelning
FRÅGA |Är i en skilsmässa. Min man har kontaktförbud. Hur gör jag för att få mina bilnycklar,hemnycklar?. Vi har även gemensamma lån som måste lösas. Hur går jag tillväga?. Min man har misshandlat mig. han har adressändrat och jag har sökt kvarsittande rätt. Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du är mitt i en bodelning med din före detta man. Din före detta man har dessutom ett kontaktförbud och detta är nu problematiskt eftersom ni behöver lösa era ekonomiska angelägenheter och vissa praktiska saker. Ett ombud kan hjälpa digDet framgår inte av din fråga om ni har någon som hjälper er med bodelningen eller om du har något eget ombud som företräder dig i den här processen. Ett ombud skulle kunna agera mellanhand mellan dig och din före detta man för att du inte ska behöva ha någon kontakt med honom. Ombudet skulle antingen kunna agera som ert gemensamma ombud eller som en företrädare för dig och dina intressen. Ombudet kan också upprätta ett bodelningsavtal för att bodelningen ska bli slutgiltig.Vi på Lawline hjälper dig gärna i egenskap av ombud och du är varmt välkommen att boka tid med en av våra jurister här.Vänligen,

När får jag hyra ut min bostadsrätt?

2020-07-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Jag äger två lägenheter och en av dem vill jag hyra ut så frågan är har jag rätt att göra det om ja, i så fall hur? Jag skulle vilja gärna veta också mina rättigheter och möjligheter som hyresvärd.
Sofia Edvardsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du äger två bostadsrätter och vill hyra ut den ena. Vad som gäller för andrahandsuthyrning av bostadsrätter är reglerat främst i bostadsrättsföreningens stadgar och även i bostadsrättslagen. För att du som bostadsrättsinnehavare ska få hyra ut din bostad krävs det att du kan uppvisa skäl för uthyrningen. Med det sagt innebär det inte att alla skäl är godtagbara.Giltiga skäl till att hyra ut bostadsrätten kan vara: - Du ska flytta ihop med din sambo för att testa att bo ihop- Du ska arbeta, studera, göra lumpen eller vårda annan anhörig på annan ort (som du inte kan pendla till)- Du är sjuk- Du ska hyra ut till egna barn- Du ska hyra ut till närstående- Du har svårt att få din bostad såld på grund av marknadslägetOm du ska hyra ut av dessa skäl bör bostadsrättsföreningen godkänna din uthyrning. Dessutom kan bostadsrättsföreningen tillåta fler anledningar till uthyrning. I så fall ska dessa stå utskrivna i bostadsrättsföreningens stadgar.Om din ansökan inte skulle bli godkänd kan du överklaga genom att skicka en ansökan till Hyresnämnden. Skulle Hyresnämnden ge dig rätt får du hyra ut bostaden baserat på detta beslut, trots att bostadsrättsföreningen inte vill det.Sammanfattningsvis ansöker du alltså hos din bostadsrättsförening om att få hyra ut lägenheten. Rörande fler tips om uthyrningen, hyressättning etc kan du läsa mer på boupplysningens hemsida här. Lycka till!Vänligen,

Preskriptionstider för misshandel och skadegörelse

2020-07-31 i Förundersökning
FRÅGA |Hej jag blev misstänkt för misshandel samt sladegöresle när jag var 17 år det är 1 år sedan nu ungefär. Jag var på polisförhör för andra grejer och då sa dom att jag var misstänkt för det men dom förhörde mig inte angående det. För de var bla olika län. Jag undrar om det kommer preskriberas snart har inte varit på något förhör eller så.
Sofia Edvardsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du för ett år sedan blev misstänkt för brotten misshandel samt skadegörelse, men att inget ytterligare förhör har hållits sedan dess och att du därför undrar när brotten preskriberas.Alla brott har preskriptionstider, det innebär att man inte kan döma någon för ett brott om det gått för lång tid efter brottet utan att personen har åtalats eller häktats. För ringa misshandel är preskriptionstiden två år, för misshandel av normalgraden gäller fem år och för brottet skadegörelse gäller två år. Det innebär att, om brottet gällde misshandel av normalgraden, preskriberas detta om ca fyra år och skadegörelsen preskriberas om ca ett år.Att du inte hört något från polis eller åklagare kan bero på långa handläggningstider, varför det är svårt för mig att uttala mig om anledningen till att du inte hört något ännu och vad ett tänkbart utfall blir. Du kommer dock att få besked både om förundersökningen läggs ned eller om det är så att åklagare väljer att väcka åtal.Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen vid ytterligare frågor!Vänligen,

Hur sent kan man få ersättning för ärr?

2020-07-29 i Preskription
FRÅGA |Hej. Jag Va med i en moppe olycka när jag va 15. Bröt benet å fick ha ställning på de. Har efter de 6 skruv ärr. Och en kvarstående "svullnad" i benet sen operation. Undrar om jag fortfarande har rätt till ersättning för detta. Är 31 idag. Så de va 16 årsen.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är försent för dig att få ut ersättning för dina ärr som uppkom vid en mopedolycka för 16 år sedan.Som utgångspunkt kan sägas att möjligheten att få ersättning från ett försäkringsbolag varierar beroende på vilket försäkringsbolag som ersättning söks från. Olika försäkringsbolag kan exempelvis ha olika försäkringsvillkor som avgör när man har rätt till försäkringsersättning från försäkringsbolaget.Ersättning för ärr och preskriptionDin fråga handlar däremot om preskription, det vill säga om det är möjligt för dig att få ut ersättning från försäkringsbolaget trots att det gått en lång tid sedan skadan visade sig. De skador du beskrivit i din fråga är personskador och ersättning för personskada omfattas av allmänna preskriptionsregler. Enligt allmänna preskriptionsregler är det försent att anmäla skadan när det gått mer än 10 år sedan skadan visade sig, se 2 § preskriptionslagen (här). Dessutom gäller att skador som inträffat före 1 januari 2015 måste anmälas inom tre år från det att den skadedrabbade fick kännedom om att denne drabbats av en skada.SammanfattningMin bedömning är att din möjlighet att få ut ersättning från ditt försäkringsbolag dessvärre är preskriberad vilket betyder att det är försent.

Vad kan jag göra om min före detta man hotar andra män?

2020-06-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min ex man hotar andra män som jag enbart pratar med eller träffar på olika engagemang. Detta går nu förlängt då han antingen uttrycker sig med fulla ord om mig framför våra gemensamma barn eller så hotar han direkt till speciellt en kille med ord "antingen ger du dig bort från landet eller så kommer du spendera resten av dit liv som invalid". Detta har pågått sedan september förra året och det är väldigt svårt att hantera det nu. Hur kan jag gå tillväga och vad finns får möjligheter att göra så att detta kan ta slut?Tack på förhand
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att din före detta man har uttalat hot mot män du har träffat. Jag förstår det också som att han talat väldigt illa om dig framför era gemensamma barn. Detta har pågått sedan september 2019 och du undrar därför vad du kan göra för att få din före detta man att sluta.Hoten mot män som du har träffat kan var olaga hotFörst och främst vill jag säga att de hot som din före detta man uttalat till andra män som du har träffat, oavsett om ni haft en relation eller inte, skulle kunna räknas som brottet olaga hot. Brottet olaga hot finns i 4 kap 5 § Brottsbalken, BrB (här). För att din före detta mans uttalanden ska räknas som olaga hot krävs först och främst att han antingen hotat någon med vapen eller har hotat att utföra ett brott (till exempel misshandel). Dessutom krävs det att han verkligen menat allvar med hoten och att den man som han hotat också känt sig hotad. Jag vet inget mer om hoten än vad du skrivit i din fråga men jag rekommenderar att du, eller de män som blivit hotade, rådgör med polisen för att få reda på om det finns något som ni kan polisanmäla. Vad kan du göra nu?Vad gäller hoten som uttalats till män som du har träffat, kan du prata med polisen och försöka upprätta en polisanmälan. Jag har tyvärr inte tillräckligt med information för att ge dig någon vidare juridisk rådgivning om vad du kan göra gällande din före dettas man beteende gentemot dig och era gemensamma barn. Om han även betett sig hotfullt mot dig kan du även prata med polisen om detta och om ni har gemensam vårdnad om barnen och du önskar ansöka om ensam vårdnad, kan du göra en ansökan till tingsrätten. Vänligen,