Vad gör jag om min f.d. sambo inte skriver under bodelningen?

2020-11-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Är mitt uppe i en separation från ett 26 år långt samboförhållande. Vi äger ett hus tillsammans och mannen ska bo kvar så han ska köpa ut mig. Vi har skrivit en bodelning, men han vägrar skriva under eftersom han tror jag lurar honom på pengar. Jag har följt bankens råd om hur jag ska räkna ut summan han ska köpa ut mig med, men han vägrar iaf.Han vill ge mig en mycket mindre summa än den som jag med hjälp av banken räknat ut.Hur går jag tillväga för att få ut det jag har rätt till?? Vad blir nästa steg om han fortsätter vägra skriva på avtalet och betala mig för huset??Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din f.d. sambo ska köpa ut dig ur er gemensamma bostad men att ni inte kommer överens om en summa för detta. Han vägrar därför att skriva under bodelningen och du undrar hur man går vidare när man inte kommer överens. När det gäller för vilket värde man ska köpa ut en f.d. sambo finns det, som du säkert vet, inga regler man absolut måste följa. Det är helt enkelt upp till samborna att komma fram till ett värde som båda kan acceptera. Om man har svårt att komma överens om en summa, även om man t.ex. tagit hjälp av en oberoende värderingsman, dragit av ett fiktivt mäklararvode och en eventuell vinstskatt, kan det vara bra ett ta hjälp av en oberoende person som gör bodelningen. Jag förstår såklart att detta varit din avsikt när du tagit hjälp av banken, men din f.d. sambo kanske inte själv haft kontakt med banken och därmed misstänker att dina uppgifter inte stämmer.Om din f.d. sambo inte går med på bodelningen behöver någon av väcka talan i tingsrätten för att bodelningen ska bli slutgiltig. I sådana fall beslutar tingsrätten om hur värderingen ska göras.SlutligenDet du kan göra i det här skedet är alltså att komma överens med din f.d. sambo om att ni ska ta hjälp av en jurist som tillvaratar bådas intressen. Ett annat alternativ är att du själv tar hjälp av en jurist som kan skriva ett kravbrev innehållande en förklaring om att värderingen är skälig, att du kommer ta saken vidare till domstol om han inte skriver under bodelningen och att en process i tingsrätten möjligtvis kan leda till en för honom mindre fördelaktig bodelning än den du föreslagit.Om du vill ta hjälp av en jurist är du varmt välkommen att boka tid med en av Lawlines jurister. Du kan boka tid genom att klicka här.Lycka till!

Finns man kvar i något register när förundersökning lagts ned?

2020-11-29 i Förundersökning
FRÅGA |Jag träffade en kille via datingapp. Han jobbar utomlands och har behövt hjälp att betala för att "komma loss". Jag hade en stund när jag misstrodde honom och anmälde till polisen. Troligen fanns för lite fakta att gå på så förundersökningen lades ner. Efter en veckas nedlagd konversation har jag fortsatt texta med honom och nu vill han komma och betala sin skuld till mig. Jag må vara blåögd men tror att han talar sanning och vill ju ha pengarna åter men även att han kan komma hit utan att hamna i finkan så jag undrar om han riskerar att åka fast om han kommer hit? Ytterligare fråga är om jag kan gå in med någon bevisning och göra att han kan tas bort från belastningsregistret som jag förstår att man hamnar i vid anmälan..Tacksam för svar
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om killen du haft kontakt med riskerar att gripas av polisen om han kommer till Sverige då du tidigare anmält honom för brott. Du undrar dessutom om han nu finns med i något register på grund av att du anmält honom och om det finns något du kan göra för att han ska tas bort ur registret.När en person t.ex. döms för ett brott läggs denna uppgift till i personens belastningsregister, se 3 § lag om belastningsregister (här). En uppgift om att personen i fråga polisanmälts finns alltså inte med i dennes belastningsregister.Polisen har däremot ett misstankeregister där polisen har personuppgifter om den som är skäligen misstänkt för brott eller den som begärts överlämnad eller utlämnad för brott, se 1 § lag om misstankeregister (här). Av 13 § framgår att en uppgifter om en person tas bort från registret t.ex. när en förundersökning läggs ned (här).SammanfattningEftersom han inte dömts för något brott på grund av din anmälan finns det inga uppgifter om detta i hans belastningsregister. Då förundersökningen lades ned utan att åtal väcktes finns han inte heller med i polisen misstankeregister. Baserat på detta har jag alltså ingen anledning att anta att han skulle riskera något på grund av att du tidigare anmält honom för ett brott om han skulle återvända till Sverige.Vänligen,

Besittningsskydd och uppsägningstid vid hyra av villa

2020-11-29 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej, Vi hyr sedan 1/4 2018 en villa med tillsvidarekontrakt. Avtalet skrevs med nuvarande ägares föräldrar med kommentar att huset senare skulle övergå i sonens ägo. Detta skedde i juli samma år. Hyresvärden har nu sagt upp kontraktet och kräver att vi ska vara ute senast 28/2. Ingen av ägarfamiljen har bott i fastigheten sedan många år. Anledningen till uppsägningen är att fastigheten ska säljas. Vi har i gällande kontrakt inte avsagt oss någon besittningsrätt. Vi har tre barn i skolåldern varför det inte är helt lätt att flytta med kort varsel. Vad har vi för rätt att bo kvar, skulle det vara så att vi inte hittar någon ny bostad innan 28/2 2021? Vi har ingen önskan att bo kvar men vi vill heller inte hamna "på gatan"Hälsningar
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att ni hyr ett hus och att hyresvärden hyr ut huset som privatperson och inte som en del av en näringsverksamhet eller liknande. Jag har också utgått ifrån att huset ni hyr är den enda bostaden som hyresvärden hyr ut. Vänligen observera att svaret i vissa delar kan vara annorlunda om dessa omständigheter inte gäller i ert fall.PrivatuthyrningLagen om uthyrning av egen bostad gäller när man som privatperson hyr ut en bostad för annat än fritidsändamål, men om man hyr ut fler bostäder samtidigt är det endast det första hyresförhållandet som ingåtts som lagen är tillämplig på, se 1 § (här). Utifrån uppgifterna i din fråga utgår jag som sagt från att det är denna lag som gäller i ert fall.Enligt lagen om uthyrning av egen bostad får hyresvärden alltid säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, dvs. med tre månaders uppsägningstid. Om hyresvärden och hyresgästen kommit fram till att hyresvärden ska ha längre uppsägningstid än tre månader gäller den uppsägningstid som parterna avtalat, se 3 § (här). Enligt samma bestämmelse (tredje stycket) har hyresgästen inte rätt till förlängning av hyresavtalet, om inte hyresgästen och hyresvärden avtalat om att hyresgästen ska ha det. Detta innebär alltså att man som utgångspunkt inte har besittningsskydd som hyresgäst i det fall privatuthyrningslagen gäller. SammanfattningOm lagen om uthyrning av egen bostad gäller i ert fall kan hyresvärden säga upp er med tidigast tre månaders uppsägningstid. Detta innebär alltså att om hyresvärden sa upp er i november 2020, upphör avtalet att gälla den 28 februari 2021. Ni har dock rätt att bo kvar längre om ni har avtalat om att hyresvärden ska ha längre uppsägningstid. Ni har ingen besittningsrätt till bostaden, även om ni inte uttryckligen avsagt er från besittningsrätt i avtalet. Det är alltså endast om hyresgästen och hyresvärden avtalat om att hyresgästen har besittningsrätt som hyresgästen kan ha det.Min rekommendation är att ni snarast försöker hitta ett annat boende, även om det endast är temporärt. Socialtjänsten finns till hands som en sista utväg för att motverka att barn blir bostadslösa. Jag har inte tillräckligt med information för att kunna bedöma era chanser att få hjälp med bostad genom socialtjänsten, men jag rekommenderar er att kontakta socialtjänsten i er kommun för att få veta mer om era möjligheter.Vänligen,

Kan jag köpa ut en delägare av fastighet med tvång?

2020-09-08 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej,Jag och min syster äger vårt föräldrahem tillsammans sedan 7 år tillbaka. Nu har vi kommit i ett läge där vi inte kan komma överens. Kan jag kräva att få köpa ut henne?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du och din syster äger 50 % vardera av en fastighet och att ni därmed samäger den enligt samäganderättslagen (här). På grund av att ni inte kommer överens vill du veta om det finns någon möjlighet för dig att köpa hennes andel mot hennes vilja. I mitt svar har jag utgått ifrån att ni inte har något samäganderättsavtal. Om det skulle vara så att ni har ett sådant avtal kan ni ha avtalat bort en del av bestämmelserna som finns i samäganderättslagen (här). Offentlig auktionDet finns ingen bestämmelse i lagen som kan tvinga din syster att sälja sin andel eller att hon i så fall måste sälja sin andel till dig. Som delägare kan du däremot kräva att fastigheten ska säljas på offentlig auktion och en sådan ansökan gör man hos tingsrätten. Din syster kan bara undvika att fastigheten tvångsförsäljs om det finns synnerliga skäl, se 6 § samäganderättslagen (här). Det ska mycket till för att det ska anses finnas synnerliga skäl mot en tvångsförsäljning.Även om fastigheten säljs på offentlig auktion har du alltså ingen förköpsrätt enligt lagen. Övriga delägare har endast förköpsrätt till en delägares andel om det finns avtalat i ett samäganderättsavtal. Detta betyder att både du, din syster och utomstående kan lägga bud på fastigheten. SammanfattningEnligt lagen kan du alltså inte kräva att du ska få köpa ut din syster från er samägda fastighet. Om ni inte skulle komma överens om att hon ska sälja sin andel och att hon ska sälja sin andel till dig, finns möjligheten att hos tingsrätten ansöka om offentlig auktion. Detta kan dock vara riskfyllt eftersom du kan riskera att förlora fastigheten till någon annan. Mitt råd är därför att du ändå försöker komma överens med din syster om hur ni ska förvalta fastigheten eller att ni kommer överens om att du ska få köpa ut henne, även om det inte är din rättighet.Vänligen,

Går det att häva en adoption eller göra ett adoptivbarn arvslöst?

2020-11-29 i Adoption
FRÅGA |har en halvsyster (samma mor, olika pappor) hennes far dog för många år sedan, hon fick ut sitt fadersarv efter honom, vår gemensamma mor dog för 10 år sedan, allt gick till min fader som efteråt adopterade min syster ( nu börjar han ångra detta) hon blev adopterad vid runt 50 års åldern,kan han upphäva adoptionen med eller utan hennes tillstånd?eller testamentera allt till mig (sin biologiska son).. ?vad gäller?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta om det finns någon möjlighet för din pappa att häva adoptionen av din halvsyster eller om det vore möjligt att undvika att hon får ärva honom genom att skriva ett testamente.För att en adoption ska hävas krävs en ny adoptionDet är inte möjligt att häva en adoption, oavsett om det finns samtycke från adoptivbarnet eller inte. Det enda sättet en adoption kan "upphävas" är om adoptivbarnet adopteras av någon annan (som inte är adoptivförälderns make), se 4 kap 7 § föräldrabalken (här). Om någon annan ska adoptera adoptivbarnet, och adoptivbarnet är minst 12 år, krävs dessutom samtycke från adoptivbarnet.När det gäller vuxenadoptioner får dessa endast godkännas adoptionen är lämplig och om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan den som önskar adoptera och den som önskas adopteras. Vid bedömningen av om det finns särskild anledning tittar man på om den som önskar adoptera uppfostrat den som denne vill adoptera eller om syftet med adoptionen är att bekräfta att personerna har en relation som motsvarar den mellan barn och förälder, se 4 kap 4 § föräldrabalken (här).Adoptivbarn har samma rätt till arv som den avlidnes andra barnAdoptivbarn likställs med biologiska barn vilket innebär att adoptivbarn också har ställning som bröstarvingar i arvsordningen och har därmed samma rätt till laglott. Enligt arvsordningen ska alla bröstarvingar dela lika på arvet, se 2 kap 1 § ärvdabalken (här). Din far har däremot möjlighet att undvika detta genom att testamentera en större del av arvet till dig.Som bröstarvinge har din halvsyster dock rätt till sin laglott, se 7 kap 1 § ärvdabalken (här). Detta innebär att din halvsyster har rätt, trots testamentet, att få ut hälften så mycket som hon skulle ha fått om det inte funnits något testamente.Om din far ändå väljer att testamentera hela sin kvarlåtenskap till dig, innebär inte detta att testamentet är ogiltigt. Den bröstarvinge som fått sin laglott kränkt genom ett testamente har möjlighet att begära jämkning av testamentet, se 7 kap 3 § ärvdabalken (här).Bröstarvingen måste begära jämkning inom sex månader från och med att bröstarvingen tagit del av testamentet. Jämkningen begärs genom att bröstarvingen informerar testamentstagaren, dvs. den som fått ärva genom testamentet, eller genom att väcka talan i domstol mot testamentstagaren. Om jämkning inte begärs inom sex månader, gäller testamentet.SammanfattningDin far kan alltså inte upphäva adoptionen utan att din halvsyster adopteras av någon annan. För vuxenadoptioner finns dessutom särskilda regler för att en sådan ska beviljas. Om en ny adoption inte godkänns, har din halvsyster samma rätt till arv efter din far som du, vilket innebär att hon har rätt till minst sin laglott. Om din far testamenterar all kvarlåtenskap till dig, måste hon ändå begära jämkning av testamentet inom sex månader för att få ut sin laglott. Om hon inte gör detta har du rätt till hela kvarlåtenskapen i enlighet med testamentet.Vänligen,

Hur kan man ta reda på om en person dömts för brott om denne inte finns kvar i belastningsregistret?

2020-11-29 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej. Jag blev dömd till dagsböter för länge sen. Var med ett tag i belastningsregistret men det är nu borta, gåttöver 5 år. Jag har sen dess gjort registerkontroller för några jobb, är med i hemvärnet etc utan prpblem. Nu har jag ett nytt jobb på gång och dom har då gjort en bakgrundskontroll och i den står det att jag finns med i ett ärende hoss åklagarkammaren i en viss stad. Känns inge bra, vad kan dom delge? Varför kommer det upp när brottet inte syns i belastningsregistret?Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur det kan komma sig att du inte längre finns i belastningsregistret men att din din potentiellt nya arbetsgivare fått information om att du finns med i ett ärende från åklagarkammaren i en viss stad. Även om uppgiften om att du dömts för brott gallrats ur ditt belastningsregister, kan vem som helst t.ex. begära ut din dom från tingsrätten som dömde dig till dagsböter. Alla domar är alltså som utgångspunkt offentliga handlingar. Som du kanske känner till finns det hemsidor som har som affärsidé att tillhandahålla offentliga handlingar för att göra det lättare att ta reda på om någon förekommer i en dom (även om uppgiften inte finns kvar i belastningsregistret), se t.ex. Lexbase eller MrKoll. När den potentiellt nya arbetsgivaren säger att denne gjort en "bakgrundskontroll" förutsätter jag alltså att denne gjort en sökning på ditt namn på någon av dessa hemsidor och på så vis sett att ditt namn förekommer i ett ärende.Vänligen,

Förtal och olaga hot?

2020-09-09 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej.En fd bekant har gått och spritid till alla vi känner (vi har många gemensama vänner. Hsn har även varit min chef. Han har sagt stt jag har tagit en massa pengar från företaget. Att jag har haft sex med honom på jobbet att jag jobbar som prostituerad. När han har varit full har han ringt till en gemensam vän och sagt att han har anlitat någon att skada min fd sambo samt mig. Allt detta som han påstår är inte sant. Detta kom när jag inte ville vara vän med honom. Jag har försökt bli av med honom i snart ett år men han slutar inte. Jag är verkligen rädd att han ska skada mig eller min fd.Kan polisen göra någonting?Våra vänner har insett hur han är och är nog rädda för honom så ingen vill bli inblandat och tala om detta för polisen. Finns det någonting jag kan göra. Jag mår jätte dåligt. Med Vänlig Hälsning
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad du kan göra när en fd chef spridit falska uppgifter om dig och uttalat sig hotfullt om dig och din fd sambo till en gemensam vän. I mitt svar har jag utgått ifrån att du är minst 18 år gammal.Förtal och enskilt åtalVad gäller uppgifterna han har spridit om dig skulle det kunna vara fråga om förtal. Brottet förtal finns i 5 kap 1 § brottsbalken (här) och innebär att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för annans missaktning. Jag har inte tillräckligt med information för att avgöra om det är förtal i just ditt fall, men det skulle kunna vara det. I slutändan är det domstolen som avgör om det är förtal eller inte och om du lyckats bevisa det.Om du misstänker att det kan vara förtal kommer du med största sannolikhet behöva driva ärendet själv utan hjälp av åklagare. Åklagaren väcker bara åtal i förtalsmål om det är viktigt för allmänheten, se 5 kap 5 § brottsbalken (här). Det innebär att du själv kommer behöva skriva en stämningsansökan och skicka in den till tingsrätten.Olaga hotOm din fd chef var allvarlig när han sa till er gemensamma vän att han anlitat någon för att skada er, skulle det kunna vara brottet olaga hot som finns i 4 kap 5 § brottsbalken (här). För att det ska räknas som olaga hot krävs dock att du och din fd sambo uppfattade det som ett allvarligt menat hot som skrämde er (eller att det var allvarligt menat men att ni inte förstod allvaret) och att din fd chef avsåg att ni skulle få reda på vad han hade sagt. Det är polisen som utreder om det finns bevisning för om det är olaga hot, varför ni kan göra en polisanmälan.SammanfattningNär det gäller de falska anklagelserna som din fd chef spridit om er skulle det kunna vara fråga om förtal bland annat beroende på hur han spridit uppgifterna och hur många som kunnat ta del av uppgifterna. Jag har tyvärr inte tillräckligt med information för att säkert säga om det är förtal eller inte. Vad gäller hotet mot dig och din fd sambo rekommenderar jag er att vända er till polisen. Dessutom skulle du kunna ta hjälp av en jurist som kan skriva ett kravbrev och skicka till din fd chef där juristen informerar honom om att ni kommer vidta rättsliga åtgärder om han inte slutar sprida osanna uppgifter om dig.Vänligen,

Får vi säga upp vår hyresgäst som hyr en stuga på vår gård?

2020-09-07 i Hyresavtal
FRÅGA |Vi hyr ut en stuga på våran gård och vill nu ändra om verksamheten till bed and breakfast. Kan vi säga upp den befintliga hyresgästen, privatperson, för att ändra verksamheten på gården?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om ni kan säga upp er hyresgäst för att börja driva bed and breakfast-verksamhet. I mitt svar har jag utgått från omständigheterna att ni hyr ut stugan i egenskap av privatpersoner och att det är det enda objektet ni hyr ur.PrivatuthyrningLagen om uthyrning av egen bostad gäller när man som privatperson hyr ut en bostad för annat än fritidsändamål, men om man hyr ut fler bostäder samtidigt är det endast det första hyresförhållandet som ingåtts, se 1 § (här). Jag utgår som sagt från att detta stämmer överens med er situation.Enligt lagen om uthyrning av egen bostad får hyresvärden alltid säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, dvs. med tre månaders uppsägningstid. Om hyresvärden och hyresgästen kommit fram till att hyresvärden ska ha längre uppsägningstid än tre månader gäller den uppsägningstid som parterna avtalat, se 3 § (här). SammanfattningOm lagen om uthyrning av egen bostad gäller i ert fall kan ni säga upp hyresgästen med tre månaders uppsägningstid om ni inte avtalat om längre uppsägningstid. Ni behöver alltså inte ha någon legitim anledning för att säga upp hyresgästen eftersom hyresvärden alltid kan säga upp hyresgästen enligt lagen.Vänligen,