Olagligt att falskt anklaga annan för brott?

2019-09-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Om en man falskt anklagar en annan och bygger ett helt mål på lögner målsägande vittnar ju inte under ed. vad kan man stämma denna person för?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är olagligt att anmäla en person för något som personen inte gjort. Angiver man en oskyldig person till åtal med uppsåt att personen ska dömas, gör sig personen sig skyldig till falsk angivelse. Om personen inte insåg att denne hade skälig anledning att anta att den angivna var oskyldig, döms personen för obefogad angivelse (15 kap. 6 § brottsbalken)Har personen inte för avsikt att polisanmälan ska leda till åtal, utan bara vara besvärande för den utpekade parten så döms man istället för falsk tillvitelse (15 kap 7 § brottsbalken).Det går alltså att anmäla en person som falskt anklagar någon annan. Misstänker du att någon falskt angivit en annan person bör du upprätta en polisanmälan.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad kan särkullbarn kräva som dödsbodelägare?

2019-09-26 i Särkullbarn
FRÅGA |Vi ska ha bouppteckning för min avlidna far. Mamma lever o bor kvar i lägenheten. Vi är fyra gemensamma barn, sen ett särkullbarn till pappa. Vad har han rätt att kräva just idag läget?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i mitt svar från att ni inte har funnit något testamente.Bröstarvingarna ärverDin fars barn ses som bröstarvingar och har därför arvsrätt, dvs. ärver efter er far. Särkullbarn har därför precis samma arvsrätt som ni övriga barn (2 kap. 1 § ärvdabalken). Särkullbarnet blir därför en dödsbodelägare i dödsboet och har samma rätt som övriga barn gällande förvaltningen av dödsboet. Även särkullbarnet måste alltså samtycka till alla åtgärder som sker i boet (18 kap. 1 § ärvdabalken). Särkullbarnets rätt att få ut arvet direktEtt särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt och behöver inte vänta på något efterarv (3 kap. 1 § ärvdabalken). Detsamma gäller de gemensamma barnen under förutsättning att dina föräldrar inte var gifta. Om dina föräldrar däremot var gifta ärver ni inte er far direkt, utan arvet går till din mor. Ni får sedan ut ert arv från både er far och mor samtidigt vid din mors bortgång. (3 kap. 1-2 §§ ärvdabalken) Arvets fördelningDå ni är fem bröstarvingar ska arvet fördelas lika mellan er, dvs. varje delägare har rätt till 1/5 var (2 kap. 1 § ärvdabalken). Äger din far halva lägenheten kan det innebära att en tvångsförsäljning måste ske om det inte finns andra medel i dödsboet som uppgår till särkullbarnets arvslott.SammanfattningSärkullbarnet är alltså en dödsbodelägare och ska därför bli kallad till bouppteckningen. Som dödsbodelägare kan särkullbarnet kräva att få vara delaktig i förvaltningen av dödsboet och ni måste inhämta samtycke innan några åtgärder i dödsboet sker. Särkullbarnet har även rätt att kräva ut sitt arv direkt och behöver inte vänta på något efterarv. Särkullbarnet kan dessutom kräva en tvångsförsäljning av lägenheten, om förutsättningarna ovan är uppfyllda. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur snart efter ett dödsfall måste ett arvskifte av en lantbruksfastighet göras?

2019-09-15 i Arvsskifte
FRÅGA |Hur snart efter ett dödsfall måste ett arvskifte av en lantbruksfastighet göras? Dödsfallet skedde i juli 2016.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ingår en lantbruksfastighet i ett dödsbo ska boet ha avvecklat fastighetsinnehavet senast fyra år efter utgången av det kalenderår då dödsfallet inträffade (18 kap. 7 § första stycket ärvdabalken). Utgången av det kalenderår som dödsfallet inträffade är 31 december 2016. Senast 31 december 2020 måste därför arvskiftet göras. Länsstyrelsen kontrollerar att avvecklingen skett inom föreskriven tid. Om dödsboet inte fullgör sin skyldighet inom den tidsperioden får Länsstyrelsen vid vite förelägga dödsboet att fullgöra skyldigheten (18 kap. 7 § första stycket ärvdabalken)Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad kan jag göra om hyresvärden vägrar andrahandsuthyrning?

2019-08-22 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, jag vill prova bo sambo med min pojkvän, pratade med min privata hyresvärd och han säger nej, hänvisar till hyreskontrakt och där står att man inte får hyra ut i andra hand. Kan han kringgå lagen om att prov bo med partner då detta står i kontraktet och jag skrivit på det då jag var singel och inte tänkte vad som händer om 2 år? Tack på förhand
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det krävs hyresvärdens samtycke för att hyra ut lägenheter i andra hand (12 kap. 39 § jordabalken). Om din hyresvärd inte ger samtycke till andrahandsuthyrning av lägenheten kan du ansöka om tillstånd hos hyresnämnden. Hyresnämnden kan nämligen tillåta andrahandsuthyrning även om hyresvärden inte samtycker (12 kap. 40 § jordabalken). Mer information om hyresnämnden och vad som krävs vid ansökan hittar du (här). Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Gäller uppsägningstid vid provanställning?

2019-09-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej. Vad gäller angående uppsägning på ett ställe utan kollektivavtal? Jag har en provanställning på 6 månader, kontrakt skrivet men där står det att de är 1 månads uppsägningstid.Vill nu sluta då jag inte trivs, gäller 1 månad som dem säger och står i anställningsavtalet eller kan jag gå?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En provanställning saknar uppsägningstid. En provanställning upphör alltså samma dag som anställningen avbryts. I ditt anställningsavtal framgår det att du har en månads uppsägningstid. Ett sådant anställningsavtal anses inskränka på dina rättigheter som arbetstagare och är därmed ogiltigt (2 § andra stycket LAS).Avvikelser från reglerna får endast göras i kollektivavtal (2 § tredje stycket LAS). Eftersom din arbetsgivare saknar kollektivavtal gäller därför inte uppsägningstiden och du har rätt att avbryta din anställning utan beaktande av uppsägningstid. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får polisen avlyssna mitt nya telefonnummer?

2019-09-15 i Förundersökning
FRÅGA |En person polisanmäler en annan person som vi kan kalla person X pga att personen som anmäler tror att person X har begått ett brott för flera år sedan, person X har inte begått brott men blir ändå skäligen misstänkt. Person X har både bytt mobil och telefonnummer sedan det påstådda brottet skulle ägt rum. Får polisen nu flera år senare avlyssna person X trots att person X bytt nummer och mobil? Eller måste polisen avlyssna det gamla numret isåfall?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hemlig avlyssning innebär att medelanden som överförs eller har överförts till eller från ett telefonnummer i hemlighet avlyssnas eller tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av innehållet i meddelandet (27 kap. 18 § rättegångsbalken)Avlyssning får endast ske om personen är skäligen misstänkt för brottet och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen. Åtgärden får endast avse ett telefonnummer som under den tid som tillståndet avser innehas eller har innehafts av den misstänkte eller kan antas ha använts eller kommer att användas av den misstänkte (27 kap. 20 § rättegångsbalken).Det innebär att avlyssning alltså får ske av de nummer som den misstänkte har haft, har eller kan antas att personen kommer att använda, under förutsättning att personen är skäligen misstänkt för brottet. Den misstänktes nya nummer får alltså avlyssnas trots att personen bytt telefonnummer och mobiltelefon.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag förhindra fullföljande av skilsmässa?

2019-08-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Jag går igenom skilsmässa pågår nu under betänketid 6 månader Jag hade skrivit gåvobrev och äktenskapsförord till min man. Efter betbetänketid löpa ut. Jag vill inte skilja mig. Kan jag göra överklaga fullfölja skillmässaan? Jag vet att min man vill lämna begäran om att fullfölja skillmässaan. Vi gifte oss i 2009. Under betänketid jag kan inte bor hemma så jag flytta till lägenhet. Min man äger huset. Han har en ny kvinna kommer bor i huset nu. Tack för hjälpen
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När betänketiden på minst sex månader löpt ut ska äktenskapsskillnad (skilsmässa) meddelas om någon av makarna begär det (5 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det innebär att skilsmässan fullföljs om din man fortfarande vill skiljas och gör en begäran om äktenskapsskillnad. Att du inte vill skiljas innebär dessvärre inget hinder mot fullföljande av skilsmässan.Görs ingen begäran inom ett år efter att betänketiden löpt ut faller målet. Vill någon av er ändå skiljas behöver en ny ansökan göras med eventuellt en ny betänketid. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag och min partner ansöka om gemensam vårdnad över mina barn?

2019-08-22 i Barnrätt
FRÅGA |Hej.Jag har ensam vårdnad om mina barn. Det jag undrar är om jag även kan ge vårdnaden till min kille? Så både jag och min kille har vårdnaden tillsammans
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga om din partner är fader till dina barn. Gemensam vårdnad kan nämligen endast tilldelas barnens föräldrar (6 kap. 4 § föräldrabalken). Om din partner inte är fader till barnen kan du således inte ansöka om gemensam vårdnad. Istället skulle en eventuell adoption av barnen kunna göras. En adoption medför nämligen att barnen ses som era gemensamma barn och inte längre deras biologiska faders barn (4 kap. 21 § föräldrabalken). Ett samtycke kommer krävas från barnens nuvarande vårdnadshavare för att en adoption ska kunna ske (4 kap. 8 § föräldrabalken).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,