Preskriptionstid för brott samt ansökan om skyddad identitet och kontaktförbud

2019-12-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Jag blev knivhuggen i ansiktet och i båda benen av mitt ex för ca 6 år sen. Vi levde i ett missbruk och under vårt förhållande höll han på att ha ihjäl mig flertalet gånger, men det enda jag har fysiska men efter är knivhuggen. Polis grep honom på plats men jag rymde från sjukhus å gömde mig för rättsläkare. Jag sa till polisen att jag kan inte anmäla honom för då blir det värre. Nu är jag drogfri sen 3 år och jag drömmer mardrömmar var å varannan natt. Jag kan liksom inte bearbeta det. Dessutom så kommer han ut från fängelse efter en dom på 9 år för mordförsök på en man, det stressar mig otroligt mycket. Jag är livrädd att han ska söka upp mig när han kommer ut och jag drömmer mardrömmar om att han dödar min dotter som nu idag är 2 år. Jag försöker ta reda på om jag kan anmäla såhär långt efteråt och om det kan hjälpa mig att få skyddad adress från honom för att känna mig trygg samt kontaktförbud? Mvh
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att du undrar kring preskriptionstiden för de brott du blivit utsatt för samt hur du kan få skyddad identitet eller kontaktförbud gällande denna man.Preskriptionstider:Det är svårt att veta hur man skulle rubricera dessa brott utifrån det du beskriver i din fråga, men jag bedömer knivhuggen som minst grov misshandel. För grov misshandel är preskriptionstiden 10 år, det finns alltså fortfarande möjlighet att anmäla detta. Jag råder dig att kontakta polisen för att bli vidare vägledd i detta.Skyddad identitet:Vad gäller skyddad identitet finns det olika nivåer av detta i Sverige: Nivå 1 – Sekretessmarkering, 22 kap, 1 § Offentlighets - och sekretesslagSekretessmarkering innebär att det blir svårare för andra att ta del av dig i folkbokföringsregistret. Vanligtvis är alla personuppgifter som namn, personnummer och adress offentliga och något som alla kan få tillgång till, men inte om du har en sekretessmarkering. Detta innebär att om uppgifter ska lämnas ut av någon myndighet måste myndigheten först kontrollera och avgöra om uppgifterna kan lämnas ut utan att det medför någon risk för dig som har sekretessmarkering.För att få en sekretessmarkering ansöker du om det hos Skatteverket. För att få din ansökan beviljad brukar Skatteverket kräva ett intyg från polis eller socialtjänsten. Avgörandet för att medge en sekretessmarkering är att en person eller dennes närstående är utsatta för konkreta och aktuella hot och innebär att den enskilda eller närstående har drabbats av skada (kan vara både psykiskt och fysiskt).Sekretessmarkeringen prövas sedan en gång per år.Nivå 2 - Kvarskrivning, 16 § FolkbokföringslagMed kvarskrivning menas att du fortfarande står skriven på den tidigare adressen men att man bor på en annan ort. Den nya adressen finns endast tillgänglig på skattekontoren. Detta är ett starkare skydd än en sekretessmarkering eftersom din nya adress aldrig förs in i folkbokföringen och lämnas aldrig ut till andra myndigheter. För att skatteverket ska medge kvarskrivning kärvs det som motsvaras för kontaktförbud och innebär att det ska finnas en klar och tydlig risk för att en person trakasserar, förföljer eller begår brott mot dig.Nackdelen med kvarskrivning är att personen är skriven i en stad, men bor i en annan. Detta innebär att ett flertal samhällstjänster, som sjukvård exempelvis, är knuta till den staden där du är skriven. Gällande sjukvård bör du därför kontakta hälsocentralen och berätta om din situation för att i förväg skapa enklare vårdinsatser den dagen du behöver det.Nivå 3 – Fingerade personuppgifter, Lag om fingerade personuppgifterOm du är särskilt allvarligt utsatt och hotas så att ditt liv, hälsa och frihet är i fara kan du få något som heter fingerade personuppgifter. Detta är den högsta nivån av skyddad identitet och innebär att personen får en helt ny identitet gällande namn och personnummer. Här skapas en ny identitet som inte har någon anknytning till ditt tidigare liv du levt. Det här skyddet söker du om hos Rikspolisen och används endast i undantagsfallen efter att andra former av åtgärder har prövats. Detta beror på att detta skydd kan innebära en stor förändring för din livssituation.Kontaktförbud:Om du vill ansöka om kontaktförbud ska du vända dig till din lokala polis på telefonnummer 114 14 eller åklagarmyndighet. De kan också svara på frågor. Det är en åklagare eller en domstol som beslutar om kontaktförbud. Frågan om kontaktförbud kan tas upp även om du inte uttryckligen begärt det. Du kan läsa mer om olika slags kontaktförbud på polisens hemsida.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Vad händer med hyreskontraktet när man separerar som sambo?

2019-12-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Om jag och min partner som jag har kontraktet med har gjort slut .. kan jag stå kvar på kontraktet utan att ha finansiella skyldigheter?Eller hur funkar det överhuvudtaget när man går isär men har allt i lägenheten på bådas namn
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du och din sambo stått tillsammans på ett hyreskontrakt och nu separerat och att du undrar vilka alternativ som finns gällande lägenheten. I denna fråga, om du och din partner inte avtalat om annat, är det sambolagen som är tillämplig.Om båda står kvar på hyreskontraktetSå länge du och din sambo står tillsammans på kontraktet ansvarar ni solidariskt för de åtaganden som kontraktet innehåller. Det innebär att ni båda bär ansvar för att betala hyran, men att hyresvärden kan komma att kräva hyran av din partner om du av någon anledning inte skulle ha möjlighet att betala den och vice versa.Vem får bo kvar?När sambor som skaffat bostad tillsammans separerar gäller som vid skilsmässa att den som bäst behöver lägenheten får bo kvar. Utöver gemensamma barn kan exempelvis ekonomin spela in när det bedöms vems behov som är störst, liksom om man kan få bostad via kontakter, släkt eller föräldrar. Är det svårt att avgöra vem som har störst behov kan en bodelningsförrättare tillsättas av tingsrätten. Det kan tilläggas att hyresvärden ska godkänna den hyresgäst som ska bo kvar, det gäller främst att se till att denne kan betala hyran.Vad händer med sakerna i lägenheten?Om ett samboförhållande upphör ska, om någon av samborna begär det, en bodelning göras. I denna bodelning ska endast sambornas så kallade samboegendom ingå och fördelas mellan dem. Enligt 3 § sambolagen utgör sambornas gemensamma bostad och bohag samboegendom under förutsättningen att egendomen förvärvats för gemensam användning. Gemensamt bohag definieras i 6 §. Enligt bestämmelsen är möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet sambornas gemensamma bohag. Till gemensamt bohag räknas dock inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk. Enligt sambolagens förarbeten räknas till annat inre lösöre bland annat textilier, konst och prydnadsföremål, radio och TV apparater.SammanfattningSå länge du och din sambo står tillsammans på hyreskontraktet är ni solidariskt betalningsansvariga för hyran. Om ni inte kommer överens om vem som ska få bo kvar är det den som bäst behöver bostaden som får den. Vill en utav er flytta ut kan ni prata med er hyresvärd och se till att denne godkänner den ensamma hyresgästen och att kontraktet skrivs om. Avseende er egendom har du rätt till hälften av det inre lösöret, det ni skaffat för gemensamt bruk som en utav er inte uteslutande använder. Om ni inte kommer överens här, kan en utav er ansöka om bodelning inom ett år från det att ni separerade, enligt 8 §.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Dömd för smugglingsbrott, kan jag resa till USA?

2019-11-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag har dömts för medhjälp till grov smuggling dom samhällstjänst 120 timmarJag lånade ut mitt brobiz till en bekant viket jag dömdes förKan detta påverka min resa till USA
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svenskar omfattas av Visa Waiver Program, ett program som tillåter att vissa medborgare reser in i USA utan att behöva ansöka om visum. Detta innebär att man som svensk vanligtvis inte behöver ansöka om visum för att få resa in i USA. Istället krävs att man ansöker om ett inresetillstånd, genom en ESTA-ansökan. I denna ansökan ska man svara på om man tidigare blivit dömd för något brott som innefattar "moralisk skändlighet". Vad som omfattas av begreppet "moralisk skändlighet" är dock inte helt tydligt då det är ett rätt svårtolkat begrepp. Jag kan inte helt utesluta att grov smuggling skulle kunna utgöra ett hinder mot att få inresetillstånd.Det finns dock undantag som medger att man ändå kan få inresetillstånd, trots att man begått sådana brott. Man kan t.ex fortfarande få inresetillstånd om man dömts för ett brott vars maxstraff inte överstiger ett års fängelse och man inte dömts till mer än sex månaders fängelse. Vidare kan man också få inresetillstånd om man var under 18 år när brottet begicks och det gått mer än fem år sedan dess. För grov smuggling är straffskalan fängelse lägst sex månader och högst sex år. Undantaget ovan blir alltså inte aktuella i ditt fall då grov smuggling har mer än ett års fängelse med i straffskalan. Hur länge sedan brottet begicks framgår inte av din fråga, varför jag inte kan ta vidare ställning till denna omständighet.Det finns en annan möjlighet att få åka till USA och det är att ansöka om ett turistvisum. Vid ansöker om ett turistvisum kommer kallas man till en intervju på den amerikanska ambassaden. Under intervjun kommer får man berätta om sitt brott och omständigheterna kring detta. Det görs en individuell bedömning i varje fall för om personen ändå kan anses lämplig att få åka till USA trots dömd för brott eller andra omständigheter som försvårar ansökan om visum.Jag rekommenderar att du påbörjar din visumansökan i god tid, då det kan ta lång tid att få både svar om ett ESTA och ett beviljat turistvisum, vilket kommer ta ännu längre tid att ansöka om på grund av intervjun.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Min granne för högt oljud som stör mig, vad kan jag göra?

2019-10-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har en granne som terroriserad mig med ljud.Eftersom han startar ett inspelat ihållande bankljud och ett kraftigt motorljudså fort jag befinner mig en synlig plats, måste han övervaka mig med en videokamera.Detta har pågått i flera veckor och jag måste få ett slut på detta.Kan ni tipsa mig hur jag skal gå fram och ev. straffram för denna terror?Med vänlig hälsning
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån din fråga förstår jag inte om det är så att du vill ha hjälp att veta hur du ska polisanmäla din granne för brott eller om du vill klaga på grannens oljud till eventuell hyresvärd eller bostadsrättsförening. Jag kommer därför att redogöra för olika alternativ hur du kan angripa problemet.Störande granne i bostadsrättsföreningEn bostadsrättshavare ska iaktta ett allmänt gott uppförande. Ofta utfärdar föreningen ordningsregler som bostadsrättshavarna är skyldiga att följa. Avvikelser från gott uppförande, t ex hög musik, utgör störningar. Du kan alltid börja med att ta personlig kontakt med din granne. Om dina inledande kontakter med den störande inte hjälper bör du gå vidare och ta kontakt med föreningens styrelse. Bedömer styrelsen att störningarna är allvarliga ska föreningen uppmana den störande grannen att sluta med störningarna genom att skicka en rättelseanmaning. Om störningarna inte upphör kan föreningen säga upp grannen till avflyttning. Godtar din granne inte uppsägningen kan föreningen vända sig till tingsrätten för en rättslig prövning. Denna kan resultera i att lägenheten förverkas och tvångsförsäljs.Störande granne i hyresrättDetsamma gäller här med att det bästa är att inleda med att ta personlig kontakt. Om detta inte når framgång får man se till vad lagen stadgar. Lagen säger att ljudnivån ska ligga på en normal nivå hela dygnet. Om man störs under dagtid så att man inte kan använda sin lägenhet som vanligt, utgör det också en störning. Du har aldrig rätt att störa dina grannar och vice versa, om tillfället kräver kan du ringa störningsjouren. Störningsjouren kontrollerar situationen och rapporterar ibland störningen till hyresvärden. Upprepade tillsägelser kan leda till att till granne förlorar sin hyresrätt. Om din granne trots en rad tillsägningar fortsätter störa dig kan du vända dig till hyresnämnden. Hyresnämnden kan i sin tur besluta att din hyresvärd ska göra något åt saken. Vad som händer därefter beror på problemets storlek. Om störningsmomenten är så allvarliga att de kan klassas som en störning enligt lag så kan du i vissa fall ha rätt till nedsatt hyra under den tid som störningarna pågår.Anmälan för brottet ofredandeDet som straffrättsligt skulle kunna aktualiseras är brottet ofredande. Ofredande regleras i brottsbalken 4 kap. 7 §. I paragrafen stadgas straff för den som handgripligen antastar en annan person eller ofredar honom eller henne genom skottlossning, stenkastning, oljud eller någon annan form av hänsynslöst beteende. Straffet för ofredande är böter eller fängelse i högst ett år. Om du önskar att anmäla din granne för detta brott går du till polisen och upprättar en polisanmälan.Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon, jag kommer därför att ringa upp dig kl 08:30 på måndag den 21/10. Om tiden inte passar är du välkommen att höra av dig till mig på jennifer.embretsen@lawline.seVänligen,

Om strafföreläggande och rätten till offentlig försvarare

2019-12-30 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Jag har är stämd för skadegörelse/klotter, där jag erkänt en del av klottret och fick veta av polisen som hade mitt förhör att de endast tänkte begära ersättning för det jag erkänt, nu stämmer de mig för alla delar och begär en stor summa i ersättning. Min fråga är om jag kan ta på mig all skuld och betala ersättning innan rättegång äger rum eller om målet oavsett måste gå till rättegång? Jag undrar även om jag bör få en offentlig försvarare eller om det inte är garanterat i detta fall.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att du blivit misstänkt för skadegörelse enligt brottsbalken 12 kap 1 §.Om strafföreläggandeNär du pratat med polisen verkar det som att de erbjudit dig ett strafföreläggande. Ett strafföreläggande ersätter rättegång. Vissa brott och förseelser behöver inte behandlas vid en rättegång i domstol. Då kan åklagaren istället för att åtala, besluta om att utfärda ett strafföreläggande för det begångna brottet. Du kan välja att godkänna eller inte godkänna föreläggandet. I brevet som följer med föreläggandet står det vilket datum som du senast måste svara. I svaret anger du om du godkänner eller bestrider föreläggandet. Om du inte svarar kan åklagaren komma att väcka åtal vid tingsrätten. Det framgår inte av din fråga om du nekat strafföreläggandet eller om det fortfarande finns möjlighet att godkänna det. Det du kan göra är att ringa till den polis/de poliser du haft kontakt med och fråga detta.Gällande rätt till offentlig försvarareRätten till offentlig försvarare regleras i rättegångsbalken 21 kap. 3a §. Enligt första stycket i paragrafen ska en offentlig försvarare förordnas om den misstänkte begär det och är anhållen eller häktad eller om det är fråga om ett brott, för vilket det inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader rättegångsbalken 21 kap. 3a § 1 stycket. Brottet skadegörelse har ett lindrigare straff i straffskalan och det finns därför ingen garanti på att du får en offentlig försvarare. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Var i lagen stadgas barnets bästa?

2019-11-27 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Var i lagen eller i förordningen står det att barnet så långt som möjligt i den mån att den unge inte far illa, ska bo med ens föräldrar? Alltså varför ska socialtjänst alltid utreda förälderns föräldraförmåga innan man utreder placering? Tack på förhand!
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barnets bästa ska vara avgörande i alla mål om vårdnad, boende och umgänge vilket föreskrivs i 6 kap. 2 a § föräldrabalken (här). I svensk rätt har man valt att framföra några aspekter av barnets bästa som ska ges särskild tyngd. En av dem är barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Ur barnets perspektiv är det viktigt att båda föräldrarna, då det är möjligt, är delaktiga i barnets förhållanden och tar ansvar för barnet. Denna grundprincip finns också i barnkonventionen. Syftet med bestämmelserna om gemensam vårdnad är framför allt att främja goda förhållanden mellan barnet och båda föräldrarna. Mer uttömmande information kring syftet med bestämmelsen kan du ta del av i lagens förarbeten.Svaret på din fråga blir således att det framgår av 6 kap. 2 a § 2 st 3 punkten.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Får jag resa som turist till Sverige under handläggningstiden för mitt ärende hos Migrationsverket?

2019-10-17 i Migrationsrätt
FRÅGA |Fråga ang rätt att resa till Sverige som turist under tiden ett avslag från Migrationsverket om uppehållstillstånd överklagas.Min sonhustru kommer från ett land (Venezuela) som inte behöver visum för att komma som turist till Sverige, men finns det några hinder att resa hit som turist max 90 dagar samtidigt som en överklagan på beslut om att inte få uppehållstillstånd i Sverige skall lämnas in, eller finns det risker som påverkar handläggning av ärendet om hon vistas i Sverige under pågående ärende. Hon är gift sedan i juni i år och maken är Svensk medborgare. Orsaken till avslaget har vi ännu inte fått besked om.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom att avslaget är ett beslut som ännu inte vunnit laga kraft — det vill säga att beslutet fortfarande går att överklaga — utgör detta ett hinder för att resa till Sverige, under tiden som beslutet går att överklaga. Detta beror på att man inte får befinna sig på plats i Sverige när domstolen fattar beslutet. Att befinna sig på svensk mark när beslutet fattas kan leda till ytterligare ett avslag, varför det är klokt att avvakta tills dess att beslutet av hennes överklagan är fattat och har vunnit laga kraft.Om det är så att din sonhustru får ett ytterligare avslag och detta vinner laga kraft finns möjlighet att besöka Sverige som turist så länge beslutet inte medför ett återresandeförbud. Här bör beaktas de regler som finns kring att resa till Sverige utan visum, det är bland annat att ha en tydlig inbjudan från den hon ska besöka samt att styrka att hon har pengar att klara sig i Sverige med.Sammanfattningsvis är mitt råd att din sonhustru avvaktar med att resa till Sverige tills dess att beslut är fattat och har vunnit laga kraft, för att inte riskera att få ett avslag på grund av att hon befinner sig på svensk mark när beslutet tas.Om du har fler frågor rörande detta är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se.Vänligen,

Uppsägning av hyresgäst på grund av trakasserier, hur gör jag?

2019-10-14 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej,Jag har hyrt ut min bostadsrätt i andra hand med bostadsrättsföreningens medgivande. Nu har jag kontaktats av bostadsrättsföreningens styrelse som ber mig säga upp hyresgästen eftersom han trakasserat en granne, som klagat till styrelsen. Detta ska ha skett upprepade gånger på balkongen som delas med grannen och skiljs av med en vägg i mitten. Jag har enligt kontraktet tre månaders uppsägningstid och kan säga upp honom med skälet att han inte respekterat bostadsrättsföreningens ordningsregler. Styrelsen vill dock ha en kortare uppsägningstid än tre månader - de föreslår två veckor. Mot bakgrund av att hyresgästen inte fått någon varning tidigare, undrar jag om det finns någon grund för att säga upp honom med kortare uppsägningstid?Tacksam för svar!
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att du och din hyresgäst har avtalat om en lagenlig uppsägningstid på tre månader från din, hyresvärdens, sida, men att bostadsrättsföreningen nu vill att du säger upp din hyresgäst med en kortare uppsägningstid på två veckor.När kan jag säga upp en hyresgäst i förtid?Hyresavtal kan sägas upp för en hyresgäst som trakasserar grannar. Om hyresgästen inte flyttar på grund av detta kan ärendet tas vidare till hyresnämnden eller eventuell tingsrätt, där bedöms om störningarna är så allvarliga att avtalet ska upphöra eller ej. Viktigt i ditt fall är att notera att det är hyresvärden, alltså du, som måste bevisa att det förekommer störningar. Det kan röra sig om polisanmälningar eller domar som läggs fram som bevisning i ett sådant fall.När hyresrätten ska anses förverkad regleras i jordabalken 12 kap 42 § (här). Det som kan bli aktuellt i ditt fall är att hyresrätten ska anses förverkad och hyresvärden har rätt att säga upp avtalet i förtid om det är fråga om allvarliga störningar i boendet, då gäller hyresvärdens rätt till uppsägning i förtid även om tillsägelse om rättelse inte har gjorts. Trakasserier och liknande beteende, t.ex. hot om våld, har i praxis ansetts utgöra allvarliga störningar.Om du skulle säga upp din hyresgäst med grund i JB 12 kap 42 § om allvarliga störningar och denne flyttar inom två veckor och sedan inte klagar, finns inget problem. Det som däremot kan hända är att din hyresgäst inte godtar att de påstådda trakasserierna utgör en allvarlig störning och vill ta vidare frågan till hyresnämnden. Som tidigare nämnt skulle det då falla ner till en bevisfråga, där du som hyresvärd bär bevisbördan för att dessa trakasserier ägt rum. Antagligen skulle föreningen hjälpa till att styrka detta, då de är angelägna om att få hyresgästen utflyttad, men det är du som hyresvärd som står ansvarig.SammanfattningMitt råd till dig här är att du får fundera kring riskerna med att säga upp hyresgästen omgående, vilket du har rätt till enligt JB 12 kap 42 §, men som kan leda till en svår bevisfråga för dig. Det andra alternativet är naturligtvis att säga upp hyresgästen enligt den avtalade uppsägningstiden på tre månader och förklara för bostadsrättsföreningen/styrelsen att du valt att göra på det sättet på grund av att bevisbördan annars åligger dig.Om du har fler frågor rörande detta är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se.Vänligen,