Kan jag kräva att få köpa en vara till utsatt pris, även om priset varit felaktigt?

2020-03-02 i Avtal
FRÅGA |Jag beställde en lampa från en webbutik och fyllde i att jag betalar mot faktura. Jag fick kort därefter en orderbekräftelse där butiken inte reserverar sig från eventuella fel i prisangivelser. De reserverar sig dock för detta i sina köpvillkor som redovisas på hemsidan. Senare samma dag makulerade butiken ordern utan förklaring. Jag gick in på hemsidan och såg att de justerat priset kraftigt. Fick sedan bekräftat att de makulerat min order på grund av fel pris. Varan som jag köpt är en lampa och när jag köpte den kostade den 11 000. De har nu justerat priset till 21 000. Priset ligger också omkring 17 000-20 000 i andra webbutiker. Kan jag kräva att få köpa lampan till priset jag först fick bekräftat?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att du har rätt att kräva att få köpa varan till utsatt pris, men…Det ovannämnda gäller endast för det fall du inte måste eller åtminstone borde ha insett att priset var felaktigt.Du uppger själv att priset i andra webbutiker är cirka 17 000 – 20 000 kr, medan du beställde lampan för 11 000 kr, vilket är ett cirka 35 % lägre pris, om vi jämför med det lägsta jämförelsepriset och cirka 45 % lägre om vi jämför med det högsta. Du uppger inte heller att det skulle varit tal om exempelvis en rea. I dessa fall brukar gränsen för vad som är uppenbart gå vid cirka 10 %, och i det aktuella fallet har vi vida passerat denna gräns.Min bedömning är därför att du måste eller åtminstone borde ha insett att priset var felaktigt. Du har därför inte rätt att kräva att få köpa lampan till utsatt pris.Mitt rådOvan har jag redogjort för min bedömning. Om du inte är överens med butiken om att priset varit uppenbart felaktigt och anser min bedömning felaktig råder jag dig att vända dig till exempelvis Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få frågan prövad.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och att du snart hittar en lampa, även om det inte skulle bli denna!Med vänliga hälsningar

Kan två parkeringsböter utfärdas inom 24 timmar?

2020-02-13 i Parkeringsböter
FRÅGA |HejFick parkeringsböter enligt följandeTid för uppställning 20200117 09:54-10:04 påföljande botTid för uppställning 20200118 09:18-09:28Vad jag förstår har inte 24 timmar förflutetÄr det riktigt med två böter enl ovanstående
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det måste ha gått minst 6 timmar mellan parkeringsböternaFörutsättningarna för att en ny parkeringsbot ska kunna utfärdas är att minst sex timmar har förflutit och ett nytt kalenderdygn påbörjats.Det behöver alltså inte ha förflutit 24 timmar innan en ny parkeringsbot utfärdas. I ditt fall har ett nytt kalenderdygn påbörjats och det har förflutit mer än sex timmar. Svaret på din fråga är därför ja, det är riktigt med två böter enligt ovanstående.Avslutande ordÄven om det känns tråkigt, så hoppas jag att du fick svar på din fråga och önskar dig en fortsatt god dag!Med vänliga hälsningar,

Kan jag juridiskt tvinga min familjemedlem att sälja en personlig tillgång?

2020-02-13 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan jag tvinga juridisk min mor sälja huset ?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, du kan som regel inte tvinga din mamma att sälja sitt husEn grundregel är att varje person svarar för sina egna tillgångar och skulder.Det finns ingen generell regel som ger en familjemedlem rätt att tvinga en annan familjemedlem att sälja sina personliga tillgångar, exempelvis ett hus.Situationen kan vara en annan om du äger en del av huset, men det framgår inte av din frågeställning, varför jag inte utreder möjligheten vidare.Avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fin dag!Med vänliga hälsningar,

Får en långivare skicka ett skuldebrev till min sambo som avser min personliga skuld?

2020-02-13 i Skuld
FRÅGA |Jag hade skuld med privatperson.Får de skicka skuldbrev till min sambo?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du ansvarar för dina egna skulderOm du ensam har tagit ett lån och ett skuldebrev har skrivits så ansvarar du för skulden.Varför din sambo i det här fallet har fått ett skuldebrev skickat till sig kan jag tyvärr inte svara på. Du får helt enkelt höra av dig till den person du lånat pengar av och reda ut om det kan ha blivit något missförstånd.Avslutande ordJag hoppas att det löser sig för dig, och önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänliga hälsningar,

Hur vet jag om jag har en "prick" i belastningsregistret?

2020-03-02 i Påföljder
FRÅGA |Hur vet jag om jag har en prick i registret? Blev nyligen dömd för skadegörelse och identitetsskapaning
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kommer att kika närmare på lag (1998:620) om belastningsregister.Om du nyligen har blivit dömd för brott har du en "prick" i belastningsregistretOm du nyligen har blivit dömd för brott finns du med i belastningsregistret, eftersom alla brott som begåtts och meddelats påföljd för ska föras in (3 § lagen om belastningsregister).Du kan begära ut uppgifter om dig självOm du vill se vad som står i ditt belastningsregister kan du på egen hand begära ut dessa uppgifter genom att vända dig till Polismyndigheten (9 § lagen om belastningsregister).Hur länge uppgifterna står med beror på vad du fick för påföljdEn uppgift kan som regel stå med i belastningsregistret i 3, 5 eller 10 år (17 § lagen om belastningsregister).Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fin dag!Med vänliga hälsningar

Vem får lov att kroppsvisitera?

2020-02-13 i Polis
FRÅGA |Undran får en idrottsförening eller loppisarrangör kolla i en persons fickor för att se om personen stulit ngt eller det är enbart vaktbolag eller polis som får utföra kroppsvisitation?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kommer kika närmare på rättegångsbalken (RB) och regeringsformen (RF).Endast polis har rätt att kroppsvisiteraEndast polis och ingen annan som har rätt att kroppsvisitera för det fall som nu är ifråga, inte ens en ordningsvakt (28 kap. 13 § RB).Det innebär således att en idrottsförening eller loppisarrangör inte har rätt att kolla i en persons fickor för att se om personen stulit något.Var och en är enligt grundlag skyddad mot kroppsvisitationKroppsvisitation är en inskränkning av den mänskliga rättigheten till frihet, och var och en är som regel skyddad mot denna åtgärd (2 kap. 6 § RF).Grundlagsskyddet kan inskränkas i vissa särskilda fall, och i svensk rätt har man därför i de fall som nu är ifråga kommit fram till att endast poliser och ingen annan har rätt att inskränka regeln, om misstanke om brott med fängelsestraff i straffskalan föreligger, exempelvis stöld (28 kap. 11 § RB).Det kan te sig annorlunda vid ett envarsgripande, som vem som helst får företa, men då ska det vara fastslaget att ett brott har begåtts (24 kap. 7 § RB). För att beslagta ett föremål krävs dock alltid polis.Om personen med samtycke tömmer sina fickor kan det vara tillåtetDet kan som rubriken avslöjar vara tillåtet om personen på eget bevåg väljer att tömma sina fickor för att visa idrottsföreningen eller loppisarrangören innehållet, men notera att alla har en rättighet att vägra göra det.Mitt rådOm idrottsföreningen eller loppisarrangören misstänker brott bör polis tillkallas för att utreda om ett brott är begånget. Notera samtidigt att det endast vid misstanke om brott inte finns någon generell lagregel som ger rätt att hålla kvar personen på platsen i väntan på polis.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt fin dag!Med vänliga hälsningar,

Utgör agerandet ett hemfridsbrott om bostadsrättsföreningen olovligen med hjälp av huvudnyckel bereder sig tillgång till en lägenhet om bostadsrättshavaren är bortrest under en längre period?

2020-02-13 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har vart på semester en längre tid och under denna tid har min bostadsrättsförening använt huvudnyckeln för att gå in i min lägenheten (utan min vetskap) och bytt ut brevinkastet. Är detta hemfridsbrott?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kommer kika närmare på brottsbalken (BrB) och bostadsrättslagen.Förfarandet är som regel att betrakta som ett eventuellt hemfridsbrottDen som olovligen går in i din lägenhet riskerar som regel att göra sig skyldig till hemfridsbrott, som du själv är inne på (4 kap. 6 § BrB).Styrelsen i bostadsrättsföreningar är undantagna i vissa fallBostadsrättsföreningen kan, som i ditt fall, vara undantagna från ovannämnda lagregel om de exempelvis behöver gå in i din lägenhet för att se över arbeten eller reparationer som styrelsen ansvarar för eller har rätt att utföra (7 kap. 13 § bostadsrättslagen).Om styrelsen ansvarar för brevinkasten i bostadsrätterna eller annars har rätt att reparera eller byta ut dessa begår de således inget hemfridsbrott genom att använda huvudnyckeln för att ta sig in i din lägenhet för att åtgärda felet.Det har inte medfört en större olägenhet än nödvändigt för dig som bostadsrättshavare och det faktum att du varit bortrest under en längre period kan ursäkta varför föreningen berett sig tillträde till din lägenhet. Däremot kan man ställa sig frågan om de inte kunde väntat till dess att de fick tag i dig. Ett trasigt brevinkast borde inte vara en akut angelägenhet.Däremot är denna rätt som ovan antytt inskränkt, varför det inte utan mer ingående uppgifter i ärendet går att utesluta att ett brott är begånget när de berett sig tillträde till din lägenhet utan att först försöka få tag i dig eller åtminstone på något sätt meddela dig. Det är åtminstone olämpligt att förfara på detta sätt.Mitt rådJag förstår att det kan kännas obehagligt att ha folk springandes i din lägenhet utan din vetskap. Jag rekommenderar dig främst att kolla igenom vad som står i bostadsrättsföreningens stadgar för att se vad de har rätt och inte rätt att göra. I andra hand tycker jag att du kan ta upp detta med föreningen och se om ni inte kan komma fram till en lösning som passar er båda. Om du är orolig för att ett brott är begånget kan du också alltid vända dig till Polismyndigheten, som är skyldiga att utreda alla eventuella brott och kan ge dig råd om hur du bör gå vidare med ärendet.Jag hoppas att det löser sig för dig, och önskar dig en fortsatt fin dag!Med vänliga hälsningar,

Kan man anmäla en händelse till polisen trots att det "bara " står ord mot ord?

2020-01-03 i Polis
FRÅGA |Jag har blivit förtalad och kränkt på jobbet utav både kollega och närmsta chefer, Det har spridits rykten där som en kollega påstår att det är jag som är grunden till, då det dock är hon själv som ligger bakom allt..Till saken hör att närmsta cheferna väljer att tro på henne vilket har lett till att jag blivit av med jobbet.. vad kan jag göra? Kan man anmäla det till polisen trots att det "bara " står ord mot ord?Tack
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan som regel alltid anmäla alla brottOm du tror dig ha blivit utsatt för ett brott kan du alltid vända till närmaste polisstation och tala om vad du upplever dig ha blivit utsatt för.Om polisen tror att ett brott har begåtts är de skyldiga att utreda om brottet går att styrka, men det kan, som du själv är inne på, givetvis vara svårt att bevisa att brott förekommit om det inte finns några konkreta bevis eller vittnen som kan intyga att det du säger är sant.Mitt rådNu vet jag inte riktigt vad det är du blivit anklagad för och hur dessa kränkningar ägt rum, men om du upplever att det du blivit utsatt för är brottsligt är mitt råd att du talar med polis och tar det därifrån.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en god fortsättning!Med vänliga hälsningar