Avtal slutet under påverkan av psykisk störning

2018-11-15 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |min bror har en fullmakt undertecknad av min mor, som vid förfrågan inte minns detta ,ej heller mins hon något av vittnen,som har bevittnat denna,jag ifrågasätter starkt trovärdigheten i fullmaktens tillkomst, min mor har enligt läkarutlåtande 2016-10-06.nydiagnostiserad med lindrig demenssjukdom,har framför allt svårt med korttisminnet,har svårt att hitta ord.utredningen har visat tecken till vaskulär sjukdom i hjärnan.och har lätt sänkt förmåga på minnestestning.vid samtal med min mor har vid flera tillfälle i vittnes närvaro sagt sig inte känna till fulmakten.nu undrar jag hur jag ska gå tillväga för att få fullmakten ogiltigförklarad.jag anser inte att min mor varit i stånd att underteckna denna,fullmakten är daterad 2018-04-25.
Jennifer Vestin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtal som ingås med, eller av, en person med psykisk störning är ogiltiga om det finns ett orsakssamband mellan det psykiska tillståndet och avtalets slutande (lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning). Den som påstår att en psykisk störning har förelegat vid punkten för avtalets ingående har bevisbördan för det. Det kan vara en god idé att i första hand anlita ett ombud som kan hjälpa dig att se över fullmakten och utreda hur chanserna kan se ut i domstol. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Delägare kan vända sig till tingsrätten för tvångsförsäljning

2018-10-25 i Arvsskifte
FRÅGA |Jag har tre bröder och nu ska vi ärva skog o mark från vår far . Vår mor gick bort innan han. Jag är inte intresserad av att äga skog o mark. Kan mina bröder neka till att köpa ut mig? Obs det finns pengar på fars konto som täcker lösen summan.
Jennifer Vestin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ni inte kan komma överens om hur arvet ska fördelas efter din far kan du vända dig till tingsrätten begära att få en skiftesman utsedd (23 kap 5 § ärvdabalken). Denna person har då behörighet att fatta beslut i hur arvet ska fördelas. Jag förstår det som att tanken som dina bröder har är att ni ska äga skogen och marken tillsammans. Om arvet skiftas så att ni får en tredjedel av marken var, och dina bröder inte vill köpa ut dig, kan du vända dig till tingsrätten för en tvångsförsäljning (6 § samäganderättslagen). Detta kan då resultera i att ingen får marken, varför det kan vara en god idé att komma överens innan ni kommer till denna punkt. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Syskon kan göras arvslösa

2018-10-24 i Testamente
FRÅGA |Min moster, änka och inga barn, har avlidit och testamenterat sin arvslott till syskonbarnen.Innebär det att hennes syster inte ärver något?Ett av syskonbarnen har avlidit för 2 år sedan och han hade inga barn men en syster. Ärversystern hans del eller fördelas det mellan kvarvarande syskonbarn (kusiner). Tacksam för svar då det blev en diskussion vid bouppteckningen och ingen kunde ge svar.
Jennifer Vestin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med kan sägas att det endast är bröstarvingar som är skyddade med laglott, vilket innebär att det är möjligt att göra sina syskon arvlösa (7 kap 1 § ärvdabalken). Gällande testamentet ska det tolkas så att det stämmer överens med testatorns vilja (11 kap 1 § ärvdabalken). I ditt fall har kvarlåtenskapen testamenterats till den avlidnes syskonbarn. I och med att ingenting har testamenterats till din mosters syster skulle jag tolka det som att din mosters vilja var att syskonbarnen skulle dela på arvet. Ett ytterligare argument för detta är att arvet hade gått till systern om testamente inte var upprättat, och inga föräldrar är i livet, vilket kan tolkas som att avsikten var att inte efterlämna något till systern.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Äganderätt - bostad vid skilsmässa

2018-10-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, jag och min fru har ansökt om skilsmässa, där jag har köpt en lägenhet och flyttat ut från huset. För att inte påverka barnens vardag har vi valt att ha kvar huset ett tag till där frugan kommer att bo kvar ett tag framöver, på obestämd tid. Det kan vara allt mellan 6-12 månader, dvs tills vi har fått en vardag på varsina håll och barnen har vant sig till omständigheterna. Fråga 1; finns det en risk att ägandeskapet går till henne automatiskt efter en tid, fastän vi äger 50% vardera av huset ?Fråga 2; finns det en risk att hon kan vägra sälja huset, när jag vill ?Tackar på förhand,MVH
Jennifer Vestin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fråga 1 Det finns ingen möjlighet att äganderätten automatiskt går över till din fru. När ett äktenskap upphör ska en bodelning göras och det är först vid detta tillfälle som förändring i ägandet kommer att ske (9 kap 1 § äktenskapsbalken). Fråga 2Motsätter sig din fru att sälja huset kan ni komma överens om i bodelningen att hon istället ska köpa ut dig. Är detta inte möjligt och hon fortfarande motsätter sig försäljningen kan du vända dig till Tingsrätten med en ansökan om bodelningsförrättare (9 kap 7 § äktenskapsbalken). Denna person har då behörighet att fatta ett beslut i hur bodelningen ska se ut. Är det så att ni har gjort en bodelning och att ni där har valt att behålla 50 % av bostaden var kan du, om hon motsätter sig försäljning, vända dig till Tingsrätten med en begäran om tvångsförsäljning (6 § samäganderättslagen). Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fel i vara - Köp av hund

2018-11-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Vi har köpt en 16 veckors valp för 30.000 där uppfödaren "marknadsför" att hunden är vit. 30.000 kr är egentligen ett överpris om man pratar med olika uppfödare inom landet, och detta pris tar man enbart för en hund med den exklusiva vita färgen inom rasen. Vi upptäcker en beige rand på ryggen vid köp men uppfödaren säger att hon fött upp sen 90-talet och kan rasen. Hunden är och kommer att bli vit. Knappt 1 månad senare har denna "rand" spridit sig över ryggen och hunden är inte helvit som det påstods. Vi har alltså betalt 30.000 för en vit hund men fått en vit/beige hund där det beige partiet antagligen kommer att fortsätta spridas. Vi vill ha kompensation eller prisavdrag för att vi betalt för nåt som säljaren lovade men inte kunde hålla. Vad kan vi göra?
Jennifer Vestin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att det inte framgår om säljaren är en privatperson eller ett företag, utgår jag från de senare när jag besvarar din fråga då du uppger att uppfödningen har löpt sedan 90-talet. Vid försäljning av en vara, i ert fall hund, ska den stämma överens med vad som följer av avtalet gällande art, mängd, kvalitet etc. Avviker varan från vad som avtalats ska den anses felaktig (16 § konsumentköplagen). Ni har kommit överens om att köpet avser en vit hund vilket inte har visat sig stämma, det föreligger alltså ett fel. De påföljder som kan bli aktuella i ert fall är i första hand omleverans eller prisavdrag. Anser ni att felet är av väsentlig betydelse finns även en möjlighet till hävning (Se 22, 28-29 §§ konsumentköplagen). För att kunna åberopa felet måste ni reklamera till säljaren inom skälig tid, meddelar ni säljaren inom två månader från att ni upptäckt felet anses det som skäligt (23 § konsumentköplagen). Sätter sig säljaren emot krav på någon av ovanstående påföljder är ni välkomna att kontakta oss för fortsatt hjälp. Hoppas ni har fått svar på er fråga!Med vänlig hälsning,

Domstolen kan besluta om verkställighet av umgängesavtal

2018-10-25 i Barnrätt
FRÅGA |Hej,Jag och mina döttrars mamma är i grunden överens om att det är varannan vecka som gäller för vårdnaden. Dock har det blivit så att barnen delvis vägrar att åka till henne av en mängd olika anledningar av varierande "allvarlighets nivå", dock inte några direkta missförhållanden skulle jag vilja påstå. Ytterligare en faktor är att barnen numera är väldigt intresserade av idrott och då framförallt cykel där de numera tränar och tävlar relativt omfattande, vilket även det bidrar till att de inte vill befinna sig hos sin mamma. Detta innebär i praktiken att barnen i många fall blir "dumpade" hos mig utan några frågor, nu är jag inte speciellt ledsen över det egentligen då jag och mina döttrar har en bra relation och trivs med varandra, men det innebär även att jag har en begränsad tid för egen del.Resultatet av detta är att barnen tillbringar betydligt mer tid hos mig, under innevarande år är det över 70% och från april till sept var det en bit över 80%. Barnen är idag 13 respektive 15 år.Vi har idag ett "eget" avtal där vi reglerade varannan veckas upplägget och jag har försökt att via familjerätten få henna att skriva ett nytt avtal som antingen speglar verkligheten eller säkerställa att barnen är hos varandra enligt varannan veckas upplägget. Det har även inneburit att mamman inte betalar varken underhåll eller sin andel av aktiviteterna. Hur går man vidare för att få ordning på detta så att barnen får en fortsatt trygg uppväxt?
Jennifer Vestin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om en förälder inte respekterar eller följer ett umgängesavtal kan man vända sig till tingsrätten för verkställighet (21 kap 1 § föräldrabalken). Följden av detta kan till exempel bli att den som inte följer avtalet kan förpliktas att betala vite mellan 2 000 och 5 000 kronor per barn och umgängestillfälle.Är det istället så att du vill få ändring i vårdnaden eller ett förändrat umgängesavtal, och mamman till dina döttrar inte är samarbetsvillig, kan du även då vända dig till tingsrätten. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Målsägande ska delta vid rättegång

2018-10-23 i Vite
FRÅGA |Jag har blivit kallad till en rättegång som målsägande där min sambo är åtalad för olaga hot efter ett bråk som vi har haft. Jag har inte anmält honom men åklagaren har valt att driva detta vidare ändå. Måste jag delta i rättegången? Jag har pratat med åklagaren och han säger att om jag inte kommer dit så kommer jag att få vite och kan bli häktad, stämmer detta? Hur går dom vidare utan en målsägande, kommer min sambo kunna dömas ändå?
Jennifer Vestin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olaga hot faller in under allmänna åtal och innebär att åklagaren har en skyldighet att utreda brottet oavsett målsägandes inställning. Har man fått en kallelse till en rättegång måste man infinna sig, anledningen till detta är för att målsägandes närvaro kan vara av betydelse för målets utgång. Det är endast om det föreligger s.k. laga förfall som man inte behöver infinna sig, det kan till exempel vara om man är sjuk (32 kap 6 § rättegångsbalken). Infinner du dig inte till rätten vid utsatt tid kommer rättegången att ställas in och du kommer bli kallad på nytt. Väljer du att inte infinna dig en ytterligare gång kan rätten döma ut ett förelagt vite (45 kap 15 § 2 st rättegångsbalken). För att besvara din fråga har du alltså en skyldighet att närvara och väljer du att inte dyka upp kan du bli tvungen att betala vite. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Utebliven signering av hyresavtal

2018-09-19 i Hyresavtal
FRÅGA |Har 1 rok. som jag annonserat till uthyrning.Efter visning sa jag ja till en sökande. Hon verkade bli jätteglad-accepterade direkt och vi bestämde tid för kontrakt-skrivning.Det är ju dels ett muntlligt avtal men jag har ju också kvar vår bestämmelse, när vi skulle skriva kontrakt i min mobil.Hon dök inte upp när kontraktet skulle skrivas, och svarar varken på meil, sms eller telefon.Kan jag stämma henne för avtalsbrott-kontraktsbrott?
Jennifer Vestin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller kontrakt vid hyresavtal ska sådana upprättas skriftligen om någon av parterna begär det (12 kap 2§ jordabalken). Jag utgår från att så är fallet här då ni kommit överens om tidpunkt för kontraktskrivande. För att ett skriftligt avtal ska bli bindande krävs att båda parter har signerat. Här är detta inte fallet och det saknar betydelse att ni har kommit överens om att ett kontrakt ska upprättas. Det är först då detta faktiskt är gjort som avtalet anses ingånget. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,