Skyldigheter vid flyttstädning

2019-11-29 i Hyresavtal
FRÅGA |Enligt mitt hyreskontrakt skall flyttstädning av hyresvärdens valda firma hyras in när man flyttar ut, på bekostnad av hyresgästen. Är detta något som faktiskt har laglig grund?
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Flyttstädning är en fråga som inte regleras i hyreslagen. Bestämmelser som rör flyttstädning bestäms därför utifrån avtalet mellan dig och hyresvärden, och då är det vanlig avtalsrätt som gäller, dvs. anbud och accept (https://lagen.nu/1915:218#P1S1). Om du har skrivit under hyreskontraktet så är du bunden av det och skyldig att välja din hyresvärds firma.

Hur bestrider jag en faktura och måste jag betala skadestånd för bristande flyttstäd?

2019-09-27 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej,Jag vill bestrida en faktura som mitt fastighetsbolag skickade till mig efter att jag flyttat från lägenheten. Lägenheten var noggrant städad och lämnades i det skick som jag fick den i. Dessutom aviserade de inte att städningen var undermålig utan skickade endast en faktura.I avtalet står det endast att städning ska ske efter checklista samt göras noggrant, inget om att debitering kommer ske om de anser att städningen är undermålig.Hur ska jag gå till väga? Jag har varit i kontakt med fastighetsbolaget men de ger ingen återkoppling i ärendet.Vänligen,
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.För att bestrida en faktura så ska du skriva till fastighetsbolaget och uppge dina kontaktuppgifter, nummer, datum och belopp på fakturan du anser är felaktig, att du bestrider fakturan och varför du anser att den är felaktig. Du kan skicka bestridandet med post eller mejl, skickar du via post bör du skicka i ett rekommenderat brev. Spara bevisning på att du har skickat bestridandet, exempelvis det skickade mejlet i din utkorg, för att vid en eventuell framtida tvist kunna visa att du bestred fakturan. I ert avtal står det att flyttstädning ska ske och att den ska hålla en viss standard, bryter du mot det så bryter du mot ert avtal. Din hyresvärd kan i sådant fall kräva skadestånd av dig för de kostnader som hyresvärden haft på grund av att du brutit mot avtalet, alltså kostnader som hyresvärden haft för att anordna städning på annat vis.Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ersättningsskyldig för städning efter godkänd besiktning?

2019-05-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej,Har en fråga gällande andrahandsuthyrning.Om man har hyrt en bostad i andra hand och vid avflytt fått städningen godkänd utav personen som står på förstahandskontraktet, fått tillbaka deposition och fått avflyttningsblankett underskriven utav uthyraren. Om sedan hyresvärden flera dagar senare anser att städningen inte är korrekt utförd, vem ligger då ansvaret på?Har hyresvärden rätt att kräva betalt för en flyttstädning av personen som hyrt i andra i detta fallet? Med vänlig hälsning,
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När städningen blivit godkänd och du dessutom fått tillbaka deposition och avflyttningsblankett går ansvaret för lägenheten genast över till personen som står på förstahandskontraktet, det vill säga din hyresvärd. Personen som du hyrt utav har ingen rätt att kräva ersättning för flyttstädning av dig i detta skede. Skulle dock personen få för sig att kräva det och gå vidare med ärendet är det enbart denne som bär bevisbördan för att det är du som åsamkat skadan, emot detta har du dessutom avflyttningsblanketten och depositionen till din fördel. Du behöver inte vara orolig över att bli ersättningsskyldig i detta fall.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Andrahandshyresgästens ansvar i förhållande till förstahandshyresgäst respektive fastighetsägare

2019-05-06 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Min dotter har hyrt en hyresrätt i andrahand. I samband med att kontrakt för hyresperioden skrevs så betalade hon en månadshyra i deposition. Nu har hon sagt upp lägenheten och förstahandskontraktet är också uppsagt, så de lämnar lägenheten samtidigt. Inför flytten har min dotter gjort en grundlig städning som överenskommet enligt kontraktet. Hon lämnade lägenheten fem dagar innan för att hyresvärden skulle kunna tömma den och göra slutlig flyttstädning. Via mejl hat hon ställt frågan om städningen var okej och fått till svar att det såg bra ut, med anmärkning på två saker som hyresvärden skulle ordna. Därefter gör fastighetsägaren en besiktning och anmärker på några saker med städning och kommer att skicka dit en städfirma för att slutföra städningen. Sofias hyresvärd menar då att hon ska dra av den kostnaden från depositionen innan hon betalar tillbaka den och det är detta vi vänder oss mot. Jag känner att hon blandar ihop ansvarsfrågan. Sofia har kontrakt med förstahandsinnehavaren och hon i sin tur har ett avtal med fastighetsägaren. Jag tycker inte att Sofia ska svara för flyttstädningen i samband med att kontraktet avslutas.Kan Sofias hyresvärd lägga över ansvaret på den slutliga flyttstädningen på Sofia? Skulle hon, efter att hon gjort en slutlig besiktning, ha gett Sofia en chans att korrigera sin städning?Hur gör vi om hon inte betalar tillbaka depositionen?Tacksam för svar.Vänlig hälsningar,
Hanna Lindqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du vill veta vilket ansvar din dotter som andrahandshyresgäst har gentemot förstahandshyresgästen respektive fastighetsägaren, samt hur din dotter kan få tillbaka depositionen.Regler om hyresförhållande hittar du i jordabalkens (JB) 12:e kapitel, som även kallas för "hyreslagen". Andrahandshyresgästen och fastighetsägaren har inte något avtalsförhållandeVid andrahandsuthyrning föreligger två olika kontraktsförhållanden, och hyreslagen är tillämplig på båda. Förstahandshyresgästen är hyresgäst i förhållande till fastighetsägaren och hyresvärd i förhållande till andrahandshyresgästen. Däremot finns det som regel inte något avtalsförhållande mellan fastighetsägaren och andrahandshyresgästen.Förstahandshyresgästen är ansvarig för lägenhetens skick vid avflyttningFörstahandshyresgästen bär ansvaret för lägenheten, även under tiden som andrahandshyresgästen bor där. Skyldigheten att lämna lägenheten i det skick som fastighetsägaren kräver vid avflyttning ligger därför på förstahandshyresgästen, och ska regleras enligt deras hyresavtal. Din dotter svarar däremot för att leva upp till villkoren i hyresavtalet mellan henne och förstahandshyresgästen. Du skriver att dottern har genomfört städning enligt kontraktet men fått anmärkningar. Jag uppfattar det som att hyresvärden själv skulle åtgärda det som föranledde anmärkningen och att depositionen inte skulle användas för att täcka någon kostnad i detta skede. Ett krav på att din dotter måste korrigera städningen, eller att täckning för kostnaden kommer att dras från depositionen borde ha framställts vid den tidpunkten.Det är därför inte rimligt att förstahandshyresgästen godkänner städningen, för att sedan lämpa över ansvaret på andrahandshyresgästen när fastighetsägaren inte är nöjd. DepositionenAvtalet om deposition rör hyresförhållandet, men betraktas vanligen som ett separat avtal. Det som din dotter har kommit överens om med förstahandshyresgästen gäller mellan dem. Vanligtvis betalas depositionen tillbaka efter hyresförhållandet är avslutat om inte hyresvärden har några klagomål avseende åverkan på lägenheten eller inredning, eller exempelvis för att täcka kostnader för att komplettera flyttstädningen. Om hyresvärden inte har någon anledning att hålla inne depositionen, men vägrar att återföra pengarna, eller en del av summan, finns det möjlighet att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden (Lag om betalningsföreläggande och handräckning, 2 §). Mitt råd är att ni först försöker föra en dialog om detta problem med förstahandshyresgästen. Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen med din fråga och vill önska dig ett lycka till!Med vänlig hälsning,

Kan ett dödsbo få RUT-avdrag för flyttstädning vid försäljning av bostadsrätt?

2019-10-01 i Avdrag
FRÅGA |Kan dödsbo få rutavdrag för flyttstädning vid försäljning av bostadsrätt?Tack på förhand!Hans
Anna Holmström |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Bestämmelser om rutavdrag finns i inkomstskattelagen (IL). Dödsboet kan bara få skattereduktion för rutarbete som har utförts före dödsfallet (se 67 kap. 11 § tredje stycket IL). Det innebär att hushållsarbete som utförts efter dödsfallet inte kan bli föremål för skattereduktion. Det är inte heller möjligt för efterlevande barn att få rutavdrag för arbete som har utförts i förälders bostad efter dödsfallet. Det innebär att dödsboet inte kan få rutavdrag för flyttstädning vid försäljning av bostadsrätt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vem ansvarar för flyttstädning?

2019-06-22 i Hyresrätt
FRÅGA |Vad gäller vid städning. Om det inte finns medtagit i kontraktet. Även om städning utförts men att man missat lite vid städning.
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler angående hyresrätter hittar du i 12 kap. jordabalken. Det finns dock inga regler i lagen kring vem av hyresvärden eller hyresgästen som är ansvarig för flyttstädning eller hur noggrant utförd städningen ska vara. Det finns inga regler kring flyttstädning i lagenEftersom det inte finns regler kring städningen i lagen så brukar det vanligtvis regleras i hyresavtalet. Men i ert fall när det inte är medtaget i kontraktet så blir det svårare att ge ett svar på frågan. Vad som generellt kan sägas kring standarden på städningen, när det inte är reglerat, är att lägenheten åtminstone ska återställas i samma skick som vid inflyttningen.Om någon del av städningen har missats brukar de flesta lösa det genom att hyresgästen ser till att städa även den delen eller betalar en summa för att hyresvärden ska ta hand om det. Det finns alltså inga regler kring detta i lagen eller i ert avtal som säger vad som gäller. Ni får istället komma överens om hur ni löser situationen på bästa sätt.Hoppas svaret kan vara till någon hjälp.Vänlig hälsning,

Huruvida flyttstädning enligt avtal är gott utförd, eller inte, är öppet för tolkning

2019-05-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag har precis flyttat ut ur en lägenhet som jag och min sambo har hyrt i andrahand i ett halvår. Då enligt kontraktet så skulle det flyttstädas. Vi städade då i två dagar och ville där efter ha en gemensam besiktning, men vår hyresvärd kunde inte komma på den. Dagen efter skickar hon bilder på saker hon tyckte var dåligt, till vilket jag ringer upp henne och säger att jag kan komma och städa det lilla sista. Hon svarar med att det inte är behövligt, utan bara så att vi vet. En dag till går och nu säger hon att hon hittar mer och vill ha 1000kr betalt för städningen hon fick göra.(vilket jag sa att jag kunde ha gjort) får hon kräva det ?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, det får hon göra.Huruvida flyttstädning enligt avtal är gott utförd, eller inte, är öppet för tolkningDet finns ingen direkt vägledning i lagtext eller förarbeten för i vilket skick en lägenhet ska återlämnas. Du och din sambo har dock ingått ett skriftligt avtal där förbundit er att ombesörja städning vid utflytt. I ett sådant fall kan hyresvärden begära ersättning baserat på det skriftliga avtalet för en, enligt hyresvärden, illa utförd flyttstädning. Huruvida flyttstädningen faktiskt är illa utförd eller inte är såklart öppet för tolkning. Särskilt för det fall avtalet inte innehåller tydliga villkor för hur flyttstädningen skulle utföras. Därför har du och din sambo rätt att ha en tolkning som är diametralt motsatt till hyresvärdens tolkning. Det vill säga ni kanske exempelvis anser att flyttstädningen är utmärkt utförd och ni är inte alls skyldiga att betala någon ersättning till hyresvärden. Tyvärr kan inte jag svara på hur avtalet kommer att tolkas vid en eventuell tvist i domstol. Särskilt eftersom jag inte ens har sett avtalet. Lägg märke till att i slutändan är det en domstol som avgör huruvida förpliktelsen enligt avtalet (flyttstädningen) är korrekt utförd eller inte. Med andra ord har du och din sambo möjlighet att bestrida hyresvärdens krav på ersättning, men då riskera att bli stämda inför domstol. På samma sätt har du och din sambo möjlighet att stämma hyresvärden inför domstol, och begära att domstolen fastställer att ni fullgjort eran förpliktelse på korrekt sätt.Min rekommendationEn tvist inför domstolen kan bli en långdragen och kostsam process. Det finns en avsevärd risk att du och din sambo får betala betydligt mer än tusen kronor. Dessutom bedömer jag hyresvärdens möjlighet att gå vinnande ur tvisten som större än din och din sambo. Eftersom hyresvärden har trots allt det skriftliga avtalet att förlita sig på. Jag rekommenderar därför dig och din sambo att helt enkelt betala de tusen kronorna för att inte riskera att betala betydligt mer.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Vad gäller vid uppsägning av hyreslägenhet?

2019-04-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Vår hyresgäst hyr en separat möblerad lägenhet i vår fastighet. Han meddelade oss i mitten av januari att han ville säga upp kontraktet och flytta. Han ville flytta i slutet av mars men vi påminde honom om att hade hade tre månaders uppsägningstid. Enligt vår åsikt betyder det att att han skulle betala hyrorna februari, mars och april och efter godkänd flyttstädning återfå depositionen i slutet av april.Han menar att han bara ska betala de första dagarna i april , eftersom han - enligt honom sade upp kontraktet den tionde januari.
Alice Johannesson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När del av hus upplåts till nyttjande mot ersättning tillämpas 12 kap. jordabalken (JB), även kallad hyreslagen. Ett hyresavtal som gäller för obestämd tid måste sägas upp för att upphöra att gälla (12 kap. 3 § JB). Då hyresavtalet gäller en bostadslägenhet får hyresgästen alltid säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast tre månader från uppsägningen (12 kap. 5 § JB). Detta innebär att om lägenheten sägs upp i mitten av januari, upphör hyresavtalet vid månadsskiftet april/maj precis som du påstår. Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,