Vem står för resekostnaderna vid umgänge med barn?

2021-10-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej,vems skyldighet är de att ta resorna då min dotter bor hos mig på heltid men jag och hennes pappa har gemensam vårdnad. Kan han kräva att jag ska skjutsa henne halva eller hela vägen eller är de hans skyldighet?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att ni ska dela på resekostnaderna för att din son ska kunna umgås med sin pappa, så att även du som boendeförälder behöver bidra . Detta är dock utgångspunkten, vad som sedan blir lämpligt i just er situation avgörs när man ser bådas ekonomiska situation. Det är alltså en skälighetsbedömning, tjänar en av er mycket mer får den föräldern sannolikt ta större del av kostnaden, med är alltid en bedömning i den enskilda situationen. Vart ni ska mötas för att dottern ska träffa pappan är det tänkt att ni själva får bestämma, kan ni inte komma överens kan man vända sig till någon som medlar via socialen t.ex. Men för att göra en jämförelse med kostnadsuppdelningen så förväntas även du behöva bidra till resekostnaderna, och därav beroende på avstånd kanske behöva skjutsa din dotter halvvägs. Lagen som regleras detta är föräldrabalken, och resekostnaderna regleras specifikt i 6:15b FB. Hoppas detta var svar på din fråga!

Om arvinge köper ut barndomshem när ska övriga arvingar lösas ut?

2021-09-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Min bror ska köpa vårt föräldrahem medans mamma lever. Pappa är avliden. Ska han då lösa ut min bror å mig medans mamma lever eller efter hennes död?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Ni kan reglera det köpet hur ni vill, han kan lösa ut er nu innan eller efter din mamma gått bort finns ingen lagregel om det. Om din bror skulle få köpa det nu innan din mamma gått bort, så kommer det att ses som förskott på arv. När din mamma går bort kommer era andelar räknas ut och värdet på huset kommer att räknas av på hans lott, överstiger beloppet hans andel får han ju betala er så att det täcker mellanskillnaden.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan andra och tredje arvsklassen göras arvslösa?

2021-09-30 i Arvsordning
FRÅGA |Mina två söner är särkullebarn och deras far gick bort 2015. De lät hans fru sitta i orubbat bo med fri förfoganderätt. Testamente finns. Frun gick bort i augusti 2021 och har inga bröstarvingar utan endast en bror och dennes fyra barn som släktingar. I testamentet är brodern inte medtagen utan de som ärver enligt detta testamente är de fyra brorsbarnen tillsammans 1/8 och särkullbarnen 7/8 av den gemensamma kvarlåtenskapen. Kan brodern göra anspråk på delar av arvet som legal arvinge? Är han legal arvinge då han inte är medtagen i testamentet? Måste särkullbarnen komma överens med brodern om fördelning av värdesaker?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De som är först att ärva och tillhör första arvsklassen är bröstarvingar, de avlidnas barn, 2:1 ärvdabalken. Den andra arvsklassen blir aktuell först om det inte finns några i den första, där är det den avlidnes föräldrar, om de ej lever så den den avlidnes syskon därefter syskonens barn, 2:2 ÄB. Den enda arvsklassen som inte går att göra arvslös är bröstarvingarna. Testamenterar föräldrar så att deras barn inte ska ärvda något har de rätt till vad som kallas laglott, dvs hälften av deras arvslott som de skulle ärvt om inte föräldrarna upprättat testamente, 7:1 ÄB. Dvs är det två syskon så ska de enligt arvsordningen ärva hälften var, om föräldern testamenterat så att barnen inte ska ärva något kommer de ärva en fjärdedel var. Dvs att dina barn pappas fru, hennes brodern kan gå arvslös, han ärver endast så länge inte ett testamente säger annorlunda vilket det går i detta fall.Hoppas detta var svar på din fråga!

Om parkeringsbot har angett fel adress?

2021-09-30 i Parkeringsböter
FRÅGA |Gäller en kontrollavgift även om parkeringsbolaget angivet fel adress på kontroll avgiften ?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Åå parkeringsboten ska det alltid finnas med en hänvisning till vart du skriftligen kan överklaga den. Jag hade gett dig rådet att vända dig dit och skriftligen påpeka att boten är felaktig och att du inte parkerat din bil på den adressen. Att adressen är felaktig bör vara lätt att bevisa, du har inte angett hur felaktig den är, om det gäller en adress i annan stad t.ex. är det ju lätt att bevisa. Parkeringsvakterna brukar även ta bilder på fordonet som parkerats olovligt ifall någon skulle överklaga så de har bevis. Därav bör även dem själva kunna se att boten är felaktig men kan vara så att du måste inkomma med något bevis på att du inte parkerat på den gata de angett. Att du påpekar att adressen är felaktig bör göra boten ogiltig. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Om ett syskon fått köpa föräldrahemmet för underpris

2021-10-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, 1 av 4 syskon har köpt föräldrahemmet för taxeringsvärdet dvs. Underpris.Vi andra 3 blev aldrig utlösta.Föräldrarna lever än men har ingen egendom.Hur kan vi andra bli kompenserade? Det har gått ett antal år, är det för sent? Vad händer om syskonet säljer föräldrahemmet?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ni andra syskon kan bli kompenserade för att ert syskon fick köpa fastigheten till underpris, om detta betraktas som ett förskott på arvet. Detta regleras i 6 kapitlet av ärvdabalken. Det framgår det att vad en bröstarvinge har fått innan sina föräldrars bortgång ska räknas som ett förskott på arvet. Bedömningen ser till vad varit avsett från föräldrarnas sida så detta betyder att det blir avgörande till hur mycket underpris föräldrahemmet såldes för. Var det stor skillnad så kommer det gå för er andra syskon att åberopa vid arvsdelningen när era föräldrar gått bort, att det försäljningen ska ses som ett förskott. Det kan även vara av betydelse hur mycket tillgångar dina föräldrar har utöver huset de sålde. I ditt fall har du inte angett hur mycket ditt syskon köpte huset för och vad det var värt. För att få en bedömning av detta hade jag gett dig rådet att vända dig till Lawlines jurister eller en familjejurist. Ifall det skulle ses som ett förskott så kommer det spela roll sen när dina föräldrar gått bort. Då kommer en bouppteckning göras över hur mycket dina föräldrar hade i tillgångar och skulder. Exempel hade det funnits 4 miljoner kvar i dödsboet efter att båda har gått bort, då kommer värdet mellan vad huset var värderat till och vad det såldes för läggas till, till dem 4 miljonerna och sedan kommer det värdet att dras av från det syskonet som köpt husets, dennes andel. Uppstår det en brist vid arvsdelningen, att mellanskillnaden är ett större belopp än den andel ni skulle fått kommer syskonet bli skyldig att betala er resterande, vad personen erhållit utöver sin andel, delat på er tre. Så med andra ord är det inte försent för att bli kompenserad, men det blir inte aktuellt för ens efter båda era föräldrar gått bort om ni syskon sinsemellan eller med era föräldrar kommer överens om annat. Att syskonet skulle sälja huset innan era föräldrars bortgång påverkar inte att det skulle ses som ett förskott som utgångspunkt.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan en farfar testamentera bort allt till ens faster om ens pappa gått bort?

2021-09-30 i Arvsordning
FRÅGA |Hej, min pappa är bortgången och har pga min faster ej haft så mycket kontakt med min farfar sedan även min farmor gått bort. Nu har vi sporadisk kontakt men han är dement. Ett sommarhus skall vara testamenterat till henne enligt honom och hon har varit folkbokförd där under flera år. Trots att de har sin bostad kvar. Dessutom har hon sagt att min dementa farfar velat ta faderskapstest medan det i alla år cirkulerat om att min farfar ej är hennes biologiska far. Kan dock vara så att farfar adopterat henne men inget vi någonsin fått reda på inte heller min avlidne far. Kan de skriva bort min pappas arv som går till mig?Tacksam för svar!
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvet från din pappa Nej, din farfar och din faster har inte möjlighet att skriva bort ditt arv. De tillgångar som din pappa hade när han gick bort ska tillfalla dig ensam om du är hans enda barn och han inte var tillsammans med din mamma vid hans bortgång, 2:1 jämte 3:1 ärvdabalken. Var din mamma och pappa tillsammans vid hans bortgång så får du vänta på arvet från din pappa tills även din mamma avlidit. Arvet från din farfarFörsta att ärva från avliden person är personens barn, i detta fall din pappa och hans faster. Eftersom att din pappa har avlidit kommer du att träda in i hans ställe, 2:1 2st. Din farfar kan inte testamentera bort hur mycket som helst till din faster, utan det som hon mottagit innan han går bort kommer att räknas som förskott på arv så länge det inte finns ett motsvarande värde för dig kvar utöver sommarhuset, 6:1 ÄB. Utgångspunkten är att barn ärver lika, skulle din farfar testamentera bort hela hans kvarlåtenskap till din faster, skulle du i din pappas ställe, ha rätt till en fjärdedel av hans kvarlåtenskap istället för hälften, men inte kunna göras arvslös, 7:1 ÄB.Dessutom ställs det vissa formkrav på testamente men det kan ju vara till din nackdel att påpeka om de skrivit inte är giltigt som det är skrivet just nu. När din farfar gått bort hade jag gett dig rådet att om ni inte kommer överens eller du är osäker om det finns testamente och vilka tillgångar som funnits från början, att vända dig till en familjejurist. Hoppas detta var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Hur gör man om part inte lever upp till muntligt avtal?

2021-09-30 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej,För ett par år sedan överförde jag ca. 100 000 kronor till en kompis i Norge för att han skulle investera dem pengarna i norska fonder. Överenskommelsen skedde över telefon då vi känt varandra sen barndom och han skulle göra det som en väntjänst dvs. utan någon ersättning för det. Dock så har han slutat svara mig och jag har ingen aning vad som har hänt med pengarna.Finns det något jag kan göra, trots att vi inte har något utförligt kontrakt mellan oss? Ska jag bara skylla mig själv att jag överförde pengarna?Tack på förhand!!
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Muntliga överenskommelser är lika bindande som skriftliga, men svårare i bevishänseende. Eftersom du som sagt inte har något skriftlig handling alls på vad ni kommit överens kommer det bli svårt att driva en rättslig process om pengarna med framgång. Det gäller visserligen en större mängs pengar som talar för att det inte skulle gälla en vanlig gåva men samtidigt kommer det som sagt bli svårt att visa på avsikten när pengarna överfördes, speciellt med hänsyn till att det gått några år. Jag hade gett dig rådet fortsätta försöka få kontakt med din vän, kanske att du kan försöka få kontakt med honom genom någon annan utan att först uppge ärende bara för att se om han medvetet väljer att inte svara dig. Du kan ju se din överföringshistorik på din bank, så du har hu bevis i förhållande till honom att pengar har överförts och han vet ju vilken överenskommelse du pratar om även om han förnekar det. Men jag har som sagt svårt att se dig få framgång i rättslig process, utan det är genom att på något sätt få kontakt med din barndomsvän igen.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad innebär ändrad anställning?

2021-08-31 i Anställningsformer
FRÅGA |Vad menas med ändrad anställning på mitt anställningsbeslut? Jag jobbar inom kommunens äldreomsorg.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag hade vänt mig direkt till din arbetsgivare för att få reda på vad som syftas med ändrad i anställning i just din situation. Det skulle kunna ha att göra med om du t.ex. varit provanställd i 6 månader så övergår den provanställning automatiskt till en tillsvidareanställning och det därav är ändrad anställning. Skulle ju även kunna vara att de ändrat antal timmar om du har en tillsvidareanställning men är anställd för ett visst par timmar som din arbetsgivare önskar minska eller öka. Jag hade gett dig rådet att se vad som står i det anställningsavtal och om det inte framgår mer än att det blivit ändrad anställning får du kontakta arbetsgivaren.Arbetsgivaren har visst utrymme inom sin arbetsledningsrätt att t.ex. ändra i antalet timmar, detta är dock i fall som gäller att det annars kommer uppstå en arbetsbrist. Men för att få mer klarhet och för att vi på lawline ska kunna utreda din situation mer behövs mer information för avgöra om arbetsgivaren gjort rätt för sig eller inte. Så du får gärna skicka in en till fråga med mer information då jag inte kan svara på vad arbetsgivaren syftat på när det enda som framkommer är att anställningen på något sätt ska ha ändrats och inte vet vad du har för villkor i det avtal i nuläget.Hoppas detta var svar på din fråga