Vilken typ av brott har jag gjort mig skyldig till om jag har stulit varor från min arbetsplats?

2018-10-18 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, Jag är anställd i butik och förra månaden blev jag tagen på grund av att jag hade tagit varor till ett värde av 500 kr från min arbetsplats. Jag hade tagit varor som arbetsgivaren ändå hade tänkt slänga. Detta ledde till att jag blev uppsagd. Min fråga är vilken typ av brott som jag har gjort mig skyldig till.
Paulina Ceylan |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom att du har stulit varor kommer jag att redogöra för vad som krävs för brottet stöld och sedan gå in på hur det kan se ut i ditt fall.För att ett brott ska kunna beskrivas som stöld krävs det att någon tar något från en annan person med syfte att tillägna sig saken enligt 8 kap. 1 § Brottsbalken. Det finns olika gränser för stöldbrott, dels ringa stöld, stöld och grov stöld, se 8 kap. 1-4 § brottsbalken.Svårighetsgraden bedöms bland annat utifrån värdet som har blivit stulna. Stöld som sker i butik och har ett värde under 1000 kr bedöms som ringa stöld. I ditt fall har du troligtvis gjort dig skyldig till ringa stöld och kan dömas till böter eller fängelse i sex månader enligt 8 kap. 2 § brottsbalken.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, Med vänlig hälsning,

kan jag göra min far arvlös?

2018-09-30 i Testamente
FRÅGA |Jag är en ensamstående mamma med en 8-årig son. Hans pappa har aldrig haft någon vårdnad eller ens sett sonen och har aldrig brytt sig om honom. Däremot bor min mamma (dvs mormor till min son) med oss. I mitt testamente tillfaller allt min son om jag avlider. Däremot har jag problem att förstå hur jag ska göra om min son skulle avlida efter mig men före mormor. Som jag förstår kommer hans far att ärva allt trots att de har aldrig ens träffats och han har aldrig hjälpt oss med något. Vilket innebär att min mamma som tar hand om min son kommer att bli utan någonting trots att arvet kommer ursprungligen från mig. Finns det någon möjlighet att mina tillgångar som sonen ärver går till mormor och inte till den helt främmande person (vilket sonens pappa är egentligen) och hans familj utan att de stannar på min sida?
Paulina Ceylan |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Självklart kan din son göra sina pappa arvlös. Det gör han genom att skriva ett testamente där han anger hur han vill fördela sin kvarlåtenskap. I ett testamente kan han helt själv bestämma hur han vill fördela sin kvarlåtenskap, den enda begränsningen som finns är att han inte kan göra sina bröstarvingar arvlösa (om han när han blir äldre får några). För att ett testamente ska vara giltigt finns det formkrav som ska vara uppfyllda, dessa hittar du i 10 kap. ärvdabalken.

Får min sambo besittningsrätt i mitt hus när jag dör?

2018-09-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min mor bor med sambo i ett hus som hon är delägare till. Sambon är inte delägare och har inte betalat hyra till ägarna. Får sambon besittningsrätt när hon dör?
Paulina Ceylan |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När din mor dör kan en bodelning bli aktuell. Det som ingår i bodelningen vid samboförhållande kallas för samboegendom och omfattar gemensam bostad och bohag. Om din mor har köpt huset i syfte att bo där gemensamt med hennes sambo kommer bostaden att ingå i bodelningen som samboegendom, vilket innebär att din mors sambo kommer att ha rätt till halva delen av din mors andel trots att sambon inte bidragit ekonomiskt. Om huset inte är samboegendom är det en enskild egendom och omfattas inte av bodelningen, vilket innebär att din mors sambo inte har rätt till huset på något vis. I sambolagen framgår att den ena sambon kan få besittningsrätt vid samboförhållandets upphörande fastän att egendomen inte utgör samboegendom och ägs helt av den andra sambon. I ditt fall rör det sig om ett hus, och vad det gäller besittningsrätt i ett hus där sambon inte är ägare så regleras inte detta i lag. Lagen reglerar endast övertagande av hyres- och bostadsrätt. Det finns därför ingen möjlighet för din mors sambo att ta över bostaden eftersom att det är fråga om besittningsrätt i ett hus. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Ångerrätt vid köp på avbetalning

2018-09-20 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Igår köpte jag två par hörlurar på en marknad av ett internetföretag och betalningen skulle ske genom avbetalning hos billmate.se. Idag ångrar jag mitt köp och vill häva köpet och skicka tillbaka varorna som är i obrutna förpackningar. När jag försöker kontakta företaget som sålda hörlurarna till mig så vill säljaren att jag ska skicka varorna till hans hemadress.nån information om returer och ångerrätt finns heller inte angivet på företagets hemsida. Jag har ett dåligt kvitto där inga villkor står med. Det står endast att jag ska betala 265:- I månaden i 24 månader. Efter lite efterforskning så visar det sig att jag köpt hörlurar på avbetalning för sammanlagt 4800:- och på sudios hemsida(märket på hörlurarna) kostar samma hörlurar 995:-. Jag har alltså blivit lurad. Jag har varit i kontakt med billmate som såklart vill att jag ska vända mig till företaget som sålda varorna till mig. Nu vågar jag inte skicka tillbaka varorna till säljarens hemadress då det finns risk för att avbetalningen inte hävs. Han kan ju påstå att jag inte skickat tillbaka varorna. Hur går jag tillväga för att kunna lämna tillbaka varorna och vara säker på att avbetalningen stryks hos billmate.se?
Paulina Ceylan |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår ifrån att du är en privatperson och är över 18 år.Har jag ångerrätt vid köp på avbetalning? Som privatperson har du enligt 21 § konsumentkreditlagen rätt att frånträda ett köp på avbetalning inom 14 dagar från att du köpt varan. Har mer än 14 dagar gått finns det tyvärr ingen bestämmelse i lagen som hjälper dig. Hur vet jag att säljaren har fått fram min vara? För att veta om säljaren har fått fram din vara föreslår jag att du skickar varan som rekommenderat. Rekommenderat brev innebär att varan är spårbar och att försändelsen lämnas ut till mottagaren mot en kvittens eller uppvisande av legitimation. Ett annat alternativ är att lämna varan hos säljaren om det är möjligt. Hur vet jag om avbetalningen avslutas? Om du vill använda din ångerrätt ska avtalet upphöra att gälla utan att du får åläggas någon påföljd av detta, 25 § Konsumentkreditlagen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!Vänligen,

Bodelning vid sambo

2018-10-18 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo ska separera och vi har köpt hus och bil tillsammans. Vi har inte skrivit ett samboavtal. På huset hade jag betalat kontantinsatsen från min egen ficka och resten tog vi lån för. Nu när vi ska sälja huset får jag då tillbaks kontantinsats som jag hade lagt innan vi delar lika på resterande som återstår? Och bilen? Han vill behålla bilen är det bättre att sälja eller ska han köpa 50% av den från mig?
Paulina Ceylan |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att utgå ifrån att ni är sambor eftersom att du skrev att ni inte har skrivit ett samboavtal. Det är samboegendom som är föremål för bodelningen enligt 8 § sambolagen. I 3 § sambolagen framgår att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom. Vad som menas med gemensamt är att det har införskaffats för gemensamt bruk. Med bohag menas allt lösöre i hemmet, exempelvis hushållsmaskiner och möbler. Huset som ni har köpt för gemensamt bruk utgör en bostad enligt 5 § sambolagen och är alltså en sådan egendom som är föremål för bodelning. Om egendomen har förvärvats för gemensam användning och om egendomen inte är ett undantag för 4 § sambolagen ska den ingå i bodelningen. Om det inte föreligger något undantag och ni har köpt huset för att bo där tillsammans ska det vara med i bodelning. Enligt 14 § sambolagen ska det som återstår av samboegendomen efter avdrag för skulder skall läggas samman och därefter delas lika. Det spelar ingen roll vem som har betalat eller om någon av er har betalat mer för bostaden, ni delar ändå lika. Med detta sagt innebär det att om huset är gemensam bostad ska ni helt dela lika på det. Detta innebär att ni kommer att dela lika på det överskott som finns kvar när exempelvis lån och mäklararvode är betalda. För att tydligt besvara på din fråga kommer du inte kunna ta undan kontantinsatsen utan den kommer att vara med i bodelningen. Bilen ingår inte i bostad eller bohag och är därmed enskild egendom och kommer inte att vara med i bodelningen. Det innebär att det är den sambon som äger bilen som kommer att ha rätt till den. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Flytta till annan ort vid gemensam vårdnad om barn

2018-09-30 i Barnrätt
FRÅGA |Tänkte kolla med dig om vad gäller när det kommer till rätten att flytta till en annan stad om barnen bo kvar hon sin pappa på vardagarna. Jag som mamma till barnen hitta jobb i Stockholm och vill flytta men behålla lägenheten i Örebro för att komma hem på helger eller så kan dom komma till mig varje helg o lov. Men barnen vill inte flytta med och exet vill tvinga mig att stanna kvar i Örebro. Han själv jobba borta 12 dag och hemma 16 dag den veckan han jobba vill han att jag ska ha dem för hans nya tjej vill/orkar inte hand om våra barn, hon har själv två barn 13år och 15år gamla. Och det förstår jag, har sagt att barnen får flytta med mig om dom vill eller ej. Dem är 13 år och 14 år gamla. På grund av det tvinga han mig att stanna kvar. vi har delad vårdnad men vi kan inte komma överens. Och deras pappa säger hela tiden att jag inte kan flytta om han inte godkänner. Kan han göra så?
Paulina Ceylan |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det framgår inte om du vill eller inte vill flytta med barnen och därför väljer jag att redogöra för båda. Flytta utan barn Gemensam vårdnad utgör inget hinder från att ensam flytta till annan ort utan pappans godkännande. Däremot så bli växelvist boende för barnet praktiskt taget omöjligt med hänsyn till barnets skolgång etc. Ni bör därför avtala om hur ni vid flytt ska hantera boendefrågan enligt 6 kap 14 a § föräldrabalken. Avtalet ska vara skriftligt och måste godkännas av socialnämnden. Enligt 6 kap. 15 § föräldrabalken har barnet rätt att umgås med den förälder som den ej bor med. Detta innebär att du som förälder måste ge möjlighet för detta trots avståndet mellan er. Om du måste flytta och den gemensamma vårdnaden inte fungerar på grund av det har du möjlighet att ansöka om ensam vårdnad. Detta beslut fattas av domstolen och den tar särskilt hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta i de frågor som rör barnet, 6 kap. 5 § föräldrabalken. Möjligheten att få ensam vårdnad är beroende av ett flertal omständigheter, bland annat av barnets relation med den andra föräldern. Det krävs starka skäl för att rätten ska fatta ett beslut om ensam vårdnad och enbart en flytt utgör troligen inte ett tillräckligt starkt skäl för att en ansökan ska beviljas. Utgångspunkten är att du får flytta, dock kan avståndet komplicera det gemensamma utövandet av vårdnaden. Du bör även veta att alla beslut i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge fattas med utgångspunkt i vad som är bäst för barnet och här beaktar domstolen bland annat barnets behov av en god kontakt med båda sina föräldrar enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Rätten tar även hänsyn till barnets vilja med beaktande av deras ålder och mognad.Flytta med barn Det framgår av 6 kap. 11 och 13 § föräldrabalken att föräldrarna gemensamt har rätt att bestämma om barnets personliga angelägenheter. Om föräldrarna har gemensam vårdnad krävs båda föräldrarnas samtycke vid beslut som är att anse som ingripande för barnets framtid, ett exempel på ett beslut som är ingripande för barnets framtid är att barnet behöver byta skola om du flyttar med barnet. Om den enda föräldern flyttar från en plats till en annan utan den andre förälderns samtycke kan föräldern dömas för egenmäktighet med barn enligt 7 kap. 4 § 2 p brottsbalken. Detta innebär att det krävs ett samtycke från den andra föräldern om du vill ta med barnen dit du flyttar. Vänligen,

Hur påverkas bodelningen av att vi har levt på skilda håll som gifta?

2018-09-24 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag & min man flyttade isär för snart 2 år sedan, men har inte genomfört skilsmässan. Vi har alltså fortsatt vara gifta med ett förhållande som under dessa två år pågått till & från, fast på varsin adress. Nu har jag skickat in en stämningsansökan om äktenskapsskillnad & undrar hur en bodelning kommer att se ut.Vi har ingen relation där vi kan lösa saken enligt överrenskommelse så det troliga är att jag får begära en bodelningsförrättare. 1. Hur kommer det faktum att vi levt på skilda håll i snart två år att påverka bodelningen, om det nu alls kommer att göra det.2. Vad händer om våra skulder överstiger värdet av våra tillgångar? 3. När vi flyttade ihop ägde min man ett hus som han hyrde ut under tiden vi bodde ihop & gifte oss. Efter att vi flyttat isär sålde han huset. Räknas det in i bodelningen?
Paulina Ceylan |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår ifrån att du och din make inte har skrivit något äktenskapsförord. Hur kommer det faktum att vi levt på skilda håll i snart två år att påverka bodelningen, om det nu alls kommer att göra det? Bodelning blir aktuellt när äktenskapet upplöses enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållanden den dag Du lämnade in ansökan för äktenskapsskillnad (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Sammanfattningsvis har det ingen betydelse om ni har bott isär under två års tid utan från brytdagen, den dagen då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till rätten. Vad händer om våra skulder överstiger värdet av våra tillgångar? Utgångpunkten i en bodelning är att vardera make äger sin egendom och svarar för sina skulder själv. Makarnas skulder avräknas från deras tillgångar och läggs därefter samman för att dela på hälften till vardera make. Nettogiftorättsgodet kan inte tas upp till ett negativt värde, varför värdets sätts till noll om skulderna överstiger tillgångarna. Om ni båda har större skulder än tillgångar finns det inget giftorättsgods att dela på. Vardera make kan då behålla sina tillgångar och skulder i en bodelning. När vi flyttade ihop ägde min man ett hus som han hyrde ut under tiden vi bodde ihop & gifte oss. Efter att vi flyttat isär sålde han huset. Räknas det in i bodelningen?Allt som är giftorättsgods kommer att ingå i bodelningen. Med det menas nästan all egendom i äktenskapet. Enskild egendom, personlig egendom och särskild egendom faller utanför giftorättsgods. För att något ska vara enskild egendom krävs att maken eller makarna har ett äktenskapsförord, testamente eller att man har fått egendomen i gåva, arv eller genom försäkring med föreskrift om att den ska vara enskild. Med personlig egendom menas kläder och andra personliga tillhörigheter som maken har uteslutande till sitt personliga bruk enligt 10 kap. 2 § äktenskapsbalken. Med särskild egendom menas rättigheter av personlig art. Det kan exempelvis vara rätt till skadestånd eller ersättning ur försäkring. Observera att det inte gäller om ersättningen har betalats ut som ett engång belopp, då är den precis som andra tillgångar föremål för bodelningen enligt 10 kap. 3 § äktenskapsbalken.Avslutningsvis är huset giftorättsgods så länge det inte finns ett något som talar för att det är enskild egendom. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,