Kan före detta sambo kräva att jag ska fortsätta betala för försäkringar och reparationer av bil där jag stått för halva lånet, men han står som ägare?

2019-01-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag och min dåvarande sambo köpte en bil för fyra sedan. Han står som ägare på den men jag står för halva lånet. Han har kört bilen till och från jobbet varje dag. Jag har använt den lite på helger och kvällar. Nu har vi flyttat isär. Han har haft bilen själv i fyra månader. Han vill att jag fortsätter betala hälften av lånet samt reparationer och försäkringar. Han vägrar sälja den. Har han rätt att kräva att jag ska fortsätta betala?Mvh Maria
Emilia Simu |Reglerna om samboförhållande finns i sambolagen (SamboL). När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske, om den någon av samborna begär det (8 § 2 st. SamboL). Det som delas upp mellan samborna i bodelningen är samboegendom, dvs. gemensam bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). En bil räknas dock inte som samboegendom och ingår alltså inte i en bodelning.Däremot har en princip om dold samäganderätt fastställts genom Högsta domstolens rättspraxis. Principen innebär att en sambo vid en separation kan hävda sin rätt till en viss egendom, trots att endast den andra sambon utåt sett är ägare till den.Det finns tre kriterier som måste vara uppfyllda för att det ska vara fråga om dold samäganderätt:Att den ena sambon köpt egendomen i sitt eget namn, men för parternas gemensamma bruk,Att den andre sambon har tillfört ett ekonomiskt tillskott som möjliggjort/underlättat förvärvet, ochAtt sambon som utåt sett är ägare till egendomen insett syftet bakom det ekonomiska tillskottet (dvs. att meningen var att ni skulle vara gemensamma ägare).Om de tre kriterierna är uppfyllda antas det föreligga en avsikt för att egendomen ska användas gemensamt, vilket då som huvudregel leder till att dold samäganderätt föreligger.Av det du beskriver så verkar det som att ni köpt bilen för att använda den gemensamt, och om alla de tre kriterierna ovan är uppfyllda har du dold samäganderätt till bilen. Det innebär att du är skyldig att betala reparationer och försäkringar, men då också har rätt att använda bilen. Om din före detta sambo vill fortsätta använda bilen själv bör han lösa ut dig.Om tvisten fortsätter och du behöver ytterligare juridisk hjälp rekommenderar jag att du bokar en tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid på http://lawline.se/boka.Hoppas du fick svar på din fråga, Vänliga hälsningar,

Hur fungerar det när sambo ska köpa in sig i bostadsrätt?

2019-01-28 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo flyttade ihop i min bostadsrätt för 1 år sedan. Han har sedan tidigare en hyresrätt och jag en bostadsrätt jag köpte genom en ombildning. Mitt lån är på 1,3 miljoner men lägenheten värderad till 2,3 miljoner. På grund av bostadssituationen i Stockholm och att köpa en ny bostad skulle bli dyrt funderar vi på olika lösningar. Han hyr just nu ut sin hyresrätt för samboprövning men kommer efter det behöva säga upp sitt kontrakt. Det bästa tänker vi är att han köper in sig i min lägenhet för 50% av marknadsvärdet och att båda då står som ägare på lägenheten. Hur fungerar detta i praktiken? Kan han ta över hälften av mitt lån i utbyte mot 50% äganderätt av lägenheten eller behöver han ta ett helt nytt lån och då behöva spara ihop till en insats? Tack på förhand.
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om överlåtelse av bostadsrätt finns i bostadsrättslagen (BrL). För att du ska kunna överlåta halva bostadsrätten till din sambo krävs att ni upprättar ett överlåtelseavtal som innehåller uppgifter om lägenheten som överlåtelsen avser och priset. Avtalet ska skrivas under av både säljare och köpare (6 kap. 4 § BrL). Det krävs sedan att ni underrättar bostadsrättsföreningen om överlåtelsen så att din sambo kan antas som medlem i föreningen (6 kap. 1 § BrL). Om han av någon anledning skulle vägras medlemskap i bostadsrättsföreningen är överlåtelsen som ogiltig (6 kap. 5 § BrL). Även en överlåtelse som skett utan att överlåtelseavtalet uppfyller formkraven är ogiltigt (6 kap. 5 § BrL). När det gäller frågorna om lånet, om din sambo ska ta över hälften av ditt lån eller om han ska ta ett eget lån, rekommenderar jag att ni vänder er till banken som du har lånet hos. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vem ansvarar för snöröjningen på min parkeringsplats?

2019-01-27 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej jag har fått p bötert två dagar i rad på MIN parkerinsplats som jag betalar. Det handlar ju om att på hälften av min p plats ligger en snöhög och jag var tvungen att lite (nån centimeter) av nästinliggande plats (som är outhyrd). Hur ska jag gå tillväga och vems felet är det, till vem ska jag klaga.
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Generellt är det hyresgästen som ansvarar för att skotta bort snön från sin parkeringsplats och hyresvärden ansvarar för att skotta runt omkring de enskilda parkeringsplatserna. Det du kan göra är att höra av dig till din hyresvärd och höra vad som gäller där, om det är du eller de som ska underhålla parkeringsplatsen. Du kan även höra av dig till de som utfärdat P-böterna och förklara läget till dem.Hoppas du fick svar på din fråga,Vänliga hälsningar

Får granne rasta sin hund på annans gräsmatta i bostadsrätt?

2018-12-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Grannen rastar sin hund på min sons gräsmatta!Vår son bor i en bostadsrätt och det finns en liten gräsmatta på ena sidan om entrén till hans bostad.Det är staket runt gräsmattan som är utanför köket men öppet vid sidan om entrén och vi upptäckte nu att det var 3 - 4 bajshögar efter hund inne på tomten. Det fanns även fotspår av människa i snön och uppfattar det som att någon använder min son gräsmatta som "rastplats" åt sin hund.Gör sig hundägaren skyldig till något brott som låter rasta sin hund på min sons gräsmatta?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det handlar om hundar och hundägare blir lagen om tillsyn över hundar och katter tillämplig. Hundar och katter ska hållas under den tillsyn som krävs och skötas på det sätt som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § Tillsynslagen). Hundägare måste däremot kunna promenera och rasta hunden där hen bor. I ett domstolsavgörande gjorde tingsrätten bedömningen att en bostadsrättsinnehavare måste kunna rasta sin hund i närheten av bostaden och att grannarna därför i viss mån får ha överseende om hundar uträttar sina behov på egen eller annans tomt. Hovrätten bedömde sedan att det inte kan anses att bostadsrättsinnehavaren anses iaktta sundhet, skick och ordning i enlighet med bostadsrättslagen, om avföringen lämnas kvar (även om den är på den egna tomten) och lockar insekter eller sprider lukt. Hundägaren gör sig därför inte skyldig till något brott, utan din son får i viss mån ha överseende. Det din son kan göra är att prata med grannen som rastar sin hund där och be hen att plocka upp efter hunden, eftersom hundägare ska plocka upp efter hunden oavsett var den gör sina behov. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad händer med pengar på bankkonto vid separation från sambo?

2019-01-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har separerat, och jag undrar vad som gäller med dom pengar vi har på våra egna konton?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om samboförhållande finns i sambolagen (SamboL). När ett samboförhållande upphör måste en av samborna begära bodelning inom ett år från det att samboförhållandet upphör, om en bodelning ska ske (8 § 2 st. SamboL). Det som blir föremål för bodelningen är samboegendomen, dvs. gemensam bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Vid bodelningen delas egendomen lika mellan samborna. Pengar på bankkonto utgör inte samboegendom, vilket innebär att den som äger dem, får dem. När det gäller gemensamma bankkonto brukar det oftast delas lika mellan samborna. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Jag har inga levande släktingar men vill att mina ägodelar ska delas mellan mina vänner, hur gör jag?

2019-01-27 i Testamente
FRÅGA |Hej!Jag är ensamstående 84 år, har numera ingen make, sambo eller barn. Alla mina släktingar är döda.Jag har önskemål om att mina ägodelar (bostadsrätt, kapital + inventarier) ska delas mellan fyra av mina yngre vänner och inte lämnas till allmänna arvsfonden.Räcker det att jag skriver ETT bevittnat gåvobrev, där det står hur allt ska delas när jag dött?Eller måste jag skriva FYRA olika bevittnade gåvobrev? Alltså inget Testamente !??Tacksam för svar.
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill att din egendom ska fördelas mellan dina fyra vänner efter din död. Om man vill fördela sin kvarlåtenskap (den egendom som tillhör dig) så gör man det genom ett testamente, och inte genom ett gåvobrev. Detta beror på att testamentet blir gällande när testatorn (den som skrivit testamentet) avlider, medan ett gåvobrev gäller under gåvogivarens livstid. Reglerna om testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Ett testamente ska vara skriftligt och undertecknas i två vittnens närvaro (10:1 ÄB). Det räcker om du upprättar ett testamente där du anger vem som ska ärva vad. Om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente rekommenderar jag att du bokar en tid hos någon av våra jurister. Du kan boka en tid på https://lawline.se/bokaHoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan man göra så att ett barn ärver mer än det andra?

2018-12-30 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej,Om man vill ge bort kontanter till ett av sina barn efter sin död utan att det ska ingå i arvsrätten. Att det är en gåva. Finns det något sätt att göra detta på. Om man vill ha tillgång till pengarna själv medans man lever men efter sin död styra pengarna till en av två syskon.
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det handlar om arv blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig.Huvudregeln vad gäller arv är att alla barn ärver lika mycket (2 kap. 1 § ÄB). Fördelning av arv genom testamenteGenom testamente kan dock arvlåtaren fördela arvet som hen själv vill och önskar (9 kap. 1 § ÄB). Dock har en arvinge, dvs. barnen alltid rätt att få ut hälften av sin arvslott, den så kallade laglotten (7 kap. 1 § ÄB).Detta innebär att det är möjligt för en arvlåtare att testamentera all egendom till ett barn, men det andra barnet kan genom att begära jämkning av testamentet få ut sin laglott, dvs. hälften av hens arvslott (7 kap. 1 och 3 § ÄB). Det innebär att det inte går att göra ett barn helt arvlöst. Arvlåtaren kan i testamentet skriva en önskan att det andra barnet avstår från att jämka testamentet och begära ut sin laglott, men det är inget som arvlåtaren kan styra över.Ge en gåva till ett av barnenNär det gäller gåvor är presumtionen att de ska räknas som förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Gåvogivaren kan dock omkullkasta presumtionen genom sin avsikt. Om en arvlåtare vill gynna en bröstarvinge kan hen alltså bestämma att en gåva inte ska avräknas som förskott på arvet. Avsikten kan framgå antingen genom omständigheterna eller genom en särskild föreskrift. För tydlighetens skull är en föreskrift, eller en klausul i gåvohandlingen (om sådan upprättas) att föredra.Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Får barnvagn förvaras i trapphus?

2018-12-11 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej,Har en Brf förening rätt att tillåta att en barnvagn förvaras i trapphuset eller strider det mot nån brandskyddslag?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barnvagnsägare har ingen absolut rättighet att förvara barnvagn i trapphus på grund av brandsäkerhetsskäl. I lagen om skydd mot olyckor (LSO) framgår att ägare och de som får nyttja byggnader och anläggningar ska se till att det finns utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka samt i övrigt vidta de åtgärder som krävs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand (2 kap. 2 § LSO). Barnvagnar, cyklar och tidningshögar kan vara i vägen vid utrymning och göra att branden lättare sprider sig och bör därför inte förvaras i trapphus. Kammarrätten har i en dom fastslagit att barnvagnar utgör en säkerhetsrisk. Med det sagt innebär det inte att barnvagnar alltid är förbjudna i trapphus, utan en avvägning måste göras från fall till fall eftersom trapphus kan se så pass olika ut. Sammanfattningsvis kan en bostadsrättsförening tillåta att barnvagn förvaras i trapphuset beroende på hur trapphuset ser ut och om barnvagnen kan placeras så att den inte är i vägen vid eventuell utrymning.