Vad händer om jag inte finns tillgänglig för arbete under hela uppsägningstiden?

2020-05-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan, jag är tillsvidare anställd på ett cafe sedan feb 2019. (Jobbat där sedan aug 2018). Jag har nu sagt upp mig pga annat arbete. Uppsägningstid har min chef alltid sagt 14 dagar men säger nu att hon alltid har haft fel så det är en månad. Jag ska börja nytt jobb 1 juni. Vad händer om jag inte jobbar ut hela Uppsägningstiden? Kan de straffa mig, vägra betala lön etc? Vänlig hälsning
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kommer kika närmare på anställningsskyddslagen (LAS).Uppsägningstiden får inte vara kortare än en månadLagen stadgar att en uppsägningstid inte får vara kortare än en månad, oavsett om det är arbetsgivaren eller arbetstagaren som säger upp avtalet (11 § första stycket LAS).Ett avtal som stadgar en kortare uppsägningstid än en månad är ogiltigt i det avseendet (2 § andra stycket LAS).Du måste respektera uppsägningstidenUnder uppsägningstiden måste du finnas tillgänglig för arbete till dess att din anställning slutligen upphört, även om du inte får några arbetsuppgifter (12 § LAS).Däremot kan din förra arbetsgivare arbetsbefria dig under hela eller del av tiden, vilket innebär att du inte behöver finnas tillgänglig för arbete, och att din förra arbetsgivare kan avräkna den lön som du får från ditt nya arbete, vilket innebär att om du har samma eller en högre lön på det nya stället, så får du ingen lön från din förra arbetsgivare (13 § LAS).Eventuellt kontraktsbrottOm din förra arbetsgivare vägrar att arbetsbefria dig, så riskerar du att göra dig skyldig till kontraktsbrott, om du inte finns tillgänglig under uppsägningstiden. Då kan skadestånd bli aktuellt, om din förra arbetsgivare väljer att gå vidare med ärendet.Mina rådOm din förra arbetsgivare nu vid upprepade tillfällen sagt att du har 14 dagars uppsägningstid, och ni varit överens om detta, så borde de åtminstone gå med på att arbetsbefria dig från och med då du ska börja jobba på din nya arbetsplats. Mitt råd är därför att du diskuterar den möjligheten med din förra arbetsgivare.Om du önskar vidare vägledning är ett råd alltid att vända sig till sitt fackförbund, förutsatt att du är medlem i ett sådant.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och hoppas att det löser sig för dig!Med vänliga hälsningar,

Vad ska jag göra om jag misstänker att en person medvetet orsakar skador på min egendom?

2020-05-26 i Polis
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga det är så att någon har gjort åverkan på mitt hus och uthus.Det som jag upptäckte för några dagar sedan var att någon person har dragit bort och en brädaifrån mitt uthus. På mitt hus har någon borrat ett litet hål i en dörr en liten dörr som man kan öppnaså man kan kicka under grunden på huset. Någon har även borrat ett hål i grunde på huset ett litet hål med en borrmaskin och ett likande hål på mitt uthus. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra men jag misstänker vem detkan var som ligger bakom det hela. Det är så att jag tror att personen har blivit sur då jag tidigare förklarade för honom att när han skottar snö så vill jag ej att han ska skyffla snön så den rinner ner mot mitt uthus.Så jag har misstankar mot en person och dessa saker sker förmodligen på natten och när jag är borta.Tacksam för hjälp.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå det beskrivna rör sig om eventuella brott kikar vi närmare på brottsbalken (BrB).SkadegörelseHandlingarna som åsamkar skada på din egendom utgör skadegörelse (12 kap. 1 § BrB).Falsk angivelseDu bör vara försiktig med att dra för långtgående slutsatser av dina misstankar, eftersom du riskerar att göra dig skyldig till brottet falsk eller obefogad angivelse, om du skulle anmäla din granne med uppsåt att han ska bli fälld för brottet i domstol och det senare visar sig att grannen är oskyldig i dramat, men då krävs vanligtvis samtidigt att du hade större anledning att tro att grannen var oskyldig än skyldig (15 kap. 6 § BrB).Mina rådOm någon medvetet skadar din egendom bör du anmäla skadegörelsen till Polismyndigheten, som är skyldig att utreda alla brott.Mitt råd är däremot att vara försiktig med att ange någon såsom skyldig till brottet, om du inte är säker på att det är personen du anger som begått det.

Hur stor får en skattefri gåva vara? Kan en gåva till familjemedlem ses som inkomst?

2020-05-08 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej Finns det ett övre belopp som räknas som gåva när det kommer till swish? Om jag tex: stöttar en familjemedlem med varierande summa var månad. Kan det ses som inkomst? Med vänlig hälsning,
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör eventuell inkomstskatt kikar vi närmare på inkomstskattelagen (IL).En gåva är som regel skattefriOm du lämnar en gåva till en familjemedlem är gåvan som regel skattefri, oavsett vilket belopp gåvan är på (8 kap. 2 § första stycket IL).Det som vanligtvis urskiljer en gåva från en inkomst är att gåvan baseras på en från din sida frivillig förmögenhetsöverföring med gåvoavsikt och att du inte kräver någonting i utbyte mot att du ger familjemedlemmen gåvan.Kan utgöra en skattepliktig inkomst i vissa fallOm familjemedlemmen ifråga hjälper dig med något eller annars gör något som gynnar dig, särskilt om det är samma typ av uppgift som återkommer eller uppgifter som inte vanligtvis hör till en normal familjesituation, så kan det lätt anses vara så att tjänsterna sker i utbyte mot det belopp du swishar över varje månad, i vilket fall det kan komma att beskattas.Det kan även bli tal om att "gåvan" delvis beskattas, om beloppet skulle anses vara orimligt stort i förhållande till den utförda tjänsten, men det är givetvis ingenting jag kan ge ett generellt svar på, utan den bedömningen får ske från fall till fall.Däremot har domstol uttalat att alla tjänster inom en familj inte är skattepliktiga, men det beror som sagt på vilka tjänster det är tal om och i vilken utsträckning gåvomottagaren utför tjänsten. Ett eventuellt problem jag noterar i ditt exempel är att du avser swisha över varierande belopp varje månad, vilket kan framstå som att du varierar den ersättning din familjemedlem får utifrån vilka tjänster som utförts under månaden, även om det givetvis inte behöver vara så eller för den delen uppfattas så.Sammanfattning och ett kort svar på dina frågorNej, det finns inget övre belopp för att gåvan inte längre ska anses vara skattefri. Alla gåvor är som regel skattefria.Ja, att du månatligen swishar ett varierande belopp till din familjemedlem kan ses som förvärvsinkomst beroende på omständigheterna, men en gåva inom familjen, som i det här fallet, ska i normalfallet presumeras vara skattefri, oavsett belopp.Jag kan däremot inte ge dig ett mer precist svar utan mer information kring omständigheterna.Mina rådDet skadar aldrig att skriva ett gåvobrev i vilket du tydliggör att det swishade beloppet utgör en gåva, även om det rent formellt sätt inte krävs. Om det rör sig om en bröstarvinge till dig kan det däremot vara nödvändigt för att det inte ska ses som ett förskott på arv, åtminstone om det rör sig om gåvor på större belopp.Se till att du verkligen inte kräver eller låter familjemedlemmen utföra tjänster som gynnar dig, åtminstone inte mer än vad som får anses vanligt i en normal familjesituation.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en trevlig helg!Med vänliga hälsningar,

Hur lång tid kan jag behöva gå och vänta på kallelse till polisförhör, alternativt veta om förundersökningen är nedlagd?

2020-04-23 i Polis
FRÅGA |Hej. Jag är anmäld för ett sexualbrott som jag inte har begått. Jag är minderårig och har varit på möte med socialtjänsten med mina vårdnadshavare, vilket vi alla anser gick väl. Nu till min fråga. Socialtjänsten nämnde att jag antagligen skulle bli kallad till ett polisförhör, men det har inte skett än, även om vi var hos socialen för ungefär 1-2 månader sen. Hur lång tid kan jag behöva gå och vänta på kallelse, alternativt veta om förundersökningen är nedlagd? Tack på förhand
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det kan dröja flera månaderDet går inte att ge dig ett exakt svar på din fråga, eftersom handläggningstiden beror på flera faktorer, bland annat hur många ärenden Polismyndigheten har att utreda, komplexiteten i ditt ärende, hur snabbt de får tag i eventuella vittnen och andra bevis och så vidare. Ibland kan det gå väldigt fort, medan det i andra fall kan ta relativt lång tid.Polismyndigheten kommer att höra av sig till dig, antingen med en kallelse till förhör, eller ett beslut om att förundersökningen är nedlagd. När detta blir kan jag däremot inte svara på.Mitt rådOm du vill veta hur det går i ärendet kan du, tillsammans med dina föräldrar, ta kontakt med Polismyndigheten, som kanske, beroende på omständigheterna, kan ge dig ett svar. Med vänliga hälsningar,

Är det hyresvärden eller hyresgästen som byter ut tätningar i hyresrättens fönster?

2020-05-26 i Hyresrätt
FRÅGA |Bor i en hyresrätt- vem ska täta om mina fönster? Jag är rädd för att det krävs av mig, även om värden tillhandahåller materialet?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till LawlineTillämplig lagVi kommer att kika närmare på den så kallade "hyreslagen" i 12 kapitlet jordabalken (JB).Hyresvärden ska utföra nödvändiga reparationer och underhållDet åligger hyresvärden att utföra alla sedvanliga reparationer och underhåll som krävs för att hyresrätten ska vara fullt brukbar som bostad. Tätningar slits med tiden och behöver bytas ut, men även om hyresvärden ansvarar för fönstren, så ansvar hyresgästen vanligtvis för exempelvis tätningar (12 kap. 15 andra stycket första momentet JB).Hyresvärdens plikt kan dessutom avtalas bort genom avtal under vissa förutsättningar, och genom att snabbt ha kollat runt lite i olika hyresrättsföreningars avtal verkar ett fönsters innerbåge och tätlist många gånger avtalas bort och ligga på just hyresgästen själv att se över och byta ut vid behov (12 kap. 15 § andra stycket andra momentet JB).Ett mer exakt svar kan jag tyvärr inte ge. Du får helt enkelt höra av dig till hyresvärden/föreningen och vad se vad som gäller.Mina rekommendationerPrimärt vill jag råda dig att se över de avtal du skrivit under med koppling till hyresrätten och kolla vad som gäller.Sekundärt kan du höra av dig till hyresvärden, kanske kan hyresvärden vara snäll och hjälpa dig med detta ändå, även om det skulle vara så att det inte ankommer på hyresvärden att göra det, om du inte vill eller kan göra det själv.Hur som helst önskar jag att det löser sig för dig, och önskar dig en fin dag!Med vänliga hälsningar,

Är det lagligt för ett företag att återkräva lön om jag sagt upp mig själv före en viss avtalad minsta anställningstid? Har jag sagt upp mig, om jag gjort det muntligen, medan mitt anställningsavtal säger att det ska ske skriftligen?

2020-05-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag blev anställd som fastighetsmäklare och hade en garantilön om 25.000 kr/månaden inkl. semester ersättning i 6 månader. Efter nästan 1 år ville jag säga upp mig för att det gick väldigt dåligt och efter mitt första halvår jobbade jag på endast 100 % provision. Under hela anställningstiden drog jag in 3-4 gånger mer än garantilönen (om 150.000 för 6 månader). Sedan sa jag som sagt upp mig muntligt och allting verkade väldigt lugnt med min chef. Samtidigt som det står i anställningsavtalet att uppsägningen ska ske skriftligen för att denne ska vara giltig.Nu har jag hur som helst fått en faktura på 150.000 från det bolaget som avser hela den garantilönen jag fick och som de vill att jag nu ska betala tillbaka då de anser att jag har sagt upp mig inom 1,5 år från att anställningen började. Jag trodde aldrig i min vildaste fantasi att det skulle stå en sådan löjlig punkt i avtalet, vilket det faktiskt gör. Vilket jag aldrig läste eller tänkte på när jag skrev på via e-signatur och inte skriftligen. Mina frågor är: är det lagligt/rimligt att ha en sådan punkt i ett anställningsavtal, trots jag att ändå dragit in så mycket mer pengar än så till bolaget? Har jag ens sagt upp mig, med tanken på att uppsägningen ska ske skriftligen enligt avtalet och det inte finns någon sådan skriftlig uppsägning?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kommer att kika närmare på anställningsskyddslagen (LAS) och avtalslagen (AvtL).Ja, avtalet är giltigt och ska hållasHuvudregeln i svensk rätt är att alla avtal ska hållas.I ditt fall har du och arbetsgivaren avtalat att du ska betala tillbaka garantilönen om totalt 150 000 kr, om du säger upp dig inom en viss tid, vilket i realiteten innebär att du jobbat oavlönad.Svensk lagstiftning ställer inte upp något krav på minimilön, varför det i regel går att avtala om att jobba utan ersättning på ett sådant sätt, även om det inte är rekommenderat.I de flesta fall förhindras däremot sådana avtal genom kollektivavtal, men eftersom du inte nämner ett sådant, så utgår jag ifrån att det inte finns på arbetsplatsen.Ditt underskrivna anställningsavtal kan därför tyckas vara oskäligt, men likväl giltigt.Beloppet du ska betala tillbaka kanske kan sättas nedEn potentiell väg att gå är att yrka på jämkning, det vill säga att domstol sätter ned vad du tvingas betala tillbaka, om avtalsvillkoret anses vara så pass oskäligt. Min bedömning är däremot att avtalsvillkoret måste stått skrivet på ett ställe eller på ett sådant sätt att det var svårt för dig att se eller läsa det. Den omständigheten att du använt dig av e-signatur vid tecknandet av avtalet eller att du inbringat arvodesintäkter om cirka 500 000 kr anser jag inte vara tillräckliga för att jämkning skulle bli aktuellt (36 § första stycket AvtL).Däremot anses en anställd vara skyddsvärd i svensk lagstiftning, och i bedömningen ovan ska hänsyn tas till behovet av skydd för den som intar en underlägsen ställning i avtalet, varför det finns visst utrymme att argumentera för jämkning, men enligt min bedömning borde detta utrymme fortfarande vara litet (36 § andra stycket AvtL).Angående den muntliga uppsägningenAnställningsskyddslagen uppställer inga formkrav när det kommer till en uppsägning från din sida, men när arbetsgivaren säger upp dig ska det ske i skrift (8 § första stycket LAS).Följden av att arbetsgivaren inte säger upp dig skriftligen gör däremot inte uppsägningen ogiltig, men det innebär däremot ett brott mot formföreskrifterna, vilket ger oss viss vägledning i hur ditt fall ska bedömas, där du sagt upp dig muntligen, trots att det enligt avtalet skulle ske skriftligen.Dessutom är frågan om inte din arbetsgivare godkänt din muntliga uppsägning då allt, som du själv skriver, "verkade väldigt lugnt" när du sade upp dig själv. Här kan ni alltså anses ha ingått en muntlig överenskommelse om en ändring av ditt anställningsavtal avseende hur du ska säga upp dig själv, särskilt eftersom de inte haft några invändningar mot detta.BevissvårigheterDitt fall är däremot lite knepigt utifrån den aspekten att det är du själv som önskar bevisa att du inte sagt upp dig själv, medan en skriftlig uppsägning brukar rekommenderas i syfte att arbetstagaren ska kunna bevisa att en uppsägning faktiskt skett.Det föreligger i ljuset av ovanstående bevissvårigheter kring om du faktiskt sagt upp dig själv eller inte, men samtidigt borde din arbetsgivare kunna påvisa att du inte infunnit dig på jobbet sedan du sade upp dig själv eller utfört några arbetsuppgifter och så vidare.Eventuellt kontraktsbrottViktigt att tänka på i denna fråga är också att det rent formellt sätt är du som begått ett eventuellt kontraktsbrott genom att inte följa de avtalsvillkor som du gått med på, och en stark avrådan är att fara med osanning.Min slutliga bedömning är därför att du sagt upp dig själv med bindande verkan.RekommendationerUtifrån de omständigheter du presenterat finner jag det som klarlagt att anställningsavtalet är giltigt och att du ska anses ha sagt upp dig med bindande verkan.En eventuell lösning skulle kunna vara att du går tillbaka till företaget, förutsatt att arbetsgivaren går med på detta. Du kan alltid höra dig för om möjligheten, förutsatt att det är något du vill göra givetvis.Tänk på att en rättslig process är både tids- och kostnadskrävande, varför en uppgörelse i godo alltid är att föredra.Skulle du önska vidare vägledning är ett råd att alltid vända sig till sitt fackförbund, förutsatt att du är medlem i ett sådant.Några avslutande ordI övrigt hoppas jag att du fick svar på dina frågor, och önskar dig en fin dag!Med vänliga hälsningar,

Måste jag fortsätta jobba om jag blir varslad om uppsägning?

2020-05-04 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Måste man utföra några direkta sysslor när man blivit varslad lr rent teoretiskt kan man Bara åka till jobbet och vara där?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör anställning kikar vi närmare på anställningsskyddslagen (LAS).Ja, du måste fortsätta att utföra dina arbetsuppgifterVarsel om uppsägning är endast en varning till de anställda om att uppsägning kan bli aktuellt för ett flertal av de anställda framöver.På inget sätt fritar däremot denna varning de anställda från att utföra sina respektive arbetsuppgifter enligt avtal.Nej, du kan inte rent teoretiskt bara åka till jobbet och vara därDu ska utföra de arbetsuppgifter som du och din arbetsgivare kommit överens om i ditt anställningsavtal. I utbyte får du lön och eventuellt andra förmåner.Även om du skulle bli uppsagd är du skyldig att utföra dina arbetsuppgifter under hela uppsägningstiden, om inte arbetsgivaren arbetsbefriar dig (12 § LAS).Om du arbetsvägrar, vilket blir utfallet om du bara skulle åka till jobbet och sitta av tiden, kan det i sig utgöra grund för uppsägning på grund av personliga skäl och kan även leda till att arbetsgivaren stämmer dig för avtalsbrott.Mitt rådOm du blivit varslad om uppsägning är mitt råd att du fortsätter att utföra dina arbetsuppgifter till dess att din anställning upphört eller att du blivit arbetsbefriad.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en god start på veckan!Med vänliga hälsningar,

Om jag är permitterad och blir uppsagd vad gäller då för lön under uppsägningstiden?

2020-04-23 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Om jag är permitterad och blir uppsagd vad gäller då för lön under uppsägningstiden?Är det ordinarie månadslön eller är det permitteringslönen som gäller under uppsägningstiden.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör lön under uppsägningstiden kikar vi närmare på vad anställningsskyddslagen (LAS) stadgar samt vad fackförbund och arbetsgivare kommit överens om till följd av den rådande pandemin. Även lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete kan uppmärksammas i sammanhanget, även om vi inte kommer att ha någon direkt anledning att gå in på den här.Lön under permitteringenEnligt lagen har du, när du är permitterad, rätt till samma lön som du haft om du hade fått behålla dina arbetsuppgifter, förutsatt att du inte har en säsongsanställning eller annan tjänst som av annan ledning inte är sammanhängande (21 § LAS).Flera fackförbund har däremot i förhandlingar med arbetsgivare gått med på lönesänkningar vid korttidspermitteringar, varför jag antar att det är det som hänt även i ditt fall, varför du har en permitteringslön, i stället för att du fått bibehålla din ordinarie lön. Det kan även vara så att du frivilligt gått med på en sådan lösning.Lön under uppsägningstidenEnligt lagen har du, när du blir uppsagd, rätt att behålla den lön du haft om anställningen hade fortlöpt som vanligt, vilket i det här fallet rimligtvis innebär att du får behålla din permitteringslön, då det är den du hade haft (12 § LAS).Jag säger "rimligtvis" eftersom denna fråga, vad jag vet, inte prövats under pandemin, men utifrån vad lagtexten säger, så ser jag detta som det mest rimliga utfallet. Däremot gjorde jag lite efterforskningar på ämnet hos olika fackförbund där det konstaterades att den anställde, oavsett om det fanns ett kollektivavtal på arbetsplatsen eller inte, vid uppsägning under permittering skulle återgå till de ordinarie anställningsvillkoren avseende lön, vilket i sådana fall givetvis innebär att du får din ordinarie lön under uppsägningstiden.Utgångspunkten under rådande pandemi tycks därför, åtminstone från arbetstagarorganisationernas sida, vara att ordinarie anställningsvillkor avseende lön ska gälla i en situation av uppsägning under tiden arbetstagaren är permitterad.Mitt rådFör att vara säker på vad som gäller i just ditt fall kan du alltid vända dig till ditt fackförbund med frågor, förutsatt att du är med i ett sådant.Om du inte är med i ett fackförbund kan du läsa eventuellt kollektivavtal på arbetsplatsen, alternativt vända dig till din arbetsgivare.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt fin dag!Med vänliga hälsningar,