Hur lång är uppsägningstiden om detta inte nämns i avtal?

2019-09-27 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej. Vi har ett hyreskontrakt i ett fritidsboende fram till maj. På kontraktet står det inget om uppsägningstid. Hur lång är denna?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ni inte har avtalat om uppsägning och hyrestiden är över tre månader har ni tre månaders uppsägningstid. Detta enligt 12Kap 4§ Jordabalken. Med vänliga hälsningar,

Vad innebär att ett tyg är licensskyddat?

2019-08-29 i Immaterialrätt
FRÅGA |Vad innebär att ett tyg är licensskyddat?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Licensskyddade tyger eller andra verk brukar man kalla verk som är skyddade under upphovsrättslagen. Detta betyder att du inte får kopiera designen på t.ex. tyget för att sälja eller på annat sätt tjäna pengar på designen. Med vänliga hälsningar,

Får en person under 18 år träna med ett svärd i sitt garage?

2019-07-28 i Övriga brott
FRÅGA |Kan man äga en svärd som är inte vass på kanterna om man är under 18, "Blade made of Stainless Steel, not sharpened, wooden plaque included, shipped from the EU."? Samt kan man träna på den i sin garage???
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst ska jag nämna att det inte är tillåtet att sälja svärd till en person som är under 21 år. Även om paragrafen som förbjuder detta inte nämner svärd specifikt så ingår svärd i den breda tolkningen av dessa farliga föremål. Detta hittar du i 2 § Lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (Knivlagen). Är du under 21 år gammal får ingen i Sverige sälja svärdet till dig. Utöver att man inte får sälja till en person under 21 år är det inte tillåtet att ha knivar eller andra stick- och skärvapen på allmän plats, inom skolområde eller i fordon på allmän plats. Detta enligt 1§ Knivlagen. Att träna med svärdet i ditt garage är därför inget problem. Utöver detta finns det ett införselförbud på farliga föremål. Köper du detta svärd från utanför Sverige måste du alltså ha ett speciellt tillstånd för att få föra in det i landet. Detta enligt Förordningen om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål. Slutligen ska jag rekommendera dig att utöva försiktighet då brott mot dessa lagar ger relativt höga straff. Brott mot knivlagen kan ge upp till 6 månaders fängelse. Tar du in svärdet i Sverige utan tillstånd kan du bli dömd för smuggling vilket kan ge fängelse upp till 2 år. Med vänliga hälsningar,

Kan Kronofogden utmäta en sambos bil?

2019-07-25 i Utmätning
FRÅGA |Hej, jag har stora skulder hos kf och har utmätning på min lön. Vi blir sambos snart och jag är orolig att hon drabbas. Kan hennes bil utmätas?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kronofogden anser att allt som finns i sambornas gemensamma hem ägs av den skuldsatte. Det enda som skulle hindra Kronofogden från att ta egendom i det gemensamma hushållet är att din sambo kan bevisa att hon ensamt äger egendomen. Huvudregeln är alltså att egendomen är din och kan utmätas av Kronofogden. Ett annat undantag är om bilen är så viktig för er i hushållet att ni inte klarar er utan den. Till exempel om det är omöjligt att ta er till arbetet utan bilen, eller att ni bor så långt från mataffären att ni inte skulle kunna handla mat. Mer om hur utmätning går till kan du hitta här. Med vänliga hälsningar,

Varför tar inte åklagare upp frågan om utvisning om någon står åtalad för brott som innebär fängelse?

2019-09-24 i Påföljder
FRÅGA |Varför återkallas ej permanenta uppehållstillstånd för mäniskor som döms till fängelse i Sverige? Ofta tar inte advokaterna upp detta om utvisning varför?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt utlänningslagen får en person som inte är EES-medborgare bli utvisad om personen döms för brott som innebär fängelse. Däremot finns det flera omständigheter som hindrar en sådan utvisning. Ett exempel är om personen som döms för brott har barn i Sverige. Dessa omstänigheter hittar du i 8 a Kap. 2 § Utlänningslagen. Om sådana omständigheter inte hindrar utvisningen finns det även hinder vad gäller landet som personen utvisas till. Till exempel om det finns risk för att personen döms till dödsstraff eller kroppstraff i landet personen ska utvisas till kommer utvisningen inte genomföras. Du kan läsa om dessa hinder i 12 Kap. Utlänningslagen. Om det föreligger hinder mot utvisning brukar inte åklagare ta upp frågan då detta skulle slösa åklagarens, gärningsmannens och domstolens tid och pengar. Med vänliga hälsningar,

Vilken rätt har man att åberopa fel i bostadsrätt?

2019-08-09 i Köplagen
FRÅGA |Hej har köpt en bostadsrätt o när vi köpte den så ville kunna bygga ut altanen för den var liten o när vi fråga om det går så fick vi till svar att det inte ska vara några problem bara man medel styrelsen. Nu har det gått en tid sedan köpet o vi har tillsammans med granen lämnat in ritning på hur vi vill göra. Men vi har fått avslag på grund av ett gammalt beslut om att altan inte får ändras på vissa fastigheter o den informationen har vi inte fått före köp o för oss var det en avgörande roll i köpet då det är en underbar utsikt från altanen men den är för liten för att kunna utnyttjas fullt ut vad kan vi göra vilka rät har vi det var 3 år sedan vi köpte.
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köp av bostadsrätt omfattas av köplagen då bostadsrätt är lös egendom. Eftersom detta köp omfattas av köplagen har köparen en långtgående undersökningsplikt. Köparen måste alltså undersöka bostadsrätten utförligt innan köp och det som kunde upptäckas innan köpet kan köparen inte göra gällande efter köpet. Även om du inte nämner vad det är för beslut som hindrar utbyggnaden så omfattas beslutet av er undersökningsplikt om det togs innan ni köpte bostadsrätten. Utöver detta måste ni reklamera eventuella fel inom "skälig tid", ni förlorar helt rätten att åberopa fel efter 2 år såvida inte säljaren agerat grovt vårdslöst, vilket säljaren inte gjort i detta fall. Detta resulterar tyvärr i att ni inte kan begära prisavdrag eller hävning på grund av att altanen inte får byggas ut. Behöver ni professionell juridisk rådgivning kan ni mejla mig på eric.nilsson@lawline.se så återkommer vi med offert. Med vänliga hälsningar,

När börjar nya lagen om datalagring gälla?

2019-07-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Har lagförslaget om att polisen vill tvinga teleoperatörer att lagra information gått igenom eller kommer den att gå igenom snart?
Eric Nilsson |Den nya lagen om datalagring har röstats igenom i riksdagen och lagen börjar gälla den 1 oktober 2019.

Är det brottsligt att filma någon naken i dennes hem?

2019-07-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag tror att min hyresvärd har filmat mig naken i mitt hem och kollat igenom bilderna. Får han lov att göra det? Hur kan jag bevisa för det och får jag stämma honom för det?Tack på förhand. Med vänliga hälsningar,
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är brottsligt att olovligen filma eller fotografera någon i dennes hem. Detta enligt 4 Kap. 6 a § Brottsbalken. Har hyresvärden gjort detta har han därför gjort sig skyldig till ett brott. Vad som krävs för att bevisa att han gjort detta brott är att du på något sätt kan bevisa att han har filmat eller fotograferat dig i ditt hem, till exempel genom att han har kvar filmen på dator/mobil. Eftersom jag inte vet några omständigheter i fallet vet jag inte varför du misstänker att han gjort detta, och vet därför inte heller vad du har för bevis mot honom. Men kan du bevisa att han filmat och fotograferat dig olovligt i ditt hem kan du anmäla honom och han blir då dömd för kränkande fotografering. Med vänliga hälsningar,