Har jag rätt till hyresnedsättning till följd av olycka?

2020-03-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga kring den så kallade hyreslagen. För några månader sedan brann det i ett av rummen i min hyresrätt. Hela lägenheten fick utrymmas och saneras/ renoveras. Det tog nästan fyra månader innan vi kunde flytta hem igen. Under denna tid hyrde vi en annan bostad. Polisutredningen lades ned och rubricerades som olycka och vi avskrevs från skuld.Mitt försäkringsbolag hävdar att det står i hyreslagen att fastighetsbolaget inte får ta ut någon hyra under den tid som lägenheten varit obeboelig. Alltså att försäkringsbolaget inte ska stå för kostnaden för den tillfälliga bostaden utan att fastighetsägaren ska betala tillbaka den hyra som jag betalt under denna tid. När jag påtalade detta för min hyresvärd så vill de inte alls kännas vid någon återbetalningsskyldighet. Jag har läst i jordabalken men kan inte se att detta står. Det känns minst sagt luddigt och mitt i allt ligger vi ute med dubbla hyror. Vad gäller egentligen? Vad säger lagen och har du något råd för hur jag bör agera?Tack på förhand!
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hyra finns i jordabalken (JB) främst kapitel 12.Då det finns brister i hyreslägenheter gäller att om lägenheten under hyrestiden skadas utan att hyresgästen är ansvarig, hyresvärden brister i sin underhållningsskyldighet eller hinder eller men utan hyresgästens vållande uppstår, har hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid som lägenheten är i bristfälligt skick (12 kap. 16 § och 12 kap. 11 § JB). För rätt till nedsättning av hyran krävs det inte att hyresvärden anses som ansvarig för bristen, men bristen får inte heller anses vara orsakad av hyresgästen. Är lägenheten helt oanvändbar kan hela hyran sättas ned.Eftersom ni inte kunnat bo i hyreslägenheten kan det sägas att den varit helt oanvändbar för sitt ändamål och ni bör därför ha rätt att kräva nedsättning av hela hyran. Dock kan hyresgästen inte kräva nedsättning av hyra som denne utan att protestera har betalat, men eftersom hyresvärden hade åtagit sig att avhjälpa bristen genom sanering/renovering bör ni som hyresgäster ha rätt till nedsatt hyra för den tiden som lägenheten var obeboelig.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur bred skall en servitutsväg vara?

2019-10-20 i Servitut
FRÅGA |Hur bred skall en servitutsväg vara?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga generella regler kring hur bred en servitutsväg ska vara. Du kan kontakta domstol för att begära att de ska precisera servitutet närmare. Då kan du få mer information om bredd och vad för fordon som kan förväntas använda vägen. Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur lång uppsägningstid för hyresavtal har jag?

2019-09-11 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag hyr ett hus av en privat familj. På hyreskontraktet står det att uppsägningstid är 3 månader för båda parter. Men som jag förstår har jag som hyresgäst 1 månad och hyresvärden 3 månader oavsett vad kontrakt säger? Med vänlig hälsning,
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hyra finns i 12 kap. Jordabalken (JB).Hyreslagen har olika regler där vissa kan avtalas bort och andra är så kallade "tvingande" till hyresgästens förmån. Alltså gäller de framför avtal. Hyresavtal som gäller tillsvidare kan sägas upp av hyresvärden minst tre månader i förväg om inte längre tid avtalats (12 kap. 4 § JB).Däremot finns skyddande regler för hyresgästen som innebär att hyresgästen alltid, oavsett vad avtalet säger kring uppsägningstid, har en uppsägningstid om tre månader (12 kap. 5 § JB). Det här innebär att en avtalad uppsägningstid om längre än tre månader, inte gäller. Dock kan inte hyresgästen få en kortare uppsägningstid än tre månader om det inte avtalats om. Sammanfattningsvis är utgångspunkten tre månader för båda parter.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad är lös egendom?

2019-12-23 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Om man lånar en väns bil är bilen "lös egendom" då?Enligt lagen.nu sägs att all egendom som inte är fast är lös.De skriver att det som går att flytta är lös egendom.Vilka lagtexter kan man hänvisa till?Vänligen
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen definition i lagtext om vad som utgör lös egendom. Däremot går det att läsa ut genom att tolka annan lagtext. I jordabalkens 1 kap. 1 §, anges att fast egendom är jord. Enligt 2 kap. jordabalken framgår att även fastighetstillbehör, exempelvis byggnader också är fast egendom. Det här betyder att motsatsvis är all annan egendom lös egendom. Där ingår bland annat bilar, bostadsrätter, aktier, värdepapper och rättigheter.Sammanfattningsvis utgör bilen lös egendom. Du kan hänvisa till ovannämnda lagrum och svaret finns genom en motsatsvis tolkning av texten.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur regleras uppsägningstid av hyresrätt?

2019-10-18 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag har hyrt en lägenhet i andra hand som jag sa upp i slutet av september. Vi har skrivit kontrakt på 3 månaders uppsägningstid för båda parter. Men jag har förstått att lagen regler detta till en månad för hyresgästen och tre månader för hyresvärden. Jag undrar vart jag kan vända mig om jag och hyresvärden inte kommer överens kring detta. Jag har också en innestående deposition som jag undrar om hyresvärden kommer att "hålla inne" om vi inte kommer överens. Jag hoppas fortfarande att hyresvärden hittar en ny hyresgäst men vill förbereda mig. Hälsningar
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hyra finns i 12 kap. Jordabalken (JB).UppsägningstidHyreslagen har olika regler där vissa kan avtalas bort och andra är så kallade "tvingande" till hyresgästens förmån. Alltså gäller de framför avtal. Hyresavtal som gäller tillsvidare kan sägas upp av hyresvärden minst tre månader i förväg om inte längre tid avtalats (12 kap. 4 § JB).Däremot finns skyddande regler för hyresgästen som innebär att hyresgästen alltid, oavsett vad avtalet säger kring uppsägningstid, har en uppsägningstid om tre månader (12 kap. 5 § JB). Det här innebär att en avtalad uppsägningstid om längre än tre månader, inte gäller. Dock kan inte hyresgästen få en kortare uppsägningstid än tre månader om det inte avtalats om. Sammanfattningsvis är utgångspunkten tre månader för båda parter.Om det skulle uppstå oenigheter om detta kan du vända dig till Hyresnämnden.Gällande depositionenEn deposition fungerar som en säkerhet för hyresvärden under hyresperioden. Den ska betalas tillbaka vid hyrestidens utgång, om inte hyresgästen orsakat skada som hyresvärden då måste ersätta. En hyresgäst har en vårdplikt av bostaden som innebär att denne måste underhålla bostaden, i form av städning och skötsel. Hyresvärden har rätt att innehålla depositionen om hyresgästen orsakat skador på lägenheten som inte anses utgöra "normalt slitage". Har ni avtalat om att hyresrätten ska vara i städat skick vid utflytt och den inte är det, utgör det en grund för att hålla inne depositionen. Det beror alltså på vad ni avtalat att depositionen ska vara till säkerhet för, som avgör om hyresvärden kan hålla inne den eller inte.Hoppas du fick svar på din fråga!