FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt13/04/2024

Vilka åtgärder kan vidtas vad gäller grannens träd?

En granne har 10-talet granar (ca 20 m höga) vid tomtgränsen. Vid en stormby föll nu en Björk mot en av granarna. Den granen lutar nu påtagligt (uppskattningsvis som tornet i Pisa) in över vår tomt och vår näraliggande friggebod. Granen svajar ordentligt i vinden och vi vågar nu inte visas i riskområdet när det blåser. Vi har tidigare pratat med grannen om träden, men oviljan att göra något är stor. Jag läste nu hos er att man kan ha skyldighet att ta bort ett ruttet träd som riskerar att falla över annans tomt eller hus. Min fråga är alltså om denna skyldighet är tillämplig också i vårt fall samt: Vem kan i så fall ålägga grannen att ta ned det farliga träde

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av Jordabalken (JB) och Plan- och bygglagen (PBL).

Rättsförhållandet mellan grannar regleras i 3 kap JB. Där framgår att var och en har en skyldighet att ta skälig hänsyn till sin omgivning, 3 kap 1 § JB. En rot eller gren som tränger in på en fastighet från område intill denna och medför olägenhet för fastighetens ägare, får denne ta bort roten eller grenen. Grannen ska dock först beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, 3 kap 2 § JB. 

Av din fråga framgår att granen lutar påtagligt in över eran tomt samt att ni inte vågar vistas i riskområdet, vilket talar för att en olägenhet föreligger. Dessutom framgår att ni redan har försökt tala med grannen om att denne själv ska få utföra åtgärden,annars hade min rekomendation varit att återigen försöka kommunicera med grannen om problemet som trädet förorsakar. En tomt ska vidare hållas i vårdat skick och skötas på sådant sätt att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen inte uppkommer, 8 kap 15 § PBL. Det är byggnadsnämnden i er kommun som är tillsynsmyndighet, 11 kap 2 § PBL. Det innebär att det är byggnadsnämden som i så fall kan ålägga grannen att vidta åtgärder avseende trädet, 11 kap 5 § PBL.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig igen.

Hälsningar, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000