Frågor & Svar

Säljaren har inte informerat om fel

Vi köpte ett hus som vi fick tillträde till vid årskiftet 18/19. Häromveckan fick vi information från länsstyrelsen om att vår mark kan vara förorenad sedan en handelsträdgårds friodling låg på platsen och nu ska en utredning om föroreningarna göras, det är klassat som riskklass 2; stor risk för föroreningar. Av en händelse får vi höra att den här informationen har skickats ut tidigare, för några år sedan. Och det visar sig att vår granne har sparat det materialet, daterat till våren 2014 och länsstyrelsen hade i det utskicket även skickat med sändlistan – där de tidigare ägarna som sålde huset till oss står med. Det är precis samma information som vi har fått nu. Det här var ingenting som vi fick information om, och vi skulle aldrig ha köpt huset om vi vetat, än mindre till det priset som vi köpte det för. Vi har inte heller begränsat barnen att ha kontakt med jorden, vi har grävt och ätit frukten från trädgården eftersom vi varit omedvetna om det här. Sådant länsstyrelsen avråder från i informationen till oss. Till exempel ska man bära handskar i kontakt med jorden. Av det jag kan läsa mig till borde säljarna har informerat oss om det här. Vilka rättigheter har vi i det här läget? Är det värt att gå vidare med det här juridiskt? Tyvärr vet jag inte vad mäklaren kände till och inte. Rent ekonomiskt behöver vi veta att vi verkligen har på fötterna för att ta in juridisk hjälp. (Tacksam om mitt namn inte publiceras)

Boka jurist

Behöver du hjälp? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig.

0 / 1000