Kategori
Underkategori
FASTIGHETSRÄTTFel i fastighet30/05/2022

Ingår ugnsplåtar vid fastighetsköp?

Hej! Har köpt en fastighet. 2019 gjordes en renoveringar av köket av förra ägaren. Nu när vi flyttade in upptäckte vi att det saknades galler och plåtar till ugnen. Säljaren hävdar att dem kastat plåtarna och galler då dessa var i dåligt skick. Min fråga är: Ska det det ingå i hushållet? Om vi köper nya, ska vi stå för den kostnaden eller förra ägaren? 

FASTIGHETSRÄTTFel i fastighet27/05/2022

Lukt i huset, fel i fastighet?

Vi har köpt ett hus som vi sedan dag 1 har känt en konstig lukt i som vi försökt lokalisera vart den kommer ifrån utan resultat än. Under utförda renoveringar som står antecknade i husbeskrivningen står det: Byte av syll och målning 2020, se separat angiven lista med alla renoveringar i sin helhet. I listan står det: Syllbyte + målning 2020. När vi var på visningar visade det sig att dem hade bytt syll samt målat/putsat om huset i samband. I Besiktningsprotokollet står det: Syllarna byttes. Garantiintyg finns. Syllarna bytts och ersatts med icke tryckimpregnerade samt att syllpapp monterats. Detta gör att risken för framtida liknande skador gällande syll minskar avsevärt. I Garantibeviset står det ingenting om antalet eller vilka som byttes. Nu när vi försöker lokalisera vart lukten kan komma ifrån börjar vi med att kontakta företaget som utförde jobbet för att kontrollera vad som byttes, det visar sig att man inte bytt syll på ena kortsidan utav huset. Om det skulle vara så att det är syllen som inte blivit bytt som är boven till lukten, är det juridiskt fel ifrån säljarna som inte har informerat oss (köpare) om att den inte blev bytt?
FASTIGHETSRÄTTFel i fastighet24/05/2022

Möjligheten till avdrag på köpeskilling vid avsaknad av bygglov

Hej! Vi har köpt ett hus. Några dagar efter kontraktsskrivningen insåg vi att det inte finns något bygglov för uteplatsen och det krävs. Det är en altan som sticker ut för mycket och går närmare grannarna än vad man får och har ett tak över. Vi meddelade mäklaren han bad om ursäkt för att han missat det och säljaren ansökte om bygglov. Vi har kontaktat mäklaren ggr flera som senast sa att det skulle vara klart med bygglov innan tillträdet och försökt diskutera vad vi ska göra om det inte finns ett bygglov när vi tillträder, men har gett diffusa svar om att det finns avtalsfrihet. Vi har nu fått reda på att det inte finns ett bygglov och att det kommer besked ca 1,5 månader efter tillträdet. Enligt en jurist vi känner och mäklaren som säljer vår bostad, brukar man göra ett avdrag på köpeskillingen i dessa situationer. Mäklaren som säljer huset har aldrig hört talas om att man gör avdrag i sådana ärenden. Säljaren kan tänka sig stå för rivningskostaden om det blir avslag på bygglovet, men inte för värdeminskningen. Vill inte göra avdrag på köpeskillingen (såklart). Kan vi stämma säljaren om han inte går med på avdrag av köpeskillingen direkt efter tillträdet? Spelar det roll att han har påbörjat en ansökan även om vi inte vet vad den kommer mynna ut i? 

FASTIGHETSRÄTTFel i fastighet22/05/2022

Hyresvärdens förpliktelser vid sanering av lägenhet

Vi har konstaterat hel vägg med svartmögel i sovrum samt mögelprickar i dusch. Vi har fått klåda, huvudvärk, förkylningssymtom etc och undrar vad hyresvärdens skyldighet är. Under sanering/renovering vart bor vi då, betalar hyresvärden boende under tiden?
FASTIGHETSRÄTTFel i fastighet22/05/2022

Upptäckt parkslide (ogräs) på fastigheten några månader efter tillträde. Kan jag rikta anspråk mot säljaren?

Hej! Köpte ett hus i november. Flyttade in i februari. Nu när våren kommit så har det blommat upp parkslide. Säljaren har vetat om detta då han klippt ner dem och även grannen bekräftade att säljaren vetat om detta. Vi fick ingen upplysning om detta. Hur ska vi gå vidare?
FASTIGHETSRÄTTFel i fastighet08/04/2022

Fastighetsrätt - fel i köpt fastighet och köpares undersökningsplikt

Jag har sålt en fastighet där de är problem med trekammarbrunnen och jag har nämt de för köparna och de finns ett Mail mellan förra ägaren och kommunen där de står att den har samlat på sig slam, detta papper är med i vårt kontrakt.

Att tillägga är att dom öppnade inte ens brunnslocket för att titta ner under visning? Detta köptes innan visning.

2 veckor senare så skickar köparen ett sms och säger att brunnen är skit och han haft en fackman som säger att den är skit och bara sätt dit en ny isstälet.

Så dom vill att detta är ett dolt fel. Vem har rätt?

FASTIGHETSRÄTTFel i fastighet18/03/2022

Kan man få ersättning för sådana fel som inte är dolda?

om jag köpt en lägenhet i befintligt skick och har sedan upptäckt flera bygg fel som inte är dolda finns det möjlighet att få det årtjärdat av säljaren ny byggt köpt bygg bolaget

FASTIGHETSRÄTTFel i fastighet17/03/2022

Vad gäller när ett rör för ledning av vatten tränger in på vår fastighet?

Hej

Vi har nyligen köpt ett hus/gård med stor tomt och nyss fått veta av den gamla ägaren att de upptäckt straxt innan de sålde att en av grannarna grävt ner ett rör ut på vår tomt där de leder ut sitt poolvatten.

Vad kan vi göra och hur ska vi gå tillväga för detta är väl knappast lagligt?

FASTIGHETSRÄTTFel i fastighet14/03/2022

Dolt fel i fastighet?

Hej,

Jag har köpt ett hus byggt 1966 och bott här i ett år i frid och fröjd. Dock hade vi skyfall i tre dagar nyligen, och då kom det fram ordentliga fuktskador i en av källarväggarna som sett perfekta ut innan.

Innan huset såldes så hade det besiktigats och alla värden för fukt låg under gränsvärdet, dvs inga fuktproblem. Räknas detta som ett dolt fel? Det finns försäkring för dolda fel som säljaren tog ut i samband med försäljningen.

FASTIGHETSRÄTTFel i fastighet12/03/2022

Skadestånd vid fastighetsköp där fastigheten var belastad med arrende

Vi köpte en jordbruksfastighet med 2,5ha. Det stod inget i avtal, och vi fick inget veta innan vi skrev på, att ca 1,5ha var utarrenderat i ytterligare 5 år. Kan vi kräva säljarna på pengar nu eftersom vi inte kan nyttja de ca 1,5ha för det vi tänkt att nyttja det för?

Hittade du inte det du sökte?