Är säljaren skyldig att meddela mig som köpare om en felkonstruerad hylla med en tvättmaskin på?

Jag har köpt en lägenhet där en tvättmaskin stod på en hylla över en toalett. Det syns inte om den sitter fast eller inte och det är svårt att lyfta en tvättmaskin för undersökning. Men säljaren informerade oss inte att det inte satt fast eller riskerade att trilla ned. Nubbar den ramlat ned och om någon hade suttit på toaletten så hade de fått extrema skador. Finns det något man som köpare kan göra eller vad har säljaren för rätt att informera om liknande? Tack

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Den reglering som aktualiseras är Jordabalken kap 4


Gällande rätt
Om en fastighet inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog har kunnat förvänta sig vid köpet, föreligger fel i fastigheten. Detta i enlighet med Jordabalken 4 kap 19 § 1 stycket. Köparen måste  påkalla felet inom en tioårsperiod från det att denne har tillträtt fastigheten, enligt 4 kap. 19 b §. Köparen kan dock inte göra gällande fel som borde ha upptäckts vid en undersökning av fastigheten. Undersökningsplikten är långtgående och innebär att att köparen har ett stort ansvar att göra en  noggrann undersökning av huset innan köpet, antingen själv eller med hjälp av en besiktningsfirma. Fel som hade kunnat upptäckas vid en sådan noggrann undersökning kan i efterhand inte åberopas som fel. Detta gäller i enlighet med Jordabalken 4 kap 19 § 2 st. Hur noggrant köparen förväntas undersöka huset beror på omständigheterna i det enskilda fallet, såsom bland annat  husets ålder och skick. 


Generellt sett ingår undersökning av vitvaror så som tvättmaskin i undersökningsplikten. Att en tvättmaskin står på en hylla över en toalett låter ganska oroväckande, och bör vara någonting som köparen ska titta närmare på inför köpet av lägenheten. Däremot, så minskas undersökningsplikten om säljaren innan köpet hade gett uttryck för att det är helt säkert att tvättmaskinen sitter ovanför toaletten och den är helt fast etc. 


Sammanfattningsvis

Det är svårt för mig att avgöra om den felaktiga tvättmaskinen är att betrakta som ett fel som du borde ha upptäckt vid en undersökning, men rimligtvis skulle jag tolka det som att det är någonting du bör tittat upp. Detta då det är tydligt att det inte är fackmannamässigt byggt och då det finns risker att det inte är en säker konstruktion. 


Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter kontakta oss. 


Med vänliga hälsningar

Josefine WendeliusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fel i fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”