Vad gör jag vid dolt fel?

Hej Vi har köpt ett hus där det visat sig att säljarna med uppsåt dolt en omfattande vattenskada i huset som skett 10 dagar innan tillträdet och de har ej upplyst oss eller mäklaren kring detta. Kan detta vara ett brott enl. brottsbalken eller är det stämning via civilrätt den rätta vägen att gå?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du anser att det föreligger ett dolt fel i ditt nyköpta hem, och att du undrar hur du ska ta dig tillväga. För att besvara din fråga ska jag hänvisa till Jordabalken (JB).


Vad innebär dolt fel?

Dolt fel regleras i JB 4 kap § 19. I bestämmelsen framgår det att dolda fel är något som köparen inte rimligen kunde förvänta sig på grund av t.ex fastighetens ålder och konstruktion, samt att felet är något som inte upptäcktes eller borde ha kunnat upptäckas vid en noggrann undersökning av fastigheten. I ditt fall tycks ett sådant fel föreligga, mot bakgrund av den information du har skrivit.


Köparens rättigheter vid dolda fel

Enligt JB 4 kap § 19 a-b har köparen rätt till nedsättning av köpeskillingen om felet anses vara dolt. I bestämmelsen framgår det att ersättningen ska motsvara den nedsättning av köpeskillingen som hade gjorts om felet varit känt när huset köptes. I vissa fall kan köpet hävas om det dolda felet är allvarligt.


Notera att det finns en preskriptionstid på 10 år efter köpet att göra gällande dolda fel; men felet måste reklameras till säljaren inom 4,5 månader efter att du har upptäckt eller borde ha upptäckt felet.


Som köpare har du vidare bevisbördan för att ett dolt fel föreligger, och du ska kunna styrka att felet var dolt vid köpetillfället. Felet måste därför dokumenteras noggrant med hjälp av foton, utlåtande från en besiktningsman och liknande. Du bör även visa en skiss över huset och underlag för kostnader och åtgärder från skada (exempelvis en offert från en hantverkare) för att kunna specificera summan du har rätt till i ersättning.


Om du har flera frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning


Samer MajidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fel i fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”