Vad finns det för rättsfall som berör fel i fastighet?

Hej, pluggar till fastighetsmäklare och har i uppgift att skriva en uppsats om skadefall i fastigheter, vet ni vart det går att få tag i olika rättsfall angående detta?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill ha exempel på (eller åtminstone veta var du kan hitta) rättsfall som berör fel i fastighet (dvs. fall där fastighetens skick avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, inte sällan p.g.a. någon form av skada).

Det finns gott om rättsfall som berör det aktuella ämnet. Utan att veta exakt vad du avser med skadefall är det emellertid lite svårt för mig att ge några konkreta exempel. Med det sagt så är lagen.nu ett bra alternativ för att hitta diverse rättsfall relevanta för ett visst lagrum. När man går in på de enskilda lagarna finns där, i högermarginalen bredvid varje enskilt lagrum, ett antal rubriker varav en är rättsfall. Trycker man där så kan man se ett antal rättsfall, inklusive länkar till dessa, som anses vara relevanta för det aktuella lagrummet. Där finns dessutom korta beskrivningar av rättsfallen i fråga.

För lagrummet som behandlar fel i fastighet finns det t.ex. 26 st. rättsfall (en liknande genomgång av rättsfall finns här, observera dock att många av dessa är desamma som i föregående länk). Detta verkar vara en bra utgångspunkt för dig. Observera dock att några av dessa är rättsfall från hovrätter (dvs. samtliga är inte från Högsta domstolen, med allt vad detta innebär). Du känner, för övrigt, igen rättsfall från Högsta domstolen på att de är namngivna enligt flöjande princip: NJA, årtal, sidnummer.

Ett antal rättsfall som kanske skulle kunna vara intressanta, och därför kan nämnas, är NJA 1983 s. 865, NJA 1997 s. 290 och NJA 2010 s. 286. Även NJA 2016 s. 346 skulle kunna vara relevant. Jag kan, dessutom, rekommendera dig att läsa om fel i fastighet (skador på fastigheter) i relevant juridisk litteratur. Sådan brukar nämligen löpande hänvisa till relevant praxis. Har du möjlighet till det skulle du t.ex. kunna låna "Allmän fastighetsrätt" av Hager och Victorin. Du kan nog, därutöver, hitta annan lämplig litteratur i ditt lokala bibliotek.

Jag hoppas att du har fått ett, åtminstone någorlunda, hjälpsamt svar på din fråga. I det fall jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fel i fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000