Det kommer vatten ur avloppet - dolt fel?

Hej, köpte ett hus som är byggt 1965 och som vi sedan totalrenoverade. Under sommaren upptäckte vi att det bubblar upp vatten genom avloppet i groventrén när det regnar utomhus. Vid ett tillfälle så fylldes till och med halva rummet upp av vatten. Den tekniska nämnden för vår kommun kom och gjorde undersökningar, och kunde konstatera att avloppet i groventrén var kopplad till dagvattenbrunnen. I objektbeskrivningen stod det att groventrén inte gick att besiktiga. I samma veva som vi skulle börja renovera i huset, hade vi en VVS-installatör som undersökte alla avlopp i huset och han kunde inte se några konstigheter på något avlopp i huset. Betraktas detta som ett dolt fel? Kan vi som köpare få ersättning för detta? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Jag förstår det som att ni köpt en fastighet och inte en bostadsrätt. Detta innebär att jordabalkens (JB) regler ska tillämpas (1 kap. 1 § JB).


Ett dolt fel är ett fel som inte borde ha upptäckts av köparen innan köpet, men redan fanns vid denna tidpunkt. För att en brist ska utgöra ett dolt fel krävs dessutom att det överhuvudtaget rör sig om ett fel. Fysiska brister regleras i 4 kap. 19 § JB och föreligger om fastigheten antingen (1) inte stämmer överens med avtalet, eller (2) annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Det framgår inte att ni särskilt har avtalat om byggnadens skick i detta avseende, så det blir en prövning av (2). Felbedömningen innebär en abstrakt prövning av vilken standard ni som köpare hade fog att förutsätta. Detta varierar från fall till fall, utifrån omständigheter så som fastighetstypen, byggnadens ålder och skick. När man bedömer om en byggnads konstruktion är felaktig, tar man hänsyn till de byggnormer som gällde vid tiden för dess uppförande. Om konstruktionen var fackmannamässig vid denna tidpunkt, torde den inte kunna utgöra ett fel (NJA 2010 s. 286). Dessutom får bristen inte vara alltför obetydlig.


Byggnaden och avloppssystemet i detta fall har relativt många år på nacken. Den VVS-lösning i groventrén som du beskriver är, till min kännedom, inte ovanlig - även om det ibland t.ex. saknas backventil, vilket medför att vatten kan röra sig åt fel håll. Jag tolkar också din fråga som att det vid normala regn endast bubblar upp mycket små mängder vatten ur avloppet, utan att skapa någon direkt ansamling. Detta, i kombination med att en fackman som undersökt ert avlopp inte kunde konstatera, som du skriver, ”några felaktigheter”, innebär att jag bedömer att det inte rör sig om ett fel.


Eftersom jag inte bedömer att det du beskriver är ett fel i lagens mening, kommer jag inte att reda ut om det rör sig om ett dolt fel.


Jag hoppas att det reder ut sig, och att du fick svar på din fråga!


Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fel i fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000