Vad gäller vid uppsägning av hyresavtal via rekommenderat brev?

Hej Jag har denna vecka 25/3 2024, genom rekommenderat brev, skickat en uppsägning av min lägenhet. Fastighetsägaren har inte hämtat ut denna och bekräftar inte trots uppmaning om bekräftelse från mig. Vi har helgdagar framför oss och jag är bekymrad över vad som händer om jag inte får någon bekräftelse innan månadsskiftet Mars/April. Står jag där med ytterligare 1 månads hyra att betala. Tacksam för support.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar när uppsägningstiden för hyreslägenheter börjar löpa. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av 12 kap. jordabalken, även kallat hyreslagen.


När börjar uppsägningstiden om jag skickar uppsägningen via ett rekommenderat brev?

En hyresgäst kan säga upp ett hyreskontrakt antingen skriftligt eller muntligt, där bland annat genom ett rekommenderat brev. Vanligen är skriftliga uppsägningar att föredra, då det enkelt finns bevis för uppsägningen. Vid rekommenderade brev har uppsägningen ägt rum då brevet lämnas in till posten (12 kap. 8 § 4 st. JB). Därmed är det inte ett krav att hyresvärden ska ha hämtat ut brevet, eller bekräftat uppsägningen, för att uppsägningen ska ha ägt rum.

Sammanfattningsvis börjar således uppsägningstiden löpa den dag då du postat det rekommenderade brevet. Min bedömning är således att du inte kommer behöva betala ytterligare en månadshyra även om du inte har fått en bekräftelse av uppsägningen.

Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar och att jag kunde förtydliga vad som gäller. Är det något mer du undrar över är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning