Kategori
Underkategori
ARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 18/08/2022

Vilken uppsägningstid har en arbetstagare?

Min dotter gick nyss in till sin arbetsgivare och sa upp sig för att hon fått ett annat arbete (hos ett konkurrerande företag) Hon ringer nu till mig och berättar att hon fick gå hem direkt och att hon inte kommer få lön resten av månaden. Har en arbetsgivare rätt att göra så här? Vilken lag reglerar skyddet för den anställda?
ARBETSRÄTTArbetsgivarens skyldigheter 17/08/2022

Får arbetsgivaren annonsera ut tjänster vid företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad?

Angående Lag (1982:80) om anställningsskydd, 25 a §. Om en likadan tjänst på högre sysselsättningsgrad öppnas och jag har lämnat besked på önskan av högre sysselsättningsgrad och är näst på tur, måste arbetsgivare gå till mig direkt och fråga om jag vill ha tjänsten? Kan dem lägga upp tjänsten och säga "du har företrädesrätt, men du måste söka den". Vad händer om dem lägger upp tjänsten till ansökan och inte berättar det för mig och sedan ger den till någon annan? Hur skyldiga är dem att faktiskt berätta för mig att möjligheten finns? Om jag lämnar in en "ansökan" om högre sysselsättningsgrad innan detta sker betyder det att dem inte får ge det till någon annan innan dem frågat mig direkt? Gäller handels om det är relevant. Tack!
ARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 16/08/2022

Kan man säga upp sig från sitt sommarjobb?

Vår dotter har sommarjobbat på en restaurang utan att ha fått ett skrivet avtal. Nu vill hon avsluta sitt arbete på dagen eftersom hon känner obehag inför jobbet och miljön. Kan hon göra det? Känner inte till något kollektivavtal
ARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 13/08/2022

Kan en provanställd säga upp sig innan prövotiden har gått ut?

Hej. Kan en provanställd sjukskiva sig och säga upp sig samtidigt utan att ange en anledning till arbetsgivaren? Alternativt säga upp sig och ändra arbetstid till halvtid? Och utan att få ett skadeståndskrav (arbetsgivare hävdar att väsentlig ekonomisk skada drabbar företaget)? Arbetstagare ville först ändra arbetstid till halvtid på grund av studier på SFI, men arbetstagare vill ha 30dagar besked innan för planerings syfte.
ARBETSRÄTTAnställningsformer13/08/2022

Kan en behovsanställd tacka nej till jobb?

Hej ! Jag undrar om man kan tacka nej till ett arbetspass som behovanställd ? Arbetsuppgifterna ofta stämmer inte med det som är i avtalet . När sommaren är slut så får jag plötsligt inga uppringningar och erbjudande till jobb .Kanske jag ska inte ha jobb under 4-5 månader . Men jag vet att det blir helt annat till Jul . Vad gäller i mitt fall ? Tack för svar .
ARBETSRÄTTSemester och semesterersättning 09/08/2022

Har jag rätt till ränta för semesterlön som inte betalats ut?

Jag slutade från mitt förra jobb i oktober 2021, jag fick min lön, dock så fick jag inte min semesterlön vilket jag inte tänkte på förrän i maj 2022. Jag kontaktade dom och dom skulle kolla på det. Nu i augusti har jag fortfarande inte fått någon semesterlön, borde vara 12 semesterdagar. Kan jag kräva ränta för från oktober när jag skulle fått dom i samband med slutlönen? Eller bara från maj när jag frågade om dom?
ARBETSRÄTTArbetsgivarens skyldigheter 07/08/2022

Kan en arbetsgivare dra ned på en anställds timmar utan att fråga?

Jag är butikschef i en butik och har några anställda. Ena tjejen började förra sommaren och blev då lovad 75%. Vi skrev aldrig något avtal eller liknande och som jag har fattat de så blir hon tillsvidareanställd då om inget annat sägs. Hon har sedan hösten inte skött jobbet så bra och har fått varning men fortsatt att missköta sig. Jag förstår att om man vill säga upp henne behöver man blanda in facket, men kan jag bara ge henne mindre timmar? eftersom vi inte har något avtal på hur mycket hon ska ha.
ARBETSRÄTTÖvrigt 02/08/2022

Är ett muntligt erbjudande om anställning giltigt eller inte?

Min vän har fått ett muntligt erbjudande om anställning på förskola. Hon avtalade första dag för att börja arbeta och att hon skulle jobba ett år. Nu drog förskolan tillbaka erbjudandet då personen som har tjänsten nu ändrat sig och kommer tillbaka. Förskolan säger att de ska hitta något annat åt henne om en eller två månader. Hon har sagt upp sig på sitt nuvarande jobb eftersom hon skulle börja sitt nya jobb 8 augusti. Kan förskolan göra så?
ARBETSRÄTTA-kassan 01/08/2022

Har man rätt till a-kassa även om man har blivit avskedad på grund av brott?

Om man förlorar jobbet till följd av ett brott man har begått, har man ändå rätt till a-kassa? Och gäller inkomstförsäkringen man har via facket?
ARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 31/07/2022

Vad är uppsägningsdagen?

Jag undrar från vilket datum tiden för en konkurrensklausul i ett anställningsavtal börjar räknas. I mitt avtal finns följande formulering: "Från uppsägningsdagen, oavsett vilken av parterna som säger upp avtalet, och 1 år därefter äger XX inte, utan bolagets särskilda skriftliga medgivande, rätt att direkt eller indirekt förbereda, bedriva eller på annat sätt vara engagerad i någon med bolaget konkurrerande verksamhet." Jag lämnade in min uppsägning den 31 mars 2021. Räknas uppsägningstiden från och med det datumet eller från och med min sista dag som anställd?