Kan man kräva att få arbeta om man är heltids tjänstledig för studier?

2021-05-08 i Studieledighet
FRÅGA |HejOm man är tjänstledig för studier (kommunal lärare) kan man kräva att få jobba en dag i veckan om arbetsgivaren inte vill. Heltids tjänstledig utan lön. Tack på förhand
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslag) reglerar vad som gäller vid studieledighet. Jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga.Arbetstagare som är 100% tjänstledig har inte rätt att arbeta under ledighetenEnligt lagen har en arbetstagare rätt till ledighet från sin anställning för att studera (1 § studieledighetslag).Det finns dock ingen bestämmelse i lagen som ger arbetstagare rätt att jobba hos sin arbetsgivare samtidigt som arbetstagaren har fullt tjänstledigt för studier. Vid deltidsstudier är arbetstagaren däremot arbetsskyldig under den tid denne inte arbetar. Om man är 100% tjänstledig gäller dock att man inte har någon rätt att arbeta och arbetsgivaren har därmed ingen skyldighet att erbjuda arbete.Arbetsgivaren och arbetstagaren kan dock komma överens om att arbetstagaren ska få arbeta under ledigheten. Lagen hindrar alltså inte arbetstagaren att arbeta ändå.Ett alternativ är att avbryta dina studier för att ansöka om ny studieledighet med ändrad omfattningFör att ändå få rätt att arbeta under din studietid kan du avbryta dina studier för att ansöka om ny studieledighet med ändrad omfattning.Enligt lagen har arbetstagare rätt att avbryta sina studier och återgå till arbetet. I sådant fall måste arbetstagaren underrätta arbetsgivaren och har då rätt att återgå till arbetet efter två veckor alternativt en månad om ledigheten varat i minst ett år (10 § studieledighetslag).Därefter kan arbetstagaren ansöka om ny period av studieledighet, det vill säga 80% i ditt fall för att få arbeta 20%. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer hur dessa 20% ska fördelas under veckan så det är inte säkert att man enbart får arbeta en dag i veckan (1 § studieledighetslag).Notera även att arbetsgivaren kan ha rätt att skjuta upp studieledigheten sex månader efter ansökan gjorts (5 § studieledighetslag).SammanfattningEnligt studieledighetslagen har en arbetstagare rätt till ledighet från sin anställning för att studera. Det finns dock ingen rätt att arbeta hos sin arbetsgivare under förutsättning att man är 100% tjänstledig för studier. Ett alternativ är att arbetstagaren avbryter sina studier för att ansöka om en ny period av studieledighet med ändrad omfattning, det vill säga 80% för rätt till arbete på 20%. Notera dock att arbetsgivaren kan ha rätt att i så fall skjuta upp studieledigheten.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.Vänligen,

Kan jag söka ett annat jobb under tiden jag är tjänstledig för studier

2021-04-13 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag har beviljas tjänstledighet från mitt arbete i dagligvarubutik sedan 2 år tillbaka på grund studier. Denna kommande sommaren har jag blivit erbjuden ett sommarvikariat på heltid och även tackat ja till denna tjänsten. Denna tjänsten är inom vård och omsorg. Är jag tvungen att säga upp mig från mitt arbete i dagligvaruhandeln eller kan jag vara anställd hos båda samtidigt?Tack för hjälpen!
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du har sökt och beviljats ledighet för studier under hela tiden du tänker studera.Om du sökt tjänstledigt utan att avtala om att du återgår i arbete mellan terminerna hos din arbetsgivare, kan du inte göra det utan att riskera att din tjänstledighet upphör. Du har rätt att avbryta din tjänstledighet för att återgå till ditt arbete, se 10 § studieledighetslagen.Om du avslutar din tjänstledighet för att återgå i arbete, måste du göra en ny ansökan om tjänstledighet i det fall du önskar studera vidare. Din arbetsgivare kan dock skjuta upp din ledighetsansökan enligt 4 § studieledighetslagen, det finns även risk att du inte beviljas ledighet om det finns en annan arbetstagare på din arbetsplats som också söker tjänstledigt för studier, som har större behov av utbildning, se 7 § studieledighetslagen.Om du vill ansöka om ett annat arbete under den tid du inte studerar måste du först fråga din arbetsgivare som gav dig tjänstledigt om lov. Du har blivit beviljad tjänstledighet för studier.SammanfattningHar du ansökt om att vara tjänstledig under hela tiden dina studier pågår, måste du fråga din arbetsgivare först om det är ok med att du söker ett annat arbete mellan studieperioderna. Var noga med att ni är överens om vad som gäller. Jag rekommenderar dig starkt att upprätta ett skriftligt avtal om vad ni kommer överens om utöver den redan beviljade studieledigheten. Vi på Lawline hjälper dig gärna med ett avtal.Vänligen,

Måste man arbeta mellan terminer då man är tjänstledig för studier

2021-03-25 i Studieledighet
FRÅGA |Hej,Min dotter jobbar på ett privat företag inom vården. Nu är hon tjänstledig då hon håller på att utbilda sig till målare. Utbildningen är ett år. Skolan har 4 veckor sommaruppehåll och sen börjar den igen i form av praktik.Hon har CSNHennes arbetsgivare säger att eftersom hon inte går i skola under dessa 4 veckor under sommaren måste hon arbeta hos dom.Kan detta vara riktigt. Har försökt att googla fram svar och skickat vissa länkar till arbetsgivaren som bara svarar att det inte gäller.Kan allt detta stämma? Trodde alla hade rätt till 4 veckors sammanhängade semester under sommaren. SOm det blir nu skall hon jobba i två år utan semester.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller din dotters rätt till semester beror på hur ansökan om tjänstledigheten är utformad. Har din dotter sökt tjänstledigt för hela den tid hon ska utbilda sig, är hon tjänstledig även mellan terminerna. Då behöver hon inte arbeta, men har inte heller rätt till någon semesterersättning. Har hon avtalat om att hon ska återgå i tjänst i mellanperioderna, då ska hon arbeta under den tiden. Nedan följer en förklaring om hur reglerna fungerar.Tjänstledigt för studierEnligt 1 § studieledighetslagen har en arbetstagare rätt att söka tjänstledigt för studier. Det finns ingen begränsning gällande hur lång tid arbetstagaren får söka för. Dock krävs det att du har varit anställd i minst sex månader hos den aktuella arbetsgivaren, se 3 § studieledighetslagen. Det går att söka tjänstledigt i den utsträckning som behövs. Det vill säga antingen med 100 % eller med deltid. Självstudier omfattas inte av studieledighetslagen. Men all annan kvalificerad utbildning omfattas, exempelvis kurser på folkhögskola, universitet eller yrkeshögskola. Vad som definieras som berättigade studier framkommer närmare i två äldre rättsfall, AD 1978 nr 73 och AD 1982 nr 32.Det finns regler om hur en ansökan ska utformas. Det måste framgå vad den sökande avser studera och hur förläggningen av tiden ska ske. En arbetsgivare har rätt att skjuta upp ledigheten sex månader. Arbetsgivaren måste dock lämna giltiga skäl, samt informera arbetstagarorganisationen i det fall arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal, se 4 § studieledighetslagen. Därför är det viktigt att ansökan görs i god tid. En anställd som avbryter sin ledighet har rätt att återgå i arbete med samma förutsättningar som innan ledigheten se, 9-10 §§ studieledighetslagen.Om en anställd inte har fått påbörja sin utbildning inom två år har den anställda rätt till domstolsprövning enligt 6 § studieledighetslagen.Om en arbetsgivare bryter mot studieledighetslagen, eller avskedar en anställd till följd av ansökan om tjänstledighet, ska det förklaras ogiltig, se 8 § studieledighetslagen. Arbetsgivaren kan också bli skadeståndsskyldig mot arbetstagaren enligt 13 § studieledighetslagen.Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetetDet finns en rätt för arbetsgivaren att leda och fördela arbetet som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Den är visserligen inte lagstadgad, men styrs av starka principer. Det innebär att en arbetsgivare kan omplacera en arbetstagare till andra arbetsuppgifter, arbetstider och geografisk plats, så länge det är inom arbetstagarens gränser för arbetsuppgift och närhet till arbetsplatsen. I praktiken kan det innebära att det uppstår en kollision mellan arbetstagarens vilja att studera och arbetsgivarens intresse att leda arbetet.Om intressekonflikt uppstårBåde arbetstagare och arbetsgivare ska i samförstånd verka till att tjänstledigheten går att verkställa. Det är viktigt att arbetsgivarens verksamhet inte drabbas i onödigt stor omfattning. Samtidigt måste arbetstagarens rättigheter beaktas. Vid en eventuell konflikt som leder till förhandling mellan arbetstagarorganisationen och arbetsgivarorganisationen, har arbetstagarorganisationens tolkning företräde, till dess domstol har fattat beslut.SammanfattningOm din dotter har ansökt om tjänstledigt för hela tiden i en följd som hon avser studera, behöver hon inte återgå till arbetet under sommaren. Om hon väljer att avbryta sin ledighet för att arbeta, måste hon söka tjänstledigt på nytt. Då riskerar hon att få sin nya ansökan uppskjuten, vilket kan leda till att hon missar sin utbildning. Står det uttryckt i ledighetsansökan att hon ska arbeta under den tiden studierna har uppehåll, måste hon göra det.Om din dotter är ansluten till facket, är det en god idé att kontakta dem för närmare hjälp. Om hon inte är ansluten till facket, är hon välkommen att vända sig till oss på Lawline vid behov.Vänligen,

Rätt till ledighet vid studier på deltid

2021-01-31 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag är tillsvidare anställd, arbetar heltid och vill ta tjänstledigt för att studera på deltid. Jag har jobbat hos samma arbetsgivare i två år, så jag är medveten om att jag har rätt att ta ut tjänsteledighet för studier. Min fråga är, har jag rätt att ta ut tjänsteledighet på heltid, även om jag bara studerar 50% eller till och med så lite som 25%?
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 1 § studieledighetslagen har den anställde rätt till den ledighet som denne behöver för att fullfölja sina studier. Detta sätter ingen sådan gräns som innebär att om du studerar 50 % så har du rätt till 50 % ledighet, utan då har helt enkelt rätt till så mycket ledighet du anser att du behöver. Om det visar sig att du tar ut mer tjänstledighet än du behöver för studierna så kan detta innebära brott mot ditt arbetsavtal. Hoppas detta besvarade din fråga!MVH,

Condictio indebiti, åternetalning av felaktigt utbetald lön

2021-04-27 i Studieledighet
FRÅGA |Jag är studieledig med fullt löneavdrag. Min arbetsgivare har efter årsskiftet betalat ut två månaders löner till mig. Första månaden märkte jag inget, men andra månaden la jag märke till att jag fått lönespec och lön utbetald. Jag betalade tillbaka andra månadens lön samma dag som jag fick den. Efter en tid blev jag varse om den första månadens lön och att min arbetsgivare nu tänker göra löneavdrag med en månads eftersläpning, vilket innebär att jag inte får någon lön alls första månaden när jag börjar jobba igen.Jag är bekant med Condictio indebeti och att jag skulle kunna argumentera för att jag inte alls är skyldig att betala tillbaka pengarna, men det jag framförallt undrar är om min arbetsgivare får göra fullt löneavdrag med eftersläpning och i praktiken neka mig lön för en månad då jag har arbetat.
Sophie Amalie Böje |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det händer ibland att en arbetsgivare av misstag betalar ut för hög lön eller ersättning till en arbetstagare. Huvudregeln är att arbetsgivaren har rätt att kräva återbetalning av felaktigt utbetalad lön – exempelvis genom att göra fullt löneavdrag med eftersläpning. Detta följer inte av en lagregel utan av en allmän princip som kallas condictio indebiti - som du även själv nämner. Principen innebär att den som har fått ett felaktigt belopp (misstagsbetalningar) utbetalt till sig ska återbetala pengarna till utbetalaren (NJA 1999 s. 575).Det finns dock ett centralt undantag från huvudregeln som kan bli tillämplig i ditt fall. Om den som får den felaktiga utbetalningen har inrättat sig efter den i god tro har arbetsgivaren inte längre rätt att få tillbaka den felaktiga lönen. Under dessa förhållanden har domstolen i sin praxis bedömt att betalningsmottagaren kan få behålla pengarna.Att vara i god tro innebär att den som tagit emot utbetalningen inte ska ha upptäckt, eller haft skäl att upptäcka att utbetalningen varit felaktig (t.ex NJA 2001 s. 353). Att inrätta sig efter betalningen innebär att betalningsmottagaren har hunnit planera sin ekonomi efter utbetalningen eller hunnit förbruka pengarna. Det krävs alltså att du har inrättat dig efter utbetalningen, vilket innebär att misstaget inte får upptäckas någorlunda omedelbart och möjligen också att du har förbrukat pengarna. Vidare måste du som sagt också ha varit i god tro om felaktigheten, vilket inte endast innebär att du inte får ha känt till denna. Arbetsdomstolen har dock ett antal gånger tagit en mycket förmånlig position för arbetstagaren. Det ska göras en helhetsbedömning av alla omständigheter som kan ha fått dig att misstänka att du fick för mycket lön. Arbetsdomstolen frågar sig först om arbetstagaren hade anledning att närmare granska lönebeskedet och därefter frågar sig om arbetstagaren genom att granska lönebeskedet borde förstått att lönen var felaktig. Din arbetsgivare kan dock trycka på att du borde ha märkt att någonting var fel när du fick mycket pengar utbetalda.Sammanfattning och bedömningSammanfattningsvis är det svårt att göra en fullständig bedömning när man inte har all information. Enligt det jag nu framfört blir det tydligt att huvudregeln är att pengarna ska betalas tillbaka, och undantagsmöjligheterna är ganska små. Du kan dock argumentera för att du var i god tro och att du inrättat dig efter utbetalningen. Jag föreslår att du kontaktar din arbetsgivare och förklarar din ståndpunkt. Om din arbetsgivare vidhåller återbetalningskravet genom att göra fullt löneavdrag med eftersläpning kan du bestrida att du är betalningsskyldig men risken finns att, om arbetsgivaren tar tvisten till domstol, du inte anses ha varit i god tro om den felaktiga utbetalningen. Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du har några ytterligare funderingar är det bara att återkomma med dessa.Vänligen

Har arbetstagare rätt att jobba hos sin arbetsgivare när studieledighet har beviljats?

2021-04-09 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag är just nu studieledig 80%. Vissa veckor har jag mindre i skolan och då har jag möjlighet att jobba 100% istället för mina ordinarie 20%. Kan min arbetsgivare neka mig detta?
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om studieledighet finns i lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslag).Rätt till studieledighetArbetstagare har rätt till behövlig ledighet från sin anställning för att undergå utbildning (studieledighetslag 1 §). Detta gäller för alla anställda oavsett anställningsform och omfattning. Arbetsgivaren kan under vissa förutsättningar skjuta upp ledigheten i upp till sex månader (studieledighetslag 4 och 5 §). När en arbetstagare återgår till sitt arbete så har den rätt till samma anställningsvillkor och arbetsställning som tidigare (studieledighetslag 9 §).Ingen rätt att jobba om du har beviljats studieledighetDet finns dock ingen bestämmelse i lagen som anger att du som arbetstagare har rätt att jobba hos din arbetsgivare utöver den tid som är din ordinarie tid. Lagen ger dig en rätt till studieledighet, den ger dig inte rätt att jobba om du faktiskt har beviljats studieledighet. Därmed finns det ingen skyldighet för din arbetsgivare att erbjuda dig jobb även om du har möjlighet att jobba 100 % vissa veckor i stället för 20 %. Din arbetsgivare kan därmed neka dig jobb som går utöver dina ordinarie 20 %, eftersom du då kommer jobba under arbetstimmar som är under din studieledighet. Även om du inte har en rätt enligt lagen att få arbeta, så kan du såklart höra med din arbetsgivare ändå. Om ni kommer överens så finns det inget problem, lagen hindrar dig alltså inte från att komma överens med din arbetsgivare om att jobba mer. Rätt att avbryta dina studierEtt annat alternativ än att komma överens med din arbetsgivare om att du får arbeta även under studieledig tid är att du avbryter dina studier för att sedan ansöka om ny studieledighet med ändrad omfattning. En arbetstagare har rätt att avbryta sina studier och komma tillbaka till jobbet tidigare än planerat (studieledighetslag 10 §). Du ska då underrätta din arbetsgivare om att du vill avbryta din studieledighet och du har då rätt att återgå till arbetet efter två veckor. Sedan hade du kunnat ansöka om en ny period av studieledighet (studieledighetslag 1 §). Troligtvis kan det dock nog bli svårt att utforma den nya ansökan om studieledighet på ett sätt som gör att du få arbeta mer vissa veckor och mindre andra. Detta eftersom du måste ange specifikt i ansökan vilka perioder du vill ha ledigt för och hur mycket du vill vara studieledig. Det kan vara svårt att veta på förhand vilka veckor som du faktiskt kommer ha mycket att göra i skolan och vilka veckor som du kommer ha mindre att göra så att du kan jobba mer.Det ska även åter igen poängteras att din arbetsgivare kan skjuta upp din studieledighet om du ansöker om en ny studieledighetsperiod. SammanfattningSom arbetstagare har du rätt att beviljas studieledighet. Däremot finns det ingen rätt att jobba om du faktiskt har beviljats studieledighet. Din arbetsgivare kan därmed neka dig arbetstimmar som går över din studieledighet. Det finns dock inget hinder att du och din arbetsgivare kommer överens om att du får arbeta mer än 20 %. Du hade även kunnat avbryta din studieledighet och ansöka om en ny period av studieledighet men med en förändrad omfattning. I ditt fall kan det bli svårt att utforma den nya studieledighetsansökan då du måste specificera hur mycket du vill vara ledig.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Rätt till samma tjänst efter studieledighet?

2021-01-31 i Studieledighet
FRÅGA |Hej, jag har vart tjänstledig i strax över ett år pga studier. Jag ringde och pratade med min arbetsgivare och informerade att jag kommer tillbaka om fem veckor. Hon informerar mig att hon anställt andra personer på min tjänst och kommer att omplacera mig. Får hon göra så? Jag älskar mitt arbete och mina kollegor och vill verkligen inte flytta till något annat uppdrag. Jag blev inte informerad om detta innan jag gick på tjänstledighet, hade jag vetat risken med att bli av med min tjänst hade jag aldrig valt att studera.
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Relevant lag:Tjänstledighet för studier regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen), och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.När har en arbetstagare rätt att återgå i arbete?Studieledigheten gäller för den tid arbetstagaren ansökt om. Arbetstagaren har även rätt att avbryta sin utbildning och då återgå i arbete tidigare än planerat, 10 § 1 st studieledighetslagen. Vid denna situation måste arbetstagaren underrätta arbetsgivaren om detta, där arbetsgivaren har rätt att skjuta på återgången en månad från underrättelsen om ledigheten pågått minst ett år, 10 § 2 st studieledighetslagen.Vad gäller vid återgång till arbete?En arbetstagare som återgår i arbete efter studieledighet är tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsvillkor samt anställningsvillkor som om denne inte haft ledighet, 9 § 1 st studieledighetslagen. Detta får emellertid regleras mer precist genom kollektivavtal, 9 § 2 st studieledighetslagen.Vad innebär detta?Om förhållandena under ledigheten har förändrats på så sätt att arbetstagaren kommit ifrån sina tidigare arbetsuppgifter, eller att de tidigare arbetsuppgifterna försvunnit av olika skäl, är arbetstagaren ändå garanterad arbetsuppgifter med likvärdiga anställningsförmåner och arbetsförhållanden jämfört med de tidigare. Arbetsgivare har en bestämmanderätt över sin verksamhet och därmed rätt att leda och fördela arbetet. Om de skett strukturella omorganisationer, som i princip kunnat träffa vilken anställd som helst på arbetsplatsen, gäller inte skyddet i bestämmelsen.Sammanfattning:Huruvida din omplacering är korrekt eller inte beror därmed på orsaken till denna. Det blir svårt att svara på om arbetsgivaren agerat korrekt eller inte utan att veta alla omständigheter i fallet. Du har oavsett rätt till en likvärdig anställning som tidigare. Om du är med i en fackföreningen är ett bra första steg att ta kontakt med dem.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får arbetsgivaren neka tjänstledighet under sommaren?

2021-01-24 i Studieledighet
FRÅGA |Tjänstledighet! Jag har tänkt att studera från 2021 augusti. Min arbetsgivare vill endast bevilja 1 år i taget, är det här något som de har rätt till att göra? Enligt arbetsgivaren godkänner de ingen tjänstledighet under sommaren? Har de rätt att göra så? Måste jag in och jobba under sommaren? Min studieplan ser ut såhär; ska gå en utbildning som är i 2 delar del 1 från augusti 2021 till december, del 2 från januari till juni. Sedan ska jag gå en 3 års utbildning från augusti 2022
Erica Lager |Hej,och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tjänstledighet för studier regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen).En arbetstagare har rätt till tjänstledighet för studierEnligt 1 § studieledighetslagen har en arbetstagare som vill utbilda sig rätt att få ledighet från sin anställning för detta. Studierna behöver inte ha någon koppling till den aktuella anställningen. Kravet för att få sådan tjänstledighet är att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren de senaste 6 månaderna, eller sammanlagt minst 12 månader under de senaste 2 åren (3 § studieledighetslagen). Det finns också krav på studierna. Det måste vara utbildning med någon sorts studie- eller kursplan, och får alltså inte lov att vara självstudier. Får arbetsgivaren bevilja endast 1 år i taget?Svaret här är nej. En arbetstagare har rätt till att få tjänstledigt för studier och det gäller för hela utbildningens längd. Oavsett ifall du skickar in ansökan för flera perioder (imed att din utbildning är uppdelad i flera delar), kan inte arbetsgivaren begränsa din studietid utan bör godkänna för hela studietiden. Dock! Se nedan om arbetsgivarens rätt att skjuta upp tjänstledigheten innan den godkänns. Därför är det viktigt att ansöka om tjänstledighet i god tid. Får tjänstledighet nekas under sommaren?En arbetsgivare har rätten att skjuta upp en arbetstagares tjänstledighet max 6 månader (4 § studieledighetslagen) Exempelvis ifall det är olägligt inom verksamheten att en arbetstagare försvinner under sommaren, kan tjänstledigheten skjutas upp till efter sommaren. Arbetsgivaren måste då meddela detta direkt samt skälen till att tjänstledigheten inte kan påbörjas vid det datum som ansökts om. Men om tjänstledigheten har godkänts kan den inte skjutas upp. Ett vanligt sätt för arbetstagare som vill kunna arbeta på sommaren hos sin arbetsgivare men ha tjänstledigt under terminerna för utbildning, är att de söker ledigt för de perioderna enbart. På så sätt är det inga problem att arbete sker under loven där ledighetsperioden inte omfattar såsom sommaren. Vid en ansökan om tjänstledigt får du välja om du söker ledigt för skolterminerna eller en sammanhängande period. I det fallet att en söker det sistnämnda, kan arbetsgivaren inte kräva att en arbetstagare arbetar mer än 50% under den beviljade perioden trots att studierna har uppehåll. Det går bra att göra överenskommelser mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ifall båda vill att arbete under exempelvis sommaren ska omfatta mer än 50%. För att sammanfatta, ovan har jag beskrivit två tänkbara anledningar till hur arbetsgivaren kan kräva att du arbetar under sommaren. Antingen ifall tjänstledigheten inte godkänns förrän efter sommaren, såfall måste arbetsgivaren meddela skälen för att ledigheten skjuts upp. Eller ifall arbetsgivaren menar att du ska arbeta under tiden som det inte är studier. Här är det viktigt att du formulerar din ansökan noga beroende på hur du vill ha din tjänstledighet. Ifall du enbart söker för terminerna, kan arbetsgivaren mycket väl kräva att du arbetar under sommaren. I annat fall har du rätt att vara mer ledig även under sommaren. Jag hoppas att detta besvarade dina frågor! Vänligen,