Kan man ansöka om studieledighet, när man har provanställning, utan konsekvenser?

Hej! Jag är just nu provanställd men kommer att vilja ansöka om tjänstledigt för studier innan min provanställning går ut. Har min arbetsgivare möjligheten att avsluta min provanställning innan den övergår till tillsvidareanställning eller kan jag utan risk påkalla att jag vill ansöka för studieledighet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av både lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning och lag om anställningsskydd (LAS).


Kan du utan risk påkalla att ansöka för studieledighet?


Rätt till ledighet tillkommer arbetstagare som vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren (3§ lag om rätt till ledighet för utbildning).


Det framgår inte av informationen hur länge du har jobbat där, men eftersom provanställningar längst får vara sex månader (6§ LAS), förutsätter jag att du inte har uppfyllt kravet på sex månaders jobb eller sammanlagt jobbat där minst tolv månader under de senaste två åren. Detta medför att du inte har rätt till studieledighet.


Eftersom du inte har rätt till studieledigheten, så är du inte heller skyddad från uppsägning eller avskedande (se 8§ lag om rätt till ledighet för utbildning).


Det finns ingen uppsägningstid på provanställningar utan de kan avbrytas i förtid (6§ 3st LAS). Så om ni inte har avtalat någon uppsägningstid, kan du behöva sluta på jobbet direkt.


Därmed finns det en väldigt stor risk att om du ansöker om tjänstledighet för studier, så kan du förlora din provanställning.


Vad bör du göra nu?


Min rekommendation är att arbeta i sex månader så att din provanställning övergår till en tillsvidareanställning (6§ 2st LAS). Då kan du få studieledighet och behålla din anställning.


Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Studieledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo