Gäller studieledighetslagen även för visstidsanställda?

Ser att ni svarat kring studieledighetslagen men undrar lite. Om jag är visstidsanställd? "3 § Rätt till ledighet tillkommer arbetstagare som vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren." Enligt min tolkning borde även detta omfatta visstidsanställda och dom ska få förlängt kontrakt även om dom är visstidsanställda under sin studieledighet, eller? Ska man ta förgivet att lagen handlar om tillsvidareanställda?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!   

Jag tolkar din fråga som att du undrar om studieledighetslagen är tillämplig för visstidsanställda. Jag kommer i mitt svar att utgå från vad som sägs i lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Denna lag brukar kallas studieledighetslagen.

Studieledighetslagen gäller för alla anställningsformer
I lagen sägs inget om att rätten till ledighet för studier endast skulle gälla personer med viss typ av anställningsform. Det enda som sägs är att man ska vara arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, alltså jobba för det allmänna eller inom den privata sektorn (se 1 § studieledighetslagen).

Därav är det inget krav att man måste vara tillsvidareanställd för att omfattas av rätten till ledighet för studier utan lagen gäller för alla anställningsformer. Man ska således inte ta förgivet att lagen endast handlar om tillsvidareanställda.

Dock måste även du som visstidsanställd kunna uppfylla kravet som finns för att få en rätt till ledighet. Du måste således när ledigheten inleds varit anställd hos arbetsgivaren under de senaste sex månaderna, eller under sammanlagt tolv månader de senaste två åren (3 § studieledighetslagen). Så länge du uppfyller detta krav så ska du som visstidsanställd också ha en rätt till ledighet för studier enligt lagen.


Efter ledigheten ska du ha rätt att återgå till arbetet
Gällande din fråga om man som visstidsanställd ska få förnyat kontrakt trots att man varit ledig för studier så ska du som visstidsanställd precis som en tillsvidareanställd ha en rätt att återgå till arbetet efter avslutade eller avbrutna studier (se 9 § och 10 § studieledighetslagen). Därav tolkar jag det som att du bör få förnyat kontrakt så länge du hade haft rätt till förnyat kontrakt även om du inte varit ledig för studier.   


Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga. Skulle du ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!


Vänligen,

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Studieledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo