I vilken omfattning har man rätt till tjänstledighet med anledning av studier?

Hej, Jag har ansökt om 10 % tjänstledighet under ett år för studier. Personalavdelningen anser att de totalt 78 undervisningstimmarna inte motsvarar 10 % tjänstledighet (200 timmar på ett år). Ingen hänsyn tas till den inläsnings- eller instuderingstid som krävs utöver undervisningstimmarna. Har arbetsgivaren rätt att neka tjänstledigheten? På vilka kriterier i så fall? Det står ju ingenting konkret om krav på studiernas omfattning i lagen. Jag har arbetat för samma arbetsgivare i över 6 år ska tilläggas och min närmaste chef stöder min ansökan om tjänstledighet. Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att undervisningstimmar syftar på de delar av studierna då du aktivt förväntas delta, dvs. lektionstid, seminarium osv. och att eventuell tid för självstudier inte har beaktats i dessa undervisningstimmar. Jag kommer börja med att allmänt redogöra för vad som gäller och därefter sammanfatta det som är relevant i ditt fall samt ge rekommendationer för vad du kan göra framöver.

Den lag som jag kommer att utgå från är studieledighetslagen (SLL).

Vilka krav uppställer lagen?

Lagen säger inledningsvis att arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, som vill undergå utbildning, har rätt till behövlig ledighet från sin anställning enligt denna lag (1 § SLL). Rena självstudier omfattas inte, men annars omfattas i princip all utbildning som har en studie- eller kursplan. För att ha rätt till tjänstledighet finns dessutom ett krav på att man ska ha varit anställd hos sin arbetsgivare i minst sex månader eller minst ett år under de senaste två åren (3 § SLL).

Från vad jag kan utläsa av ditt fall så uppfyller du alla krav för rätt till tjänstledighet, men det som är tvistigt är hur mycket tjänstledighet du har rätt till. Det enda som lagen säger om ledighetens omfattning är att arbetstagaren har rätt till behövlig ledighet. Detta innebär att ledighetens omfattning ska bedömas i det enskilda fallet och att även den som följer undervisningen på annan tid än arbetstid i princip har rätt till ledighet från arbetet om det är nödvändigt med hänvisning till studiernas uppläggning.

Om undervisningstimmarna som din personalavdelning utgår från inte omfattar tid för självstudier är det rimligt att du behöver ledigt även för att studera på egen hand ifall detta är något som din utbildning kräver. En bättre måttstock är därför i vilken studietakt utbildningen ges (det vanligaste är 100, 50 eller 25 procent) eftersom självstudier räknas in i denna tid. Om utbildningen t.ex. ges i kvartsfart (25 procent) så innebär detta att du förväntas lägga ner cirka 10 timmar i veckan, vilket på ett helt år blir betydligt mer än 78 timmar.

En arbetsgivare får inte neka rätten till tjänstledighet om alla ovan krav är uppfyllda, men får i vissa fall skjuta upp ledigheten om ansökan om ledigheten har kommit in senare än sex månader innan du vill påbörja din ledighet, dvs. sex månader innan din utbildning börjar (4-5 § SLL). Om arbetsgivaren är ansluten till kollektivavtal krävs i så fall samtycke från fackföreningen.

Sammanfattning och rekommendationer

Sammanfattningsvis så uppställs inget krav i lagen på att det endast är undervisningstimmar som hänsyn ska tas till, utan det är rimligt att eventuella självstudier också ska räknas in. Det är begreppet behövlig ledighet som är avgörande, och i slutändan är det du som har bäst vetskap om hur mycket tid du behöver ha för att kunna genomföra dina studier. Så länge du kan styrka att du behöver ta 10 procent tjänstledigt så räcker detta, även ifall antalet undervisningstimmar inte direkt motsvarar 10 procent tjänstledigt. För att enklare kunna styrka detta kan det dock fortfarande vara bra att ta reda på i vilken studietakt utbildningen ges eftersom detta ger en bättre bild av hur mycket tid du förväntas lägga ner under utbildningens gång.

Om du är medlem i en fackförening så rekommenderar jag dig också att ta kontakt med dem eftersom de kan hjälpa dig driva en rättslig process ifall arbetsgivaren fortfarande inte skulle godkänna tjänstledigheten. Fackföreningen kommer också att ha bättre koll på vad som gäller i ditt specifika fall eftersom ett kollektivavtal kan innehålla ytterligare bestämmelser samt även avvika från vissa av lagens bestämmelser (dock inte gällande rätten till behövlig ledighet).

Jag hoppas att du känner dig nöjd med svaret på din fråga! Om du skulle få fler funderingar är du alltid välkommen att åter höra av dig.

Allt gott,

Aileen PotterRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Studieledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo