Vilken rätt till studieledighet har en anställd?

Hej, Har arbetat som polis i 19 år och söker nu tjänstledigt för studier. Min fråga är om jag söker en utbildning som är på heltid och på 180 poäng men endast väljer att söka tjänstledigt på heltid i tre månader, för att sedan börja arbeta igen och sedan eventuellt söka tjänstledigt igen senare, finns det hinder för detta? Min andra fråga är, om jag studerar deltid men ändå vill söka heltid tjänstledigt i tre månader, finns det hinder för detta? Båda alternativen är studier på distans Jag har sökt på nätet efter svar och har hittat svar som motsäger varandra så därför vänder jag min till er för hjälp! 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig?

Det är studieledighetslagen (SLL) som reglerar frågan om studieledighet. 

Finns det någon begränsning i studieledigheten?

En arbetstagare har rätt till studieledighet från sin anställning (1 § SLL). SLL innehåller inga begränsningar av studieledighetens längd och studieledighet får därför medges i den utsträckning som arbetstagaren behöver för att klara studierna. Tänk på att man kan riskera att göra sig skyldig till brott mot anställningsavtalet, om man missbrukar ledigheten genom att göra något annat under sin studietid.  

Vidare är avtal som inskränker rätten till studieledighet ogiltiga (2 § SLL), men avvikelser från SLL får göras genom kollektivavtal (2 § 2 st. SLL). Eftersom jag inte vet vilket kollektivavtal som gäller för din arbetsgivare, så kan jag inte heller uttala mig om det finns några specialregler för din del. Därför utgår jag bara ifrån reglerna i SLL.

Vilken rätt till studieledighet har man?

För att få vara studieledig måste man minst ha arbetat i sex månader hos arbetsgivaren (3 § SLL). Du har arbetat i 19 år, så du uppfyller villkoret för rätt till studieledighet. Om din arbetsgivare skjuter på din ledighet, så måste arbetsgivaren informera dig och din fackförening om anledningen till uppskovet och då kan din fackförening inleda förhandlingar med arbetsgivaren (4 § SLL). Uppskjuter arbetsgivaren din ledighet mer än sex månader från ansökningsdagen, så måste facket samtycka (5 § SLL). I praktiken borde det bli svårt för din arbetsgivare att uppskjuta din ledighet i mer än sex månader. Vill du återgå till din anställning och har du varit borta i mer än ett år, så kan du få vänta upp till en månad innan du får återgå till din tjänst, annars är din ”väntetid” två veckor (10 § SLL). 

Avslutande ord och min rekommendation 

Svaret på dina frågor är därför följande. Att studierna är på distans utgör inget hinder för din rätt till ledighet. Vidare finns det inget som begränsar dig att först söka heltidsledighet i tre månader för att sedan börja arbeta igen och söka ledighet igen. Utgångspunkten i SLL är att du har rätt till den ledighet som du behöver för att klara dina studier. SLL säger inget om deltidsstudier och heltidsledighet, vilket betyder att rättsläget är något mera oklart här. Studier på deltid förutsätter att man kan klara av dem på deltid, och då kan det bli svårt att motivera att vara helt studieledig, om du exempelvis endast behöver 20 timmar per vecka. Som sagt säger SLL inget om en sådan situation. Om du däremot kan argumentera för varför du behöver heltidsledighet, så bör du också ha rätt till det, därför att utgångspunkten är just dina behov. 

I första hand skulle jag rekommendera dig att prata med din fackförening för att se om det finns några specialregler som gäller för dig som anställd hos din arbetsgivare. I andra hand skulle jag rekommendera dig att prata med din chef om dina studiebehov och försöka samordna dina behov med din chefs behov på arbetsplatsen. Detta kan hjälpa dig, om du vill ändra studieledigheten under din pågående utbildning, därför att din chef kan skjuta på ledigheten och det kan ta två veckor innan du får komma tillbaka. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”