TIll vem rapporterar jag skattebrott vid olovlig uthyrning?

2019-03-21 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Vi hyra en lägenhet från en man. Vi betalar hyra med kontant. Vi ger pengarna varje månad till en man som bor i en andra lägenhet i den sama huset. Nu hörde jag det att han faktiskt hyrde den här lägenheten för sina anställda. Och ligger det till företagsutgifter. Men vi betalar honom hyra kontant. Är det inte olagligt? Det betyder svarta pengar i hans företag och kanske är jag inte den enda som hyr en lägenhet från honom. Till vem kan jag rapportera?
Nicolas Kitzler |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SkattebrottDet kan mycket väl handla om skattefusk, vilket kan medföra straffansvar enligt Skattebrottslagen. Den som avsiktligen lämnat en skriftlig uppgift som ger upphov till att skatt undandras det allmänna, till exempel genom en felaktig skattedeklaration gör sig skyldig till skattebrott. Detta kan leda till fängelse i högst två år. Är brottet grovt kan brottet leda till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt tar man hänsyn till bland annat beloppets storlek. En annan faktor som kan göra att brottet bedöms som grovt är om brottet är ett led i en systematisk verksamhet för skattefusk, Skattebrottslagen 2 och 4 § andra stycket. Till vem kan man rapportera?Skatteverket tar emot anonyma tips om skattefusk. Du kan fylla i en anmälan på deras hemsida, du hittar den via denna länk: Skatteverket. Du kan ävenn rapportera den otillåtna uthyrningen till Fastighetsägaren eller företaget som hyr ut fastigheten till mannen ni hyr av. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Behöver jag betala skatt på arv från utlandet?

2018-10-24 i Arvsskatt
FRÅGA |Kommer att ärva 13000 pund från engelsk god vän. Blir det gåvoskatt enligt engelsk lag?
Nicolas Kitzler |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall du blir skatteskyldig i någon form om du ärver 13000 pund av din kompis efter dennes död. Arvsskatt enligt svensk lag I svensk rätt finns numera inte någon arvsskatt eller gåvoskatt, se Inkomstskattelagen 8 kap. 2 §. Arvsskatt enligt brittisk lag. Enligt den brittiska motsvarigheten till Skatteverket så utgår inkomstskatt på 40 % av det arv som överstiger 325.000 pund. Det engelska skatteverkets hemsida hittar du här. Eftersom du står inför att ärva ett belopp som understiger denna övre gräns skulle min gissning vara att du slipper betala arvsskatt i varken England eller Sverige. För frågor angående arv- och gåvoskatt råder jag dig att kontakta det engelska skatteverket. Deras kontaktuppgifter hittar du här. Hoppas denna vägledning kan vara till hjälp! Med vänlig hälsning,