Vad innebär det att åtal ska vara väckt inom en viss tid?

2019-04-24 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! En bekant hade sin första häktesförhandling cirka en vecka sedan. Målet gäller grovt narkotikabrott. Han blev häktad och har nästa förhandling 2 maj. Under förhandlingen bestämde tingsrätten också att åtal SKA vara väckt senast 2 maj. Nu undrar jag vad detta innebär? Kan han bli omhäktad 2 maj igen eller är det ett absolut måste att åtal väcks? Vad sker om åklagaren inte kan väcka åtal 2 maj?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om häktning finns i rättegångsbalken (RB).Ett beslut om häktning tas av domstol (24 kap. 5 § RB). När domstolen beslutar om häktning ska den bestämma en tid inom vilken åtal ska väckas, om åtal inte redan väckts. Tiden får inte vara längre än nödvändigt (24 kap. 18 § 1 st. RB). Om åklagaren anser att tiden är otillräcklig kan domstolen medge förlängning av tiden, om det begärs före tidens utgång (24 kap. 18 § 2 st. RB). Om åtal inte har väckts inom två veckor ska ny häktningsförhandling hållas med högst två veckors mellanrum så länge den misstänkte är häktad och till dess att åtal har väckts (24 kap. 18 § 3 st. RB). Det innebär att din bekant kan bli häktad igen. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan jag begära att bli underrättad när min dotters far friges från häktet?

2018-10-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Min dotters far är häktad och vi har ingen kontakt. Kan jag begära att bli underrättad om han släpps på fri fot?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På grund av sekretessregler får Kriminalvården inte lämna ut information om de personer som Kriminalvården har hand om. Det finns dock undantag.Om man har blivit utsatt för ett brott blir man tillfrågad av Kriminalvården genom en blankett om man vill ha målsägandeinformation. Vanligtvis lämnas informationen genom brev eller telefon men det går också att begära att få den via e-post, sms eller fax. Målsägandeinformation kan innefatta information om den dömde beviljas permission eller annan utevistelse, flyttas till en annan anstalt, rymmer, fritas eller uteblir från utevistelse och när hen ska friges. Det innebär att du eller din dotter kan få information när han friges om du eller din dotter är målsägande i det brott som din dotters far sitter häktad för.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan jag övningsköra inom spärrtiden när jag fått ett körkortstillstånd?

2018-10-23 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, tappade körkortet för ganska precist 5 månader sen och har då ganska precis 1 månad kvar av spärrtiden, har försökt läsa mig klok om hur det är med ansökan och så för nytt körkortstillstånd men förstår mig inte riktigt på det, ansökte för cirka 3v sedan och inväntar svar nu, men om de accepterar eller vad man nu ska säga, betyder det då att jag har körkortstillstånd igen även om det är inom spärrtiden? Alltså om de accepterar innan spärrtiden är slut, betyde det att jag kan börja övningsköra och boka tider för risk1/2 samt prov?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om körkort finns i körkortslagen (KkL).Om ditt körkort blir återkallat kan du ansöka om att få ett nytt körkort utfärdat när spärrtiden löpt ut (5 kap. 13 § KkL). För att kunna ansöka om ett nytt körkort måste du ha ett körkortstillstånd (5 kap. 14 § 1 stycket KkL). Du kan ansöka om körkortstillstånd när det återstår 6 månader av spärrtiden. Körkortstillståndet kan beviljas två månader innan spärrtidens utgång. När du fått körkortstillståndet får du hem en ansökningsblankett för att kunna ansöka om ett nytt körkort. Eftersom ditt körkort blivit återkallat i mindre än ett år behöver du alltså inte göra ett nytt körkortsprov (5 kap. 14 § 2 stycket KkL).Om du har prövotid kvarFrån det att ett körkort har utfärdats gäller en prövotid på två år från dagen för provet (3 kap. 18 § KkL). Om du har prövotid kvar måste du dock göra ett nytt teori- och förarprov (5 kap. 14-15 § KkL). Samma sak gäller för det här fallet, att du kan ansöka om körkortstillstånd när det återstår 6 månader av spärrtiden. Körkortstillståndet kan beviljas två månader innan spärrtidens utgång. När du fått körkortstillståndet kan du övningsköra igen. Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Jag har kört för fort två gånger tidigare, vad händer om jag kör för fort igen?

2018-10-23 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag har fått körkortet indraget 2 ggr under 2017, första gången 2 mån och andra gången 4 mån. Vad skulle hända om jag skulle köra för fort en tredje gång? Får jag ta om det helt? Om så är fallet, hur lång tid tar det innan mina tidigare förseelser "nollas"?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om körkort finns i körkortslagen (KkL).För att du ska anses lämplig att inneha ett körkort krävs att du inte är opålitlig i nykterhetshänseende och att du i övrigt kan antas respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (3 kap. 2 § 2 stycket KkL). Återkallande av körkortOm man som bilförare visar bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter trafikreglerna genom upprepade brott, t.ex. genom hastighetsöverskridanden, så kan körkortet återkallas (5 kap. 3 § 3 p. KkL). När ett körkort återkallas bestäms en tid inom vilken du inte kan få ett nytt körkort. Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § 1 stycket KkL). Istället för att körkortet återkallas kan en körkortsinnehavare få en varning om det av särskilda skäl anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § 1 stycket KkL). När en förare har gjort sig skyldig till flera hastighetsöverträdelser i snabb följd brukar inte varningar utfärdas. Det känns därför inte troligt att du skulle komma undan med en varning ifall du skulle köra för fort igen. Ansöka om nytt körkortOm ditt körkort blir återkallat kan du ansöka om att få ett nytt körkort utfärdat när spärrtiden löpt ut (5 kap. 13 § KkL). För att kunna ansöka om ett nytt körkort måste du ha ett körkortstillstånd (5 kap. 14 § 1 stycket KkL). Du kan ansöka om körkortstillstånd när det återstår 6 månader av spärrtiden. Körkortstillståndet kan beviljas två månader innan spärrtidens utgång. Du får då hem en ansökningsblankett för att kunna ansöka om ett nytt körkort. I det fall att ditt körkort blir återkallat i mindre än ett år behöver du alltså inte göra ett nytt körkortsprov (5 kap. 14 § 2 stycket KkL). Skulle däremot ditt körkort bli återkallat i mer än ett år måste du göra ett nytt teoriprov och körprov. Det krävs även då att du har ett giltigt körkortstillstånd och det kan du ansöka om när det återstår sex månader av spärrtiden. Du måste även ha en giltig riskutbildning innan du får genomföra förarprovet. Regler om belastningsregistretReglerna kring belastningsregistret regleras i Lag om belastningsregister. Hur länge uppgifterna finns med i belastningsregistret beror på påföljden, det vill säga det straff man fått. Ett exempel på påföljd är böter som finns med i belastningsregistret i 5 år, räknat från det att domen utfärdas (17 § 9 punkten lag om belastningsregister). Återkallande av körkort är inte en straffrättslig påföljd, utan ett förvaltningsrättsligt beslut, och därför registreras inte återkallelsen i belastningsregistret utan istället i vägtrafikregistret. Regler om vägtrafikregistret hittar du i Lag (2001:558) om vägtrafikregister.Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan tidigare trafikbrott påverka beviljande av körkortstillstånd för mc?

2019-04-18 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! För cirka 3 år sedan åkte jag fast för att ha kört en avställd och obesiktigad bil. Nu när jag är äldre och visare och vänt mig bort från brottets bana vill jag börja köra motorcykel. Kan mina tidigare synder nu ställa till det för att få körkortstillstånd för mc?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett körkortstillstånd får meddelas för de som med hänsyn till personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon (3 kap. 2 § 1 st. Körkortslagen). Med lämplighet avseende personliga förhållandena menas att personen inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrig kan antas respektera trafikreglerna, visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (3 kap. 2 § 2 st. Körkortslagen). Om det vid prövningen av din ansökan om körkortstillstånd finns hinder mot att meddela körkortstillstånd på grund av dina personliga förhållande så ska en spärrtid bestämmas (3 kap. 9 § Körkortslagen). Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år. Vid bedömningen av personliga förhållanden beaktas hur du har respekterat trafikreglerna och visat ansvar och hänsyn i trafiken. Eftersom du åkt fast för att ha kört en avställd och obesiktad bil kan det anses att du på grund av personliga förhållanden finns hinder mot att meddela körkortstillstånd. De brott som man blivit dömd för hamnar i belastningsregistret (3 § lag om belastningsregister). Hur länge ett brott ligger kvar i belastningsregistret beror på vilket straff man fått för brottet. Till exempel försvinner brott med fängelsestraff efter 10 år medan brott med bötesstraff försvinner efter 5 år (17 § lag om belastningsregister). Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Stoppad för olovlig körning. Ska jag avvakta med uppkörning?

2018-10-23 i Trafikbrott
FRÅGA |Har blivit stoppad 2 gånger för olovlig körning och är under 18? Min fråga är ska jag chansa och ta mitt körkort har uppkörning osv nu inom kort (oktober) eller ska jag avvakta och se vad jag får?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om körkort finns i körkortslagen (KkL).Ett körkort får utfärdas till den som har ett körkortstillstånd (3 kap. 1 § 1 punkten KkL). Körkortstillstånd får endast utfärdas till den som kan anses som en lämplig bilförare. För att du ska anses lämplig att inneha ett körkort krävs att du kan respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (3 kap. 2 § 2 stycket KkL). Om du inte anses vara en lämplig bilförare på grund av någon av nämnda personliga förhållanden, det vill säga att du inte anses visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken, så utfärdas en spärrtid. Under spärrtiden kan du inte få ett körkort utfärdat. Spärrtiden kan vara lägst en månad och högst tre år (3 kap. 9 § KkL). På grund av att det finns en risk att det utfärdas en spärrtid med anledning av din olovliga körning rekommenderar jag att du avvaktar beslut. Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan mitt körkort återkallats trots att jag inte blivit dömd för olovlig körning?

2018-10-23 i Trafikbrott
FRÅGA |Om nu en dom har lagts ner när det gäller olovlig körning har då Transportstyrelsen rätt att ta ditt körkort?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 3 § lagen om straff för vissa trafikbrott regleras och straffbeläggs olovlig körning. När ett körkort återkallas på grund av en brottslig gärning måste körkortsingripandet, det vill säga tagandet av kortet, grunda sig på t.ex. en lagakraftvunnen dom (5 kap. 1 § 2 stycket KkL). En dom eller ett beslut har vunnit laga kraft när den inte längre kan överklagas. Det innebär att ditt körkort inte kan återkallas om du inte dömts för olovlig körning. Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,