FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt21/04/2024

Äta husdjur som avlidit av naturliga skäl.

Får man äta sin katt om den dör av ålderdom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag uppfattar din fråga som att du undrar om man får äta ett husdjur som avlidit på naturlig väg. Viss vägledning finns i djurskyddslagen (2018:1192) och brottsbalken (1962:700) (hädanefter BrB).


Reglering på området:

Enligt brottsbalken kan den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt otillbörligen utsätter djur för lidande, dömas för djurplågeri (BrB 16:13). Enligt djurskyddslagen ska djur behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom (djurskyddslagen 2:1). Vidare uppställs ett förbud mot att aga, tillfoga skada eller överanstränga djur (djurskyddslagen 2:9).


Slutsats:

Baserat på regleringen på området föreligger alltså ett förbud mot att vanvårda och skada djur. Det föreligger ett krav på att djur ska behandlas väl och skyddas från lidande. Det innebär att avlidande av djur i syfte att sedan äta det är olagligt. Av min uppfattning föreligger det däremot inte något förbud mot att äta ett husdjur som avlidit på naturlig väg av ålder – något som skulle kunna ge uppfattningen att det är okej att äta sådana djur.


Djurskyddslagstiftningen i Sverige bygger på principen om att djur ska behandlas med värdighet och respekt. Att äta djur, oavsett anledning till dess död, skulle kunna uppfattas som stridande mot dessa principer. Det kan dessutom vara fel att äta en katt av moraliska och etiska skäl, framför allt eftersom det är just ett husdjur och tanken inte är att sådana ska ätas på samma sätt som till exempel grisar och kor. Om en katt avlider av naturliga skäl är det viktigt att hantera dess kropp på ett respektfullt och lagligt sätt. Här är min rekommendation att kontakta en veterinär för råd och hjälp.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo