Fördelning av kostnader vid gemensam vårdnad

2020-08-31 i Barnrätt
FRÅGA |Är separerad från min sambo sedan 2 år. Gemensam vårdnad fungerar inte. Kommunikationen, omsorger om barnen, skola, dagis frågor går inte att hantera alls. Vi delar idag tiden då barnen bor växelvis hos var och en. Det är dock jag som får stå för alla kostnader för barnen så som kläder, försäkring, utrustning, aktiviteter osv. Förra sambon vägrar att samarbeta och dela ekonomiskt ansvar. Massor med mail, sms finns där jag ständigt anklagas för hur dålig jag är, att jag är psykiskt sjuk, tagit allt från sambon. Detta förmedlas till alla vänner bekanta m.m. Vad kan jag göra i denna situation? Har 5 barn, alla under 11 -3 år. Heltidsarbetande sjuksköterska.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid gemensam vårdnad ansvarar båda föräldrarna gemensamt för barnets kostnader. Fördelningen av kostader regleras i 7 kap. 1 § föräldrabalken, där stadgas att kostnaderna för barnets underhåll ska föräldrarna sinsemellan ta del av utefter sin ekonomiska förmåga. Det är således inte rätt att du ska stå för alla kostnader, däremot kan du behöva stå för fler kostnader beroende på hur er ekonomiska förmåga ser ut jämfört med varandra. Du skriver även att kommunikationen inte fungerar alls. Har ni grova samarbetssvårigheter som påverkar barnet är det en indikation på att vårdnaden bör ändras. Får du ensam vårdnad är den andra föräldern skyldig att betala ett underhåll som ska täcka en del av barnets kostnader (7 kap. 2 § föräldrabalken). En ändring av vårdnaden fastställs genom dom om inte föräldrarna själva kan avtala om saken (6 kap. 5 § föräldrabalken). Om du vill komma i kontakt med en jurist som hjälper dig vidare kan du kontakta oss för att boka en tid, detta kan göras antingen på vår hemsida https://lawline.se/boka eller via telefon 08-533 300 04. Med vänliga hälsningar

Ska man låta barn som misstänks fara illa träffa umgängesföräldern?

2020-08-31 i Barnrätt
FRÅGA |Jag har gemensam vårdnad med mitt ex över våra två barn, 5 och 7 år.De bor hos mig och är hos honom varannan helg. Han är dömd för misshandel på mig och har även varit fysisk och psykisk emot dem. Nu vill barnen inte åka dit längre trots mina försök att övertala dom till det. Jag har även varit i kontakt med både socialen och familjerätten i vår kommun och de säger att jag ska hålla barnen hemma om det är för deras bästa. Ska jag tvinga barnen att åka till sin pappa fast de inte vill? Hur ska jag göra?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att barn har rätt till en nära och god relation med båda sina föräldrar, om det är förenligt med barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Precis som familjerätten säger är det inte förenligt med barnets bästa att umgås med en förälder som utövar någon typ av våld mot barnet. Hot eller våld mot barnet eller mot den andra föräldern talar för att man inte är en lämplig vårdnadshavare. Skulle vårdnadsfrågan prövas på nytt talar informationen du gav mig således för att du ska få ensam vårdnad om barnen. Barnens pappa låter inte heller lämplig att ensam ha något umgänge med barnen. Umgänget är till för barnet och inte föräldern och därför inte en absolut rättighet om barnet far illa. Barn ska som en huvudregel ha rätt till umgänge med den föräldern barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Risken finns alltid att man blir anklagad för umgängessabotage när man håller barn borta från umgängesföräldern. Eftersom du försöker få barnen att vilja träffa den andra föräldern talar det mot umgängessabotage, samtidigt som barnen självmant på grund av rädsla för psykisk och fysisk misshandel inte vill åka och träffa den andra föräldern. Detta i kombination med att det föreligger starka misstankar om att barnen utsätts för våld talar mot att barnen ska träffa umgängesföräldern. Mitt råd i din situation vore att försöka få till en ändring i vårdnaden och umgänget så att det blir förenligt med barnets bästa. Om du vill komma i kontakt med en jurist som hjälper dig vidare kan du kontakta oss för att boka en tid, detta kan göras antingen på vår hemsida https://lawline.se/boka eller via telefon 08-533 300 04.Med vänliga hälsningar

Byte av barnets efternamn vid ensam vårdnad

2020-08-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej Jag har 3 barn, var av mitt äldsta är från tidigare förhållande. Jag har ensam vårdnad över honom och han bär mitt efternamn. Jag ska nu gifta mig och vi vill ändra efternamn till min sambos efternamn. Behöver jag ha min äldsta sons biologiska pappas underskrift för att ändra hans efternamn?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som ensam vårdnadshavare kan du själv göra en anmälan om namnbyte. Om ditt barn endast bär ditt efternamn och detta är olikt från den biologiska pappans, krävs inte något samtyckte. Har sonen samma efternamn som sin biologiska pappa krävs det att pappan samtycker till namnbytet eller att en domstol har förklarat att bytet är förenligt med barnets bästa (34 § lag om personnamn)Är ditt äldsta barn 12 år eller äldre måste han ge sitt skriftliga samtyckte till namnbytet (46 § lag om personnamn).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Åka utomlands med barnet utan den andra vårdnadshavarens samtycke

2020-08-31 i Barnrätt
FRÅGA |Om man har gemensam vårdnad bör inte den förälder som tar med barnen på semester meddela den andre vårdnadshavaren så att den vet var barnen är. Gör man annars sig skyldig till egenmäktighet med barn?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid gemensam vårdnad bestämmer föräldrarna tillsammans om frågor som rör partners personliga angelägenheter (6 kap. 13 § 1 st. föräldrabalken. Detta gäller dock inte frågor som rör den dagliga omsorgen av barnet. Kortvariga resor till utlandet anses hänföras till den dagliga omsorgen, detta betyder att den vårdnadshavare som barnet för tillfället bor hos kan ta med barnet på kortvariga utlandsresor utan att behöva inhämta ett godkännande från den andra föräldern så länge barnets umgänge med den föräldern inte blir kränkt. Vid längre utlandsresor bör däremot båda vårdnadshavarna vara överens.Vårdnadshavarna bör kommunicera med varandra och således meddela om man planerar att ta med barnet på en resa utomlands. Vissa länder har även ett krav på att båda vårdnadshavarna ska ha undertecknat en handling vid inresa när barnet endast reser med en av föräldrarna. Vid gemensam vårdnad kan en förälder däremot utöver detta inte kräva att få godkänna en kortare utlandsresa så länge den förälderns egna umgänge med barnet inte blir kränkt. Kränker man inte umgänget med den andra föräldern genom att ta med barnet på en kortare utlandsresa gör man sig därmed inte heller skyldig till egenmäktighet med barn.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Faktorer som påverkar vårdnadsfrågan

2020-08-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!En vän till mig har barn med en man som hon nu har separerat ifrån. Det var inte en lätt och trevlig separation utan hon kände sig tvungen till att fly med barnet eftersom han betedde sig så aggressivt och våldsamt. Han är nu också dömd för olaga hot mot henne. De påbörjade en vårdnadstvist men efter att hon fått intermistiskt (heter det så, tillfällig menar jag i alla fall) enskild vårdnad gav han henne sen helt och hållet enskild vårdnad och barnet har nu umgängesrätt med sin pappa. Han hotar dock mamman från och till med att stämma för att få tillbaka vårdnaden om barnet om hon inte går med på hans krav om hur mycket han får umgås med sitt barn. Hur stor chans har han att få till delad vårdnad när det är han som gett ifrån sig vårdnaden från första början? Eller tar tingsrätten inte med det i beräkningarna?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns flera faktorer som domstolen tar hänsyn till när man avgör vårdnadsfrågan, bland annat föräldrarnas lämplighet, föräldrarnas samarbetsförmåga och risken att barnet eller någon annan familjemedlem utsätts för våld. Hot eller våld mot den andra föräldern talar mot en förälders lämplighet som vårdnadshavare, likaså grova samarbetssvårigheter när föräldrarna av olika anledningar inte kan kommunicera på ett tillfredställande sätt.Att en förälder går med på ensam vårdnad hindrar inte föräldern att återigen få vårdnadsfrågan prövad (6 kap. 5 § föräldrabalken). Den faktorn i sig talar således inte ensamför att vårdnaden inte skulle kunna bli gemensam. Däremot finns det andra saker som du har radat upp som påvisar att gemensam vårdnad inte är lämplig, så som våld eller hot mot den andra föräldern. Eftersom domstolen gav ett interimistiskt beslut om ensam vårdnad i kombination med all övrig information talar mycket för att vårdnaden vid en ny tvist inte skulle bli gemensam. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad har umgängesföräldern för ansvar?

2020-08-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej hej. Jag har ensam vårdnad av min dotter men pappan har umgänge med henne två dagar i veckan. Men umgänget med pappan fungerar inte p.g.a olika anledningar t.ex att han ljuger väldigt om vad dem har gjort, vad dotter har ätit, om hon har sovit m.m. Har pratat med familjerätten och dem sa att jag kunde ta tillbaka umgänget tills att pappan har ändrat sig gällande felen han gör. Kan jag göra detta? vad har jag för rättigheter när jag har ensam vårdnad? Om pappan ska ha umgänge med dottern hemma hos sig, måste han då ha t.ex leksaker, kläder, ge henne mat plus allt annat som är bra för dottern eller måste jag ta med detta varje gång till honom när han ska ha henne? Tack på förhand.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som ensam vårdnadshavare har man rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). Under tiden barnet umgås med umgängesföräldern som inte är vårdnadshavare är dock vårdnadshavarens befogenheter begränsade. Till exempel får umgängesföräldern själv bestämma i frågor som rör den dagliga omsorgen av barnet. Den dagliga omsorgen avser beslut om bland annat barnets mat och sovtider. Eftersom du har ensam vårdnad ska den andra föräldern betala underhåll till barnet (7 kap. 1,2 § § föräldrabalken). Underhållsbidraget ska täcka till exempel barnets kläder och det finns därför inget krav på att föräldern som betalar underhållsbidrag ska köpa några fler kläder utöver det. Vissa kostnader ska umgängesföräldern bekosta vid umgänget, praxis är att barnet ska ha tillgång till mat hos umgängesföräldern. Ett barn har rätt till en nära och god relation med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Har ni en dom som reglerar umgänget kan du som vårdnadshavare inte självmant välja att avbryta umgänget, du gör dig då skyldig till umgängessabotage. SammanfattningsvisEtt barn har som huvudregel rätt att träffa båda sina föräldrar. Väljer en vårdnadshavare att gå emot en dom eller avtal som reglerar umgänget gör man sig skyldig till umgängessabotage. Umgängessabotage är en indikation på att vårdnaden bör ändras. Medans en förälder har umgänge med barnet bestämmer föräldern själv över saker som hör till den dagliga omsorgen av barnet, till exempel barnets mat och sovtider. En förälder som betalar underhåll till barnet behöver i regel inte stå för några andra kostnader utöver underhållet, praxis säger dock att barnet ska ha tillgång till bland annat mat hos umgängesföräldern. Kläder är en sådan sak som ska rymmas inom underhållsbidraget och det är därför vårdnadshavaren som står för dessa. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Beslutanderätt gällande barnomsorg och kostnader för umgängesresor

2020-08-31 i Barnrätt
FRÅGA |Skild sen 2 år. Vår son har sedan skilsmässan bott 2 veckor hos mig och 1 vecka hos pappan (hans önskan), jag har flyttat från orten (4 mil) fått jobb på det hållet så halverar min resväg till jobbet i och med flytten. I dagsläget går min son (3 år) kvar på pappans ort, men jag ska försöka byta adress för min son ( utredning hos skatteverket). Mina frågor:1. Då jag är boendeförälder, kan jag besluta om omsorgsplats utan godkännande av pappan? vill gärna få till en normalt fungerande vardag (pappan vägrar att skriva på ansökan om 2 förskoleplatser) ändå jag försökt via samarbetssamtal. Jag har i och med mitt nya jobb 11 mil enkel väg till arbete för att lämna min son på pappans ort och sen vidare till jobbet. 2. Angående hämtning och lämning så säger pappan att han bara har skyldighet att köra till läns gränsen vid lämning, så i praktiken så ska jag lämna sonen på Söndagen hos honom (4 mil enkel) sen när jag ska få hem honom igen så kör han till länsgränsen så då får jag "bara köra 3 mil enkel. Jag har accepterat detta sen vi skilde oss men anser att vi borde ha lika stort ansvar för att umgänget ska fungera och då isåfall dela på resorna? Men han anser att det är jag som ska köra då jag valt att flytta från orten.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Val av förskola när vårdnadshavarna inte bor ihopfrågan om vilken förskola barnet ska gå på hänförs i normalfallet till den dagliga omsorgen. Enligt JO talar mycket för att boendeförälder ensam kan besluta om val av förskola, därmed har den vårdnadshavare som barnet bor hos beslutanderätt i val av barnomsorg. Eftersom du är boendeföräldern är det således du som ensam kan besluta om val av förskola för ditt barn. Kostnader och fördelning av umgängesresorHuvudregeln är att föräldern som barnet ska umgås med har det primära kostnadsansvaret för barnets umgängesresor och ska därmed svara för resorna. I vissa fall ska även boendeföräldern ta del av kostnaderna för umgängesresorna (6 kap. 15 b § föräldrabalken). Detta gäller endast när avståndet mellan bostadsorterna är relativt stort, i förarbetena anges en riktpunkt på att avståndet ska överstiga tio mil. I ditt fall överstiger inte avståndet mellan bostadsorterna tio mil vilket betyder att umgängesföräldern ska stå för kostnaderna när han har umgänge med barnet. Du kan däremot inte kräva att umgängesföräldern ska resa med barnet en längre sträcka än bostadsorten enbart på grund av ditt jobb. Fördelningen av umgängesresor kan beslutas mellan föräldrarna genom ett avtal. Vill ni få hjälp att försöka komma överens genom att skriva ett avtal som reglerar umgängesresorna kan ni vända er till familjerätten. Ni kan också få kostnaderna för umgängesresorna fastslagna av domstolen i en dom. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Rätten till umgänge med ett barn som motsätter sig att träffa föräldern

2020-08-31 i Barnrätt
FRÅGA |Pappan har ensam vårdnad över våra gemensamma barn som är 11 och 14 år. Vi har en DOM på att barnen har rätt till umgänge med mig torsdag-måndag varannan Vecka plus lite lov. Det äldsta barnet valde att vara hos mig mer en period förra året. Alltså på heltid typ i ett halvår. Jag kontaktade ett ombud genom jag ville ändra på DOMEN genom äldsta barnet bodde mer hos mig. Äldsta barnet ändrar sig till att knappt träffa mig till att nu på heltid bo hos pappan.När jag skickar sms till pappan som handlar om äldsta sonen då får jag utskäll av äldsta barnet då sonen kallar mig saker som inte är så snällt. Äldsta barnet vill komma hem till mig men ändra sig när jag sitter i bilen och jag är tvungen att vända hem igen och detta händer ofta. Är det så oavsätt om pappan påverkar barnet att inte träffa mig att DOMEN inte gäller för att barnet är över 12 år? Jag får umgänge med det yngsta barnet enligt DOMEN men inte med det äldsta.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det anses förenligt med barnets bästa att ha en god och nära relation med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Båda föräldrarna ska uppmuntra till en kontakt med den andra föräldern och inte på något vis försöka påverka barnet att inte träffa båda föräldrarna. Påverkan på barnet att inte vilja ha kontakt med den andra föräldern talar mot att man är lämplig som vårdnadshavare. I takt med barnets stigande ålder tas dock även hänsyn till barnets vilja (6 kap. 2 a § 3 st. föräldrabalken). En dom rörande umgänge kan normalt sett inte verkställas mot en tonårings vilja, så länge det inte är nödvändigt för att tillgodose barnets bästa (21 kap. 5 § föräldrabalken). Ska verkställighet ske mot ett barns vilja om barnet har nått en sådan ålder och mognad att barnets vilja ska beaktas (vanligtvis om ett barn är tolv år eller äldre) är det rätten som beslutar om detta. Sammanfattningsvis kan du inte tvinga ditt äldsta barn att träffa dig om barnet inte vill, såvida det inte föreligger särskilda omständigheter. I det fallet är det bara rätten som kan besluta om verkställighet av domen. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar