Registrering av gammalt äktenskapsförord

2020-06-23 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HEJ, jag har ett gammalt äktenskapsförord skrivet 1976 registrerat då hos Tingsrätten.Måste det också registreras hos Skatteverket eller, räcker det som det är ?
Sandra Kjellberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Av äktenskapsbalkens 7 kapitel, 3 § stycke 3 följer det att ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket och det är som utgångspunkt först vid registreringen hos Skatteverket som äktenskapsförordet blir giltigt. Fram till 2011 registrerade man äktenskapsförord hos tingsrätten men numera är det alltså skatteverket som har hand om det istället. Detta innebär att ert äktenskapsförord troligtvis inte är giltigt, förutsatt att tingsrätten inte har skickat in det till Skatteverket.Jag råder er till att höra av er till den tingsrätt som registrerade äktenskapsförordet 1976 och undersöka huruvida det har skickats in till Skatteverket eller inte. Om så inte har skett bör ni snarast göra detta själva (se Skatteverkets hemsida) Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan man bodela på annat sätt än enligt äktenskapsbalken?

2020-06-23 i Bodelning
FRÅGA |Kan man behandla allt giftorättsgods förutom gemensam fastighet som enskild egendom oavsett vad som står i äktenskapsförord om båda parter är överens om det? Bodelningsavtalet kommer då enbart att innehålla nettovärdet på fastigheten minus var och ens privata skulder som skall delas lika.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).Regler om bodelning är dispositivaReglerna i äktenskapsbalken som berör bodelningen är i stort sett dispositiva. Detta innebär att makarna kan avtala om att fördela egendomen vid bodelningen på ett annat sätt än så som reglerna föreskriver, om de är överens. Det är alltså möjligt för er att endast ta upp fastigheten i bodelningsavtalet och låta resterande egendom stanna hos den som äger egendomen.Det finns dock regler om skydd för makarnas borgenärer som inte får åsidosättas. En make får inte vid bodelningen, till skada för sina borgenärer, låta enskild egendom ingå i bodelningen, eller på annat sätt avstå egendom som ska ingå i bodelningen (13 kap. 1 § ÄktB).Så länge ni inte åsidosätter dessa regler om borgenärsskydd är det alltså möjligt att fördela egendomen vid bodelningen på annat sätt än enligt reglerna i äktenskapsbalken.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan ett AB ingå i bodelningen?

2020-06-21 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Vi ligger i skilsmässa där ett aktiebolag finns.En av oss äger alla aktier, vi har inte skrivit äktenskapsförord och en av oss påstår att det är enskild egendom.Ingår Aktiebolaget i bodelningen?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet?Jag tolkar det som att du undrar vad som händer med ens aktiebolag i de fall då en bodelning ska göras. När det kommer till frågor om bodelning är det huvudsakligen äktenskapsbalken (ÄktB) som är tillämplig lag. BodelningHuvudregeln är att när ett äktenskap upplöses så ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I denna bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vad som utgör enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB. Ingen av punkterna som listas i den nyss nämnda bestämmelsen är aktuella i detta fall. Jag har inte heller fått någon information om vad ett eventuellt aktieägaravtal stadgar i denna situation. Mycket pekar alltså på att aktiebolaget är giftorättsgods och således ska det ingå i bodelningen. Den ene makens påstående om att hen äger alla aktier spelar alltså ingen roll ifall inget annat stadgas i aktieägaravtalet eller i ett äktenskapsförord mellan makarna. SammanfattningIfall inget aktieägaravtal stadgar vad som händer med aktierna vid en eventuell bodelning och inte något äktenskapsförord föreligger utgår man att aktiebolaget utgör giftorättsgods och således inkluderas det i bodelningen.Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Köpa ut innan skiljsmässa - påverkar det bodelning?

2020-06-19 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej Min man vill köpa en bostadsrätt medan vi ännu är gifta och har betänketid på skilsmässa. Är det juridiskt möjligt att jag köper ut honom medan vi ännu är gifta så han har pengar till insatsen? Vårt hus skulle få bli enskild egendom För mig då, och hans nyinförskaffade bostadsrätt Likaså För honom . Riskerar jag något genom detta vid senare bodelning? Tex att han är belånad till Max och har mindre tillgångar vid bodelningen? Jag har mycket mer besparingar medan hans då går åt till bostadsrätten som blir enskild egendom...?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Du kan inte köpa ut honom i den mening man normalt pratar om i bodelning men du kan ge honom pengarna som en gåva - så länge detta inte påverkar din möjlighet att betala dina egna skulder (ÄktB 8:3). För att göra huset respektive bostadsrätten till enskild egendom måste ni skriva ett äktenskapsförord (ÄktB 7:2 1st 1p). Problemet med detta tillvägagångssätt är dock precis som du säger, det påverkar en senare bodelning. En bodelning går till på så vis att man räknar ut era andelar av "boet", dvs av egendomen som inte är enskild egendom (ÄktB 11:1 j. 10:1). Det första steget är att ni båda får undanta så mycket av era egna tillgångar så att era skulder täcks (ÄktB 11:2 1st). Utgångspunkten är dock att man inte får göra detta för skulder som är kopplade till enskild egendom, dvs att varken du eller din man får undanta tillgångar för att täcka skulderna för huset/bostadsrätten. Det finns dock ett undantag från den utgångspunkten vilket är om din eller din mans enskilda egendom inte kan täcka den skulden, då får man ändå undanta egendom från bodelningen (ÄktB 11:2 2st). Det skulle kunna innebära att din man får behålla mer av era totala tillgångar på grund av lånet. Dessutom är det precis som du själv sa. Om du ger din man pengar som han sedan omvandlar till enskild egendom i form av en bostadsrätt så kommer dessa pengar inte vara en del av bodelningen. Då går du miste om din rätt till hälften av dessa (ÄktB 11:3). Jag hoppas detta gjort juridiken klarare för dig. Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline med fler frågor.

Vilken pension ingår i bodelningen?

2020-06-23 i Bodelning
FRÅGA |Hur vet jag vilken del av min pension som ska ingå i bodelningen? Jag uppfattar det som enbart mitt privata pensionssparande medans min man anser att han har rätt till hälften av all min pension.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Pension kan bestå av allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. Vilken pension ingår i bodelningen?Den allmänna pensionen (och premiepensionen) ingår inte i bodelningen. Huruvida tjänstepensionen ingår i bodelningen eller ej är beroende av vem som äger den och på vilket sätt arbetstagaren har rätt att förfoga över den. Om arbetsgivaren äger försäkringen är pensionsrättigheten normalt sätt inte överlåtbar och ska då inte ingå i bodelningen. Om arbetstagaren äger sin egen tjänstepension och arbetsgivaren endast betalar för premierna bör den jämställas med privat pensionsförsäkring och ingå i bodelningen. Som huvudregel ska det privata pensionssparandet ingå i bodelningen om det inte skulle vara oskäligt med hänsyn till makarnas respektive ekonomiska förhållande.Om ni har ett upprättat äktenskapsförord där ni anordnat på annat sätt än ovan är det gällande förutsatt att äktenskapsförordet är giltigt. SammanfattningDen allmänna pensionen ingår som huvudregel inte i bodelningen, tjänstepensionen kan ingå beroende på arbetstagarens förfoganderätt över den, och privat pensionssparande ska som huvudregel ingå. Observera att annat kan gälla om ni förordnat om annat i ett äktenskapsförord. Makarna kan också komma överens om att exempelvis privat pensionssparande ska undantas från bodelningen om båda är överens. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Äktenskapsförord och vårdnad av barn i fall av bortgång

2020-06-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, Vi har upprättat ett eget äktenskapsförord som beskriver hur vi vill dela upp vid en eventuell skilsmässa. Vi skulle behöva ha detta granskat Och godkänt av en jurist. Vad kostar det?Undrar även om man i sitt testamente ska ange vem man önskar ska ta hand om ens barn till dess de är myndiga (om båda föräldrar avlider vid samma tillfälle).
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jurister på någon familjerättslig byrå kan hjälpa er att upprätta eller granska ett äktenskapsförord. Kostnaderna kan variera ganska mycket utifrån bland annat var man bor och hur lång tid det tar. Ett billigt alternativ är att använda Lawlines tjänst för äktenskapsförord: https://lawline.avtalsrobot.se/avtal/aktenskapsforord/Genom den kan man upprätta ett äktenskapsförord själv, men samtidigt vara trygg med att allt blir korrekt juridiskt. Det kostar 795 kr. Tjänsten innehåller en färdig mall att fylla i. Att skapa ett äktenskapsförord online är enkelt och tar bara några minuter. Man upprättar förordet genom att fylla i formuläret, vilket är dessutom helt gratis så att man kan försäkra sig om att det är rätt innan man betalar och genererar äktenskapsförordet. Sedan signeras avtalet för hand genom att skriva ut det.Om något blir fel har man upp till 30 dagar på sig att kostnadsfritt göra ändringar i sitt äktenskapsförord. Kontakta kundtjänst på 08-533 300 04 / info@lawline.se för att göra ändringar i efterhand i äktenskapsförordet.Äktenskapsförordet ska också lämnas in till Skatteverket för inregistrering.Angående omvårdnaden av barn är det inget krav att ange vem man skulle vilja ha hand om barnen i fall av föräldrarnas bortgång. Man kan skriva ner sina önskemål, men detta kommer inte vara juridiskt bindande. Domstolen är skyldig att ta beslut om vem som ska få vårdnaden om barnen utifrån barnets bästa, och kan då välja någon annan en den ni önskat om det bedöms vara det bästa. Ni kan ändå absolut lämna ett förslag, så att er vilja är tydlig. Hoppas du fick svar på din fråga!

Om ens make står som enskild ägare på fastighet?

2020-06-21 i Bodelning
FRÅGA |Min make köpte ett radhus innan vi gifte oss och står som ensam ägare. Vad bör vi göra, vi har inga gemensamma barn men vi har båda särkullebarn
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att det inte spelar någon roll vem som står som lagfaren ägare till fastigheten, all egendom som ni makar äger, gemensamt eller individuellt blir giftorättsgods (bådas egendom) eftersom ni är gifta, 7:1 ÄktB Du nämner inte att ni har skrivit något avtal om att radhuset är enskild egendom. Egendom kan göras till enskild egendom genom äktenskapsförord som ni båda skrivit på eller genom att de pengar din make köpte huset för, har han fått genom gåva eller arv där gåvogivaren/ eller den avlidne uttryckligen skrev att pengarna ska vara din makes enskilda egendom. Så vad ni ska göra beror på vad ni vill få för utfall, gör ni inget nu så kommer din makes radhus att räknas som er gemensamma egendom, och då kommer alla särkullbarn få ta lika del av dess värde. Skriver ni äktenskapsförord om att radhuset ska bli enskild egendom kommer egendomen inte att ingå vid bodelningen vid skilsmässa eller vid en makens bortgång, och därmed inte tillfalla dina barn utan endast hans. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man ändra i äktenskapsförord och testamente?

2020-06-15 i Testamente
FRÅGA |Kan man ändra i ett äktenskapsförord?Kan man ändra i ett testamente.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan man ändra i äktenskapsförord?För att ändra i ett äktenskapsförord behöver man upprätta ett nytt äktenskapsförord och registrera det hos Skatteverket. Det går således inte att göra ändringar i det redan befintliga äktenskapsförordet, utan man måste upprätta ett nytt med de nya villkoren för att på så sätt ogiltigförklara och ändra det tidigare äktenskapsförordet. Mer om hur registreringen och vilka uppgifter som ska finnas med hittar du på Skatteverkets hemsida här. Kan man ändra i testamente?Det går att ändra i testamente genom att antingen återkalla det befintliga testamentet och upprätta ett nytt eller genom att göra tillägg eller ändringar i det befintliga testamentet. Om man gör ändringar i testamentet måste man följa samtliga krav som gäller även vid upprättandet av testamente (10 kap. 6 § ÄB). Det innebär att ändringar måste göras skriftligen och undertecknas av testator och av två samtidigt närvarande vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Om formkraven inte följs är testamentet ogiltigt. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar