Färgade visir till MC-hjälm

2007-09-06 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Jag har precis bytt visir på min MC-hjälm, från ett klart visir till ett som är svarttonat. Min fråga är vad myndigheterna anser om ett sådant tilltag, är det lagligt eller olagligt? Har hört båda delarna av många människor. Tack för hjälpen!
Emelie Brorström |Hej!Jag vände mig till Vägverket med Er fråga. Jag frågade om regler kring färgade visir (både mörkerfärgade och s.k. spegelvisir) vid olika hjälmstandarder. Jag fick följande svar: "Enligt sakkunniga på sektion väg och trafiklagstiftning innehåller ECE reglementet krav på skyddshjälmens utformning och däribland synfält och ljusgenomsläpplighet genom visiret som ska vara minst 80%. Detta torde påverka vilka färger som kan komma ifråga. Huruvida SIS standarden innehåller ett dylikt krav känner man inte till men standarden går att beställa hos SIS - Swedish standards institute. www.sis.se".Mer än så kan jag, som har juridik som huvudämne, inte hjälpa Er. Ni får vända Er till återförsäljaren som förhoppningsvis kan berätta hur stor ljusgenomsläpplighet just Ert visir har. Vänligen,

Ändring i socialtjänstlagen

2007-08-19 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |MIn fråga gäller Socialtjänstlagen 5 kap 10 paragrafen om anhörigvårdare. Har hört att ordet bör skulle skärpas till ska i en omarbetning av lagen. Har detta skett?
Anna Wallerman |Hej! Nej, den ändring som du hört talas om har ännu inte gjorts. Socialtjänstlagen har ändrats i tre omgångar i år, men ingen av dessa ändringar har berört 5 kapitlet 10 §. Det är alltså fortfarande "bör" som gäller.¨Du kan läsa socialtjänstlagen http://www.lagen.nu/2001:453 . På regeringens hemsida sägs regeringen anse att "stödet och hjälpen till anhörigvårdare behöver utvecklas och stärkas, bl.a. genom en tydligare reglering i lagstiftningen", men vad jag vet finns i dagsläget inga konkreta förslag eller planer på hur eller när detta ska genomföras. Jag skulle därför gissa på att den ändring du åsyftar kan låta vänta på sig. Hela regeringens uttalande kan du läsa på regeringens hemsida, http://www.regeringen.se/sb/d/8637/a/84956 . Med vänlig hälsning

Granne hotar med att skjuta hund och katt

2007-08-15 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej! Vi har en granne som idag kom fram till oss med en lagbok där han verkligen tolkade allt på sitt eget sätt. Han tjatar om att vi ska ha vår hund kopplad, vi bor på landet o har 3 st grannar, TRE! Han är den enda som gnäller hela tiden på att vi släpper ut hunden ensam vissa nätter. Hunden e ute i ca 30 min, ibland bara 5 min. Under den tiden säger gubben att han sprungit på deras innergård o skitit i hans åker. Vi har börjat med att följa med hunden ut numera så vi ser vart han går, o jag har aldrig sett honom gå bort till deras gård. Idag kom han och gnällde igen. Denna gången hotade han med att skjuta hunden om den morrade på honom, och inte nog med detta. Han har fällor uppsatta för att fånga in katter och när jag sa att min katt var en utekatt så flinade han och sa "om han blir fångad i fällan blir han skjuten, jag är trött på alla katter här". ALLA katter här??? Jag har sett max 4 st som går här ibland o alla har halsband. Min katt har 2 st halsband. Får han för det första verkligen sätta upp fällor? Och får han skjuta katten om han fångar den? Jag tycker att bor man på landet o har så få grannar så gäller inte alla dom lagar som gäller i stan. I stan fick jag ju ha katten lös, varför inte nu när jag bor på landet i hus? Bor i Skåne. Tacksam för något svar Mvh G D
Jesper Silow |Hej! Din granne har absolut ingen rätt att skjuta en katt märkt med halsband, då den i och med detta halsband inte omfattas av lagen om tillsyn över hund och katt. Din granne hänvisar till rätten att skjuta ägarlösa vildkatter. Er katt är inte en sådan katt. Av samma skäl gör er granne sig möjligen, kanske t.o.m. troligen skyldig till jaktbrott med de fällor han satt ut, då fällor omfattas av ett extremt detaljerat regelverk om hur de sätts ut, hur de vittjas och vilken typ av fällor. En fälla som riktar sig mot katter är t.ex. i sig olaglig rent teoretiskt sett, då katter inte omfattas av jakt. Er granne har dock rätt att kräva att er hund går kopplad inne på hans mark, detta enligt lagen om tillsyn över hund och katt. Han har dock ingen rätt att skjuta denne, då han vet om att det är er hund, och om den inte orsakar någon skada på vilt eller person. Om han skjuter hunden kommer han inte kunna hävda att han var i god tro om hundens härkomst, samt att han inte hade uppsåt att skjuta den med tanke på er tidigare historia sinsemellan. Hoppas detta benade ut saken något! Mvh

Bilbelysning i dagsljus

2007-08-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Får man köra bil i dagsljus med bara positionsljus på i fram/bak?
Sara Forslund |Hej,Enligt trafikförordningen, se http://lagen.nu/1998:1276 , 69 § är huvudregeln att vid färd på väg med motordrivna fordon skall halvljus användas. Dock säger 71 § att vid färd på väg med bil istället för halvljus annat ljus får användas som är tillräckligt för att uppmärksamma andra trafikanter på fordonet. Detta gäller dock inte vid färd i mörker, gryning eller skymning eller när väderleksförhållandena eller annat föranleder att halvljuset behöver vara tänt.I Vägverkets broschyr "Välj rätt fordonsbelysning", se http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1598/88519_valj_ratt_fordonsbelysning_utg_7.pdf , upplyses att halvljus skall användas i dagsljus, men att även annat ljus får användas. Halvljus och annat ljus får inte användas samtidigt. Det som avses med annat ljus är ljus som avges från varsellykta, dimljusstrålkastare eller spänningsreducerad halvljusstrålkastare.Med vänlig hälsning,

Krav på svenskt medborgarskap för notarier

2007-08-07 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Jag är en jurist (jur kand), har ytterligare högre utbildning samt relevanta arbetslivserfarenheter till notariemeritering. Jag har också uppehållstillstånd i Sverige. Nu vill jag bli notarie men medborgarskap krävs på ansökningsblanketten. Jag har läst Notarieförordningen 1990:469 för att se vad som anges i lagen angående detta men kan inte se någon artikel som anger att man måste vara medborgare innan man kan söka notariemeritering. Jag skulle vilja att frågan belyses. Jag menar inte om svenskt medborgarskap behövs för att vara domare, åklagare o.s.v. utan att om det krävs enligt Notarieförordningen för att få notarien.
Jonas Öjelid |Hej, Kravet på svenskt medborgarskap för notarieanställning står inte skrivet i Notarieförordningen utan i Förordning (1996:381) med tingsrättsinstruktion. Se 44 § som Du hittar http://www.lagen.nu/1996:381#P44 . Vänliga hälsningar

Korvförsäljning på allmän plats

2007-08-25 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |fråga nr 1: vid korv försäljning utan tillstånd, får böter ges ut direkt utan tillsägelse? fråga nr 2: får man ställa upp en korv vagn i 3 timmar på allmän plats utan tillstånd i göteborg? (hur gäller 3timmars lagen?) tack på förhand!
Alexandra Dahlén |HejHuvudregeln är, enligt 3 kap. 1 § ordningslagen, att tillstånd måste sökas då en offentlig plats inom ett detaljplanlagt område skall användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget. Tillstånd enligt bestämmelsen krävs i allmänhet när en offentlig plats såsom exempelvis en gata skall användas för till exempel ett tillfälligt försäljningsstånd.Tillstånd behövs dock inte, om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Förutsättningen för att denna undantagsbestämmelse skall bli aktuell är således att samtliga tre angivna förutsättningar är uppfyllda. Vad gäller den första förutsättningen är det inte möjligt att exakt ange hur lång tid som skall anses innefattad i begreppet tillfälligt ianspråktagande utan en särskild bedömning måste göras i varje särskilt fall. Ett nyttjande som omfattar mer än några timmar torde dock inte kunna anses som tillfälligt. Inte heller ett upprepat nyttjande av samma plats med kortare uppehåll torde kunna anses som tillfälligt. Någon uttalad ovillkorlig ”tretimmarsregel” finns således inte.Om du enligt bestämmelsen ovan är skyldig att ansöka om tillstånd men inte gör det får polisen, enligt 3 kap. 19 § ordningslagen, förelägga dig att inom viss tid göra detta. Om du genast efter endast en tillsägelse ansöker om tillstånd får polisen dock inte utfärda ett föreläggande, förutom då det gäller förelägganden som avser skyldighet att ta bort till exempel ett försäljningsstånd. Ett föreläggande får, enligt 3 kap. 20 § ordningslagen, förenas med vite eller annan påföljdsbestämmelse i form av att rättelse kan komma att ske av polisen men på din bekostnad.Om du, enligt 3 kap. 1 § ordningslagen, är skyldig att ansöka om tillstånd men inte gör det, kan du dömas till böter enligt 3 kap. 22 § ordningslagen. Möjligheten att utdöma böter är, till skillnad från föreläggande, inte beroende av om tillsägelse förekommit eller inte utan kan utdömas så fort bestämmelsen om tillstånd inte efterföljts.Om du önskar att närmare studera aktuell lagtext hittar du en länk till ordningslagen http://www.lagen.nu/1993:1617 Vänligen

När får kontrollavgift tas ut vid felparkering?

2007-08-20 i Parkeringsböter
FRÅGA |Angående kontrollavgift för olovlig parkering.Finns det någon tidsram innan kontrollören ska lämna kontrollavgift på bilrutan? I mitt fall så har kontrollören väntat endast 2 min och därefter \"lappat\" min bil. Kan tycka att den tiden är knapp.
Hanna Adamson |Lagen om felparkeringsavgift (se http://lagen.nu/1976:206) och förordningen om felparkeringsavgift (se http://lagen.nu/1976:1128) anger de allmänna bestämmelser som gäller på allmänna parkeringsplatser. Ingen av dessa ställer krav på att en viss tid ska gå innan avgift kan tas ut. Det är alltså möjligt att direkt skriva ut avgiften när någon bryter mot de bestämmelser som omfattas.För privata parkeringsplatser kan kontrollavgift tas ut enligt lagen om kontrollavgift vid felparkering (se http://lagen.nu/1984:318). Men även här saknas lagligt stöd för att kontrollanten ska dröja viss tid med att skriva ut avgifter.Lagen kräver således inte en viss tidsram, utan så snart överträdelsen sker kan en avgift tas ut.Mvh

Preskription av CSN-lån

2007-07-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Jag har en fråga angående preskribering av CSN lån. Efter vad jag förstår så preskriberas CSN lån efter 10 år. Hur går detta till? Hävdar man bara att preskriptionstiden gått ut eller räknas det som preskriptionslyftande åtgärd?
Lovisa Elardt |Hej! Mellan Dig och CSN gäller vanlig preskriptionstid på 10 år, enligt bestämmelserna i preskriptionslagen. Enligt lagens 2 § preskriberas en fordran 10 år efter dess uppkomst, förutsatt att preskriptionen inte har brutits dessförinnan. Att preskriptionen bryts innebär enligt lagens 6 § att en ny preskriptionstid börjar löpa från den dag då preskriptionen bröts. I 5 § stadgas följande förutsättningar för preskriptionsavbrott; 1. att gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären, 2. att gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller 3. att borgenären väcker talan mot gäldenären eller åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord. Sammanfattningsvis kan Du alltså hävda preskription, förutsatt att 10 år har passerat sedan fordringen uppstod och att inget preskriptionsavbrott enligt ovan har inträffat. Förenklat kan man säga att det krävs att låntagaren och långivaren inte har haft någon kontakt under 10 år, för att preskription ska inträda. Med vänlig hälsning,