Tillåtet att spela gatumusik i Sverige

FRÅGA
Hej! Jag undrar huruvida det är fritt tillåtet att spela musik på gatan i Sverige, alltså utöva gatumusikanteri. Jag har själv sökt svar i frågan men tycker det är svårt att hitta enkel och tydlig information.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår att du inte har hittat enkel och tydlig information i denna fråga. Möjligheten att spela gatumusik i Sverige är efter bemyndigande från regeringen nämligen reglerat på kommunal nivå och det finns alltså en potentiell uppsjö av olika regler att förhålla sig till beroende på vilken kommun du har tänkt spela i.

Bemyndigandet har sitt ursprung i i förordning (1993:1632). Detta bemyndigande ger kommuner rätt att meddela föreskrifter enligt Ordningslagen här. Specifikt för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats, se 3:8§.

Detta kan ge upphov till ordningsregler för gatumusikanter likt de som finns i Göteborgs kommun

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll