FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt29/05/2016

Ansökan om uppehållstillstånd pga. graviditet

Hej,

Jag, en man med svenskt medborgarskap, bor med min fästmö som jag träffade under hennes asylansökning. Hon har fått avslag för asyl från Migrationsverket och domstolen men nu är hon gravid. Finns där någonting så att hon inte måste lämna landet? Hon är från Jordanien.

Lawline svarar

Hej,

Svaret på din fråga regleras i Utlänningslagen (2005:716) (UtlL). Jag utgår från din fråga från att din fru har sökt asyl såsom flykting eller skyddsbehövande i enlighet med 4 kap UtlL.

Ett beslut fattat av en förvaltningsmyndighet, såsom ett beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket, får överklagas inom 3 veckor. Detta följer av 23§ Förvaltningslagen och 14 kap 3§ UtlL.

Graviditeten kommer troligen inte påverka din fästmös ställning som flykting i lagens mening, däremot har ni möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för anhöriginvandring. Du utgör då anknytningsperson till din fästmö. Är ni är samboende ni har möjlighet att åberopa detta som anknytningsskäl enligt 5 kap 3§. Är ni inte samboende kan hon även beviljas uppehållstillstånd på den grund att ni ämnar ingå äktenskap eller samboförhållande. Det kommer då göras en seriositetsprövning av er relation för att säkerställa att ni inte ingår sådan relation enbart för uppehållstillståndets beviljande.

Uppehållstillstånd kan då beviljas på begränsad tid enligt 5 kap 8§, om inte det står klart att förhållandet är väl etablerat. Då ska tillståndet istället gälla permanent. Din fästmös graviditet kan möjligen grunda en sådan bedömning.

Hoppas detta var svar på din fråga, och lycka till!

Vänligen,

Erica LeufstedtRådgivare
Hittade du inte det du sökte?