Kommer jag få mitt körkort indraget?

2008-12-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej ! Jag krockade med bilen framför mig i en kö till en påfart. Farten var 5-7 km i timmen alltså sakta. Jag hade stannat bakom honom och åkt framåt ca 6 gånger innan jag slant på brompedalen. Han åkte ut och sen fick han för sig att tvärnita. Jag körde då på honom. Jag hade normalt sett kunnat bromsa men som sagt så slant jag på pedalen. Jag kör auomat. Vi skrev alla papper på plats och försäkringsbolagen har ågärdat min buckla. Detta hände för ca 3 månader sen och jag har inte hört av polisen etc. Är detta nog för att få körkortet indraget? Med vänliga hälsningar Hårt arbetande företagare
Jimmy Schiöld |Hej! Nej det är det inte, och denna slutsats kan man dra genom att läsa körkortslagen (1998:488) 5 kap. 3 § e contrario (motsatsvis).

Servering av alkohol på privat logfest

2009-01-26 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |hej jag har en egen loge på min gård och vill ha en privatfest med trubadur .behöver ta ett litet inträde så det blir till hjälpen till trubaduren.Får jag sälja öl till självkostnadspris.Jag vill ha reda på allt sa att jag inte gör något olagligt Tacksam för svar (har ingen förening)
Micael Karlsson |Hej. Försäljning av alkohol regleras i Alkohollag (SFS 1994:1738, se https://lagen.nu/1994:1738). Den försäljning du kommer bedriva beskrivs i lagtexten som servering. Servering regleras i 6 kap Alkohollagen. 6 kap 1 § 1 st Alkohollagen ger att serveringsstillstånd som utgångspunkt krävs för servering av starköl. 6 kap 1 § 2 st Alkohollagen stadgar däremot den möjlighet till undantag som finns. Sådan undantagssituation föreligger om serveringen ordnas: 1. utan vinstintresse, 2. i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker, 3. vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer, och 4. utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna. Att märka är att alla de fyra rekvisiten måste vara uppfyllda. Samma undantag gäller för servering av andra typer av öl också enligt 6 kap 1a § 2 st. Utan närmare information om det är fråga om ett enstaka tillfälle och om gästerna är i förväg bestämda kan inte ett definitivt svar ges huruvida en sådan servering är tillåten eller ej. Men den givna informationen utesluter inte på något sätt att serveringen är tillåten. Med vänliga hälsningar

Föreskrifter på offentlig plats

2009-06-06 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Vilken rätt har ägare till fastighet som gränsar till offentlig plats att utfärda föreskrifter rörande förhållanden på den offentliga platsen?
Tor |Tyvärr är det endast regergingen eller komunalfullmäktige som kan utfärda föreskrifter på den offentliga platsen. Det du får göra är att ta upp frågan till de folkvalda och försöka möjligtviss få så många som möjligt med dig i förslaget för en större påtryckning. Se Ordningslagen 3:8 https://lagen.nu/1993:1617 MVH

Rätt för vakter att vägra besökare inträde på lokal

2009-08-24 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej!Jag har ett talfel, vilket gör att jag sluddrar, och dessutom har jag dåligt balanssinne, vilket gör att jag går vingligt. Jag har vid ett flertal tillfällen blivit avhyst från diverse uteställen då personalen trott jag varit berusad. Detta trots att jag ubte druckit. Finns det något sätt jag kan försvara mig, eller förhindra att detta sker? Har svårt att se en lösning då närvarande ordningsvakt inte ens har rätt att göra alkotest.
Dennis Carlsson |Hej!Ditt problem löses inte genom några lagar tyvärr då vakten utanför klubben har rätt att vägra dig inträde om han tror att du är berusad. På samma sätt får denne även avvisa dig väl inne i klubben av samma anledning. Åtgärder du skulle kunna vidta är att visa upp ett ”sjukintyg” från en läkare eller helt enkelt tala med vakterna under dagen eller tidigt på kvällen så att de är medvetna om ditt förhållande.Mvh

Orimlig höjning av utländska parkeringsböter

2009-01-26 i Parkeringsböter
FRÅGA |Parkeringsböter i Norge. Jag fick 500:- i p-böter i Norge mars-08. Tappade bort lappen och glömde av det. Har ej fått någon påminnelse. Januari -09 kommer ett krav från ett inkassobolag i England på 11.000:- ! Skall man betala det för att inte få ännu mer eller kan man protestera juridiskt?
Gustaf Lidegran |Det är normalt att parkeringsböter höjs ganska mycket när de ska drivas in i ett annat land. I vilken utsträckning ett parkeringsbolag kan göra detta är idag oklart. Det anspråk som nu har framställts är dock helt utanför de ramar som är normala. 11 000 kronor kan jag inte rekommendera er att betala utan kontakta både inkassobolaget och parkeringsbolaget och be om en förklaring. Särskilt viktigt är att de talar om vad det är de tar betalt för. Vidhåller de sitt krav kan det vara en idé att kontakta norska parkeringsklagenämnden som du hittar www.parkeringsklagenemnda.no . Återkom också gärna till Lawline om de specificerar sitt krav.Vänliga hälsningar

Offentlighetsprincipen - privata mail från anställda

2009-01-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |är e-post som skickas privat från kommunal arbetsgivare offentlig?
Lovisa Cronstedt |Huvudregeln är att offentlighetsprincipen ska gälla för i princip alla handlingar hos myndigheter, se https://lagen.nu/1949:105. Det finns dock undantag från denna regel som är uppräknade i 2 kap TF. I 2 kap 4 § sägs att brev eller annat meddelande som ställs personligen till person som innehar befattning vid myndighet ska vara offentligt om meddelandet gäller ärende eller någon annna fråga som ankommer på myndighten och inte är avsedd för mottagaren endast som innehavare av annan ställning. Detta innebär att personliga meddelanden inte omfattas av offentlighetsprincipen så länge de inte är meddelanden som har med ens anställning på myndighet att göra. Detta kan vara svårt att avgöra i vissa fall så mitt råd är att i gränsfall inte använda sig av arbetsmailen.

Hakkors på t-shirt i skolan

2009-09-20 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |En elev bär en t-shirt med ett hakkors och texten Vit makt. Vill inte att denna grabben sprider sitt budskap i skolan. Vilka möjligheter har jag som lärare?
Tor |Regeringsformen 2 kap 1§ se här, https://lagen.nu/1974:152, Varje medborgare är gentemot det almänna tillförsäkrad 1. Yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor, dock kan detta begränsas genom lag. I detta fallet Hets mot folkgrupp BrB 16:8. Elevens användning av t-shirten innebär ett brott mot lag och detta kan du påpeka för honom eller möjligtvis hans föräldrar. Skolan kan förbjuda användning av sådana kläder, vilket den kanske redan gör i sin likabehandlingsplan (om en sådan finns). Med vänlig hälsning

Poker- och kasinospel på nätet

2008-11-23 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Jag har en vän som spelar poker och kasino på nätet, är det då lagligt för mig att sätta in pengar med mitt kreditkort på hans konto?Sedan undrar jag även ifall det är olagligt för mig att spela på hans konto (i hans namn då antar jag) om han har sagt att det är okej?Tack
Erik Svensson |Hej!Ja, det är lagligt för dig att sätta in pengar på din väns konto. Det är ju ditt kreditkort och dina pengar och över dessa råder du. Du har frihet att bestämma hur du vill använda dina tillgångar och inget hindrar dig från att sätta in dina pengar på någon annans poker- och kasinokonto.Vad gäller din andra fråga så är även detta lagligt så länge du har din väns samtycke. Det kan dock vara så att spelbolaget har regler som säger att man inte får dela konto, och att det endast tillåter att den som är registrerad som kontoinnehavare spelar. För att få reda på detta kan du läsa igenom villkoren som anges när man registrerar ett spelkonto hos bolaget eller kontakta bolagets supportavdelning. Detta kan vara bra att göra så att din vän inte drabbas av någon avstängning eller varning från spelbolaget, men agerandet är alltså inte brottsligt.Med vänlig hälsning