Handläggningstider hos Migrationsverket

2016-06-06 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej Lawline, jag gifte mig i borjan av 2015 med en man fran irak. Vi har uppfyllt alla krav med registrering, blanketter osv. Migrationsverket drar ut pa tiden och gommer sig standigt bakom att det ar en flyktingkris och att dom ar overbelastade med jobb. Vad sager lagen om hur deras tidsfrist pa nar ett arende ska vara klart osv. Migrationsverkets egna jurister sager att man ska ha fatt en handlaggare inom 5 manader och man ska ha fatt besked inom 12 manader enligt EU/lagen. Inget av detta atfoljs och ingen tar sitt ansvar. Vem bor jag kontakta och vart kan jag lasa om vad Migrationsverket har for krav pa sig... Vad ar mina rattigheter egentligen... Vad sager lagen...
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det framgår inte vad det är för typ av ärende ni har hos Migrationsverket men då du nämner din man och att han kommer från Irak så utgår jag i svaret nedan ifrån att det gäller ansökan om uppehållstillstånd. Om ärendet gäller något annat så kan du kommentera här nedan så ska jag svara på din fråga.

I Förvaltningslagen framgår det av 7 § att ärenden ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Regeln är öppet formulerad och ger inte klara besked om hur länge handläggningen får ta. Som du anger finns dock en mer preciserad regel i Utlänningsförordningen. I 4:21 a framgår där att ärenden som rör uppehållstillstånd pga anknytning som huvudregel ska avgöras inom nio månader från det att ansökan gjordes. Där framgår dock även att undantag kan göras från regeln om nio månader om det finns särskilda skäl. Undantaget är främst avsett att användas när det enskilda ärendet är komplicerat men särskilda skäl kan förmodligen även vara andra skäl än detta.

Någon talan om att myndigheten tagit för lång tid på sig, en så kallad dröjsmålstalan kan inte föras i svensk rätt och det går därmed inte att föra talan mot myndigheten eller liknande.

Om man anser att man själv eller någon annan blivit felbehandlad av en myndighet kan man vända sig till Justitieombudsmannen (JO) genom att göra en anmälan. En sådan anmälan kan du göra här. En anmälan kan leda till ett beslut där JO uttalar sig om huruvida myndigheten gjort rätt eller fel. Besluten är inte bindande men brukar i praktiken följas. Det ska dock nämnas att Migrationsverkets långa handläggningstider, precis som du är införstådd med, beror på överbelastning pga den kris som pågår i världen just nu. Detta ska givetvis inte drabba dig/din make som enskild men det kan ändå påpekas att det tyvärr kan vara svårt för er att påverka handläggningstiderna i detta läge.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1096)
2020-11-27 Förvärv av svenskt medborgarskap utan krav på styrkt identitet
2020-11-24 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?
2020-11-22 Kan uppehållstillstånd ansökas efter inresa?
2020-11-18 Förlust av svenskt medborgarskap för medborgare som är bosatt i utlandet?

Alla besvarade frågor (86487)