Barnets bästa och HVB-placeringar

2016-06-01 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
BAKGRUND: Jag är god man åt en ensamkommande pojke och vill överklaga ett omplaceringsbeslut från socialförvaltningen. Skälet till omplaceringen är att pojkens nuvarande boende saknar tillstånd att bedrivas som HVB-hem vilket gjort att IVO beslutat att stänga boendet. Pojken tillhör en annan anvisningskommun än den där pojken varit placerad i sex månader. Pojken är väl integrerad i skola, idrott och övrigt samhällsliv och vill således inte flytta till en annan kommun. "Hem"-kommunen hänvisar sitt beslut till 4:1 SoL. I pojkens nuvarande kommun finns plats på andra boenden än det som IVO beslutat att stänga.MIN FRÅGA: Finns det någon annan lag/paragraf än 4:1 som liksom "står över" 4:1 SoL? Jag tänker att det inte är rimligt att skälen för en omplacering kan vara ekonomiska och praktiska. Är det inte "Barnets bästa" som borde gälla? Socialtjänstens uppdrag är väl ändå att bidra till att utveckla välfungerande och samhällsmedborgare, inte att bryta upp en väl fungerande människas liv och skapa otrygghet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad tråkigt och jobbigt att socialnämnden fattat beslut om att flytta pojken från sin trygghet! Socialnämndens beslut om bistånd tas enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) men när de fattar beslutet ska de ta hänsyn till ett antal andra bestämmelser. De bestämmelserna kan inte själva ligga till grund för ett beslut men ska fungera som vägledande principer. Dels så ska socialtjänstens verksamhet bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet enligt 1 kap. 1 § SoL. Eftersom det är ett beslut som rör vårdinsatser för ett barn så ska vad som är bäst för barnet vara avgörande enligt 1 kap. 2 § SoL. Att inte placera pojken i den kommun där han gått i skola, idrottat och kommit in i samhället i övrigt verkar inte ha tagits i enlighet med vad som är bäst för honom och jag tycker därför du ska argumentera utifrån att det bästa för honom skulle vara att bli placerad i den kommun där han bott de senaste sex månaderna i ett överklagande till förvaltningsrätten.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1187)
2020-10-26 ​Är ingenjör en skyddad titel?
2020-10-25 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap?
2020-10-19 Är det tillåtet att bära durkslag som religiös huvudbonad på passfoto i Sverige?
2020-10-19 Hur länge kan man lämna synpunkter på ett beslut?

Alla besvarade frågor (85393)