Vad måste vara med på en namninsamlingslista?

2016-05-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Vad måste vara med på en namninsamlingslista för att den ska vara juridiskt giltig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågan handlar om en namninsamling och jag kommer i svaret att utgå från att det har att göra med en namninsamling som görs för ett folkinitiativ. Om du menade att fråga något annat så är det bara att återkomma! Om du funderar över att dra igång ett nationellt initiativ så är det i dagsläget inte möjligt i Sverige utan det går bara på kommunal och landstingsnivå.

En folkomröstning i en kommun eller ett landsting kan åstadkommas om tio procent av de röstberättigade vill ha en omröstning. För att fullmäktige ska kunna stoppa en folkomröstning krävs det att en kvalificerad majoritet röstar emot (i detta fall 2/3 av ledamöterna, se 5:34 a i kommunallagen).

Enligt 5:23 st2 i kommunallagen ska initiativet vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser.

Initiativet ska alltså styrkas med namnteckningarna, bäst är därför att dessa är bifogade på en gång - om det inte är möjligt kontakta då kommunen eller landstinget och meddela det och följ deras direktiv. Uppgifter om när de gjorts ska även stå med - ifall de då har gjorts innan initiativet bör det framgå att underskrifterna ändå är kopplade till just ert initiativ.

Vänliga hälsningar,

Alban Dautaj
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1202)
2020-11-21 Jag är villkorligt frigiven - vad blir följden av jag lämnade ett positivt urinprov?
2020-11-04 Verklig huvudman i aktiebolag
2020-11-02 Can Lawline help me with my legal matter?
2020-10-31 Får man använda högtalare på allmän plats?

Alla besvarade frågor (86388)